Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunginhallitus
Vanhan meijerin omistaja taloudellisissa vaikeuksissa – Raahen kaupunki hankkimassa kiinteistöyhtiön osakekantaa itselleen

Vanhan mei­je­rin omis­ta­ja ta­lou­del­li­sis­sa vai­keuk­sis­sa – ­Raa­hen kau­pun­ki hank­ki­mas­sa kiin­teis­tö­yh­tiön osa­ke­kan­taa it­sel­leen

30.11.2023 08:58 11
Tilaajille
Korkojen nousu koettelee Raahepoliksen kassatilannetta

Kor­ko­jen nousu koet­te­lee Raa­he­po­lik­sen kas­sa­ti­lan­net­ta

29.11.2023 16:00 2
Tilaajille
Suomen Varaosakeskus ostaa tontin Antinkankaalta

Suomen Va­ra­osa­kes­kus ostaa tontin An­tin­kan­kaal­ta

29.11.2023 11:00
Tilaajille
Kirjoittelu somessa johti epäasiallisen käytöksen selvittämiseen – Raahen kaupunginhallituksen perustamassa työryhmässä mukana myös asianajaja

Kir­joit­te­lu somessa johti epä­asial­li­sen käy­tök­sen sel­vit­tä­mi­seen – ­Raa­hen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pe­rus­ta­mas­sa työ­ryh­mäs­sä mukana myös asian­aja­ja

31.10.2023 09:38
Tilaajille
Pääkirjoitus

Epä­asial­li­nen käytös kit­ket­tä­vä pois

27.10.2023 06:30
Tilaajille
Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen ja alkaa selvittää epäasiallista käytöstä ja häirintää - Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Normaalia työsuojelullista toimintaa

Kau­pun­gin­hal­li­tus pitää yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen ja alkaa sel­vit­tää epä­asial­lis­ta käy­tös­tä ja häi­rin­tää - Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: Nor­maa­lia työ­suo­je­lul­lis­ta toi­min­taa

26.10.2023 16:23 1
Tilaajille
Bio Huvimyllyn pelastushanke kaatuu – kaupunginvaltuusto joutuu tekemään uuden, tällä kertaa kielteisen päätöksen lahjoituksen vastaanottamisesta

Bio Hu­vi­myl­lyn pe­las­tus­han­ke kaatuu – ­kau­pun­gin­val­tuus­to joutuu te­ke­mään uuden, tällä kertaa kiel­tei­sen pää­tök­sen lah­joi­tuk­sen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta

17.10.2023 09:47 32
Tilaajille
Kaupunginjohtajan esitys maanantaina kokoontuvalle hallitukselle: Raahe ei voi ottaa vastaan Bio Huvimyllyä

Kau­pun­gin­joh­ta­jan esitys maa­nan­tai­na ko­koon­tu­val­le hal­li­tuk­sel­le: Raahe ei voi ottaa vastaan Bio Hu­vi­myl­lyä

11.10.2023 16:30 11
Tilaajille
Raahe valitsi tutun kasvon opetus- ja kasvatusjohtajaksi – aikoo ottaa viran vastaan

Raahe valitsi tutun kasvon opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jak­si – aikoo ottaa viran vastaan

03.10.2023 09:21
Tilaajille
Raahen satamalle liki 40 hehtaaria lisää alueita toiminnan kehittämiseen

Raahen sa­ta­mal­le liki 40 heh­taa­ria lisää alueita toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Raahe testauttaa kolme hakijaa opetus- ja kasvatusjohtajan virkaan

Raahe tes­taut­taa kolme hakijaa opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jan virkaan

04.09.2023 08:40 2
Tilaajille
Sairaalakaupoille sorvattiin rahoituspaketti – Raahen kaupunki sijoittaa, lainaa ja takaa

Sai­raa­la­kau­poil­le sor­vat­tiin ra­hoi­tus­pa­ket­ti – Raahen kau­pun­ki si­joit­taa, lainaa ja takaa

22.08.2023 15:00
Tarja Ollankedolla haastavat kaksi vuotta takana

Tarja Ol­lan­ke­dol­la haas­ta­vat kaksi vuotta takana

02.08.2023 09:00
Tilaajille
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: "Velkarahalla investoiminen ei voi jatkua"

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Vel­ka­ra­hal­la in­ves­toi­mi­nen ei voi jatkua"

02.08.2023 08:00 5
Tilaajille
Raahelaisia ei haluta saattaa ruuhkautuneen yliopistosairaalan varaan

Raa­he­lai­sia ei haluta saattaa ruuh­kau­tu­neen yli­opis­to­sai­raa­lan varaan

04.06.2023 14:00 5
Tilaajille
Kokoussalien tekniikkaongelmia voitaisiin taklata muun muassa käyttöopastuksella

Ko­kous­sa­lien tek­niik­ka­on­gel­mia voi­tai­siin taklata muun muassa käyt­tö­opas­tuk­sel­la

03.06.2023 16:00 1
Tilaajille
Liminkaan ampumaurheilukeskusta rakentavan yhtiön hallitukseen esitetään Päivi Määttää

Li­min­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus­ta ra­ken­ta­van yhtiön hal­li­tuk­seen esi­te­tään Päivi Määttää

03.06.2023 13:00 4
Tilaajille
Bio Huvimyllyn tontti 30 vuodeksi Raahen kaupungin hallintaan – maanvuokrasopimus menossa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

Bio Hu­vi­myl­lyn tontti 30 vuo­dek­si Raahen kau­pun­gin hal­lin­taan – maan­vuok­ra­so­pi­mus menossa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hy­väk­syt­tä­väk­si

04.05.2023 14:30 2
Tilaajille
Hautamäki teki ratkaisun: jättää valtuusto- ja hallituspaikkansa Raahessa

Hau­ta­mä­ki teki rat­kai­sun: jättää val­tuus­to- ja hal­li­tus­paik­kan­sa Raa­hes­sa

03.05.2023 19:00 3
Tilaajille
Raahe tarvitsee yli neljä miljoonaa euroa lisää lainaa maksuosuuksiensa kattamiseen

Raahe tar­vit­see yli neljä mil­joo­naa euroa lisää lainaa mak­su­osuuk­sien­sa kat­ta­mi­seen

14.04.2023 15:00 5
Tilaajille