Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hankinnat
Ilmanlaadun laboratorioanalyysin toimittaja valittiin

Il­man­laa­dun la­bo­ra­to­rio­ana­lyy­sin toi­mit­ta­ja va­lit­tiin

21.12.2022 14:38
Tilaajille
Raahen kaupungin hankinnat menevät Cloudian kautta nähtäville

Raahen kau­pun­gin han­kin­nat menevät Clou­dian kautta näh­tä­vil­le

14.12.2022 11:00
Tilaajille
Raahe hankkimassa sähköisen työkalun osallistamiseen – "Tulee toimimaan asukkaiden keskitettynä osallistumis- ja vaikuttamiskanavana"

Raahe hank­ki­mas­sa säh­köi­sen työ­ka­lun osal­lis­ta­mi­seen – "Tulee toi­mi­maan asuk­kai­den kes­ki­tet­ty­nä osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­ka­na­va­na"

01.12.2022 16:00 4
Raahen ja Vihannin välin liikennöitsijäksi valittiin Raahen Tilausliikenne

Raahen ja Vi­han­nin välin lii­ken­nöit­si­jäk­si va­lit­tiin Raahen Ti­laus­lii­ken­ne

23.06.2022 09:42
Tilaajille
Raahen kaupunki suunnittelee työsuhdepolkupyörien hankintaa

Raahen kau­pun­ki suun­nit­te­lee työ­suh­de­pol­ku­pyö­rien han­kin­taa

28.03.2022 15:30 10
Tilaajille
Tarkastuslautakunta pyysi selvityksen Raahen hankintojen kilpailutuksesta – "Ongelmakohdat selvitetään ja niistä opitaan"

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta pyysi sel­vi­tyk­sen Raahen han­kin­to­jen kil­pai­lu­tuk­ses­ta – "On­gel­ma­koh­dat sel­vi­te­tään ja niistä opi­taan"

11.02.2022 09:00 3
Tilaajille
Raahe keskeytti työvaatteiden hankinnan, koska kilpailutus epäonnistui

Raahe kes­keyt­ti työ­vaat­tei­den han­kin­nan, koska kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui

31.01.2022 17:00 9
Tilaajille
Pääkirjoitus

Val­mis­te­lua koskeva vaa­ti­mus ai­heel­li­nen

21.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Raahe–Vihanti-bussiliikenteen hankintapäätös kumottiin taas – "Tilanne on lautakunnan kannalta todella nolo"

Raa­he–­Vi­han­ti-bus­si­lii­ken­teen han­kin­ta­pää­tös ku­mot­tiin taas – "Ti­lan­ne on lau­ta­kun­nan kan­nal­ta todella nolo"

20.01.2022 15:00 4
Tilaajille
Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen kilpailutus epäonnistui totaalisesti – Oulaisten Liikenne valitti markkinaoikeuteen ja vaatii 25 000 euron hyvitystä

Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui to­taa­li­ses­ti – Ou­lais­ten Lii­ken­ne valitti mark­ki­na­oi­keu­teen ja vaatii 25 000 euron hy­vi­tys­tä

14.01.2022 16:42 8
Tilaajille
Raahe keskeytti auton hankinnan kaupunginjohtajalle

Raahe kes­keyt­ti auton han­kin­nan kau­pun­gin­joh­ta­jal­le

07.01.2022 15:00 7
Tilaajille
Raahe-Vihanti -bussiliikenteen hankintapäätös kumotaan – "Ilmeni epäselvyyksiä"

Raa­he-Vi­han­ti -bus­si­lii­ken­teen han­kin­ta­pää­tös ku­mo­taan – "Ilmeni epä­sel­vyyk­siä"

26.11.2021 16:00 5
Tilaajille
Kuntien tulisi vähentää päästöjä

Kuntien tulisi vä­hen­tää pääs­tö­jä

10.11.2021 08:00 1
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymäkin valitsi Pattijoen Pesulan - kumosi aiemman hankintapäätöksen samasta syystä kuin Raahen kaupunki

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä­kin valitsi Pat­ti­joen Pesulan - kumosi aiemman han­kin­ta­pää­tök­sen samasta syystä kuin Raahen kau­pun­ki

15.12.2020 10:12 2
Tilaajille
Pyykit pestään sittenkin Raahessa - kaupunki hylkäsi pietarsaarelaisyhtiön tarjouksen epäselvyyksien takia

Pyykit pestään sit­ten­kin Raa­hes­sa - kau­pun­ki hylkäsi pie­tar­saa­re­lais­yh­tiön tar­jouk­sen epä­sel­vyyk­sien takia

13.12.2020 13:30 8
Tilaajille