Siikajoen kunta
Kuukausi
Hybridikokoukset, joissa osa etäilee, eivät ole Raahen hallintosäännön mukaisia

Hyb­ri­di­ko­kouk­set, joissa osa etäi­lee, eivät ole Raahen hal­lin­to­sään­nön mu­kai­sia

19.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Siikajoki Guinnessin ennätysten kirjaan? Kunnanhallitus äänesti kokouksessaan ennätykselliset 44 kertaa – ja tietenkin tuulivoimasta!

Sii­ka­jo­ki Guin­nes­sin en­nä­tys­ten kir­jaan? Kun­nan­hal­li­tus äänesti ko­kouk­ses­saan en­nä­tyk­sel­li­set 44 kertaa – ja tie­ten­kin tuu­li­voi­mas­ta!

10.09.2020 17:30 0
Tilaajille
Maaninka ja Bergman joutuvat valtuuston tenttiin Siikajoen hallintojohtajan paikasta

Maa­nin­ka ja Bergman jou­tu­vat val­tuus­ton tent­tiin Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­jan pai­kas­ta

10.09.2020 14:58 0
Tilaajille
Siikajoen ensi vuodesta alijäämäinen

Sii­ka­joen ensi vuo­des­ta ali­jää­mäi­nen

07.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Siikajoki haluaa luopua huonokuntoisista kiinteistöistään

Sii­ka­jo­ki haluaa luopua huo­no­kun­toi­sis­ta kiin­teis­töis­tään

26.08.2020 14:22 1
Tilaajille
Vanhemmat
Siikajoki perui ylioppilasjuhlan, mutta Pyhäjoella juhlitaan

Sii­ka­jo­ki perui yliop­pi­las­juh­lan, mutta Py­hä­joel­la juh­li­taan

25.08.2020 11:10 0
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtaja irtisanoutui - seuraajaksi tarjolla seitsemän vaihtoehtoa

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui - seu­raa­jak­si tar­jol­la seit­se­män vaih­to­eh­toa

06.08.2020 15:16 0
Tilaajille
Siikajoella on jälleen edessään hallintojohtajan haku

Sii­ka­joel­la on jälleen edes­sään hal­lin­to­joh­ta­jan haku

25.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Siikajoella oli takanaan muutosten vuosi

Sii­ka­joel­la oli ta­ka­naan muu­tos­ten vuosi

12.06.2020 20:01 0
Tilaajille
Lisätalousarviossa kunnille luvatut eurot tulevat tarpeeseen ja tarjoavat kunnille paikkausta koronatappioihin

Li­sä­ta­lous­ar­vios­sa kun­nil­le luvatut eurot tulevat tar­pee­seen ja tar­joa­vat kun­nil­le paik­kaus­ta ko­ro­na­tap­pioi­hin

09.06.2020 17:00 1
Tilaajille
Neljännessä lisätalousarviossa miljardiluokan tuki kunnille – Katso, kuinka paljon seutukuntaan on luvassa

Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa mil­jar­di­luo­kan tuki kun­nil­le – Katso, kuinka paljon seu­tu­kun­taan on luvassa

05.06.2020 15:11 1
Tilaajille
Kannustusta korona-aikaan kirjeitse

Kan­nus­tus­ta ko­ro­na-ai­kaan kir­jeit­se

26.05.2020 10:41 0
Tilaajille
Siikajoki irtisanomassa kehityspäällikön osana kunnan organisaatiouudistusta

Sii­ka­jo­ki ir­ti­sa­no­mas­sa ke­hi­tys­pääl­li­kön osana kunnan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tus­ta

24.05.2020 16:30 0
Tilaajille
Siikajoen nuoret eivät saa vielä multigolfrataa

Sii­ka­joen nuoret eivät saa vielä mul­ti­golf­ra­taa

15.05.2020 19:30 0
Tilaajille
Kouluilla on tarvittu nyt mielikuvitusta - peruskoululaiset palaavat kaikkea muuta kuin normaaliin lähiopetukseen

Kou­luil­la on tar­vit­tu nyt mie­li­ku­vi­tus­ta - pe­rus­kou­lu­lai­set pa­laa­vat kaikkea muuta kuin nor­maa­liin lä­hi­ope­tuk­seen

12.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Siikajoen yt:t päättyivät  – ei lomautuksia

Sii­ka­joen yt:t päät­tyi­vät  – ei lo­mau­tuk­sia

08.05.2020 14:40 0
Tilaajille
Raahe työllistää nuoria tänäkin kesänä, mutta Pyhäjoki miettii vielä

Raahe työl­lis­tää nuoria tänäkin kesänä, mutta Py­hä­jo­ki miettii vielä

07.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Siikajoki ei tue yli 500 metrin valokuituvetoja

Sii­ka­jo­ki ei tue yli 500 metrin va­lo­kui­tu­ve­to­ja

24.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Kesätyöt kunnissa vaakalaudalla

Ke­sä­työt kun­nis­sa vaa­ka­lau­dal­la

20.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Siikajoen hyvämielentyöntekijässä on paljon Lappia ja puutarhaterapeuttia

Sii­ka­joen hy­vä­mie­len­työn­te­ki­jäs­sä on paljon Lappia ja puu­tar­ha­te­ra­peut­tia

17.04.2020 20:00 0
Tilaajille