Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Yksityistiet
Yksityisteiden korjauksiin saatavilla varoja – käytössä kymmeniä miljoonaa edellisvuosilta siirtynyttä rahaa

Yk­si­tyis­tei­den kor­jauk­siin saa­ta­vil­la varoja – käy­tös­sä kym­me­niä mil­joo­naa edel­lis­vuo­sil­ta siir­ty­nyt­tä rahaa

06.04.2023 11:15
Tilaajille
Siikajoki-ralli ampaisee ensi kesänä Raahen seudun sorateille

Sii­ka­jo­ki-ral­li am­pai­see ensi kesänä Raahen seudun so­ra­teil­le

16.09.2022 17:00
Tilaajille
Tievalot uhkaavat sammua viideltä yksityistieltä Raahessa koska valaistussopimuksia ei ole allekirjoitettu ja kaupunki lopettaa sähkölaskujen maksamisen

Tie­va­lot uh­kaa­vat sammua vii­del­tä yk­si­tyis­tiel­tä Raa­hes­sa koska va­lais­tus­so­pi­muk­sia ei ole al­le­kir­joi­tet­tu ja kau­pun­ki lo­pet­taa säh­kö­las­ku­jen mak­sa­mi­sen

13.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Yksityisteiden tievalaisu hiertää kylillä – Tiekuntien on päätettävä ottavatko tievalaisun sähköt maksaakseen

Yk­si­tyis­tei­den tie­va­lai­su hiertää kylillä – Tie­kun­tien on pää­tet­tä­vä ot­ta­vat­ko tie­va­lai­sun sähköt mak­saak­seen

02.05.2021 15:00
Tilaajille
Lautakunta antoi Raahessa turhaan valitusoikeuden ja tutki oikaisuvaatimuksen

Lau­ta­kun­ta antoi Raa­hes­sa turhaan va­li­tus­oi­keu­den ja tutki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

13.04.2021 17:00
Tilaajille
Tiekuntien arvonlisävero
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­kun­tien ar­von­li­sä­ve­ro

15.03.2021 06:30
Tilaajille

Jo­ki­pe­rän­tien yk­si­tyis­tie­kun­nal­le avus­tus­ta

16.11.2017 13:07

Jo­ki­pe­rän­tie aiotaan laittaa kuntoon

15.10.2017 09:00
Suomen Tieyhdistys vaatii korjausvelan poisto-ohjelmaa yksityisteille

Suomen Tie­yh­dis­tys vaatii kor­jaus­ve­lan pois­to-oh­jel­maa yk­si­tyis­teil­le

21.09.2017 12:00