Raahen kaupunki
Viimeisin 4 tuntia
Hybridikokoukset, joissa osa etäilee, eivät ole Raahen hallintosäännön mukaisia

Hyb­ri­di­ko­kouk­set, joissa osa etäi­lee, eivät ole Raahen hal­lin­to­sään­nön mu­kai­sia

10:00 0
Tilaajille
Viikko
Roska-astiat poistetaan retkeilykohteista – jokaisen huolehdittava omista roskistaan

Ros­ka-as­tiat pois­te­taan ret­kei­ly­koh­teis­ta – jo­kai­sen huo­leh­dit­ta­va omista ros­kis­taan

17.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Raahe joutuu ottamaan lisää lainaa Vihannin koulukeskuksen rakentamiseen - Kaupunginhallitus vaatii kirjallista selvitystä kuluista

Raahe joutuu ot­ta­maan lisää lainaa Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­seen - Kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii kir­jal­lis­ta sel­vi­tys­tä ku­luis­ta

15.09.2020 10:27 0
Tilaajille
Raahen tilahallinnalle halutaan kokoaikainen päällikkö -  "Nykyisen kaltaisista kaksoisrooleista tulee luopua"

Raahen ti­la­hal­lin­nal­le ha­lu­taan ko­ko­ai­kai­nen pääl­lik­kö - "Ny­kyi­sen kal­tai­sis­ta kak­sois­roo­leis­ta tulee luopua"

14.09.2020 11:18 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstöpäällikön tehtävien siirtoa Leena Mikkola-Riekkiselle

Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön teh­tä­vien siirtoa Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­le

14.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Tullaan tutuiksi: Elina Kattilakoskella on pari syytä, jotka saavat pysähtymään matkalla töistä kotiin

Tullaan tu­tuik­si: Elina Kat­ti­la­kos­kel­la on pari syytä, jotka saavat py­säh­ty­mään mat­kal­la töistä kotiin

11.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Kaupungilta saatu laina mahdollistaa lintutornin rakentamisen Rivin kalasatamaan

Kau­pun­gil­ta saatu laina mah­dol­lis­taa lin­tu­tor­nin ra­ken­ta­mi­sen Rivin ka­la­sa­ta­maan

08.09.2020 16:01 0
Tilaajille
Rakennuskieltoa pukkaa Raaheen, mutta se ei kiellä rakentamasta

Ra­ken­nus­kiel­toa pukkaa Raa­heen, mutta se ei kiellä ra­ken­ta­mas­ta

07.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Aurinkosähkö tuo Raahelle vuosittain tuhansien euron säästöt, mutta se on myös imagoteko Raahen kaupungille, tekninen johtaja uskoo

Au­rin­ko­säh­kö tuo Raa­hel­le vuo­sit­tain tu­han­sien euron sääs­töt, mutta se on myös ima­go­te­ko Raahen kau­pun­gil­le, tek­ni­nen johtaja uskoo

04.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Pitkänkarin ranta-alue otetaan piirustuspöydälle ja se joutui saman tien rakennuskieltoon

Pit­kän­ka­rin ran­ta-alue otetaan pii­rus­tus­pöy­däl­le ja se joutui saman tien ra­ken­nus­kiel­toon

01.09.2020 21:00 1
Tilaajille
Valoisaa ja ilmavaa opiskelutilaa – Saloisten uuden koulukeskuksen luovutus on huomenna

Va­loi­saa ja ilmavaa opis­ke­lu­ti­laa – Sa­lois­ten uuden kou­lu­kes­kuk­sen luo­vu­tus on huo­men­na

31.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Paikkailtavaa riittää tulevillekin vuosille

Paik­kail­ta­vaa riittää tu­le­vil­le­kin vuo­sil­le

29.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Kiitos valtion tukitoimille:  Raahen kaupunki pysynyt talousarviossaan

Kiitos valtion tu­ki­toi­mil­le: Raahen kau­pun­ki pysynyt ta­lous­ar­vios­saan

25.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Lämmitysöljy pilannut maaperää Vihannin keskustassa

Läm­mi­tys­öl­jy pi­lan­nut maa­pe­rää Vi­han­nin kes­kus­tas­sa

23.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Nyt lähtee Raahen vs. henkilöstöpäällikkö - Haapala valittiin Kolariin

Nyt lähtee Raahen vs. hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö - Haapala va­lit­tiin Ko­la­riin

21.08.2020 14:19 1
Tilaajille
Vanhemmat
Järjestöjen ääntä kuullaan kyselyssä

Jär­jes­tö­jen ääntä kuul­laan ky­se­lys­sä

19.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Etäkokouksista erilaisia käsityksiä Raahessa

Etä­ko­kouk­sis­ta eri­lai­sia kä­si­tyk­siä Raa­hes­sa

19.08.2020 11:25 0
Tilaajille
Pissaa ja kakkaa liukumäessä - leikkipuistot ilkivallan kohteena Raahessa

Pissaa ja kakkaa liu­ku­mäes­sä - leik­ki­puis­tot il­ki­val­lan koh­tee­na Raa­hes­sa

19.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Kaupungilta kasvomaskeja niitä tarvitseville

Kau­pun­gil­ta kas­vo­mas­ke­ja niitä tar­vit­se­vil­le

18.08.2020 15:20 10
Tavaratorilta täydennystä omaan kotiin ja apua itsenäiseen elämään

Ta­va­ra­to­ril­ta täy­den­nys­tä omaan kotiin ja apua it­se­näi­seen elämään

18.08.2020 07:57 0
Tilaajille