Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunginhallitus
Viimeisin 4 tuntia
Kokoussalien tekniikkaongelmia voitaisiin taklata muun muassa käyttöopastuksella

Ko­kous­sa­lien tek­niik­ka­on­gel­mia voi­tai­siin taklata muun muassa käyt­tö­opas­tuk­sel­la

16:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Liminkaan ampumaurheilukeskusta rakentavan yhtiön hallitukseen esitetään Päivi Määttää

Li­min­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus­ta ra­ken­ta­van yhtiön hal­li­tuk­seen esi­te­tään Päivi Määttää

13:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Bio Huvimyllyn tontti 30 vuodeksi Raahen kaupungin hallintaan – maanvuokrasopimus menossa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

Bio Hu­vi­myl­lyn tontti 30 vuo­dek­si Raahen kau­pun­gin hal­lin­taan – maan­vuok­ra­so­pi­mus menossa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hy­väk­syt­tä­väk­si

04.05.2023 14:30 2
Tilaajille
Hautamäki teki ratkaisun: jättää valtuusto- ja hallituspaikkansa Raahessa

Hau­ta­mä­ki teki rat­kai­sun: jättää val­tuus­to- ja hal­li­tus­paik­kan­sa Raa­hes­sa

03.05.2023 19:00 3
Tilaajille
Raahe tarvitsee yli neljä miljoonaa euroa lisää lainaa maksuosuuksiensa kattamiseen

Raahe tar­vit­see yli neljä mil­joo­naa euroa lisää lainaa mak­su­osuuk­sien­sa kat­ta­mi­seen

14.04.2023 15:00 5
Tilaajille
Raahen kaupunginhallitus myönteinen Ruutikunnille – osakkuus etenee vielä valtuustolle

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus myön­tei­nen Ruu­ti­kun­nil­le – osak­kuus etenee vielä val­tuus­tol­le

28.03.2023 09:39 1
Tilaajille
Testamenttivaroista esitetään hankittavaksi kymmenillä tuhansilla euroilla palveluja Vihannin vanhuksille

Tes­ta­ment­ti­va­rois­ta esi­te­tään han­kit­ta­vak­si kym­me­nil­lä tu­han­sil­la eu­roil­la pal­ve­lu­ja Vi­han­nin van­huk­sil­le

26.03.2023 18:00
Tilaajille
Keskustelu Arina Areenasta jatkuu teknisessä keskuksessa

Kes­kus­te­lu Arina Aree­nas­ta jatkuu tek­ni­ses­sä kes­kuk­ses­sa

25.03.2023 19:00
Tilaajille
Kaupungin nimen muutos Braaheksi ei houkuta hallintojohtajaa

Kau­pun­gin nimen muutos Braa­hek­si ei houkuta hal­lin­to­joh­ta­jaa

25.03.2023 15:00 13
Tilaajille
Keskustan hallitusryhmä perustelee kantaansa: Yhdistys ja yhteisö Bio Huvimyllyn tekijänä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan hal­li­tus­ryh­mä pe­rus­te­lee kan­taan­sa: Yh­dis­tys ja yhteisö Bio Hu­vi­myl­lyn te­ki­jä­nä

14.03.2023 18:30 10
Tilaajille
Bio Huvimyllystä jälleen äänestyspäätös 6–5

Bio Hu­vi­myl­lys­tä jälleen ää­nes­tys­pää­tös 6–5

14.03.2023 10:04 3
Tilaajille
Kaupunginjohtajalta esitys Bio Huvimyllystä: Ei Raahen kaupungin omistukseen

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta esitys Bio Hu­vi­myl­lys­tä: Ei Raahen kau­pun­gin omis­tuk­seen

08.03.2023 18:02 10
Tilaajille
Raahessa esitetään kompromissiratkaisua, joka päästäisi päättäjät pälkähästä: kouluverkkopäätökset siirtyisivät määrittelemättömään tulevaisuuteen

Raa­hes­sa esi­te­tään komp­ro­mis­si­rat­kai­sua, joka pääs­täi­si päät­tä­jät päl­kä­häs­tä: kou­lu­verk­ko­pää­tök­set siir­tyi­si­vät mää­rit­te­le­mät­tö­mään tu­le­vai­suu­teen

29.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Raahen vanhusasiainneuvoston nimi muuttuu vanhusneuvostoksi

Raahen van­hus­asiain­neu­vos­ton nimi muuttuu van­hus­neu­vos­tok­si

29.11.2022 14:15
Tilaajille
Raahen kaupunkistrategia ei olekaan vielä valmis

Raahen kau­pun­ki­stra­te­gia ei olekaan vielä valmis

05.10.2022 12:00 3
Tilaajille
Raahen pienet kyläkoulut nousivat taas lakkautuslistalle – myös keskuskoululaiset ja lukiolaiset saisivat uuden osoitteen

Raahen pienet ky­lä­kou­lut nou­si­vat taas lak­kau­tus­lis­tal­le – ­myös kes­kus­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set sai­si­vat uuden osoit­teen

30.09.2022 08:00 19
Tilaajille
Kaavoitusarkkitehdille olisi töitä Raahessa, kaupunginhallitus käsittelee täyttölupaesitystä

Kaa­voi­tus­ark­ki­teh­dil­le olisi töitä Raa­hes­sa, kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee täyt­tö­lu­pa­esi­tys­tä

18.09.2022 17:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan valinta ja palkka vahvistetaan – Raahen virkavaalista ei valitettu

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ja palkka vah­vis­te­taan – Raahen vir­ka­vaa­lis­ta ei va­li­tet­tu

28.04.2022 13:30 1
Tilaajille
Raahen kaupungin työsuhdepolkupyörien reitille tuli mutka

Raahen kau­pun­gin työ­suh­de­pol­ku­pyö­rien rei­til­le tuli mutka

20.04.2022 10:30 2
Tilaajille
Kaupunginhallitus palautti Bio Huvimylly -vastauksen uuteen valmisteluun

Kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti Bio Hu­vi­myl­ly -vas­tauk­sen uuteen val­mis­te­luun

19.04.2022 15:00 9
Tilaajille