Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raahen kaupunki ostamassa suoraan ja välillisesti kaikki hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöt – kolmen kohteen kauppahinta yhteensä liki 8,4 miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki os­ta­mas­sa suoraan ja vä­lil­li­ses­ti kaikki hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt – kolmen kohteen kaup­pa­hin­ta yh­teen­sä liki 8,4 mil­joo­naa euroa

28.05.2023 10:00 4
Tilaajille
Savolalle tulossa kolmen kuukauden jatkopesti, koska kuntayhtymän purkaminen on yhä kesken

Sa­vo­lal­le tulossa kolmen kuu­kau­den jat­ko­pes­ti, koska kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen on yhä kesken

27.05.2023 15:35
Tilaajille
Raahen sairaala-alueen kaavamuutos on valmis hyväksyttäväksi, mutta maankäyttösopimusta ei tehdäkään

Raahen sai­raa­la-alueen kaa­va­muu­tos on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si, mutta maan­käyt­tö­so­pi­mus­ta ei teh­dä­kään

09.05.2023 17:00
Tilaajille
Raahen sairaalakiinteistön markkina-arvosta hankitaan puolueeton arvio

Raahen sai­raa­la­kiin­teis­tön mark­ki­na-ar­vos­ta han­ki­taan puo­luee­ton arvio

19.04.2023 17:00
Tilaajille
Raahe tarvitsee yli neljä miljoonaa euroa lisää lainaa maksuosuuksiensa kattamiseen

Raahe tar­vit­see yli neljä mil­joo­naa euroa lisää lainaa mak­su­osuuk­sien­sa kat­ta­mi­seen

14.04.2023 15:00 5
Tilaajille
Kuntayhtymä yllätti Raahen kaupungin yli kolmen miljoonan euron lisälaskulla – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin tapahtui"

Kun­ta­yh­ty­mä yllätti Raahen kau­pun­gin yli kolmen mil­joo­nan euron li­sä­las­kul­la – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin ta­pah­tui"

28.02.2023 13:00 7
Tilaajille
Siikajoki lunastaa Arvon osuudet hyvinvointikuntayhtymältä

Sii­ka­jo­ki lu­nas­taa Arvon osuudet hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­tä

26.02.2023 12:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä hakee hintalappuja kiinteistöilleen – Raahen sairaalan käypä arvo korkeintaan puolet 15 miljoonan euron tasearvosta?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä hakee hin­ta­lap­pu­ja kiin­teis­töil­leen – Raahen sai­raa­lan käypä arvo kor­kein­taan puolet 15 mil­joo­nan euron ta­sear­vos­ta?

19.02.2023 14:00
Tilaajille
Ainoana tehtävänä purkaminen – "Raahen sairaala on hyvin pidetty kiinteistö"

Ainoana teh­tä­vä­nä pur­ka­mi­nen – "Raahen sai­raa­la on hyvin pidetty kiin­teis­tö"

08.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän kiinteistönhoidollisessa talousarviossa on vuokratuloja noin 3,5 miljoonaa euroa

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tön­hoi­dol­li­ses­sa ta­lous­ar­vios­sa on vuok­ra­tu­lo­ja noin 3,5 mil­joo­naa euroa

01.02.2023 13:00
Tilaajille
Savola hyvinvointikuntayhtymän johtajaksi purkamisprosessin ajaksi, BDO purkamisen asiantuntijaksi

Savola hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si pur­ka­mis­pro­ses­sin ajaksi, BDO pur­ka­mi­sen asian­tun­ti­jak­si

23.12.2022 09:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän purkaminen voi alkaa – "Odotettavissa on varsin vaikeat neuvottelut"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen voi alkaa – "O­do­tet­ta­vis­sa on varsin vaikeat neu­vot­te­lut"

15.12.2022 08:40
Tilaajille
Raahessa lapsi jonottaa vuoden ajan toimintaterapiaan, mutta miksi?

Raa­hes­sa lapsi jo­not­taa vuoden ajan toi­min­ta­te­ra­piaan, mutta miksi?

12.12.2022 08:00 2
Tilaajille
Avi antoi huomautuksen: Lasten ja nuorten toimintaterapiaa ei saa Raahen seudulla niin kuin pitäisi

Avi antoi huo­mau­tuk­sen: Lasten ja nuorten toi­min­ta­te­ra­piaa ei saa Raahen seu­dul­la niin kuin pitäisi

08.12.2022 15:00
Tilaajille
Ylimääräiset takaisinsoittopyynnöt ruuhkauttavat terveyskeskuksen puhelinpalvelua

Yli­mää­räi­set ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nöt ruuh­kaut­ta­vat ter­veys­kes­kuk­sen pu­he­lin­pal­ve­lua

02.12.2022 08:00
Hyvinvointikuntayhtymälle haussa uusi määräaikainen johtaja

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­le haussa uusi mää­rä­ai­kai­nen johtaja

29.11.2022 12:30 1
Tilaajille
Kummatin kotihoito pärjäsi hienosti THL:n kyselyssä – 10 parhaan joukossa koko maassa

Kum­ma­tin ko­ti­hoi­to pärjäsi hie­nos­ti THL:n ky­se­lys­sä – 10 parhaan jou­kos­sa koko maassa

25.11.2022 08:00
Tilaajille
Vuodeosastoilla paljon koronapotilaita – vierailuja Raahen sairaalassa kannattaa harkita tarkkaan

Vuo­de­osas­toil­la paljon ko­ro­na­po­ti­lai­ta – vie­rai­lu­ja Raahen sai­raa­las­sa kan­nat­taa harkita tark­kaan

22.11.2022 12:32
Raahessa annettiin erehdyksessä vääränlaista koronarokotetta – Sekaannuksesta ei ole rokotetuille haittaa

Raa­hes­sa an­net­tiin ereh­dyk­ses­sä vää­rän­lais­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – Se­kaan­nuk­ses­ta ei ole ro­ko­te­tuil­le haittaa

15.11.2022 14:07 2
Hyvinvointikuntayhtymä esitetään purettavaksi – "Kun kuntayhtymällä on realisoitavaa omaisuutta, niiden osalta täytyy tehdä ratkaisu"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä esi­te­tään pu­ret­ta­vak­si – "Kun kun­ta­yh­ty­mäl­lä on rea­li­soi­ta­vaa omai­suut­ta, niiden osalta täytyy tehdä rat­kai­su"

28.10.2022 12:00