Raahen kaupunki
Viimeisin 4 tuntia
Raahen liikuntapaikkasäästöt jälleen käsittelyyn – uusi esitys ei lakkauttaisi uimarantoja

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­sääs­töt jälleen kä­sit­te­lyyn – uusi esitys ei lak­kaut­tai­si ui­ma­ran­to­ja

14:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Edessä hyvin poikkeuksellinen syksy

Edessä hyvin poik­keuk­sel­li­nen syksy

29.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Raahen "pääministeri" Jarmo Myllymäki: Vain kerran on yritetty lyödä

Raahen "pää­mi­nis­te­ri" Jarmo Myl­ly­mä­ki: Vain kerran on yri­tet­ty lyödä

11.07.2020 09:00 1
Tilaajille
Raahe isännöi tammikuussa pohjoista työmarkkinaseminaaria

Raahe isännöi tam­mi­kuus­sa poh­jois­ta työ­mark­ki­na­se­mi­naa­ria

09.07.2020 12:38 0
Tilaajille
Raahen Seudun Uimahallisäätiö puretaan ja Vesipekka siirtyy kaupungin alaisuuteen syyskuussa

Raahen Seudun Ui­ma­hal­li­sää­tiö pu­re­taan ja Ve­si­pek­ka siirtyy kau­pun­gin alai­suu­teen syys­kuus­sa

08.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Koulutiloja, niiden sijaintia ja toimintaa pohdittava kaikilla tasoilla
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­ti­lo­ja, niiden si­jain­tia ja toi­min­taa poh­dit­ta­va kai­kil­la ta­soil­la

26.06.2020 06:45 0
Tilaajille
Seuraa suoraa lähetystä kello 18: Pekanpäivillä tänään aiheena Suomen sota ja sydänkorun julkistaminen

Seuraa suoraa lä­he­tys­tä kello 18: Pe­kan­päi­vil­lä tänään aiheena Suomen sota ja sy­dän­ko­run jul­kis­ta­mi­nen

25.06.2020 17:55 1
Päiväkodeissa on tilaa – Keskustaan saadaan myös eskariryhmä

Päi­vä­ko­deis­sa on tilaa – Kes­kus­taan saadaan myös es­ka­ri­ryh­mä

24.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Raahen Pimiät järjestetään nyt ilman rompetoria ja löylykylää

Raahen Pimiät jär­jes­te­tään nyt ilman rom­pe­to­ria ja löy­ly­ky­lää

23.06.2020 15:55 0
Tilaajille
Fellmannin puistokadun kompleksi herää toimintaan

Fell­man­nin puis­to­ka­dun komp­lek­si herää toi­min­taan

17.06.2020 13:45 0
Tilaajille
Rautatalon tontille koitetaan saada väriä yhdessä täytettävillä istutuslaatikoilla

Rau­ta­ta­lon ton­til­le koi­te­taan saada väriä yhdessä täy­tet­tä­vil­lä is­tu­tus­laa­ti­koil­la

10.06.2020 15:29 0
Tilaajille
Lisätalousarviossa kunnille luvatut eurot tulevat tarpeeseen ja tarjoavat kunnille paikkausta koronatappioihin

Li­sä­ta­lous­ar­vios­sa kun­nil­le luvatut eurot tulevat tar­pee­seen ja tar­joa­vat kun­nil­le paik­kaus­ta ko­ro­na­tap­pioi­hin

09.06.2020 17:00 1
Tilaajille
Iltapäivätoiminta jatkuu taas ensi lukuvuonna

Il­ta­päi­vä­toi­min­ta jatkuu taas ensi lu­ku­vuon­na

08.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Kolme asemakaava-aloitetta odottaa jo – keskustan kehitys kaupunginhallituksen käsissä

Kolme ase­ma­kaa­va-aloi­tet­ta odottaa jo – kes­kus­tan kehitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsissä

05.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Eläköityvä päiväkodin johtaja iloitsee suunnasta, johon varhaiskasvatus on mennyt – "Nykyajan lapset tuovat rohkeasti esille omia ajatuksiaan"

Elä­köi­ty­vä päi­vä­ko­din johtaja iloit­see suun­nas­ta, johon var­hais­kas­va­tus on mennyt – "Ny­kya­jan lapset tuovat roh­keas­ti esille omia aja­tuk­siaan"

05.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Neljännessä lisätalousarviossa miljardiluokan tuki kunnille – Katso, kuinka paljon seutukuntaan on luvassa

Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa mil­jar­di­luo­kan tuki kun­nil­le – Katso, kuinka paljon seu­tu­kun­taan on luvassa

05.06.2020 15:11 1
Tilaajille
Virastot siirtyvät kesäaikaan –  poikkeuksia aukioloaikoihin

Vi­ras­tot siir­ty­vät ke­sä­ai­kaan –  poik­keuk­sia au­ki­olo­ai­koi­hin

03.06.2020 12:15 0
Tilaajille
Kolme puistoa ja leikkipuistoa uudistuu tänä kesänä Raahessa

Kolme puistoa ja leik­ki­puis­toa uu­dis­tuu tänä kesänä Raa­hes­sa

01.06.2020 17:00 1
Tilaajille
Raahelle kaksi oikaisuvaatimusta - Liveto Group ihmettelee kaupungilta saamaansa kritiikkiä kirjoitusvirheistä

Raa­hel­le kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta - Liveto Group ih­met­te­lee kau­pun­gil­ta saa­maan­sa kri­tiik­kiä kir­joi­tus­vir­heis­tä

31.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Kehittämislautakunnan kokous siirtyy viikolla - ei olisi ollut laillisesti koolle kutsuttu

Ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­nan kokous siirtyy vii­kol­la - ei olisi ollut lail­li­ses­ti koolle kut­sut­tu

27.05.2020 11:36 1
Tilaajille