Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunginvaltuusto
Viimeisin 24 tuntia
Kokoussalien tekniikkaongelmia voitaisiin taklata muun muassa käyttöopastuksella

Ko­kous­sa­lien tek­niik­ka­on­gel­mia voi­tai­siin taklata muun muassa käyt­tö­opas­tuk­sel­la

03.06.2023 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Raahessa tehtiin tukku luottamushenkilövalintoja, Maliniemi nousi kaupunginvaltuustoon

Raa­hes­sa tehtiin tukku luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja, Ma­li­nie­mi nousi kau­pun­gin­val­tuus­toon

31.05.2023 10:00
Hautamäki teki ratkaisun: jättää valtuusto- ja hallituspaikkansa Raahessa

Hau­ta­mä­ki teki rat­kai­sun: jättää val­tuus­to- ja hal­li­tus­paik­kan­sa Raa­hes­sa

03.05.2023 19:00 3
Tilaajille
Salmela esittää Raaheen työpaikkapolkupyöriä ja kaupunkipyöriä – "Pyörän ketjua rasvatessa tuli mieleen pari aloitetta"

Salmela esittää Raaheen työ­paik­ka­pol­ku­pyö­riä ja kau­pun­ki­pyö­riä – "Pyörän ketjua ras­va­tes­sa tuli mieleen pari aloi­tet­ta"

26.04.2023 15:01 5
Tilaajille
Raahe päätti lähteä Ruutikuntien joukkoon – kaksi valtuutettua kannatti isompaakin sijoitusta

Raahe päätti lähteä Ruu­ti­kun­tien jouk­koon – kaksi val­tuu­tet­tua kan­nat­ti isom­paa­kin si­joi­tus­ta

25.04.2023 12:51 3
Tilaajille
Raahe ei tarvitsekaan lisää lainaa – SSAB poikii kaupungille komean yhteisöveropotin

Raahe ei tar­vit­se­kaan lisää lainaa – SSAB poikii kau­pun­gil­le komean yh­tei­sö­ve­ro­po­tin

25.04.2023 09:00 3
Tilaajille
Hautamäki ei vielä tiedä voiko jatkaa valtuutettuna Raahessa – aikoo soittaa Kuntaliiton lakimiehelle

Hau­ta­mä­ki ei vielä tiedä voiko jatkaa val­tuu­tet­tu­na Raa­hes­sa – aikoo soittaa Kun­ta­lii­ton la­ki­mie­hel­le

23.04.2023 10:00 2
Tilaajille
Raahen liikekeskustan uusi kaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn

Raahen lii­ke­kes­kus­tan uusi kaava kau­pun­gin­val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

20.04.2023 15:00
Tilaajille
Kaupungin nimen muutos Braaheksi ei houkuta hallintojohtajaa

Kau­pun­gin nimen muutos Braa­hek­si ei houkuta hal­lin­to­joh­ta­jaa

25.03.2023 15:00 13
Tilaajille
Bio Huvimylly sai valtuuston enemmistön taakseen: "Nyt on kulttuurin vuoro"

Bio Hu­vi­myl­ly sai val­tuus­ton enem­mis­tön taak­seen: "Nyt on kult­tuu­rin vuoro"

21.03.2023 19:30
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuusto päätti Huvimyllyn ystävien piinan: Katso miten valtuutetut äänestivät

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to päätti Hu­vi­myl­lyn ys­tä­vien piinan: Katso miten val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät

21.03.2023 08:42 21
Tilaajille
Kuntayhtymä yllätti Raahen kaupungin yli kolmen miljoonan euron lisälaskulla – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin tapahtui"

Kun­ta­yh­ty­mä yllätti Raahen kau­pun­gin yli kolmen mil­joo­nan euron li­sä­las­kul­la – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin ta­pah­tui"

28.02.2023 13:00 7
Tilaajille
Raahen valtuustossa kannetaan huolta toisten kunnioittamisesta, sydäniskureiden vähyydestä, asunnottomista nuorista ja kuntouttavan työtoiminnan ruokailusta

Raahen val­tuus­tos­sa kan­ne­taan huolta toisten kun­nioit­ta­mi­ses­ta, sy­dän­is­ku­rei­den vä­hyy­des­tä, asun­not­to­mis­ta nuo­ris­ta ja kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ruo­kai­lus­ta

01.02.2023 14:00
Tilaajille
Raahen hallintosäännön päivittäminen vei lopulta neljä vuotta ja meinasi vielä viime metreillä äänestyttää

Raahen hal­lin­to­sään­nön päi­vit­tä­mi­nen vei lopulta neljä vuotta ja meinasi vielä viime met­reil­lä ää­nes­tyt­tää

31.01.2023 11:10 3
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän purkaminen voi alkaa – "Odotettavissa on varsin vaikeat neuvottelut"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen voi alkaa – "O­do­tet­ta­vis­sa on varsin vaikeat neu­vot­te­lut"

15.12.2022 08:40
Tilaajille
Jalkapallohalli pomppasi ykkösaiheeksi Raahen talousarviokokouksessa – kaupunginvaltuusto haluaa Arina Areenasta selkeän esityksen päätettäväksi

Jal­ka­pal­lo­hal­li pomp­pa­si yk­kös­ai­heek­si Raahen ta­lous­ar­vio­ko­kouk­ses­sa – kau­pun­gin­val­tuus­to haluaa Arina Aree­nas­ta selkeän esi­tyk­sen pää­tet­tä­väk­si

14.12.2022 08:00 9
Tilaajille
Kompromissiratkaisu hyväksyttiin, jatkossa Raahen kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain

Komp­ro­mis­si­rat­kai­su hy­väk­syt­tiin, jat­kos­sa Raahen kou­lu­verk­koa tar­kas­tel­laan vuo­sit­tain

13.12.2022 16:30 5
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto vahvisti veroprosentit – "Näistä syistä sen korottaminen ei ole mieluinen ratkaisu"

Kau­pun­gin­val­tuus­to vah­vis­ti ve­ro­pro­sen­tit – "Näistä syistä sen ko­rot­ta­mi­nen ei ole mie­lui­nen rat­kai­su"

15.11.2022 15:00 16
Tilaajille
Strateginen maankäytön suunnitelma hyväksyttiin yhden äänestyksen jälkeen

Stra­te­gi­nen maan­käy­tön suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin yhden ää­nes­tyk­sen jälkeen

01.11.2022 17:00
Tilaajille
Raahe käy kaupunkilaisten kukkarolle – kaupunginjohtaja ja talousjohtaja korostivat päättäjille, että talouden tasapainottamiselle saatiin vasta hyvä alku

Raahe käy kau­pun­ki­lais­ten kuk­ka­rol­le – kau­pun­gin­joh­ta­ja ja ta­lous­joh­ta­ja ko­ros­ti­vat päät­tä­jil­le, että ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sel­le saatiin vasta hyvä alku

11.10.2022 18:00 9
Tilaajille