Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Siikajoen kunta
Viimeisin 12 tuntia
Siikajoki kaipaa halko-osuuskuntaa auttamaan vähävaraisten ja huonokuntoisten polttopuun saantia

Sii­ka­jo­ki kaipaa hal­ko-osuus­kun­taa aut­ta­maan vä­hä­va­rais­ten ja huo­no­kun­tois­ten polt­to­puun saantia

14:00
Tilaajille
Kuukausi
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le

21.01.2023 20:05
Tilaajille
Siikapirttiä koskevassa keskustelutilaisuudessa nousi esille myös mielenosoituksen mahdollisuus – "Kylän äänen pitää kuulua"

Sii­ka­pirt­tiä kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa nousi esille myös mie­len­osoi­tuk­sen mah­dol­li­suus – "Kylän äänen pitää kuulua"

15.01.2023 16:00 9
Tilaajille
Kunnes Attendo meidät erottaa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 aviovuoden jälkeen

Kunnes Attendo meidät erot­taa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 avio­vuo­den jälkeen

13.01.2023 08:00 8
Tilaajille
Hoivakoti Mäkelänrinteen rakentamishanke etenee Ruukissa – kunnanhallitus hyväksyi kuntarahoituksen tarjouksen korkotukilainasta

Hoi­va­ko­ti Mä­ke­län­rin­teen ra­ken­ta­mis­han­ke etenee Ruu­kis­sa – ­kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi kun­ta­ra­hoi­tuk­sen tar­jouk­sen kor­ko­tu­ki­lai­nas­ta

12.01.2023 14:00
Tilaajille
Kompostorinsa voi nyt ilmoittaa Raahen kaupungille – biojätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus

Kom­pos­to­rin­sa voi nyt il­moit­taa Raahen kau­pun­gil­le – bio­jät­teen kom­pos­toin­nis­ta pitää tehdä il­moi­tus

02.01.2023 12:47 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kolme Siikajoen hallintojohtajakandidaattia arviointiin

Kolme Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja­kan­di­daat­tia ar­vioin­tiin

27.12.2022 17:00
Tilaajille
Kunnat tiedottavat eri tavoin sähköpulasta, Pyhäjoella paras anti

Kunnat tie­dot­ta­vat eri tavoin säh­kö­pu­las­ta, Py­hä­joel­la paras anti

21.12.2022 09:00 1
Tilaajille
Uuden Mäkelänrinteen muoto alkaa hahmottua – rakennustyöt edistyvät aikataulun mukaisesti

Uuden Mä­ke­län­rin­teen muoto alkaa hah­mot­tua – ra­ken­nus­työt edis­ty­vät ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti

19.12.2022 14:02
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtajan virkaan 10 hakemusta – joukossa tuttuja nimiä

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­jan virkaan 10 ha­ke­mus­ta – jou­kos­sa tuttuja nimiä

08.12.2022 15:58
Tilaajille
Kotihoidon tuen kuntalisä otetaan käyttöön Siikajoella

Ko­ti­hoi­don tuen kun­ta­li­sä otetaan käyt­töön Sii­ka­joel­la

30.11.2022 19:00
Tilaajille
Siikajoen henkilöstöpolitiikka saa huutia – huonot palkat, työtä liikaa, tieto ei kulje eikä yhteistyö toimi

Sii­ka­joen hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka saa huutia – huonot palkat, työtä liikaa, tieto ei kulje eikä yh­teis­työ toimi

28.11.2022 13:08 3
Tilaajille
Kyllä pohtimista riittää!
Kolumni

Kyllä poh­ti­mis­ta riit­tää!

18.11.2022 07:00
Tilaajille
Tauvo ja tekojäärata nostettiin mukaan Siikajoen investointeihin – esitykset tehtiin nyt, valtuusto päättää joulukuussa

Tauvo ja te­ko­jää­ra­ta nos­tet­tiin mukaan Sii­ka­joen in­ves­toin­tei­hin – esi­tyk­set tehtiin nyt, val­tuus­to päättää jou­lu­kuus­sa

16.11.2022 13:40 1
Tilaajille
Hallintojohtaja Juha Lampi jättää Siikajoen

Hal­lin­to­joh­ta­ja Juha Lampi jättää Sii­ka­joen

15.11.2022 11:23
Tilaajille
Pyhäjoki aikoo helliä omakotiasujaa enemmän kuin Siikajoki tai Raahe ja pudottaa kiinteistöveron pohjamutiin

Py­hä­jo­ki aikoo helliä oma­ko­ti­asu­jaa enemmän kuin Sii­ka­jo­ki tai Raahe ja pu­dot­taa kiin­teis­tö­ve­ron poh­ja­mu­tiin

14.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtaja nyt kolmen kärjessä Tammelan kunnanjohtajakisassa

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja nyt kolmen kär­jes­sä Tam­me­lan kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa

27.10.2022 15:00
Tilaajille
Kaksi kolmesta omistajasta haluaa, että kiinteistöt jaetaan omistajakunnille ja hyvinvointikuntayhtymä puretaan

Kaksi kol­mes­ta omis­ta­jas­ta haluaa, että kiin­teis­töt jaetaan omis­ta­ja­kun­nil­le ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä pu­re­taan

24.10.2022 16:00
Tilaajille
Kuntalaiset liikkumaan – "Pyrimme luomaan puitteet hyväksi tällaiselle harrastamiselle"

Kun­ta­lai­set liik­ku­maan – "Py­rim­me luomaan puit­teet hyväksi täl­lai­sel­le har­ras­ta­mi­sel­le"

21.10.2022 19:00
Tilaajille
Siikajoen yt-neuvottelujen tulos: kunnan taloushallintoa ei ulkoisteta

Sii­ka­joen yt-neu­vot­te­lu­jen tulos: kunnan ta­lous­hal­lin­toa ei ul­kois­te­ta

19.10.2022 13:00
Tilaajille