Mainos: Ter­ve­tu­loa pul­la­kah­vil­le ta­paa­maan leh­den­te­ki­jöi­tä ti 24.5. klo 12-14 Raahen Seutuun (Fell­ma­nin­puis­to­ka­tu 4). Pai­kal­la myös opas­tus­ta di­gi­tuot­tei­dem­me käyt­töön.

Siikajoen kunta
Kuukausi
Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Siikajoen Lampi eteni so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Sii­ka­joen Lampi eteni so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

18.05.2022 16:31 1
Tilaajille
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin.

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin.

18.05.2022 08:52 3
Tilaajille
Paavolan ja Ruukin rakennusurakoiden paperit allekirjoitettu – työmailla kuokka maahan alkusyksystä

Paa­vo­lan ja Ruukin ra­ken­nus­ura­koi­den paperit al­le­kir­joi­tet­tu – työ­mail­la kuokka maahan al­ku­syk­sys­tä

12.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Ruukin kunnanviraston tontille toiveissa uudisrakennus – "Sehän on kunnan paras ja keskeisin paikka"

Ruukin kun­nan­vi­ras­ton ton­til­le toi­veis­sa uu­dis­ra­ken­nus – "Sehän on kunnan paras ja kes­kei­sin paikka"

29.04.2022 10:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Siikajoki harkitsee UNICEFin lapsiystävälliseen malliin mukaan lähtöä

Sii­ka­jo­ki har­kit­see UNI­CE­Fin lap­si­ys­tä­väl­li­seen malliin mukaan lähtöä

13.04.2022 19:00
Tilaajille
Siikajoki valitsi useita opettajia virkoihin

Sii­ka­jo­ki valitsi useita opet­ta­jia vir­koi­hin

13.04.2022 14:00
Tilaajille
Siikajoelle nimettiin kulttuurin kehittämistyöryhmä

Sii­ka­joel­le ni­met­tiin kult­tuu­rin ke­hit­tä­mis­työ­ryh­mä

13.04.2022 12:01
Tilaajille
Siikajoki haaveilee pyöräteistä mutta pyöräilytie Tauvoon maksaisi 8 miljoonaa euroa

Sii­ka­jo­ki haa­vei­lee pyö­rä­teis­tä mutta pyö­räi­ly­tie Tauvoon mak­sai­si 8 mil­joo­naa euroa

11.04.2022 11:00 1
Tilaajille
Siikajoki aikoo varautua entistä paremmin ja hankkii säiliöitä ja aggregaatteja

Sii­ka­jo­ki aikoo va­rau­tua entistä pa­rem­min ja hankkii säi­liöi­tä ja ag­gre­gaat­te­ja

11.04.2022 10:00
Tilaajille
Ylijäämää reilut puoli miljoonaa: Epävarmoissa tunnelmissa alkanut toinen koronavuosi päättyi Siikajoella ihan hyvin

Yli­jää­mää reilut puoli mil­joo­naa: Epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa alkanut toinen ko­ro­na­vuo­si päättyi Sii­ka­joel­la ihan hyvin

30.03.2022 18:30
Tilaajille
Siikajoen kunnan henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät viime vuonna

Sii­ka­joen kunnan hen­ki­lös­tön sai­raus­pois­sa­olot vä­he­ni­vät viime vuonna

30.03.2022 10:00
Tilaajille
Nyt kysytään kuntalaisilta

Nyt ky­sy­tään kun­ta­lai­sil­ta

02.03.2022 12:00
Tilaajille
Manninen ja Lampi jatkoon Iin kunnanjohtajakisassa

Man­ni­nen ja Lampi jatkoon Iin kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa

01.02.2022 10:25
Tilaajille
Siikajoen ylijäämä kasvaa

Sii­ka­joen yli­jää­mä kasvaa

30.01.2022 15:59
Tilaajille
Liikenneympyrän tyrniä karsitaan Ruukissa

Lii­ken­ne­ym­py­rän tyrniä kar­si­taan Ruu­kis­sa

28.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Luottamus kantaa tulevaan
Kolumni

Luot­ta­mus kantaa tu­le­vaan

21.01.2022 07:00
Tilaajille
Siikajoki valmistelee perheliikuntamahdollisuutta – "Koska AVI:n päätös ei koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa"

Sii­ka­jo­ki val­mis­te­lee per­he­lii­kun­ta­mah­dol­li­suut­ta – "Koska AVI:n päätös ei koske yk­si­tyis- tai per­he-elä­män piiriin kuu­lu­vaa toi­min­taa"

08.01.2022 15:00 1
Tilaajille
Nurkkala virkajohtajien ja Lehto puheenjohtajien ykkönen Raahen seutukunnassa

Nurk­ka­la vir­ka­joh­ta­jien ja Lehto pu­heen­joh­ta­jien ykkönen Raahen seu­tu­kun­nas­sa

10.11.2021 10:52
Tilaajille
Siikajoki aikoo tehdä Paavolaan monitoimitalon ja Mäkelänrinteelle palvelutalon

Sii­ka­jo­ki aikoo tehdä Paa­vo­laan mo­ni­toi­mi­ta­lon ja Mä­ke­län­rin­teel­le pal­ve­lu­ta­lon

31.10.2021 13:00
Tilaajille
Siikajoki aikoo ottaa tuloista 22 prosenttia

Sii­ka­jo­ki aikoo ottaa tu­lois­ta 22 pro­sent­tia

31.10.2021 11:00
Tilaajille