Kaavoitus
Raahen keskustan asemakaavalle lähtölaukaus – Kaupunginhallitus yksimielinen

Raahen kes­kus­tan ase­ma­kaa­val­le läh­tö­lau­kaus – Kau­pun­gin­hal­li­tus yk­si­mie­li­nen

30.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Arkkitehti jäljittää Vanhan Raahen ominaispiirteitä – "Vanhoissa kaupungeissa näkyy paikallinen ote."

Ark­ki­teh­ti jäl­jit­tää Vanhan Raahen omi­nais­piir­tei­tä – "Van­hois­sa kau­pun­geis­sa näkyy pai­kal­li­nen ote."

25.06.2020 21:00 1
Tilaajille
Kaira pureutuu peltoon – happamien sulfaattimaiden kartta tarkentuu myös Perämeren rannikolla

Kaira pu­reu­tuu peltoon – hap­pa­mien sul­faat­ti­mai­den kartta tar­ken­tuu myös Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la

24.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Vieläkö Vanhaan Raaheen voi rakentaa? Mihin ei saa kajota? Nyt saa sanoa!

Vieläkö Vanhaan Raaheen voi ra­ken­taa? Mihin ei saa kajota? Nyt saa sanoa!

03.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Kuntapäättäjä kiirehtii Saloisten kehittämistä: Kaavoitus pitäisi aloittaa jo tämän vuoden aikana

Kun­ta­päät­tä­jä kii­reh­tii Sa­lois­ten ke­hit­tä­mis­tä: Kaa­voi­tus pitäisi aloit­taa jo tämän vuoden aikana

26.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Ouluntien liikennepalvelualue sai kaavan: Pikalinja Niemelle kolmannes lisää pinta-alaa

Ou­lun­tien lii­ken­ne­pal­ve­lu­alue sai kaavan: Pi­ka­lin­ja Nie­mel­le kol­man­nes lisää pin­ta-alaa

26.02.2020 12:56 0
Tilaajille
Arkkitehdin visio: Tällainen talo voisi joustaa, kasvaa ja supistua asukkaan elämäntilanteen mukaan ja ratkaista vanhusten kotihoidon ongelmaa

Ark­ki­teh­din visio: Täl­lai­nen talo voisi jous­taa, kasvaa ja su­pis­tua asuk­kaan elä­män­ti­lan­teen mukaan ja rat­kais­ta van­hus­ten ko­ti­hoi­don on­gel­maa

08.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Vanha paikka ehdolla uudelle koululle

Vanha paikka ehdolla uudelle kou­lul­le

11.12.2019 09:00 0
Tilaajille
Pyhäjoen Matinsaaresta kolme kaavaluonnosta: Tarjolla jopa 7 000 neliön tontteja

Py­hä­joen Ma­tin­saa­res­ta kolme kaa­va­luon­nos­ta: Tar­jol­la jopa 7 000 neliön tont­te­ja

09.12.2019 14:08 0
Tilaajille
8-kerroksinen talo tuo urbaania ilmettä Rautatalon tontille

8-ker­rok­si­nen talo tuo ur­baa­nia ilmettä Rau­ta­ta­lon ton­til­le

29.09.2017 08:00 0
Rautatalo puretaan ensi vuonna

Rau­ta­ta­lo pu­re­taan ensi vuonna

03.08.2017 18:45 0