Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuukausi
Avi antoi huomautuksen: Lasten ja nuorten toimintaterapiaa ei saa Raahen seudulla niin kuin pitäisi

Avi antoi huo­mau­tuk­sen: Lasten ja nuorten toi­min­ta­te­ra­piaa ei saa Raahen seu­dul­la niin kuin pitäisi

08.12.2022 15:00
Tilaajille
Ylimääräiset takaisinsoittopyynnöt ruuhkauttavat terveyskeskuksen puhelinpalvelua

Yli­mää­räi­set ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nöt ruuh­kaut­ta­vat ter­veys­kes­kuk­sen pu­he­lin­pal­ve­lua

02.12.2022 08:00
Hyvinvointikuntayhtymälle haussa uusi määräaikainen johtaja

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­le haussa uusi mää­rä­ai­kai­nen johtaja

29.11.2022 12:30 1
Tilaajille
Kummatin kotihoito pärjäsi hienosti THL:n kyselyssä – 10 parhaan joukossa koko maassa

Kum­ma­tin ko­ti­hoi­to pärjäsi hie­nos­ti THL:n ky­se­lys­sä – 10 parhaan jou­kos­sa koko maassa

25.11.2022 08:00
Tilaajille
Vuodeosastoilla paljon koronapotilaita – vierailuja Raahen sairaalassa kannattaa harkita tarkkaan

Vuo­de­osas­toil­la paljon ko­ro­na­po­ti­lai­ta – vie­rai­lu­ja Raahen sai­raa­las­sa kan­nat­taa harkita tark­kaan

22.11.2022 12:32
Raahessa annettiin erehdyksessä vääränlaista koronarokotetta – Sekaannuksesta ei ole rokotetuille haittaa

Raa­hes­sa an­net­tiin ereh­dyk­ses­sä vää­rän­lais­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – Se­kaan­nuk­ses­ta ei ole ro­ko­te­tuil­le haittaa

15.11.2022 14:07 2
Vanhemmat
Hyvinvointikuntayhtymä esitetään purettavaksi – "Kun kuntayhtymällä on realisoitavaa omaisuutta, niiden osalta täytyy tehdä ratkaisu"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä esi­te­tään pu­ret­ta­vak­si – "Kun kun­ta­yh­ty­mäl­lä on rea­li­soi­ta­vaa omai­suut­ta, niiden osalta täytyy tehdä rat­kai­su"

28.10.2022 12:00
Kaksi kolmesta omistajasta haluaa, että kiinteistöt jaetaan omistajakunnille ja hyvinvointikuntayhtymä puretaan

Kaksi kol­mes­ta omis­ta­jas­ta haluaa, että kiin­teis­töt jaetaan omis­ta­ja­kun­nil­le ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä pu­re­taan

24.10.2022 16:00
Tilaajille
Raahelle kiinteistökuntayhtymä passaa, Siikajoki ja Pyhäjoki eivät innostu ehdotuksesta

Raa­hel­le kiin­teis­tö­kun­ta­yh­ty­mä passaa, Sii­ka­jo­ki ja Py­hä­jo­ki eivät innostu eh­do­tuk­ses­ta

18.10.2022 15:30
Tilaajille
Korona ei kuormita Hintsalan arkea – Raahesta saa jo rokotetta apinarokkoon

Korona ei kuor­mi­ta Hint­sa­lan arkea – Raa­hes­ta saa jo ro­ko­tet­ta api­na­rok­koon

13.10.2022 17:00
Tilaajille
Nyt tähtäimessä kiinteistökuntayhtymä – väliaikaisratkaisulla haetaan lisää valmisteluaikaa

Nyt täh­täi­mes­sä kiin­teis­tö­kun­ta­yh­ty­mä – vä­li­ai­kais­rat­kai­sul­la haetaan lisää val­mis­te­lu­ai­kaa

07.10.2022 08:00
Tilaajille
NeuvoRassin toiminta starttaa pian Ruukissa – kysyjät ohjataan oikean palvelun luo

Neu­vo­Ras­sin toi­min­ta start­taa pian Ruu­kis­sa – kysyjät oh­ja­taan oikean pal­ve­lun luo

04.10.2022 09:35
Tilaajille
Mielenterveystyö menettämässä hurjasti resurssia Raahessa

Mie­len­ter­veys­työ me­net­tä­mäs­sä hur­jas­ti re­surs­sia Raa­hes­sa

30.09.2022 14:00 3
Raahen sairaalan päivystys suljetaan sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi

Raahen sai­raa­lan päi­vys­tys sul­je­taan sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­sek­si yöksi

24.09.2022 16:48 6
Heinäkuussa saapuneet filippiiniläiset hoitajat ovat viihtyneet Raahessa mainiosti – Osa haluaa jäädä pysyvästi

Hei­nä­kuus­sa saa­pu­neet fi­lip­pii­ni­läi­set hoi­ta­jat ovat viih­ty­neet Raa­hes­sa mai­nios­ti – Osa haluaa jäädä py­sy­väs­ti

19.09.2022 14:01 1
Toimintaterapeutin työ voi näyttää lastenleikiltä

Toi­min­ta­te­ra­peu­tin työ voi näyttää las­ten­lei­kil­tä

09.09.2022 09:00
Raahen sairaalan osastohoidossa paljon koronapotilaita – vierailua osastoilla kannattaa välttää

Raahen sai­raa­lan osas­to­hoi­dos­sa paljon ko­ro­na­po­ti­lai­ta – vie­rai­lua osas­toil­la kan­nat­taa välttää

05.09.2022 16:26
Tilaajille
Vapaaehtoistoiminta tuo tekijälleen iloa

Va­paa­eh­tois­toi­min­ta tuo te­ki­jäl­leen iloa

02.09.2022 10:03
Tilaajille
Hoivaa, hoitoa ja virikkeitä – raahelainen perhehoitaja kutsuu ikäihmisiä kotiinsa ”täyden palvelun lomalle”

Hoivaa, hoitoa ja vi­rik­kei­tä – raa­he­lai­nen per­he­hoi­ta­ja kutsuu ikä­ih­mi­siä ko­tiin­sa ”täyden pal­ve­lun lo­mal­le”

28.08.2022 16:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöratkaisua jatkoselvitetään – jaetaanko omistajille, myydäänkö sijoittajille vai mitä tehdään?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­rat­kai­sua jat­ko­sel­vi­te­tään – jae­taan­ko omis­ta­jil­le, myy­dään­kö si­joit­ta­jil­le vai mitä teh­dään?

23.08.2022 15:00
Tilaajille