Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahe
Viikko
Rientola

Rien­to­la

02.10.2023 15:08
Tilaajille
Kultalan leirikeskus alkaa olla matkansa päässä – Raahen seurakunta varautuu uuden leirikeskuksen rakentamiseen

Kul­ta­lan lei­ri­kes­kus alkaa olla mat­kan­sa päässä – ­Raa­hen seu­ra­kun­ta va­rau­tuu uuden lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­seen

02.10.2023 15:00 1
Tilaajille
Pyhäjokinen kahvila-ravintola ja raahelainen keittiökalusteyritys haettu konkurssiin

Py­hä­jo­ki­nen kah­vi­la-ra­vin­to­la ja raa­he­lai­nen keit­tiö­ka­lus­te­yri­tys haettu kon­kurs­siin

02.10.2023 12:00
Tilaajille
Antti Kukkola täytti 40 vuotta ja alkoi sooloartistiksi – miehen soittoinnostus sai alkunsa Raahessa

Antti Kukkola täytti 40 vuotta ja alkoi soo­lo­ar­tis­tik­si – miehen soit­to­in­nos­tus sai alkunsa Raa­hes­sa

29.09.2023 20:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
OX2 selvitytti Hallan vaikutuksia – "Taloudelliset vaikutukset Raahen alueella ovat merkittävät"

OX2 sel­vi­tyt­ti Hallan vai­ku­tuk­sia – "­Ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set Raahen alueel­la ovat mer­kit­tä­vät"

27.09.2023 10:30 7
Tilaajille
SSAB käynnistää muutosneuvottelut Raahessa – tehtaanjohtaja: "Emme halua missään nimessä pelotella irtisanomisilla" – pääluottamusmies ihmettelee johdon toimintaa

SSAB käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – teh­taan­joh­ta­ja: "Emme halua missään nimessä pe­lo­tel­la ir­ti­sa­no­mi­sil­la" – pää­luot­ta­mus­mies ih­met­te­lee johdon toi­min­taa

25.09.2023 16:18 13
Tilaajille
Purjevene karille Raahen edustan merialueella, kaksi ihmistä pelastettiin merihädästä

Pur­je­ve­ne karille Raahen edustan me­ria­lueel­la, kaksi ihmistä pe­las­tet­tiin me­ri­hä­däs­tä

23.09.2023 22:10
Joonatan Tola viihdytti Raahen kirjamessuilla: "Mä vaan kirjoitin sen ihan säkällä"

Joo­na­tan Tola viih­dyt­ti Raahen kir­ja­mes­suil­la: "Mä vaan kir­joi­tin sen ihan sä­käl­lä"

23.09.2023 18:00
Tilaajille
Kirjamessut houkutteli taas kerran lehtorin Limingasta pistäytymään Raahessa

Kir­ja­mes­sut hou­kut­te­li taas kerran leh­to­rin Li­min­gas­ta pis­täy­ty­mään Raa­hes­sa

23.09.2023 15:30
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä ja päätyi kyljelleen metsään Raahen Vihannissa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja päätyi kyl­jel­leen metsään Raahen Vi­han­nis­sa

21.09.2023 09:40
Näitä suuria yöperhosia on liikkeellä ennätysmäisesti – raahelaisen Jenni Krekilän lemmikit yrittivät syödä otuksen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa perhosta"

Näitä suuria yö­per­ho­sia on liik­keel­lä en­nä­tys­mäi­ses­ti – raa­he­lai­sen Jenni Kre­ki­län lem­mi­kit yrit­ti­vät syödä otuk­sen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa per­hos­ta"

20.09.2023 10:30
Tilaajille
Mika Haavistolle Kerttu Saalasti -palkinto

Mika Haa­vis­tol­le Kerttu Saa­las­ti -pal­kin­to

18.09.2023 16:01
Tilaajille
Raaheen tulossa kansainvälistä puuteollisuutta – TMW Raahe Oy sai rakennusluvan puun lämpökäsittelylaitokselle

Raaheen tulossa kan­sain­vä­lis­tä puu­teol­li­suut­ta – TMW Raahe Oy sai ra­ken­nus­lu­van puun läm­pö­kä­sit­te­ly­lai­tok­sel­le

15.09.2023 08:00 3
Tilaajille
Autotalli kärsi huomattavia vahinkoja tulipalossa Raahessa

Au­to­tal­li kärsi huo­mat­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

14.09.2023 22:11
Kunnalliskodin pehtoorin työura alkoi sairaalavuoteen kautta

Kun­nal­lis­ko­din peh­too­rin työura alkoi sai­raa­la­vuo­teen kautta

14.09.2023 12:00
Raahe-seuran puheenjohtaja valittiin Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon

Raa­he-seu­ran pu­heen­joh­ta­ja va­lit­tiin Suomen Ko­ti­seu­tu­lii­ton val­tuus­toon

13.09.2023 17:00 3
Tilaajille
Ylijäämäruoka käy kaupaksi ResQ:ssa: vuoden aikana Raahessa on myyty yli 12 000 annosta

Yli­jää­mä­ruo­ka käy kau­pak­si ResQ:s­sa: vuoden aikana Raa­hes­sa on myyty yli 12 000 annosta

13.09.2023 08:00 1
Tilaajille
Mikael Yritys palasi mutkan kautta takaisin Raaheen

Mikael Yritys palasi mutkan kautta ta­kai­sin Raaheen

12.09.2023 20:00
Kymmeniä vuosia sitten julkaistu raahelaisen speed metal -bändin single ilmestyi yllättäen nettikaupan valikoimaan

Kym­me­niä vuosia sitten jul­kais­tu raa­he­lai­sen speed metal -bändin single il­mes­tyi yl­lät­täen net­ti­kau­pan va­li­koi­maan

11.09.2023 18:00
Tilaajille
Kim Somervuori maalaa syyskuussa seinämaalauksen Raaheen

Kim So­mer­vuo­ri maalaa syys­kuus­sa sei­nä­maa­lauk­sen Raaheen

07.09.2023 13:00
Tilaajille