Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Julkiset hankinnat
Raahe kilpailuttamassa lukiolaisille ilmaisen ajo-opetuksen

Raahe kil­pai­lut­ta­mas­sa lu­kio­lai­sil­le il­mai­sen ajo-ope­tuk­sen

17.04.2023 17:00 6
Tilaajille
Raahen kaupungin hankinnat menevät Cloudian kautta nähtäville

Raahen kau­pun­gin han­kin­nat menevät Clou­dian kautta näh­tä­vil­le

14.12.2022 11:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ensihoidon ambulanssien hankintakriteerit kuohuttavat: ”Ambulanssien ehdottomiin vaatimuksiin kopioitiin tietyn automerkin varustelista”

Poh­jois-Poh­jan­maan en­si­hoi­don am­bu­lans­sien han­kin­ta­kri­tee­rit kuo­hut­ta­vat: ”Am­bu­lans­sien eh­dot­to­miin vaa­ti­muk­siin ko­pioi­tiin tietyn au­to­mer­kin va­rus­te­lis­ta”

10.04.2022 21:40
Tilaajille
Raahen kaupunki suunnittelee työsuhdepolkupyörien hankintaa

Raahen kau­pun­ki suun­nit­te­lee työ­suh­de­pol­ku­pyö­rien han­kin­taa

28.03.2022 15:30 10
Tilaajille
Kuntien tulisi vähentää päästöjä

Kuntien tulisi vä­hen­tää pääs­tö­jä

10.11.2021 08:00 1
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymäkin valitsi Pattijoen Pesulan - kumosi aiemman hankintapäätöksen samasta syystä kuin Raahen kaupunki

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä­kin valitsi Pat­ti­joen Pesulan - kumosi aiemman han­kin­ta­pää­tök­sen samasta syystä kuin Raahen kau­pun­ki

15.12.2020 10:12 2
Tilaajille
Pyykit pestään sittenkin Raahessa - kaupunki hylkäsi pietarsaarelaisyhtiön tarjouksen epäselvyyksien takia

Pyykit pestään sit­ten­kin Raa­hes­sa - kau­pun­ki hylkäsi pie­tar­saa­re­lais­yh­tiön tar­jouk­sen epä­sel­vyyk­sien takia

13.12.2020 13:30 8
Tilaajille
Raahen pyykit pestään jatkossa Pietarsaaressa

Raahen pyykit pestään jat­kos­sa Pie­tar­saa­res­sa

03.12.2020 15:13 13
Tilaajille