Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuntayhtymän purkamisesta Siikajoelle iso lasku

Kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­ses­ta Sii­ka­joel­le iso lasku

18.01.2024 10:00 4
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän tarina loppumetreillä – kiinteistökaupat painoivat viimeisen tilinpäätöksen alijäämäiseksi

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män tarina lop­pu­met­reil­lä – ­kiin­teis­tö­kau­pat pai­noi­vat vii­mei­sen ti­lin­pää­tök­sen ali­jää­mäi­sek­si

14.12.2023 16:00
Tilaajille
Kallunki teki paluun entiseen johtajavirkaansa

Kal­lun­ki teki paluun en­ti­seen joh­ta­ja­vir­kaan­sa

19.11.2023 10:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä tarvitsee vielä yhden johtajan – etsintä kohdistuu Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen henkilöstöön

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä tar­vit­see vielä yhden joh­ta­jan – et­sin­tä koh­dis­tuu Raahen, Sii­ka­joen ja Py­hä­joen hen­ki­lös­töön

01.11.2023 12:00 4
Tilaajille
Raahe alkamassa isäntäkunnaksi: ottaa hoitaakseen hyvinvointikuntayhtymältä mahdollisesti jäävät velvoitteet ja asiat

Raahe al­ka­mas­sa isän­tä­kun­nak­si: ottaa hoi­taak­seen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­tä mah­dol­li­ses­ti jäävät vel­voit­teet ja asiat

24.08.2023 13:00
Tilaajille
Sairaalakaupoille sorvattiin rahoituspaketti – Raahen kaupunki sijoittaa, lainaa ja takaa

Sai­raa­la­kau­poil­le sor­vat­tiin ra­hoi­tus­pa­ket­ti – Raahen kau­pun­ki si­joit­taa, lainaa ja takaa

22.08.2023 15:00
2,5 hehtaaria kiinteistöjä Raahen Hoivatilat Oy:lle

2,5 heh­taa­ria kiin­teis­tö­jä Raahen Hoi­va­ti­lat Oy:lle

26.07.2023 14:00
Siikajokiset ja pyhäjokiset saivat haluamansa: hyvinvointikuntayhtymän kiinteistökaupat jatkovalmisteluun

Sii­ka­jo­ki­set ja py­hä­jo­ki­set saivat ha­lua­man­sa: hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­kau­pat jat­ko­val­mis­te­luun

09.06.2023 13:03
Tilaajille
Raahen kaupunki ostamassa suoraan ja välillisesti kaikki hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöt – kolmen kohteen kauppahinta yhteensä liki 8,4 miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki os­ta­mas­sa suoraan ja vä­lil­li­ses­ti kaikki hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt – kolmen kohteen kaup­pa­hin­ta yh­teen­sä liki 8,4 mil­joo­naa euroa

28.05.2023 10:00 4
Tilaajille
Savolalle tulossa kolmen kuukauden jatkopesti, koska kuntayhtymän purkaminen on yhä kesken

Sa­vo­lal­le tulossa kolmen kuu­kau­den jat­ko­pes­ti, koska kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen on yhä kesken

27.05.2023 15:35
Tilaajille
Raahen sairaala-alueen kaavamuutos on valmis hyväksyttäväksi, mutta maankäyttösopimusta ei tehdäkään

Raahen sai­raa­la-alueen kaa­va­muu­tos on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si, mutta maan­käyt­tö­so­pi­mus­ta ei teh­dä­kään

09.05.2023 17:00
Tilaajille
Raahen sairaalakiinteistön markkina-arvosta hankitaan puolueeton arvio

Raahen sai­raa­la­kiin­teis­tön mark­ki­na-ar­vos­ta han­ki­taan puo­luee­ton arvio

19.04.2023 17:00
Tilaajille
Raahe tarvitsee yli neljä miljoonaa euroa lisää lainaa maksuosuuksiensa kattamiseen

Raahe tar­vit­see yli neljä mil­joo­naa euroa lisää lainaa mak­su­osuuk­sien­sa kat­ta­mi­seen

14.04.2023 15:00 5
Tilaajille
Kuntayhtymä yllätti Raahen kaupungin yli kolmen miljoonan euron lisälaskulla – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin tapahtui"

Kun­ta­yh­ty­mä yllätti Raahen kau­pun­gin yli kolmen mil­joo­nan euron li­sä­las­kul­la – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin ta­pah­tui"

28.02.2023 13:00 7
Tilaajille
Siikajoki lunastaa Arvon osuudet hyvinvointikuntayhtymältä

Sii­ka­jo­ki lu­nas­taa Arvon osuudet hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­tä

26.02.2023 12:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä hakee hintalappuja kiinteistöilleen – Raahen sairaalan käypä arvo korkeintaan puolet 15 miljoonan euron tasearvosta?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä hakee hin­ta­lap­pu­ja kiin­teis­töil­leen – Raahen sai­raa­lan käypä arvo kor­kein­taan puolet 15 mil­joo­nan euron ta­sear­vos­ta?

19.02.2023 14:00
Tilaajille
Ainoana tehtävänä purkaminen – "Raahen sairaala on hyvin pidetty kiinteistö"

Ainoana teh­tä­vä­nä pur­ka­mi­nen – "Raahen sai­raa­la on hyvin pidetty kiin­teis­tö"

08.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän kiinteistönhoidollisessa talousarviossa on vuokratuloja noin 3,5 miljoonaa euroa

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tön­hoi­dol­li­ses­sa ta­lous­ar­vios­sa on vuok­ra­tu­lo­ja noin 3,5 mil­joo­naa euroa

01.02.2023 13:00
Tilaajille
Savola hyvinvointikuntayhtymän johtajaksi purkamisprosessin ajaksi, BDO purkamisen asiantuntijaksi

Savola hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si pur­ka­mis­pro­ses­sin ajaksi, BDO pur­ka­mi­sen asian­tun­ti­jak­si

23.12.2022 09:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän purkaminen voi alkaa – "Odotettavissa on varsin vaikeat neuvottelut"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen voi alkaa – "O­do­tet­ta­vis­sa on varsin vaikeat neu­vot­te­lut"

15.12.2022 08:40
Tilaajille