Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Raahen kaupunki
Palloiluhallin myynti kaupunginhallituksessa maanantaina

Pal­loi­lu­hal­lin myynti kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na

18.02.2024 14:00 3
Tilaajille
Kaikukortin kokeilu alkaa syyskuussa

Kai­ku­kor­tin kokeilu alkaa syys­kuus­sa

10.02.2024 14:00
Tilaajille
Raahelaiset toivovat monipuolisempia talviliikuntamahdollisuuksia kaupunkiin: monitoimiuria sekä puistolatuja kaivataan

Raa­he­lai­set toi­vo­vat mo­ni­puo­li­sem­pia tal­vi­lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­kiin: mo­ni­toi­mi­uria sekä puis­to­la­tu­ja kai­va­taan

02.02.2024 12:00
Tilaajille
Raahe keskeytti liikuntapaikkamestarin rekrytoinnin, tehtävää hoidetaan sisäisillä järjestelyillä

Raahe kes­keyt­ti lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­rin rek­ry­toin­nin, teh­tä­vää hoi­de­taan si­säi­sil­lä jär­jes­te­lyil­lä

24.01.2024 18:00 3
Tilaajille
Sivistystoimen talous kuriin – Raahessa tehdään stoppi toimintakulttuurille, joka on sallinut muun muassa kohtuuttomat määrärahaylitykset ja työntekijöiden palkkaamisen ilman budjetoituja palkkarahoja

Si­vis­tys­toi­men talous kuriin – ­Raa­hes­sa tehdään stoppi toi­min­ta­kult­tuu­ril­le, joka on sal­li­nut muun muassa koh­tuut­to­mat mää­rä­ra­ha­yli­tyk­set ja työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­sen ilman bud­je­toi­tu­ja palk­ka­ra­ho­ja

24.01.2024 08:00 8
Tilaajille
Raahen kaupunki järjestää – Tapahtuma ja työpaja Vihannin elinkeinojen tulevaisuudesta

Raahen kau­pun­ki jär­jes­tää – Ta­pah­tu­ma ja työpaja Vi­han­nin elin­kei­no­jen tu­le­vai­suu­des­ta

23.01.2024 14:00
Tilaajille
Ministeriö avustaa Raahea kiinteistöjen energiatehokkuudessa

Mi­nis­te­riö avustaa Raahea kiin­teis­tö­jen ener­gia­te­hok­kuu­des­sa

21.01.2024 09:00
Tilaajille
TMW Raahe Oy haluaa puunjalostustehtaalle isomman tontin

TMW Raahe Oy haluaa puun­ja­los­tus­teh­taal­le isomman tontin

20.01.2024 08:00 6
Tilaajille
Sarlin vastaa aloitteeseen: Raahe aloittaa anonyymin rekrytoinnin pilottikokeilun

Sarlin vastaa aloit­tee­seen: Raahe aloit­taa ano­nyy­min rek­ry­toin­nin pi­lot­ti­ko­kei­lun

18.01.2024 15:00 3
Tilaajille
Kummatin koulu nousi alkaneen vuoden purkukohteeksi

Kum­ma­tin koulu nousi al­ka­neen vuoden pur­ku­koh­teek­si

16.01.2024 16:00 5
Tilaajille
Koivuluoto Areena saamassa rakentamisen ehtona olevan valtionavustuksen – "En usko, että tälle tulee enää punaista valoa"

Koi­vu­luo­to Areena saa­mas­sa ra­ken­ta­mi­sen ehtona olevan val­tion­avus­tuk­sen – "En usko, että tälle tulee enää pu­nais­ta valoa"

08.01.2024 12:00 2
Tilaajille
Oliko uudenvuoden ilotulitus Raahen kaupungin viimeinen? – "Tilalle etsitään korvaavaa ohjelmaa"

Oliko uu­den­vuo­den ilo­tu­li­tus Raahen kau­pun­gin vii­mei­nen? – "­Ti­lal­le et­si­tään kor­vaa­vaa oh­jel­maa"

04.01.2024 18:00 9
Tilaajille
Raahe täytti kaksi päiväkodinjohtajan virkaa

Raahe täytti kaksi päi­vä­ko­din­joh­ta­jan virkaa

28.12.2023 14:00
Tilaajille
Dr Livingstonesta haetaan apua Raahen alueen yritysten pyrkimyksille päästä uusille markkinoille

Dr Li­vings­to­nes­ta haetaan apua Raahen alueen yri­tys­ten pyr­ki­myk­sil­le päästä uusille mark­ki­noil­le

26.12.2023 10:00 4
Tilaajille
Velásquez valittiin kotoutumisen koordinaattorin viransijaiseksi Raaheen

Velás­quez va­lit­tiin ko­tou­tu­mi­sen koor­di­naat­to­rin vi­ran­si­jai­sek­si Raaheen

25.12.2023 13:00 1
Tilaajille
Praatille väläyteltiin jo toistaiseksi voimassa olevaa vuokrasopimusta

Praa­til­le vä­läy­tel­tiin jo tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaa vuok­ra­so­pi­mus­ta

25.12.2023 10:00 6
Tilaajille
Raahen palloiluhallin myynti valtuuston päätettäväksi – kaupunki hankkisi laajennettavaan halliin tekonurmen

Raahen pal­loi­lu­hal­lin myynti val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si – ­kau­pun­ki hank­ki­si laa­jen­net­ta­vaan halliin te­ko­nur­men

19.12.2023 09:34 1
Tilaajille
Kaupungin kesätöitä voi nyt hakea – haku on auki vuosina 2006–2008 syntyneille raahelaisnuorille

Kau­pun­gin ke­sä­töi­tä voi nyt hakea – haku on auki vuosina 2006–2008 syn­ty­neil­le raa­he­lais­nuo­ril­le

18.12.2023 18:00
Tilaajille
Pitkänen: Elokuvateatteriratkaisu edellyttäisi Raahen kaupungin aktiivista roolia

Pit­kä­nen: Elo­ku­va­teat­te­ri­rat­kai­su edel­lyt­täi­si Raahen kau­pun­gin ak­tii­vis­ta roolia

18.12.2023 16:00 11
Tilaajille
Raahe virittelee rahallista kannustinta elokuva- ja sarjatuotannoille

Raahe vi­rit­te­lee ra­hal­lis­ta kan­nus­tin­ta elo­ku­va- ja sar­ja­tuo­tan­noil­le

18.12.2023 14:00 4
Tilaajille