Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaavoitus
Huvilamiljöö kokemassa muutoksen – Nykyisten vuokrasopimusten umpeuduttua Iiläisistä olisi poistumassa lukuisia kesämökkejä

Hu­vi­la­mil­jöö ko­ke­mas­sa muu­tok­sen – ­Ny­kyis­ten vuok­ra­so­pi­mus­ten um­peu­dut­tua Ii­läi­sis­tä olisi pois­tu­mas­sa lu­kui­sia ke­sä­mök­ke­jä

22.11.2023 08:00 1
Tilaajille
Raahessa on nyt erittäin monta rautaa tulessa

Raa­hes­sa on nyt erit­täin monta rautaa tulessa

17.02.2023 09:00 2
Pyhäjokisille mökkiläisille kaavalla parempaa oikeusturvaa – Mahdollisuus ostaa mökkitontti omaksi

Py­hä­jo­ki­sil­le mök­ki­läi­sil­le kaa­val­la pa­rem­paa oi­keus­tur­vaa – Mah­dol­li­suus ostaa mök­ki­tont­ti omaksi

01.02.2023 10:00
Tilaajille
Raahe kaavoittaa SSAB:n tehdasaluetta – Koksaamon, masuunien, terässulaton, nauhavalssaamon ja voimalaitoksen toiminnat tulevat loppumaan

Raahe kaa­voit­taa SSAB:n teh­das­aluet­ta – Kok­saa­mon, ma­suu­nien, te­räs­su­la­ton, nau­ha­vals­saa­mon ja voi­ma­lai­tok­sen toi­min­nat tulevat lop­pu­maan

16.10.2022 12:00 11
Tilaajille
Pitkäkarin osayleiskaava ei toteudu suunnitelmien mukaan

Pit­kä­ka­rin osa­yleis­kaa­va ei toteudu suun­ni­tel­mien mukaan

02.10.2022 14:00 3
Tilaajille
SSAB teki Raahen kaupungille ehdotuksen, jonka toteutumisella olisi suuri merkitys tehtaan tulevaisuudelle

SSAB teki Raahen kau­pun­gil­le eh­do­tuk­sen, jonka to­teu­tu­mi­sel­la olisi suuri mer­ki­tys tehtaan tu­le­vai­suu­del­le

08.05.2022 18:00
Tilaajille
Pyhäjoen pappila myyntiin ja ensin lisää rakennusoikeutta

Py­hä­joen pappila myyn­tiin ja ensin lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta

22.04.2022 10:00
Tilaajille
Ollaan nyt kaikki samalla kartalla: yksi kartta kertoo Raahen tulevaisuuden

Ollaan nyt kaikki samalla kar­tal­la: yksi kartta kertoo Raahen tu­le­vai­suu­den

04.02.2022 08:00 5
Tilaajille
Rakennuskielto kaava-alueella yhä vain jatkuu

Ra­ken­nus­kiel­to kaa­va-alueel­la yhä vain jatkuu

30.08.2021 08:00
Tilaajille
Raahen Seutu kysyi: Täysikuun on hyvä olla nykyisellä paikallaan, mutta Puluvärkkikin kävisi päinsä

Raahen Seutu kysyi: Täy­si­kuun on hyvä olla ny­kyi­sel­lä pai­kal­laan, mutta Pu­lu­värk­ki­kin kävisi päinsä

16.12.2020 09:00 1
Tilaajille
Raahe jatkaa ranta-alueiden kaavoitusta: Nyt vuorossa Pitkäkari, Mikonkari ja pohjoiset rannat sekä Itä-Varvi

Raahe jatkaa ran­ta-aluei­den kaa­voi­tus­ta: Nyt vuo­ros­sa Pit­kä­ka­ri, Mi­kon­ka­ri ja poh­joi­set rannat sekä Itä-Var­vi

14.12.2020 11:00
Tilaajille
Vanhan Raahen asemakaavamuutos käyntiin tammikuussa – yleisötilaisuus etänä ensi viikolla

Vanhan Raahen ase­ma­kaa­va­muu­tos käyn­tiin tam­mi­kuus­sa – ylei­sö­ti­lai­suus etänä ensi vii­kol­la

08.12.2020 07:47
Tilaajille
Raahen isoin kissa on nostettu nyt pöydälle ja uusia ideoita otetaan vastaan - katso miltä liikekeskusta näyttää nyt linnun perspektiivistä

Raahen isoin kissa on nos­tet­tu nyt pöy­däl­le ja uusia ideoita otetaan vastaan - katso miltä lii­ke­kes­kus­ta näyttää nyt linnun pers­pek­tii­vis­tä

20.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Kaupunkimainen kerrostaloalue häämöttää jo Kaupunginlahdenrannalla ja osa siitä muistuttaa vähän Oulun Kiikelin rantaa

Kau­pun­ki­mai­nen ker­ros­ta­lo­alue hää­möt­tää jo Kau­pun­gin­lah­den­ran­nal­la ja osa siitä muis­tut­taa vähän Oulun Kii­ke­lin rantaa

15.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Katso videolta miltä Raahe näyttää tulevaisuudessa: Kaupunginlahdenranta näyttää siis joskus tältä

Katso vi­deol­ta miltä Raahe näyttää tu­le­vai­suu­des­sa: Kau­pun­gin­lah­den­ran­ta näyttää siis joskus tältä

12.11.2020 16:12 1
Tilaajille
Raahen kaavoitusyksikkö siirtynyt väliaikaistiloihin Kauppaporvariin

Raahen kaa­voi­tus­yk­sik­kö siir­ty­nyt vä­li­ai­kais­ti­loi­hin Kaup­pa­por­va­riin

14.10.2020 10:00
Tilaajille
Raahen liikekeskustan asemakaavan muutostyö alkaa: Kaupunkilaisetkin pääsevät osallistumaan

Raahen lii­ke­kes­kus­tan ase­ma­kaa­van muu­tos­työ alkaa: Kau­pun­ki­lai­set­kin pää­se­vät osal­lis­tu­maan

13.09.2020 10:04 1
Tilaajille
Ensin katsotaan, missä ollaan ja sitten käydään töihin paremman maankäytön puolesta

Ensin kat­so­taan, missä ollaan ja sitten käydään töihin pa­rem­man maan­käy­tön puo­les­ta

08.09.2020 18:30
Tilaajille
Pitkänkarin ranta-alue otetaan piirustuspöydälle ja se joutui saman tien rakennuskieltoon

Pit­kän­ka­rin ran­ta-alue otetaan pii­rus­tus­pöy­däl­le ja se joutui saman tien ra­ken­nus­kiel­toon

01.09.2020 21:00 1
Tilaajille
Vanhan Raahen rakennusinventointia tekevä arkkitehti innoissaan: Raahe on todella viehättävä ja täällä on Suomen hienoin liikenneympyrä

Vanhan Raahen ra­ken­nus­in­ven­toin­tia tekevä ark­ki­teh­ti in­nois­saan: Raahe on todella vie­hät­tä­vä ja täällä on Suomen hienoin lii­ken­ne­ym­py­rä

13.05.2020 06:00
Tilaajille