Raahen kaupunginvaltuusto
Viimeisin tunti
Poukkula ideoi haastekampanjan, ettei yksikään lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai -väkivallan uhriksi - Raahe haastamassa kaikki Suomen kunnat mukaan

Pouk­ku­la ideoi haas­te­kam­pan­jan, ettei yk­si­kään lapsi ja nuori jou­tui­si kou­lu­kiu­saa­mi­sen tai -vä­ki­val­lan uhriksi - Raahe haas­ta­mas­sa kaikki Suomen kunnat mukaan

15:09 2
Tilaajille
Kuukausi
Kummatin ja Pattasten tiloista entinen esitys - "Tätä päätöstä voisi kutsua osittain itseoikaisuksi"

Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­lois­ta entinen esitys - "Tätä pää­tös­tä voisi kutsua osit­tain it­seoi­kai­suk­si"

13.10.2020 12:39 1
Tilaajille
Raahe joutuu tekemään Kummatin ja Pattasten tilajärjestelyistä uuden päätöksen - taustalla hallintosääntömoka ja valitus hallinto-oikeuteen

Raahe joutuu te­ke­mään Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­la­jär­jes­te­lyis­tä uuden pää­tök­sen - taus­tal­la hal­lin­to­sään­tö­mo­ka ja valitus hal­lin­to-oi­keu­teen

08.10.2020 06:00 3
Tilaajille
Kaupungin sote-lausunto on lähdössä eteenpäin

Kau­pun­gin so­te-lau­sun­to on läh­dös­sä eteen­päin

23.09.2020 08:30 0
Tilaajille
Vihannin koulukeskus sai lisärahansa

Vi­han­nin kou­lu­kes­kus sai li­sä­ra­han­sa

22.09.2020 16:12 0
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen kaupunginvaltuusto kokoontuu kasvosuojuksin ja käsidesein Raahesaliin

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu kas­vo­suo­juk­sin ja kä­si­de­sein Raa­he­sa­liin

19.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Tasan ei käy onnen lahjat kuntavaalien ehdokkaitten värväyksessä: Demareilla ihanaa, kykypuolueella vaikeaa

Tasan ei käy onnen lahjat kun­ta­vaa­lien eh­dok­kait­ten vär­väyk­ses­sä: De­ma­reil­la ihanaa, ky­ky­puo­lueel­la vaikeaa

14.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kummatin koulu Seminaarille, Pattasiin modulikoulu

Kum­ma­tin koulu Se­mi­naa­ril­le, Pat­ta­siin mo­du­li­kou­lu

25.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Etäkokouksista erilaisia käsityksiä Raahessa

Etä­ko­kouk­sis­ta eri­lai­sia kä­si­tyk­siä Raa­hes­sa

19.08.2020 11:25 0
Tilaajille
Isokoski jättää politiikan - "Polte puuttua asioihin on kuitenkin tallella"

Iso­kos­ki jättää po­li­tii­kan - "Polte puuttua asioi­hin on kui­ten­kin tal­lel­la"

11.08.2020 09:42 0
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuuston toukokuun kokouskin peruttiin - seuraava yritys kesäkuussa

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton tou­ko­kuun ko­kous­kin pe­rut­tiin - seu­raa­va yritys ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Pyhäjoen valtuusto pitää kokouksensa historiallisesti ulkona, Siikajoen valtuusto kokoontuu liikuntahallissa, Raahessakin ulkoilmakokous häämöttää

Py­hä­joen val­tuus­to pitää ko­kouk­sen­sa his­to­rial­li­ses­ti ulkona, Sii­ka­joen val­tuus­to ko­koon­tuu lii­kun­ta­hal­lis­sa, Raa­hes­sa­kin ul­ko­il­ma­ko­kous hää­möt­tää

19.04.2020 21:00 0
Tilaajille
Kokouskalenteri elää Raahessa - valtuuston seuraavasta kokouspäivästä ei ole tietoa

Ko­kous­ka­len­te­ri elää Raa­hes­sa - val­tuus­ton seu­raa­vas­ta ko­kous­päi­väs­tä ei ole tietoa

29.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Myllymäki: Fokus ja kaikki energia nyt koronatilanteen hoitamiseen

Myl­ly­mä­ki: Fokus ja kaikki energia nyt ko­ro­na­ti­lan­teen hoi­ta­mi­seen

17.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Poukkulasta Raahen valtuuston puheenjohtaja

Pouk­ku­las­ta Raahen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

24.02.2020 18:32 0
Tilaajille
Raahen kunnallispolitiikan jättävän Harri Kiviniityn mielestä nuoriso on tällä hetkellä hyvin ilmasto-tietoista

Raahen kun­nal­lis­po­li­tii­kan jät­tä­vän Harri Ki­vi­nii­tyn mie­les­tä nuoriso on tällä het­kel­lä hyvin il­mas­to-tie­tois­ta

02.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi RSHKY:n uuden perussopimuksen

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi RSHKY:n uuden pe­rus­so­pi­muk­sen

30.01.2020 13:30 0
Tilaajille
Mainingin yksi osasto suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi huhtikuun alkuun mennessä

Mai­nin­gin yksi osasto sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi huh­ti­kuun alkuun men­nes­sä

28.01.2020 16:11 0
Tilaajille
Valtuusto äänesti Monetra-sopimuksesta

Val­tuus­to äänesti Mo­net­ra-so­pi­muk­ses­ta

28.01.2020 12:09 0
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuusto saa uuden puheenjohtajan – Hanna-Leena Mattila luopuu tehtävästä

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to saa uuden pu­heen­joh­ta­jan – Han­na-Lee­na Mattila luopuu teh­tä­väs­tä

22.01.2020 08:08 0
Tilaajille