Rakennetun ympäristön lautakunta
Kaukaloiden hoito on turvattu, mutta lautakunta haluaa 150 000 euroa lisää Raahen liikuntapaikkojen ylläpitoon

Kau­ka­loi­den hoito on tur­vat­tu, mutta lau­ta­kun­ta haluaa 150 000 euroa lisää Raahen lii­kun­ta­paik­ko­jen yl­lä­pi­toon

20.10.2020 20:15 0
Tilaajille
Kaupunginjohtajalta nyt täysin päinvastainen esitys tilahallinnan päällikön virasta

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta nyt täysin päin­vas­tai­nen esitys ti­la­hal­lin­nan pääl­li­kön virasta

08.10.2020 18:00 2
Tilaajille
Raahen tilahallinnalle halutaan kokoaikainen päällikkö -  "Nykyisen kaltaisista kaksoisrooleista tulee luopua"

Raahen ti­la­hal­lin­nal­le ha­lu­taan ko­ko­ai­kai­nen pääl­lik­kö - "Ny­kyi­sen kal­tai­sis­ta kak­sois­roo­leis­ta tulee luopua"

14.09.2020 11:18 0
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkasäästöt jälleen käsittelyyn – uusi esitys ei lakkauttaisi uimarantoja

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­sääs­töt jälleen kä­sit­te­lyyn – uusi esitys ei lak­kaut­tai­si ui­ma­ran­to­ja

10.08.2020 14:00 1
Tilaajille
Pattasten yläkoulun ongelma ei monilla korjauksilla ratkennut: nyt suunnitellaan vuokrattavan moduulikoulun käyttöönottoa

Pat­tas­ten ylä­kou­lun ongelma ei monilla kor­jauk­sil­la rat­ken­nut: nyt suun­ni­tel­laan vuok­rat­ta­van mo­duu­li­kou­lun käyt­töön­ot­toa

23.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Kummatin koulu siirtynee jo syyslukukauden alkupuolella väistötiloihin noin kilometrin päähän nykyisestä koulusta

Kum­ma­tin koulu siir­ty­nee jo syys­lu­ku­kau­den al­ku­puo­lel­la väis­tö­ti­loi­hin noin ki­lo­met­rin päähän ny­kyi­ses­tä kou­lus­ta

23.06.2020 19:55 1
Tilaajille