Väistötilat
Kummatin koulu Seminaarille, Pattasiin modulikoulu

Kum­ma­tin koulu Se­mi­naa­ril­le, Pat­ta­siin mo­du­li­kou­lu

25.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Mikä mättää Raahen päätöksenteon valmistelussa?
Lukijalta Mielipide Tapani Piirala

Mikä mättää Raahen pää­tök­sen­teon val­mis­te­lus­sa?

15.08.2020 18:30 5
Tilaajille
Kesäkuinen esitys uusittiin: Kummatti Seminaarin alueelle, Pattasiin moduulikoulu

Ke­sä­kui­nen esitys uu­sit­tiin: Kum­mat­ti Se­mi­naa­rin alueel­le, Pat­ta­siin mo­duu­li­kou­lu

12.08.2020 10:49 1
Tilaajille
Valtuusto peruuntui – Kummatin ja Pattasten väistötila-asiat elokuussa päätökseen

Val­tuus­to pe­ruun­tui – Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten väis­tö­ti­la-asiat elo­kuus­sa pää­tök­seen

06.07.2020 11:27 0
Tilaajille
Kummatin koulu siirtynee jo syyslukukauden alkupuolella väistötiloihin noin kilometrin päähän nykyisestä koulusta

Kum­ma­tin koulu siir­ty­nee jo syys­lu­ku­kau­den al­ku­puo­lel­la väis­tö­ti­loi­hin noin ki­lo­met­rin päähän ny­kyi­ses­tä kou­lus­ta

23.06.2020 19:55 0
Tilaajille
Kummattiin aikalisä - lautakunta jätti koulun väistötilaratkaisun pöydälle

Kum­mat­tiin ai­ka­li­sä - lau­ta­kun­ta jätti koulun väis­tö­ti­la­rat­kai­sun pöy­däl­le

17.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Pyhäjoen veronmaksajalla tekee kipeää: Saaren koulun väistötilat maksavat yli 2 miljoonaa euroa

Py­hä­joen ve­ron­mak­sa­jal­la tekee kipeää: Saaren koulun väis­tö­ti­lat mak­sa­vat yli 2 mil­joo­naa euroa

21.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Kummatin moduulikoulusta yksimielinen esitys - väistötilaratkaisu seuraavaksi Raahen kaupunginhallituksen käsittelyyn

Kum­ma­tin mo­duu­li­kou­lus­ta yk­si­mie­li­nen esitys - väis­tö­ti­la­rat­kai­su seu­raa­vak­si Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

30.01.2020 11:24 0
Tilaajille
Raatihuoneen palvelut löytyvät toistaiseksi Brain Centeristä

Raa­ti­huo­neen pal­ve­lut löy­ty­vät tois­tai­sek­si Brain Cen­te­ris­tä

13.01.2020 10:00 1
Tilaajille
Raatihuone tyhjeni - henkilöstö ja toiminnot nyt Brain Centerissä

Raa­ti­huo­ne tyhjeni - hen­ki­lös­tö ja toi­min­not nyt Brain Cen­te­ris­sä

09.01.2020 16:00 0
Tilaajille