Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oikaisuvaatimus
Hallintosääntöä tulkittiin Raahessa väärin, lautakunta kumosi teknisen johtajan päätöksen

Hal­lin­to­sään­töä tul­kit­tiin Raa­hes­sa väärin, lau­ta­kun­ta kumosi tek­ni­sen joh­ta­jan pää­tök­sen

08.05.2023 17:00 3
Tilaajille
Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen kilpailutus epäonnistui totaalisesti – Oulaisten Liikenne valitti markkinaoikeuteen ja vaatii 25 000 euron hyvitystä

Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus epäon­nis­tui to­taa­li­ses­ti – Ou­lais­ten Lii­ken­ne valitti mark­ki­naoi­keu­teen ja vaatii 25 000 euron hy­vi­tys­tä

14.01.2022 16:42 8
Tilaajille
Tievalot uhkaavat sammua viideltä yksityistieltä Raahessa koska valaistussopimuksia ei ole allekirjoitettu ja kaupunki lopettaa sähkölaskujen maksamisen

Tie­va­lot uh­kaa­vat sammua vii­del­tä yk­si­tyis­tiel­tä Raa­hes­sa koska va­lais­tus­so­pi­muk­sia ei ole al­le­kir­joi­tet­tu ja kau­pun­ki lo­pet­taa säh­kö­las­ku­jen mak­sa­mi­sen

13.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Raahelle kaksi oikaisuvaatimusta - Liveto Group ihmettelee kaupungilta saamaansa kritiikkiä kirjoitusvirheistä

Raa­hel­le kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta - Liveto Group ih­met­te­lee kau­pun­gil­ta saa­maan­sa kri­tiik­kiä kir­joi­tus­vir­heis­tä

31.05.2020 10:00
Tilaajille
Raahe antoi turhaan valitusmahdollisuuden, hallinto-oikeus kumosi koko käsittelyn

Raahe antoi turhaan va­li­tus­mah­dol­li­suu­den, hal­lin­to-oi­keus kumosi koko kä­sit­te­lyn

26.02.2020 13:20
Tilaajille