Raahen kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Saloisten Seuranmäen kohdalle toivotaan meluesteitä

Sa­lois­ten Seu­ran­mäen koh­dal­le toi­vo­taan me­lues­tei­tä

22.11.2021 18:00 3
Tilaajille
Keskusta esittää Raaheen pienimmille lapsille kotihoidon kuntalisää

Kes­kus­ta esittää Raaheen pie­nim­mil­le lap­sil­le ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sää

22.11.2021 14:00 1
Tilaajille
Raahe ei kiristä verotusta, mutta valtuutetut kiirehtivät sopeuttamistoimenpiteitä

Raahe ei kiristä ve­ro­tus­ta, mutta val­tuu­te­tut kii­reh­ti­vät so­peut­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä

16.11.2021 13:28 4
Tilaajille
Ari Nurkkalan ulostulo yllätti, järkytti ja hämmästytti ryhmien edustajat

Ari Nurk­ka­lan ulos­tu­lo yl­lät­ti, jär­kyt­ti ja häm­mäs­tyt­ti ryhmien edus­ta­jat

12.11.2021 07:00 5
Tilaajille
Veroprosentit tulossa päätettäväksi, Raahen prosentteihin ei esitetä muutoksia

Ve­rop­ro­sen­tit tulossa pää­tet­tä­väk­si, Raahen pro­sent­tei­hin ei esitetä muu­tok­sia

05.11.2021 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pattasten koulun pienryhmien käynnistämistä uudelleen esitetään

Pat­tas­ten koulun pien­ryh­mien käyn­nis­tä­mis­tä uu­del­leen esi­te­tään

29.09.2021 16:55
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto äänesti lumityöaloitteesta

Kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti lu­mi­työa­loit­tees­ta

28.09.2021 17:30
Tilaajille
"Raahessa pitää voida viihtyä", sanoo tuore kaupunginhallituksen puheenjohtaja

"Raa­hes­sa pitää voida viih­tyä", sanoo tuore kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

24.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Törmi siirtyy johtamaan kehittämislautakuntaa Raahessa

Törmi siirtyy joh­ta­maan ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­taa Raa­hes­sa

23.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Tarja Ollanketo on Raahen kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja

Tarja Ol­lan­ke­to on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja

23.08.2021 14:04 5
Tilaajille
Ensikertalainen kaupunginhallituksen johtoon: Raahen perussuomalaisten luottamushenkilöt julki

En­si­ker­ta­lai­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen joh­toon: Raahen pe­rus­suo­ma­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löt julki

09.08.2021 14:55 2
Tilaajille
Anu on toiminnan nainen – hän uskoo, että pitkä kokemus erilaisissa järjestötoiminnoissa auttaa kunnallispolitiikassa

Anu on toi­min­nan nainen – hän uskoo, että pitkä kokemus eri­lai­sis­sa jär­jes­tö­toi­min­nois­sa auttaa kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa

09.08.2021 07:00
Tilaajille
Sydämen asiana nuorten hyvinvointi: Jaakko Kallela haluaa satsata mielenterveyteen

Sydämen asiana nuorten hy­vin­voin­ti: Jaakko Kallela haluaa satsata mie­len­ter­vey­teen

30.07.2021 08:00
Tilaajille
Elias Tornberg haluaa saada nuorten äänen kuuluviin – nuori vaikuttaja on valmis tositoimiin uudessa kaupunginvaltuustossa

Elias Torn­berg haluaa saada nuorten äänen kuu­lu­viin – nuori vai­kut­ta­ja on valmis to­si­toi­miin uudessa kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

23.07.2021 08:00
Tilaajille
Yllätysnimi Raahen kaupunginvaltuuston johtoon

Yl­lä­tys­ni­mi Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton johtoon

13.07.2021 17:00
Tilaajille
Keskusta menettää Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden

Kes­kus­ta me­net­tää Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juu­den

06.07.2021 12:21 3
Tilaajille
Raahen kaupungin talous jäi plussalle – Puolueet näkevät ongelmat: "Iloitteluun ei ole aihetta"

Raahen kau­pun­gin talous jäi plus­sal­le – Puo­lueet näkevät on­gel­mat: "I­loit­te­luun ei ole ai­het­ta"

25.06.2021 09:00 1
Tilaajille
Valtuutettujen itsearvioinnissa rajua hajontaa: Homma toimii hienosti ja ei lainkaan

Val­tuu­tet­tu­jen it­se­ar­vioin­nis­sa rajua ha­jon­taa: Homma toimii hie­nos­ti ja ei lain­kaan

23.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Palkittu Jarmo Uutela: "Kunnallispolitiikka on kotiseututyötä"

Pal­kit­tu Jarmo Uutela: "Kun­nal­lis­po­li­tiik­ka on ko­ti­seu­tu­työ­tä"

21.06.2021 19:43 1
Tilaajille
Perussuomalaiset jyräsi voittoon Raahessa, keskusta ja vasemmisto menetti kumpikin kolme paikkaa

Pe­rus­suo­ma­lai­set jyräsi voit­toon Raa­hes­sa, kes­kus­ta ja va­sem­mis­to menetti kum­pi­kin kolme paikkaa

13.06.2021 23:11 2
Tilaajille