Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tarjouskilpailu
Toiveissa monipuolisia peruspuistoja ja jotain Raaheen uudenlaista – kaupunki kilpailuttaa uusia leikkipuistovälineitä

Toi­veis­sa mo­ni­puo­li­sia pe­rus­puis­to­ja ja jotain Raaheen uu­den­lais­ta – kau­pun­ki kil­pai­lut­taa uusia leik­ki­puis­to­vä­li­nei­tä

20.02.2023 16:00
Tilaajille
Ruukin kunnanviraston purkaja tulee Iisalmesta – "Voivat itse omasta työtilanteestaan riippuen määritellä purkutyön suorittamisen ajankohdan"

Ruukin kun­nan­vi­ras­ton purkaja tulee Ii­sal­mes­ta – "Voivat itse omasta työ­ti­lan­tees­taan riip­puen mää­ri­tel­lä pur­ku­työn suo­rit­ta­mi­sen ajan­koh­dan"

31.05.2022 12:27
Tilaajille
Raahe keskeytti työvaatteiden hankinnan, koska kilpailutus epäonnistui

Raahe kes­keyt­ti työ­vaat­tei­den han­kin­nan, koska kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui

31.01.2022 17:00 9
Tilaajille
Raahe kilpailuttaa kaupunginjohtajan käyttöön uutta autoa

Raahe kil­pai­lut­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan käyt­töön uutta autoa

21.12.2021 16:00 7
Tilaajille
Hansan vesikattourakka paikalliselle rakennusliikkeelle - valmista pitää olla vuoden loppuun mennessä

Hansan ve­si­kat­to­urak­ka pai­kal­li­sel­le ra­ken­nus­liik­keel­le - val­mis­ta pitää olla vuoden loppuun men­nes­sä

20.09.2021 12:52 1
Tilaajille
Raahelainen Aresa voitti Vihannin liikuntahalliurakan - urakoitsija valittiin ehdollisena ennen rahoituksen varmistumista

Raa­he­lai­nen Aresa voitti Vi­han­nin lii­kun­ta­hal­li­ura­kan - ura­koit­si­ja va­lit­tiin eh­dol­li­se­na ennen ra­hoi­tuk­sen var­mis­tu­mis­ta

02.09.2021 13:30 1
Tilaajille
Rakennus Miilukangas sai Pyhäjoen liikuntahalliurakan

Ra­ken­nus Mii­lu­kan­gas sai Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li­ura­kan

30.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Woodi toimittaa päiväkotikalusteet Vihantiin

Woodi toi­mit­taa päi­vä­ko­ti­ka­lus­teet Vi­han­tiin

13.08.2020 15:38
Tilaajille