Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Leikkipuistot
Honganpalon leikkipuisto on nyt avattu uusittuna

Hon­gan­pa­lon leik­ki­puis­to on nyt avattu uu­sit­tu­na

20.07.2023 09:00
Tilaajille
Raatihuoneen leikkipuiston parkkialueen rakentaminen jatkuu

Raa­ti­huo­neen leik­ki­puis­ton park­ki­alueen ra­ken­ta­mi­nen jatkuu

07.03.2023 14:02
Tilaajille
Toiveissa monipuolisia peruspuistoja ja jotain Raaheen uudenlaista – kaupunki kilpailuttaa uusia leikkipuistovälineitä

Toi­veis­sa mo­ni­puo­li­sia pe­rus­puis­to­ja ja jotain Raaheen uu­den­lais­ta – kau­pun­ki kil­pai­lut­taa uusia leik­ki­puis­to­vä­li­nei­tä

20.02.2023 16:00
Tilaajille
Kisapuiston myötä leikkipuistojen ennätysvuosi alkaa olla takana

Ki­sa­puis­ton myötä leik­ki­puis­to­jen en­nä­tys­vuo­si alkaa olla takana

23.11.2022 14:00 4
Tilaajille
Merirosvolaiva ja trampoliinit vetävät lapsia Raahen uuteen täyden kympin leikkipuistoon

Me­ri­ros­vo­lai­va ja tram­po­lii­nit vetävät lapsia Raahen uuteen täyden kympin leik­ki­puis­toon

26.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Leikkipuistot osana lapsiystävällistä Raahea – Uusia puistoja valmistumassa

Leik­ki­puis­tot osana lap­si­ys­tä­väl­lis­tä Raahea – Uusia puis­to­ja val­mis­tu­mas­sa

28.06.2022 14:10 2
Tilaajille
Raahen kaupunki urakoi ensi kesänä neljää leikkipuistoa, joista yksi on alueella, jolla ei ole leikkipuistoa aiemmin ollut

Raahen kau­pun­ki urakoi ensi kesänä neljää leik­ki­puis­toa, joista yksi on alueel­la, jolla ei ole leik­ki­puis­toa aiemmin ollut

23.05.2022 15:01 1
Tilaajille
Koivut tekivät tilaa uudelle leikkipuistolle

Koivut tekivät tilaa uudelle leik­ki­puis­tol­le

25.02.2022 19:19 2
Tilaajille
Veronmaksajien rahoilla leikkipuistot kuntoon – Kummattiin avattiin uudistunut liikuttava leikkipuisto

Ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la leik­ki­puis­tot kuntoon – Kum­mat­tiin avat­tiin uu­dis­tu­nut lii­kut­ta­va leik­ki­puis­to

09.09.2021 16:03
Tilaajille
Kalliit kustannukset kaupungille ilkivallasta

Kalliit kus­tan­nuk­set kau­pun­gil­le il­ki­val­las­ta

20.06.2021 20:00
Tilaajille
Pissaa ja kakkaa liukumäessä - leikkipuistot ilkivallan kohteena Raahessa

Pissaa ja kakkaa liu­ku­mäes­sä - leik­ki­puis­tot il­ki­val­lan koh­tee­na Raa­hes­sa

19.08.2020 08:00
Tilaajille
Niittykadun leikkipuisto oli jo poistettavien puistojen listalla, mutta nyt se kunnostetaan lahjoituksen voimin

Niit­ty­ka­dun leik­ki­puis­to oli jo pois­tet­ta­vien puis­to­jen lis­tal­la, mutta nyt se kun­nos­te­taan lah­joi­tuk­sen voimin

10.07.2020 20:00
Tilaajille