Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailu
Kuukausi
Vihannin asemarakennus

Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nus

25.05.2023 13:49
Tilaajille
Vuoden karavaanari 2022 löytyi Raahesta – "Esimerkki luottamustehtäväänsä sitoutuneesta henkilöstä"

Vuoden ka­ra­vaa­na­ri 2022 löytyi Raa­hes­ta – "E­si­merk­ki luot­ta­mus­teh­tä­vään­sä si­tou­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä"

22.05.2023 12:29 1
Tilaajille
Suomen nuorimmasta hissintekijästä tuli puolessa vuosisadassa Euroopan vanhin pleissari

Suomen nuo­rim­mas­ta his­sin­te­ki­jäs­tä tuli puo­les­sa vuo­si­sa­das­sa Eu­roo­pan vanhin pleis­sa­ri

10.05.2023 15:00
Tilaajille
Kolumni: Matkailukesää Raahen seudulle
Kolumni

Ko­lum­ni: Mat­kai­lu­ke­sää Raahen seu­dul­le

03.05.2023 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pirttikosken kylä sai oman talon, josta ei neliöitä ja toimintaa puutu: "Kauheasti meillä on ollut tohinaa!"

Pirt­ti­kos­ken kylä sai oman talon, josta ei ne­liöi­tä ja toi­min­taa puutu: "Kau­heas­ti meillä on ollut to­hi­naa!"

25.04.2023 19:00
Ruukin kyläkyselyyn vastanneet näkivät kylässään paljon hyvää: Kiitosta tuli muun muassa hyvistä kulkuyhteyksistä ja hyvästä koulusta

Ruukin ky­lä­ky­se­lyyn vas­tan­neet näkivät ky­läs­sään paljon hyvää: Kii­tos­ta tuli muun muassa hyvistä kul­ku­yh­teyk­sis­tä ja hyvästä kou­lus­ta

20.04.2023 17:00
Tilaajille
Raahen saaristossa olisi tilaa uusille reiteille ja palveluille – matkailupäällikkö toivoo luovia ratkaisuja palvelujen kehittämiseen

Raahen saa­ris­tos­sa olisi tilaa uusille rei­teil­le ja pal­ve­luil­le – mat­kai­lu­pääl­lik­kö toivoo luovia rat­kai­su­ja pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­seen

18.04.2023 20:00 4
Wanhan Herran koti on hyvä alku – palveluja paketoimalla voi houkutella matkailijoita
Pääkirjoitus

Wanhan Herran koti on hyvä al­ku – ­pal­ve­lu­ja pa­ke­toi­mal­la voi hou­ku­tel­la mat­kai­li­joi­ta

14.04.2023 06:30
Tilaajille
Wanha Herra avaa suunsa ja oven kotiinsa – "Toivon, että tämä nostaisi Raahen näkyvyyttä laajasti", Piia Vähäsalo sanoo

Wanha Herra avaa suunsa ja oven ko­tiin­sa – "Toi­von, että tämä nos­tai­si Raahen nä­ky­vyyt­tä laa­jas­ti", Piia Vä­hä­sa­lo sanoo

14.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Raahen seudun talvimatkailuhoukutukset videoitu: Läheisyyden, läsnäolon ja luonnon luksusta

Raahen seudun tal­vi­mat­kai­lu­hou­ku­tuk­set vi­deoi­tu: Lä­hei­syy­den, läs­nä­olon ja luonnon luk­sus­ta

27.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Visit Raahen Mika Niskasen mielestä Raahe on kaunis paikka: "Raahen matkailu on menossa oikeaan suuntaan"

Visit Raahen Mika Nis­ka­sen mie­les­tä Raahe on kaunis paikka: "Raahen mat­kai­lu on menossa oikeaan suun­taan"

18.03.2023 12:00
RS kysyy: Mitä teet hiihtolomalla?

RS kysyy: Mitä teet hiih­to­lo­mal­la?

24.02.2023 13:56
Raahessa Airbnb-asunto tuottaa 711 euroa kuussa

Raa­hes­sa Airbnb-asun­to tuottaa 711 euroa kuussa

20.02.2023 09:00
Tilaajille
Kotonaan Raahessa

Ko­to­naan Raa­hes­sa

18.02.2023 11:00
Valaistu ylivuotopato ilahduttaa Ruukin Yrityspuistoon kulkevia – katso juttuun liitetty video

Va­lais­tu yli­vuo­to­pa­to ilah­dut­taa Ruukin Yri­tys­puis­toon kul­ke­via – katso juttuun lii­tet­ty video

06.02.2023 14:10
Tilaajille
Lupavuosi 2022 oli ennätyksellinen Oulun poliisilaitoksella

Lu­pa­vuo­si 2022 oli en­nä­tyk­sel­li­nen Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la

18.01.2023 12:16
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu­han­ke ajoi su­ju­vas­ti Raahen ohi

02.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Raahea ei edes kysytty Perämeren matkailuhankkeeseen

Raahea ei edes kysytty Pe­rä­me­ren mat­kai­lu­hank­kee­seen

30.12.2022 12:00 8
Tilaajille
Tervetuloa, muutkin kuin sukulaiset
Pääkirjoitus

Ter­ve­tu­loa, muutkin kuin su­ku­lai­set

18.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Kesämatkailijat toivat Raahen alueelle 13,5 miljoonaa – Suurin syy tulla Raaheen poikkeaa monesta muusta alueesta

Ke­sä­mat­kai­li­jat toivat Raahen alueel­le 13,5 mil­joo­naa – ­Suu­rin syy tulla Raaheen poik­keaa monesta muusta aluees­ta

14.11.2022 10:00 4
Tilaajille