Raahen kaupunginvaltuusto
Raahen valtuusto kantaa huolta hyvinvointikuntayhtymän henkilöstötilanteesta ja hoitovelan kasvusta

Raahen val­tuus­to kantaa huolta hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lös­tö­ti­lan­tees­ta ja hoi­to­ve­lan kas­vus­ta

25.05.2022 08:00 4
Tilaajille
Kaupunginjohtajan valinta ja palkka vahvistetaan – Raahen virkavaalista ei valitettu

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ja palkka vah­vis­te­taan – Raahen vir­ka­vaa­lis­ta ei va­li­tet­tu

28.04.2022 13:30 1
Tilaajille
Vasemmisto haluaa Raahen pöytäkirjat esille vähintään kymmeneksi vuodeksi

Va­sem­mis­to haluaa Raahen pöy­tä­kir­jat esille vä­hin­tään kym­me­nek­si vuo­dek­si

26.04.2022 15:00 3
Tilaajille
Fregatti-salin kokoustekniikka kuukausia myöhässä, valtuuston evakkotaival Raahesalissa jatkuu yhä

Fre­gat­ti-sa­lin ko­kous­tek­niik­ka kuu­kau­sia myö­häs­sä, val­tuus­ton evak­ko­tai­val Raa­he­sa­lis­sa jatkuu yhä

22.03.2022 14:00
Tilaajille
Raahe valitsi kaupunginjohtajan aplodein – Leena Mikkola-Riekkiselle yksimielinen tuki

Raahe valitsi kau­pun­gin­joh­ta­jan ap­lo­dein – Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­le yk­si­mie­li­nen tuki

21.03.2022 18:44 6
Tilaajille
Raahen valtuustoryhmät vetoavat – "Ketään ei saa syyllistää Ukrainan tilanteesta"

Raahen val­tuus­to­ryh­mät ve­toa­vat – "Ketään ei saa syyl­lis­tää Uk­rai­nan ti­lan­tees­ta"

11.03.2022 09:53 1
Raahen kiusaamiskyselyyn vastattiin laiskasti – tulokset esitellään kaupunginvaltuustolle maanantaina

Raahen kiu­saa­mis­ky­se­lyyn vas­tat­tiin lais­kas­ti – tu­lok­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le maa­nan­tai­na

23.02.2022 13:30 6
Tilaajille
Raahessa pohditaan vakavasti määräaikaista kaupunginjohtajuutta – toivelistalla johtamistaitoja, yhteistyökykyä, aitoa läsnäoloa ja sitoutumista kaupunkiin

Raa­hes­sa poh­di­taan va­ka­vas­ti mää­rä­ai­kais­ta kau­pun­gin­joh­ta­juut­ta – toi­ve­lis­tal­la joh­ta­mis­tai­to­ja, yh­teis­työ­ky­kyä, aitoa läs­nä­oloa ja si­tou­tu­mis­ta kau­pun­kiin

07.02.2022 08:00 7
Tilaajille
Mettalanmäen maaperän puhtaus huoletti Raahen valtuustoa – kauppakeskussopimukset voi allekirjoittaa

Met­ta­lan­mäen maa­pe­rän puhtaus huo­let­ti Raahen val­tuus­toa – kaup­pa­kes­kus­so­pi­muk­set voi al­le­kir­joit­taa

15.12.2021 08:00 1
Tilaajille
Raahen talousarviokokouksessa pohdittiin Mainingin tiloja ja puitiin PattU-sopimusta

Raahen ta­lous­ar­vio­ko­kouk­ses­sa poh­dit­tiin Mai­nin­gin tiloja ja puitiin Pat­tU-so­pi­mus­ta

14.12.2021 18:00 4
Tilaajille
Valtuusto pääsee päättämään Mettalanmäen kauppakeskuksen tonttikaupasta maanantaina

Val­tuus­to pääsee päät­tä­mään Met­ta­lan­mäen kaup­pa­kes­kuk­sen tont­ti­kau­pas­ta maa­nan­tai­na

09.12.2021 20:00 2
Tilaajille
Saloisten Seuranmäen kohdalle toivotaan meluesteitä

Sa­lois­ten Seu­ran­mäen koh­dal­le toi­vo­taan me­lu­es­tei­tä

22.11.2021 18:00 3
Tilaajille
Keskusta esittää Raaheen pienimmille lapsille kotihoidon kuntalisää

Kes­kus­ta esittää Raaheen pie­nim­mil­le lap­sil­le ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sää

22.11.2021 14:00 1
Tilaajille
Raahe ei kiristä verotusta, mutta valtuutetut kiirehtivät sopeuttamistoimenpiteitä

Raahe ei kiristä ve­ro­tus­ta, mutta val­tuu­te­tut kii­reh­ti­vät so­peut­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä

16.11.2021 13:28 4
Tilaajille
Ari Nurkkalan ulostulo yllätti, järkytti ja hämmästytti ryhmien edustajat

Ari Nurk­ka­lan ulos­tu­lo yl­lät­ti, jär­kyt­ti ja häm­mäs­tyt­ti ryhmien edus­ta­jat

12.11.2021 07:00 5
Tilaajille
Veroprosentit tulossa päätettäväksi, Raahen prosentteihin ei esitetä muutoksia

Ve­ro­pro­sen­tit tulossa pää­tet­tä­väk­si, Raahen pro­sent­tei­hin ei esitetä muu­tok­sia

05.11.2021 08:00
Tilaajille
Pattasten koulun pienryhmien käynnistämistä uudelleen esitetään

Pat­tas­ten koulun pien­ryh­mien käyn­nis­tä­mis­tä uu­del­leen esi­te­tään

29.09.2021 16:55
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto äänesti lumityöaloitteesta

Kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti lu­mi­työ­aloit­tees­ta

28.09.2021 17:30
Tilaajille
"Raahessa pitää voida viihtyä", sanoo tuore kaupunginhallituksen puheenjohtaja

"Raa­hes­sa pitää voida viih­tyä", sanoo tuore kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

24.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Törmi siirtyy johtamaan kehittämislautakuntaa Raahessa

Törmi siirtyy joh­ta­maan ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­taa Raa­hes­sa

23.08.2021 17:00 1
Tilaajille