Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Raahen kaupunki
Viimeisin 24 tuntia
Leikkipuistot osana lapsiystävällistä Raahea – Uusia puistoja valmistumassa

Leik­ki­puis­tot osana lap­si­ys­tä­väl­lis­tä Raahea – Uusia puis­to­ja val­mis­tu­mas­sa

28.06.2022 14:10 2
Tilaajille
Kuukausi
Lähidemokratiatoimikunta löysi Raahen kaupunkistrategian luonnoksesta runsaasti heikkouksia

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta löysi Raahen kau­pun­ki­stra­te­gian luon­nok­ses­ta run­saas­ti heik­kouk­sia

20.06.2022 10:00 1
Tilaajille
Tietyissä Raahen kaupungin työyhteisöissä tarvittiin viime vuonna erityisen paljon tukitoimia

Tie­tyis­sä Raahen kau­pun­gin työ­yh­teisöis­sä tar­vit­tiin viime vuonna eri­tyi­sen paljon tu­ki­toi­mia

16.06.2022 18:00
Tilaajille
Raahen alueen kuntajohtajat hyvinvointikuntayhtymän purkamisen kannalla

Raahen alueen kun­ta­joh­ta­jat hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­sen kan­nal­la

11.06.2022 17:00
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäällikkö lähtee, sijainen nimetty syyskuun loppuun saakka

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­lik­kö lähtee, si­jai­nen nimetty syys­kuun loppuun saakka

08.06.2022 13:00 2
Tilaajille
Valtanen rohkaisee uskaltamaan Raahessa vähän enemmän – "Ne muistetaan, jotka uskaltavat tehdä jotakin"

Val­ta­nen roh­kai­see us­kal­ta­maan Raa­hes­sa vähän enemmän – "Ne muis­te­taan, jotka us­kal­ta­vat tehdä jo­ta­kin"

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Piehinginjoella kalastetaan härskisti suoraan kalaportaasta – Johtava ympäristötarkastaja: "Ei todellakaan ole sallittua"

Pie­hin­gin­joel­la ka­las­te­taan härs­kis­ti suoraan ka­la­por­taas­ta – Johtava ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Ei to­del­la­kaan ole sal­lit­tua"

30.05.2022 08:00
Tilaajille
Raahen kaupunki urakoi ensi kesänä neljää leikkipuistoa, joista yksi on alueella, jolla ei ole leikkipuistoa aiemmin ollut

Raahen kau­pun­ki urakoi ensi kesänä neljää leik­ki­puis­toa, joista yksi on alueel­la, jolla ei ole leik­ki­puis­toa aiemmin ollut

23.05.2022 15:01 1
Tilaajille
Raahen Ratakadun silta pääsee erikoistarkastukseen – "Ei se enää ihan priimakunnossa ole"

Raahen Ra­ta­ka­dun silta pääsee eri­kois­tar­kas­tuk­seen – "Ei se enää ihan prii­ma­kun­nos­sa ole"

22.05.2022 12:00
Tilaajille
Kuka aloitti Kuuselan purkamisen Pattijoella? – "Se on jyrätty jollakin isolla koneella"

Kuka aloitti Kuu­se­lan pur­ka­mi­sen Pat­ti­joel­la? – "Se on jyrätty jol­la­kin isolla ko­neel­la"

20.05.2022 13:36 8
Jo kolmas johtaja palaa Raaheen: kaupunki saa talousjohtajansakin takaisin

Jo kolmas johtaja palaa Raa­heen: kau­pun­ki saa ta­lous­joh­ta­jan­sa­kin ta­kai­sin

18.05.2022 14:00 4
Tilaajille
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin.

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin.

18.05.2022 08:52 3
Tilaajille
Seurakunta sai poikkeamisluvan entisen oikeustalon laajentamiselle – pysäköinnistä sovittava vielä Raahen kaupungin kanssa

Seu­ra­kun­ta sai poik­kea­mis­lu­van entisen oi­keus­ta­lon laa­jen­ta­mi­sel­le – py­sä­köin­nis­tä so­vit­ta­va vielä Raahen kau­pun­gin kanssa

16.05.2022 16:30 1
Tilaajille
Pyhtilänkankaan kuudennen vaiheen tonttien myynti alkaa Raahessa

Pyh­ti­län­kan­kaan kuu­den­nen vaiheen tont­tien myynti alkaa Raa­hes­sa

16.05.2022 12:02
Tilaajille
SSAB lahjoittaa liikuntahalliyhtiön osakkeensa Raahen kaupungille

SSAB lah­joit­taa lii­kun­ta­hal­li­yh­tiön osak­keen­sa Raahen kau­pun­gil­le

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Uintirannekkeet kirjastolle lainattaviksi – kirjastokortin omistaja saa viikon ilmaiset uinnit

Uin­ti­ran­nek­keet kir­jas­tol­le lai­nat­ta­vik­si – kir­jas­to­kor­tin omis­ta­ja saa viikon il­mai­set uinnit

05.05.2022 18:00 5
Tilaajille
Raahen vetovoima otti takapakkia – "Moni kaupunki on mennyt ohi"

Raahen ve­to­voi­ma otti ta­ka­pak­kia – "Moni kau­pun­ki on mennyt ohi"

04.05.2022 06:00 8
Tilaajille
Perussuomalaisilta aloite: Kaupunki kosiskelemaan elokuvateatteria Raaheen

Pe­rus­suo­ma­laisil­ta aloite: Kau­pun­ki ko­sis­ke­le­maan elo­ku­va­teat­te­ria Raaheen

01.05.2022 11:00 10
Tilaajille
Raahe pitää huolen, että toive lähijunasta pysyy esillä

Raahe pitää huolen, että toive lä­hi­ju­nas­ta pysyy esillä

30.04.2022 09:00 4
Tilaajille
Raahe saa esittää itseään kesällä kuvattavassa seikkailuelokuvassa – "Näkyvyys tulee olemaan Suomen mittakaavassa erittäin merkittävä"

Raahe saa esittää itseään kesällä ku­vat­ta­vas­sa seik­kai­lu­elo­ku­vas­sa – "Nä­ky­vyys tulee olemaan Suomen mit­ta­kaa­vas­sa erit­täin mer­kit­tä­vä"

27.04.2022 09:30 1
Tilaajille