Virkajärjestelyt
Jo kolmas johtaja palaa Raaheen: kaupunki saa talousjohtajansakin takaisin

Jo kolmas johtaja palaa Raa­heen: kau­pun­ki saa ta­lous­joh­ta­jan­sa­kin ta­kai­sin

18.05.2022 14:00 4
Tilaajille
Vielä viimeinen virkatehtävä – "En todellakaan osannut tällaista ajatella"

Vielä vii­mei­nen vir­ka­teh­tä­vä – "En to­del­la­kaan osannut täl­lais­ta aja­tel­la"

10.02.2022 19:00 5
Tilaajille
Esitys Raahen väliaikaiseksi johtotroikaksi: Mattila, Pitkänen ja Vimpari - talousjohtajallekin löytyi sijainen

Esitys Raahen vä­li­ai­kai­sek­si joh­tot­roi­kak­si: Mat­ti­la, Pit­kä­nen ja Vimpari - ta­lous­joh­ta­jal­le­kin löytyi si­jai­nen

04.02.2022 14:00 5
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan sijaisuus palautettiin valmisteluun

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­suus pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun

03.02.2022 10:39 1
Tilaajille
Raahen virkatunneliin kajastaa valoa: Hänninen palaa takaisin, Bergman ja Sarlin ottavat virkansa vastaan

Raahen vir­ka­tun­ne­liin ka­jas­taa valoa: Hän­ni­nen palaa ta­kai­sin, Bergman ja Sarlin ottavat vir­kan­sa vastaan

31.01.2022 14:00 9
Tilaajille
Raahen kaupungin talousjohtaja siirtyy kokonaan hyvinvointialueelle

Raahen kau­pun­gin ta­lous­joh­ta­ja siirtyy ko­ko­naan hy­vin­voin­ti­alueel­le

25.11.2021 10:01 2
Tilaajille
Raahen talousjohtaja tekee loppuvuoden ajan puolet työpanoksestaan sairaanhoitopiirille

Raahen ta­lous­joh­ta­ja tekee lop­pu­vuo­den ajan puolet työ­pa­nok­ses­taan sai­raan­hoi­to­pii­ril­le

25.10.2021 15:00 1
Tilaajille
Eläkkeelle jäämässä ollut Mattila pestattiin Raahen hallintojohtajaksi

Eläk­keel­le jää­mäs­sä ollut Mattila pes­tat­tiin Raahen hal­lin­to­joh­ta­jak­si

03.09.2021 12:21 6
Tilaajille