Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunki
Kuukausi
Kuusi hakijaa työllisyydenhoidon päälliköksi

Kuusi hakijaa työl­li­syy­den­hoi­don pääl­li­kök­si

21.03.2023 09:24 1
Tilaajille
Kaupunki jalkauttaa korjausneuvojan Vanhaan Raaheen – puolen vuoden kokeilu alkaa huhtikuussa

Kau­pun­ki jal­kaut­taa kor­jaus­neu­vo­jan Vanhaan Raaheen – puolen vuoden kokeilu alkaa huh­ti­kuus­sa

15.03.2023 11:06
Tilaajille
Raahe osallistaa autoilijat inventoimaan liikennemerkkejä, eikä se ole edes aprillipila

Raahe osal­lis­taa au­toi­li­jat in­ven­toi­maan lii­ken­ne­merk­ke­jä, eikä se ole edes ap­ril­li­pi­la

15.03.2023 10:00
Tilaajille
Raahen liikekeskustan uusi kaava on valmis hyväksyttäväksi

Raahen lii­ke­kes­kus­tan uusi kaava on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si

14.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Raahessa valmistuvien AMK-opiskelijoiden pelikenttänä on koko maailma
Mainos KAMK

Raa­hes­sa val­mis­tu­vien AMK-opis­ke­li­joi­den pe­li­kent­tä­nä on koko maailma

11.03.2023 06:00
"Toimii osana Raahen vieraanvaraisuutta" – Vanhan kaupungin asemakaavamuutos antaa tilaa mielikuvitukselle

"Toimii osana Raahen vie­raan­va­rai­suut­ta" – Vanhan kau­pun­gin ase­ma­kaa­va­muu­tos antaa tilaa mie­li­ku­vi­tuk­sel­le

09.03.2023 16:00
Kaupunginjohtajalta esitys Bio Huvimyllystä: Ei Raahen kaupungin omistukseen

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta esitys Bio Hu­vi­myl­lys­tä: Ei Raahen kau­pun­gin omis­tuk­seen

08.03.2023 18:02 10
Tilaajille
Syntyykö Hiirenkorvasta kaupat nyt tarjotulla summalla? – Raahen kaupunki ei kommentoi

Syn­tyy­kö Hii­ren­kor­vas­ta kaupat nyt tar­jo­tul­la sum­mal­la? – Raahen kau­pun­ki ei kom­men­toi

07.03.2023 16:00 4
Tilaajille
Vanha Raahe nousemassa luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisen kärkikohteeksi: tavoitteena muun muassa kulttuurimatkailun sisältöjen kasvattaminen ja ihmisten osallistaminen

Vanha Raahe nou­se­mas­sa luonto- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teek­si: ta­voit­tee­na muun muassa kult­tuu­ri­mat­kai­lun si­säl­tö­jen kas­vat­ta­mi­nen ja ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen

06.03.2023 12:44 8
Tilaajille
Vain yksi yhdeksästä vastustaa – Raahen Seutu kysyi raahelaisten kansanedustajaehdokkaiden mielipidettä Bio Huvimyllystä

Vain yksi yh­dek­säs­tä vas­tus­taa – Raahen Seutu kysyi raa­he­lais­ten kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­den mie­li­pi­det­tä Bio Hu­vi­myl­lys­tä

03.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Kuntayhtymä yllätti Raahen kaupungin yli kolmen miljoonan euron lisälaskulla – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin tapahtui"

Kun­ta­yh­ty­mä yllätti Raahen kau­pun­gin yli kolmen mil­joo­nan euron li­sä­las­kul­la – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin ta­pah­tui"

28.02.2023 13:00 7
Tilaajille
Vainiokangas ei palannut virkaansa, Raahe hakee nyt työllisyydenhoidon päällikköä

Vai­nio­kan­gas ei pa­lan­nut vir­kaan­sa, Raahe hakee nyt työl­li­syy­den­hoi­don pääl­lik­köä

27.02.2023 19:00 4
Tilaajille
Koivuluoto Areenalle haetaan jo poikkeamislupaa – "Rakennussuunnitelma on valmisteltu huolella"

Koi­vu­luo­to Aree­nal­le haetaan jo poik­kea­mis­lu­paa – "Ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma on val­mis­tel­tu huo­lel­la"

27.02.2023 16:00 1
Tilaajille
Arkistojärjestelmän kilpailutusprosessi poiki Raahen kaupungille oikaisuvaatimuksia

Ar­kis­to­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tus­pro­ses­si poiki Raahen kau­pun­gil­le oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia

23.02.2023 10:00
Tilaajille
Milloin päätetään Bio Huvimyllystä? – "Ei vielä tietoa", sanoo hallintojohtaja

Milloin pää­te­tään Bio Hu­vi­myl­lys­tä? – "Ei vielä tie­toa", sanoo hal­lin­to­joh­ta­ja

21.02.2023 16:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Toiveissa monipuolisia peruspuistoja ja jotain Raaheen uudenlaista – kaupunki kilpailuttaa uusia leikkipuistovälineitä

Toi­veis­sa mo­ni­puo­li­sia pe­rus­puis­to­ja ja jotain Raaheen uu­den­lais­ta – kau­pun­ki kil­pai­lut­taa uusia leik­ki­puis­to­vä­li­nei­tä

20.02.2023 16:00
Tilaajille
Uhka- ja vaaratilanteiden määrä kääntyi laskuun Raahessa

Uhka- ja vaa­ra­ti­lan­tei­den määrä kääntyi laskuun Raa­hes­sa

20.02.2023 14:00
Tilaajille
Raahen kaupunki perii liikekeskustan lisärakennusoikeuksista yhteensä yli puoli miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki perii lii­ke­kes­kus­tan li­sä­ra­ken­nus­oi­keuk­sis­ta yh­teen­sä yli puoli mil­joo­naa euroa

20.02.2023 10:00
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan johtajasopimus sisältää muun muassa erityisen tehtävän ja puolen vuoden palkkaa vastaavan erokorvauksen

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan joh­ta­ja­so­pi­mus si­säl­tää muun muassa eri­tyi­sen teh­tä­vän ja puolen vuoden palkkaa vas­taa­van ero­kor­vauk­sen

19.02.2023 10:00 1
Tilaajille
Raahessa on nyt erittäin monta rautaa tulessa

Raa­hes­sa on nyt erit­täin monta rautaa tulessa

17.02.2023 09:00 2