Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kilpailutus
Pohjois-Pohjanmaan ensihoidon ambulanssien hankintakriteerit kuohuttavat: ”Ambulanssien ehdottomiin vaatimuksiin kopioitiin tietyn automerkin varustelista”

Poh­jois-Poh­jan­maan en­si­hoi­don am­bu­lans­sien han­kin­ta­kri­tee­rit kuo­hut­ta­vat: ”Am­bu­lans­sien eh­dot­to­miin vaa­ti­muk­siin ko­pioi­tiin tietyn au­to­mer­kin va­rus­te­lis­ta”

10.04.2022 21:40
Tilaajille
Tarkastuslautakunta pyysi selvityksen Raahen hankintojen kilpailutuksesta – "Ongelmakohdat selvitetään ja niistä opitaan"

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta pyysi sel­vi­tyk­sen Raahen han­kin­to­jen kil­pai­lu­tuk­ses­ta – "On­gel­ma­koh­dat sel­vi­te­tään ja niistä opi­taan"

11.02.2022 09:00 3
Tilaajille
Palveluliikenteen liikennöitsijä vaihtuu, Kyyti-Pekka ja Kyyti-Fiia uudistuvat

Pal­ve­lu­lii­ken­teen lii­ken­nöit­si­jä vaih­tuu, Kyy­ti-Pek­ka ja Kyy­ti-Fiia uu­dis­tu­vat

29.07.2021 18:00 2
Tilaajille
Ras pistää hankintoihin vuodessa 75 miljoonaa euroa

Ras pistää han­kin­toi­hin vuo­des­sa 75 mil­joo­naa euroa

14.02.2021 16:00
Tilaajille
Moduulikoulun hankinta Pattasiin keskeytettiin - kaikki tarjoukset liian kalliita

Mo­duu­li­kou­lun han­kin­ta Pat­ta­siin kes­key­tet­tiin - kaikki tar­jouk­set liian kal­lii­ta

21.12.2020 12:15 1
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä aloittamassa pesulapalvelujen ja lääkkeiden annosjakelun kilpailutuksen

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä aloit­ta­mas­sa pe­su­la­pal­ve­lu­jen ja lääk­kei­den an­nos­ja­ke­lun kil­pai­lu­tuk­sen

19.09.2020 13:00 1
Tilaajille
Lähiruualla on lisäarvoa
Pääkirjoitus

Lä­hi­ruual­la on li­sä­ar­voa

10.02.2020 06:45
Tilaajille