Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Raahen kaupunginhallitus
Toukokuussa valmistunut Raahen talouden tasapainottamisohjelma romukoppaan – homma alkaa alusta ensi vuonna

Tou­ko­kuus­sa val­mis­tu­nut Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma ro­mu­kop­paan – homma alkaa alusta ensi vuonna

11.10.2021 17:00 3
Tilaajille
Visit Raahe valmisteltava paremmin - Pekkalan esitys asian palauttamisesta valmisteluun sai laajan kannatuksen

Visit Raahe val­mis­tel­ta­va pa­rem­min - Pek­ka­lan esitys asian pa­laut­ta­mi­ses­ta val­mis­te­luun sai laajan kan­na­tuk­sen

05.10.2021 17:30
Tilaajille
Ollanketo otti käyttöön kaupunginhallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkion

Ol­lan­ke­to otti käyt­töön kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan kuu­kau­si­palk­kion

16.09.2021 10:54 1
Tilaajille
Kaupunginjohtaja veti pois esityksensä Varvin maston avustuksesta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja veti pois esi­tyk­sen­sä Varvin maston avus­tuk­ses­ta

31.08.2021 11:04 7
Tilaajille
"Raahessa pitää voida viihtyä", sanoo tuore kaupunginhallituksen puheenjohtaja

"Raa­hes­sa pitää voida viih­tyä", sanoo tuore kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

24.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Tarja Ollanketo on Raahen kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja

Tarja Ol­lan­ke­to on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja

23.08.2021 14:04 5
Tilaajille
Raahen kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen irtisanoutui

Raahen kau­pun­gin hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Leena Mik­ko­la-Riek­ki­nen ir­ti­sa­nou­tui

17.08.2021 14:05 6
Tilaajille
Ensikertalainen kaupunginhallituksen johtoon: Raahen perussuomalaisten luottamushenkilöt julki

En­si­ker­ta­lai­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen joh­toon: Raahen pe­rus­suo­ma­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löt julki

09.08.2021 14:55 2
Tilaajille
Kokoomus ja vihreät päättivät jo ketkä he haluavat Raahen luottamuselimiin

Ko­koo­mus ja vihreät päät­ti­vät jo ketkä he ha­lua­vat Raahen luot­ta­mus­eli­miin

29.07.2021 09:59
Tilaajille
Yllätysnimi Raahen kaupunginvaltuuston johtoon

Yl­lä­tys­ni­mi Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton johtoon

13.07.2021 17:00
Tilaajille
Keskusta menettää Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden

Kes­kus­ta me­net­tää Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juu­den

06.07.2021 12:21 3
Tilaajille
Nurkkala toivoo päätöksiä ja vastuunkantoa - Raahen talouden tasapainottamiseen palataan vasta syyskuussa

Nurk­ka­la toivoo pää­tök­siä ja vas­tuun­kan­toa - Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen pa­la­taan vasta syys­kuus­sa

04.06.2021 07:30 4
Tilaajille
Raahessa vastuu lykättiin uudelle valtuustolle - Myllymäki: "En koskaan ole ollut liiemmälti innostunut asioiden jättämisestä pöydälle"

Raa­hes­sa vastuu ly­kät­tiin uudelle val­tuus­tol­le - Myl­ly­mä­ki: "En koskaan ole ollut liiem­mäl­ti in­nos­tu­nut asioi­den jät­tä­mi­ses­tä pöy­däl­le"

01.06.2021 17:00
Tilaajille
Raahe avustaa kaikki säästönsä kuluttamaan joutunutta purjelaivasäätiötä

Raahe avustaa kaikki sääs­tön­sä ku­lut­ta­maan jou­tu­nut­ta pur­je­lai­va­sää­tiö­tä

04.05.2021 10:06
Tilaajille
Vihannin Kantti haikailee takausta kaupungilta

Vi­han­nin Kantti hai­kai­lee ta­kaus­ta kau­pun­gil­ta

25.04.2021 13:00
Tilaajille
Lumijärvi: Raahessa kaupunginhallitus ei toteutakaan valtuuston päätöstä - kiistan aiheena äänestysbussi

Lu­mi­jär­vi: Raa­hes­sa kau­pun­gin­hal­li­tus ei to­teu­ta­kaan val­tuus­ton pää­tös­tä - kiistan aiheena ää­nes­tys­bus­si

07.04.2021 15:00
Tilaajille
Raahe tahkosi runsaan kuuden miljoonan euron tuloksen - yli puolet siitä halutaan käyttää uuteen liikuntahalliin sekä Raahesaliin

Raahe tahkosi runsaan kuuden mil­joo­nan euron tu­lok­sen - yli puolet siitä ha­lu­taan käyttää uuteen lii­kun­ta­hal­liin sekä Raa­he­sa­liin

26.03.2021 07:30 4
Tilaajille
Sote-valmistelu jakoi Raahen valtuuston kahtia

So­te-val­mis­te­lu jakoi Raahen val­tuus­ton kahtia

24.03.2021 09:00 1
Tilaajille
Raahen hulevesimääräys sittenkin kokonaan uuteen käsittelyyn - "Vähemmän huomiota herättävää kuin se, että kaupungin omistama yhtiö haastaisi omistajansa oikeuteen"

Raahen hu­le­ve­si­mää­räys sit­ten­kin ko­ko­naan uuteen kä­sit­te­lyyn - "Vä­hem­män huo­mio­ta he­rät­tä­vää kuin se, että kau­pun­gin omis­ta­ma yhtiö haas­tai­si omis­ta­jan­sa oi­keu­teen"

19.02.2021 10:40 2
Tilaajille
Talouden tasapainottamissuunnitelma tiukalla aikataululla - toimet kohdistuvat myös Raahen kaupungin henkilöstöön

Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­ma tiu­kal­la ai­ka­tau­lul­la - toimet koh­dis­tu­vat myös Raahen kau­pun­gin hen­ki­lös­töön

17.02.2021 09:00 2
Tilaajille