Raahen kaupunginhallitus
Kaupunginjohtajan valinta ja palkka vahvistetaan – Raahen virkavaalista ei valitettu

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ja palkka vah­vis­te­taan – Raahen vir­ka­vaa­lis­ta ei va­li­tet­tu

28.04.2022 13:30 1
Tilaajille
Raahen kaupungin työsuhdepolkupyörien reitille tuli mutka

Raahen kau­pun­gin työ­suh­de­pol­ku­pyö­rien rei­til­le tuli mutka

20.04.2022 10:30 2
Tilaajille
Kaupunginhallitus palautti Bio Huvimylly -vastauksen uuteen valmisteluun

Kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti Bio Hu­vi­myl­ly -vas­tauk­sen uuteen val­mis­te­luun

19.04.2022 15:00 9
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan viran täyttötapa ei miellytä kaikkia – "Kaupungin nykyinen toimintamalli on jäänne menneisyydestä"

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan viran täyt­tö­ta­pa ei miel­ly­tä kaikkia – "Kau­pun­gin ny­kyi­nen toi­min­ta­mal­li on jäänne men­nei­syy­des­tä"

15.03.2022 11:08 7
Tilaajille
Kaupunginjohtajan virka on nyt auki Raahessa – hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana

Kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on nyt auki Raa­hes­sa – ha­ki­joi­ta voidaan haas­ta­tel­la jo ha­ku­ai­ka­na

23.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Esitys julki: Raaheen kolmen vuoden määräaikainen kaupunginjohtaja

Esitys julki: Raaheen kolmen vuoden mää­rä­ai­kai­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja

17.02.2022 10:55 4
Tilaajille
Mattila nimettiin Raahen va. kaupunginjohtajaksi viran täyttämiseen saakka

Mattila ni­met­tiin Raahen va. kau­pun­gin­joh­ta­jak­si viran täyt­tä­mi­seen saakka

08.02.2022 17:00 3
Tilaajille
Esitys Raahen väliaikaiseksi johtotroikaksi: Mattila, Pitkänen ja Vimpari - talousjohtajallekin löytyi sijainen

Esitys Raahen vä­li­ai­kai­sek­si joh­tot­roi­kak­si: Mat­ti­la, Pit­kä­nen ja Vimpari - ta­lous­joh­ta­jal­le­kin löytyi si­jai­nen

04.02.2022 14:00 5
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan sijaisuus palautettiin valmisteluun

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­suus pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun

03.02.2022 10:39 1
Tilaajille
Nurkkalan erosopimus sinetöidään keskiviikkona – kaupunginhallituksella ylimääräinen kokous

Nurk­ka­lan ero­so­pi­mus si­ne­töi­dään kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la yli­mää­räi­nen kokous

31.01.2022 12:30 5
Tilaajille
Ulkopuolinen selvitys vapauttaa Ollankedon kiusaamissyytöksistä – Nurkkala koki tulleensa mustamaalatuksi julkisuudessa ja halusi vastata samalla tavalla

Ul­ko­puo­li­nen sel­vi­tys va­paut­taa Ol­lan­ke­don kiu­saa­mis­syy­tök­sis­tä – Nurk­ka­la koki tul­leen­sa mus­ta­maa­la­tuk­si jul­ki­suu­des­sa ja halusi vastata samalla tavalla

12.01.2022 15:29 11
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajalle ensi vuodeksi kolme sijaista

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ensi vuo­dek­si kolme si­jais­ta

22.12.2021 11:00 3
Tilaajille
Rannikon SERO on saamassa anomansa lainan

Ran­ni­kon SERO on saa­mas­sa ano­man­sa lainan

21.12.2021 20:00
Tilaajille
Raahen kaupunginhallitus päätti rajoittaa rekrytointeja kevään ajaksi

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus päätti ra­joit­taa rek­ry­toin­te­ja kevään ajaksi

21.12.2021 11:02 1
Tilaajille
Raahe kutsuu 14 hakijaa haastatteluun – kutsun saavat muun muassa Hailuodon kunnansihteeri ja Muhoksen entinen hallinto- ja talousjohtaja

Raahe kutsuu 14 hakijaa haas­tat­te­luun – kutsun saavat muun muassa Hai­luo­don kun­nan­sih­tee­ri ja Mu­hok­sen entinen hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­ja

30.11.2021 15:25 1
Tilaajille
Kaupunginhallituksen on aika kääriä hihat
Pääkirjoitus

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen on aika kääriä hihat

29.11.2021 06:00
Tilaajille
Kaupunginhallitus jyräsi Nurkkalan 11-0 – PattU-sopimus valtuuston päätettäväksi, kaupunginjohtajalta eriävä mielipide

Kau­pun­gin­hal­li­tus jyräsi Nurk­ka­lan 11-0 – Pat­tU-so­pi­mus val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si, kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta eriävä mie­li­pi­de

24.11.2021 11:24 8
Tilaajille
PattUn ja Raahen yhteistyösopimus menossa nyt kaupunginhallituksen käsittelyyn – sopimus sisältää myös option lisätuesta huippuvahvistuksen hankintaan

PattUn ja Raahen yh­teis­työ­so­pi­mus menossa nyt kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn – sopimus si­säl­tää myös option li­sä­tues­ta huip­pu­vah­vis­tuk­sen han­kin­taan

18.11.2021 17:00 7
Tilaajille
Raahen Perussuomalaisten kannanotto Ari Nurkkalan sunnuntaiseen kirjoitukseen
Mielipidekirjoitus

Raahen Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nan­ot­to Ari Nurk­ka­lan sun­nun­tai­seen kir­joi­tuk­seen

11.11.2021 16:04 3
Tilaajille
Lukijalta: Nyt en ihan ymmärrä – oliko ulostulon tarkoituksena häkellyttää ja säikyttää valtuutettuja ja aktiivisia kuntalaisia?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt en ihan ymmärrä – oliko ulos­tu­lon tar­koi­tuk­se­na hä­kel­lyt­tää ja säi­kyt­tää val­tuu­tet­tu­ja ja ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia?

11.11.2021 08:00 5
Tilaajille