Kaavoitus
Raahen liikekeskustan asemakaavan muutostyö alkaa: Kaupunkilaisetkin pääsevät osallistumaan

Raahen lii­ke­kes­kus­tan ase­ma­kaa­van muu­tos­työ alkaa: Kau­pun­ki­lai­set­kin pää­se­vät osal­lis­tu­maan

13.09.2020 10:04 1
Tilaajille
Ensin katsotaan, missä ollaan ja sitten käydään töihin paremman maankäytön puolesta

Ensin kat­so­taan, missä ollaan ja sitten käydään töihin pa­rem­man maan­käy­tön puo­les­ta

08.09.2020 18:30 0
Tilaajille
Pitkänkarin ranta-alue otetaan piirustuspöydälle ja se joutui saman tien rakennuskieltoon

Pit­kän­ka­rin ran­ta-alue otetaan pii­rus­tus­pöy­däl­le ja se joutui saman tien ra­ken­nus­kiel­toon

01.09.2020 21:00 1
Tilaajille
Vanhan Raahen rakennusinventointia tekevä arkkitehti innoissaan: Raahe on todella viehättävä ja täällä on Suomen hienoin liikenneympyrä

Vanhan Raahen ra­ken­nus­in­ven­toin­tia tekevä ark­ki­teh­ti in­nois­saan: Raahe on todella vie­hät­tä­vä ja täällä on Suomen hienoin lii­ken­ne­ym­py­rä

13.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Bio Huvimyllyn tontin kohtalo etenee kohti ratkaisua

Bio Hu­vi­myl­lyn tontin kohtalo etenee kohti rat­kai­sua

15.03.2020 15:00 0
Tilaajille
Pyhäjoki petasi paikan uudelle marketille: Ollinmäelle voi rakentaa 1200 neliötä elintarvikemyymälätilaa

Py­hä­jo­ki petasi paikan uudelle mar­ke­til­le: Ol­lin­mäel­le voi ra­ken­taa 1200 neliötä elin­tar­vi­ke­myy­mä­lä­ti­laa

23.02.2020 08:00 0
Tilaajille
Arkkitehdin visio: Tällainen talo voisi joustaa, kasvaa ja supistua asukkaan elämäntilanteen mukaan ja ratkaista vanhusten kotihoidon ongelmaa

Ark­ki­teh­din visio: Täl­lai­nen talo voisi jous­taa, kasvaa ja su­pis­tua asuk­kaan elä­män­ti­lan­teen mukaan ja rat­kais­ta van­hus­ten ko­ti­hoi­don on­gel­maa

08.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Pyhäjoen Matinsaari: tehdäkö väljää luksusta vai hamutako paljon väkeä? Ja näkyykö se meri vai ei?

Py­hä­joen Ma­tin­saa­ri: tehdäkö väljää luk­sus­ta vai ha­mu­ta­ko paljon väkeä? Ja näkyykö se meri vai ei?

22.01.2020 20:00 0
Tilaajille