Raahen kaupunginhallitus
Kuukausi
Kummatin ja Pattasten tiloista entinen esitys - "Tätä päätöstä voisi kutsua osittain itseoikaisuksi"

Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­lois­ta entinen esitys - "Tätä pää­tös­tä voisi kutsua osit­tain it­seoi­kai­suk­si"

13.10.2020 12:39 1
Tilaajille
Kaupunginjohtajalta nyt täysin päinvastainen esitys tilahallinnan päällikön virasta

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta nyt täysin päin­vas­tai­nen esitys ti­la­hal­lin­nan pääl­li­kön virasta

08.10.2020 18:00 2
Tilaajille
Raahe joutuu tekemään Kummatin ja Pattasten tilajärjestelyistä uuden päätöksen - taustalla hallintosääntömoka ja valitus hallinto-oikeuteen

Raahe joutuu te­ke­mään Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­la­jär­jes­te­lyis­tä uuden pää­tök­sen - taus­tal­la hal­lin­to­sään­tö­mo­ka ja valitus hal­lin­to-oi­keu­teen

08.10.2020 06:00 3
Tilaajille
Tilahallinnan päälliköstä ei päätetty mitään - Nurkkala veti esityksensä pois

Ti­la­hal­lin­nan pääl­li­kös­tä ei pää­tet­ty mitään - Nurk­ka­la veti esi­tyk­sen­sä pois

29.09.2020 15:34 1
Tilaajille
Vanhemmat
Hybridikokoukset, joissa osa etäilee, eivät ole Raahen hallintosäännön mukaisia

Hyb­ri­di­ko­kouk­set, joissa osa etäi­lee, eivät ole Raahen hal­lin­to­sään­nön mu­kai­sia

19.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Raahe joutuu ottamaan lisää lainaa Vihannin koulukeskuksen rakentamiseen - Kaupunginhallitus vaatii kirjallista selvitystä kuluista

Raahe joutuu ot­ta­maan lisää lainaa Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­seen - Kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii kir­jal­lis­ta sel­vi­tys­tä ku­luis­ta

15.09.2020 10:27 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstöpäällikön tehtävien siirtoa Leena Mikkola-Riekkiselle

Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön teh­tä­vien siirtoa Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­le

14.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Ensin katsotaan, missä ollaan ja sitten käydään töihin paremman maankäytön puolesta

Ensin kat­so­taan, missä ollaan ja sitten käydään töihin pa­rem­man maan­käy­tön puo­les­ta

08.09.2020 18:30 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus siirsi Vihannin koulukeskuksen lisärahojen käsittelyn ensi viikkoon

Kau­pun­gin­hal­li­tus siirsi Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen li­sä­ra­ho­jen kä­sit­te­lyn ensi viik­koon

08.09.2020 17:30 0
Tilaajille
Kaupungilta saatu laina mahdollistaa lintutornin rakentamisen Rivin kalasatamaan

Kau­pun­gil­ta saatu laina mah­dol­lis­taa lin­tu­tor­nin ra­ken­ta­mi­sen Rivin ka­la­sa­ta­maan

08.09.2020 16:01 0
Tilaajille
Pyhäjoen nuoret haluavat ääneen Pyhäjoen kunnanhallituksessa

Py­hä­joen nuoret ha­lua­vat ääneen Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

08.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Etäkokouksista erilaisia käsityksiä Raahessa

Etä­ko­kouk­sis­ta eri­lai­sia kä­si­tyk­siä Raa­hes­sa

19.08.2020 11:25 0
Tilaajille
Raahen kaupunginhallitus käsittelee tontin myymistä Raahen Portti Oy:lle maanantaina

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee tontin myy­mis­tä Raahen Portti Oy:lle maa­nan­tai­na

25.06.2020 20:15 0
Tilaajille
Raahe pähkäilee suositusta kesätapahtumien perumisesta - kaupunginhallitus jakaantui kahtia

Raahe päh­käi­lee suo­si­tus­ta ke­sä­ta­pah­tu­mien pe­ru­mi­ses­ta - kau­pun­gin­hal­li­tus ja­kaan­tui kahtia

05.05.2020 11:04 0
Tilaajille
Kokouskalenteri elää Raahessa - valtuuston seuraavasta kokouspäivästä ei ole tietoa

Ko­kous­ka­len­te­ri elää Raa­hes­sa - val­tuus­ton seu­raa­vas­ta ko­kous­päi­väs­tä ei ole tietoa

29.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Kaupungilta kriisirahoitusta pienyrityksille

Kau­pun­gil­ta krii­si­ra­hoi­tus­ta pien­yri­tyk­sil­le

21.03.2020 11:12 0
Tilaajille
Myllymäki: Fokus ja kaikki energia nyt koronatilanteen hoitamiseen

Myl­ly­mä­ki: Fokus ja kaikki energia nyt ko­ro­na­ti­lan­teen hoi­ta­mi­seen

17.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus äänesti: Lännenranta ja Paradise pysyvät myynnissä

Kau­pun­gin­hal­li­tus ää­nes­ti: Län­nen­ran­ta ja Pa­ra­di­se pysyvät myyn­nis­sä

16.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Raahe antoi turhaan valitusmahdollisuuden, hallinto-oikeus kumosi koko käsittelyn

Raahe antoi turhaan va­li­tus­mah­dol­li­suu­den, hal­lin­to-oi­keus kumosi koko kä­sit­te­lyn

26.02.2020 13:20 0
Tilaajille