Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Raahen kaupunki
Viimeisin 24 tuntia
Säätiö veti maton talkooväen alta
Pääkirjoitus

Säätiö veti maton tal­koo­väen alta

06:30
Tilaajille
Kuukausi
Säätiö pudotti pommin: Bio Huvimyllyn rakennus jäänee säätiölle

Säätiö pudotti pommin: Bio Hu­vi­myl­lyn ra­ken­nus jäänee sää­tiöl­le

21.09.2023 17:20 23
Tilaajille
Varhaiskasvatuspäällikön virkaan yksi hakija Raahesta, loput Oulusta

Var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön virkaan yksi hakija Raa­hes­ta, loput Oulusta

18.09.2023 18:00 8
Tilaajille
Raahen satamalle liki 40 hehtaaria lisää alueita toiminnan kehittämiseen

Raahen sa­ta­mal­le liki 40 heh­taa­ria lisää alueita toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille etenee: "Meneillään on työllisyydenhoidon suurin muutos sitten 1960-luvun"

Työ­voi­ma­pal­ve­lu­jen siirto val­tiol­ta kun­nil­le etenee: "Me­neil­lään on työl­li­syy­den­hoi­don suurin muutos sitten 1960-lu­vun"

06.09.2023 08:07 1
Tilaajille
Se näyttää mustalta mutta ei ole musta – Raahesali pesi kasvonsa jo remontin ensimmäisessä vaiheessa

Se näyttää mus­tal­ta mutta ei ole musta – Raa­he­sa­li pesi kas­von­sa jo re­mon­tin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa

05.09.2023 16:00 9
Raahe testauttaa kolme hakijaa opetus- ja kasvatusjohtajan virkaan

Raahe tes­taut­taa kolme hakijaa opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jan virkaan

04.09.2023 08:40 2
Tilaajille
Purjelaivasäätiön tilanne jäi selvittämättä – "Ihan selvästi tässä on skarppaamisen paikka säätiöllä, mutta myös kaupungilla"

Pur­je­lai­va­sää­tiön tilanne jäi sel­vit­tä­mät­tä – "Ihan sel­väs­ti tässä on skarp­paa­mi­sen paikka sää­tiöl­lä, mutta myös kau­pun­gil­la"

31.08.2023 18:00 5
Tilaajille
Pattasissa joudutaan säätämään jatkuvasti moduulikoulun tilojen kanssa: Tarvetta olisi monenlaiselle toiminnalle, mutta seinät ovat tulleet vastaan

Pat­ta­sis­sa jou­du­taan sää­tä­mään jat­ku­vas­ti mo­duu­li­kou­lun tilojen kanssa: Tar­vet­ta olisi mo­nen­lai­sel­le toi­min­nal­le, mutta seinät ovat tulleet vastaan

31.08.2023 16:00 2
Tilaajille
Jatkojalostustehdas suunnitteilla Raaheen – Saint-Gobain Finland Oy vuokraamassa kaupungilta kolmen hehtaarin tontin

Jat­ko­ja­los­tus­teh­das suun­nit­teil­la Raaheen – Saint-Go­bain Finland Oy vuok­raa­mas­sa kau­pun­gil­ta kolmen heh­taa­rin tontin

31.08.2023 14:41 2
Tilaajille
Polveilevat sijaisjärjestelyt loppuvat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen varhaiskasvatuspäällikön viran

Pol­vei­le­vat si­jais­jär­jes­te­lyt lop­pu­vat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön viran

30.08.2023 15:00 1
Tilaajille
Ministeriltä tuli tekstiviesti: Lupaa puoltaa Raahen sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen jatkoa

Mi­nis­te­ril­tä tuli teks­ti­vies­ti: Lupaa puoltaa Raahen sai­raa­lan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen päi­vys­tyk­sen jatkoa

28.08.2023 08:00 3
Tilaajille
Raahen kaupunki keskeytti tarjouskilpailujen jälkeen kaksi hankintamenettelyä

Raahen kau­pun­ki kes­keyt­ti tar­jous­kil­pai­lu­jen jälkeen kaksi han­kin­ta­me­net­te­lyä

27.08.2023 10:00
Tilaajille
Tekniset ongelmat estävät kaupunginvaltuuston kokouksen striimaamisen Raahessa

Tek­ni­set on­gel­mat estävät kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen strii­maa­mi­sen Raa­hes­sa

26.08.2023 14:00 3
Tilaajille
Raahe alkamassa isäntäkunnaksi: ottaa hoitaakseen hyvinvointikuntayhtymältä mahdollisesti jäävät velvoitteet ja asiat

Raahe al­ka­mas­sa isän­tä­kun­nak­si: ottaa hoi­taak­seen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­tä mah­dol­li­ses­ti jäävät vel­voit­teet ja asiat

24.08.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Raahe joutuu keskeyttämään konsulttipalvelun hankinnan – "Tarjouspyyntö on ollut hankintalain vastainen ja epäonnistunut"

Raahe joutuu kes­keyt­tä­mään kon­sult­ti­pal­ve­lun han­kin­nan – "Tar­jous­pyyn­tö on ollut han­kin­ta­lain vas­tai­nen ja epäon­nis­tu­nut"

23.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Sairaalakaupoille sorvattiin rahoituspaketti – Raahen kaupunki sijoittaa, lainaa ja takaa

Sai­raa­la­kau­poil­le sor­vat­tiin ra­hoi­tus­pa­ket­ti – Raahen kau­pun­ki si­joit­taa, lainaa ja takaa

22.08.2023 15:00
Raahen kaupunki saa omistukseensa huonokuntoisen liikerakennuksen

Raahen kau­pun­ki saa omis­tuk­seen­sa huo­no­kun­toi­sen lii­ke­ra­ken­nuk­sen

21.08.2023 20:00 2
Tilaajille
Raahen seutukunta saamassa elinvoimastrategian vielä tämän vuoden aikana

Raahen seu­tu­kun­ta saa­mas­sa elin­voi­ma­stra­te­gian vielä tämän vuoden aikana

21.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Raahen kaupunki teki tutkintapyynnön Kari Karjalaisesta

Raahen kau­pun­ki teki tut­kin­ta­pyyn­nön Kari Kar­ja­lai­ses­ta

17.08.2023 12:00 12
Tilaajille