Raahe
Kuukausi
Hovioikeus kovensi merkittävästi Raahessa tehdyn henkirikoksen tuomiota – kahden vuoden ehdollinen vaihtui kahdeksan vuoden ehdottomaan vankeuteen

Ho­vi­oi­keus kovensi mer­kit­tä­väs­ti Raa­hes­sa tehdyn hen­ki­ri­kok­sen tuo­mio­ta – kahden vuoden eh­dol­li­nen vaihtui kah­dek­san vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen

05.12.2021 09:06
Tilaajille
Raahen Tilausliikenne saa hoitaakseen Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen

Raahen Ti­laus­lii­ken­ne saa hoi­taak­seen Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen

01.12.2021 16:00 5
Tilaajille
Bussiliikenne Raahen ja Vihannin välillä alkaa kuin alkaakin huomenna, mutta väliaikaisjärjestelyllä

Bus­si­lii­ken­ne Raahen ja Vi­han­nin välillä alkaa kuin al­kaa­kin huo­men­na, mutta vä­li­ai­kais­jär­jes­te­lyl­lä

30.11.2021 11:30 3
Tilaajille
Lasten digilaitteiden käyttöä tutkitaan – Raahe mukana kansainvälisessä tutkimuksessa

Lasten di­gi­lait­tei­den käyttöä tut­ki­taan – Raahe mukana kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa

30.11.2021 10:49
Tilaajille
Takan läpiviennistä lähtenyt tulipalo käräytti omakotitalon seinää Raahen Vihannissa

Takan lä­pi­vien­nis­tä läh­te­nyt tu­li­pa­lo kä­räyt­ti oma­ko­ti­ta­lon seinää Raahen Vi­han­nis­sa

29.11.2021 19:50
Nyt näyttäisi siltä, että Raahessa pelataan viidellä kentällä padelia ensi maaliskuussa

Nyt näyt­täi­si siltä, että Raa­hes­sa pe­la­taan vii­del­lä ken­täl­lä padelia ensi maa­lis­kuus­sa

28.11.2021 18:00
Tilaajille
Mainosmaskotti kaapattiin Volvon kyytiin – katsastusasema haluaa ukkelinsa takaisin

Mai­nos­mas­kot­ti kaa­pat­tiin Volvon kyytiin – kat­sas­tus­ase­ma haluaa uk­ke­lin­sa ta­kai­sin

24.11.2021 15:47 3
Tilaajille
Neljä henkilöä altistui savulle huoneistopalossa Raahessa

Neljä hen­ki­löä al­tis­tui savulle huo­neis­to­pa­los­sa Raa­hes­sa

23.11.2021 13:19
Tilaajille
Koko kansan itsenäisyyspäiväjuhla on tältä vuodelta peruttu

Koko kansan it­se­näi­syys­päi­vä­juh­la on tältä vuo­del­ta peruttu

22.11.2021 17:50
Tilaajille
Raahen vanhan limsatehtaan elo jatkui Oulaisissa – vanhoja pulloja löytyy vielä

Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

21.11.2021 18:00
Tilaajille
Ensin kaapista paljastui iskelmäluuranko, nyt Heidi Laitila versioi tutun joululaulun raahelaisille

Ensin kaa­pis­ta pal­jas­tui is­kel­mä­luu­ran­ko, nyt Heidi Laitila versioi tutun jou­lu­lau­lun raa­he­lai­sil­le

19.11.2021 13:00
Tilaajille
Raahessa etsitty 76-vuotias mies löytyi hyvässä kunnossa

Raa­hes­sa etsitty 76-vuo­tias mies löytyi hyvässä kun­nos­sa

10.11.2021 20:24
Vanhemmat
Nuori mopoilija törmäsi kovalla vauhdilla kahteen pyöräilijään ja pakeni Raahessa – epäillään useista rikoksista

Nuori mo­poi­li­ja törmäsi kovalla vauh­dil­la kahteen pyö­räi­li­jään ja pakeni Raa­hes­sa – epäil­lään useista ri­kok­sis­ta

03.11.2021 18:22 2
Nurkkala ja Manninen yhä mukana kisassa – Oulu ei kerro miten konsernijohtajan rekrytointi etenee

Nurk­ka­la ja Man­ni­nen yhä mukana kisassa – Oulu ei kerro miten kon­ser­ni­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti etenee

02.11.2021 11:28 1
Tilaajille
Lissun Messin pyöreän pöydän ääressä vartuttiin aikuisuuteen

Lissun Messin pyöreän pöydän ääressä var­tut­tiin ai­kui­suu­teen

29.10.2021 18:00 4
Tilaajille
Yrittäjinä lähes 30 vuotta

Yrit­tä­ji­nä lähes 30 vuotta

26.10.2021 12:00
Tilaajille
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Apukäynnistin syttyi palamaan hallissa

Apu­käyn­nis­tin syttyi pa­la­maan hal­lis­sa

24.10.2021 09:13
Lyhtyvanhuksen katse loistaa kirkkaana

Lyh­ty­van­huk­sen katse loistaa kirk­kaa­na

23.10.2021 15:00
Tilaajille
Superpesis-seurojen selviytymistaistelussa katseet kääntyvät nyt myös Raaheen – PattU:lla on ollut koronan puristuksessa vaikeuksia suoriutua palkanmaksuvelvoitteistaan: "Väkisin on kassassa näkynyt"

Su­per­pe­sis-seu­ro­jen sel­viy­ty­mis­tais­te­lus­sa katseet kään­ty­vät nyt myös Raaheen – Pat­tU:l­la on ollut koronan pu­ris­tuk­ses­sa vai­keuk­sia suo­riu­tua pal­kan­mak­su­vel­voit­teis­taan: "Vä­ki­sin on kas­sas­sa nä­ky­nyt"

23.10.2021 09:06 3
Tilaajille