Valtuustoaloite
Saloisten Seuranmäen kohdalle toivotaan meluesteitä

Sa­lois­ten Seu­ran­mäen koh­dal­le toi­vo­taan me­lu­es­tei­tä

22.11.2021 18:00 3
Tilaajille
Keskusta esittää Raaheen pienimmille lapsille kotihoidon kuntalisää

Kes­kus­ta esittää Raaheen pie­nim­mil­le lap­sil­le ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sää

22.11.2021 14:00 1
Tilaajille
Raahen seutukunnan alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy? – asiasta päätetään keskiviikkona

Raahen seu­tu­kun­nan alle 25-vuo­tiail­le mak­su­ton eh­käi­sy? – asiasta pää­te­tään kes­ki­viik­ko­na

22.11.2021 10:44 1
Tilaajille
Yhtiöittäminen voisi lisätä byrokratiaa

Yh­tiöit­tä­mi­nen voisi lisätä by­ro­kra­tiaa

30.04.2021 12:00 2
Tilaajille
Lainattavia kaupunkiveneitä Raaheen? - "Palvelu, jota kehtaisi hyödyntää matkailumarkkinoinnissa"

Lai­nat­ta­via kau­pun­ki­ve­nei­tä Raa­heen? - "Pal­ve­lu, jota keh­tai­si hyö­dyn­tää mat­kai­lu­mark­ki­noin­nis­sa"

24.03.2021 16:00 2
Tilaajille
Raahe jatkaa osallistamista kaupunkimarkkinoinnissa - "Myyntikilpailun järjestämisen mahdollisuudet selvitetään"

Raahe jatkaa osal­lis­ta­mis­ta kau­pun­ki­mark­ki­noin­nis­sa - "Myyn­ti­kil­pai­lun jär­jes­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­det sel­vi­te­tään"

09.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Niemelä haluaa selvityksen Raahen kaupungin kone- ja kalustohankinnoista - "Ovatko kaikki todella tarpeen?"

Niemelä haluaa sel­vi­tyk­sen Raahen kau­pun­gin kone- ja ka­lus­to­han­kin­nois­ta - "Ovatko kaikki todella tar­peen?"

31.01.2021 14:00 8
Tilaajille
Pattijoelle halutaan koirapuisto – Kuuselassa valmiiksi aidattu alue

Pat­ti­joel­le ha­lu­taan koi­ra­puis­to – Kuu­se­las­sa val­miik­si aidattu alue

19.11.2020 09:18
Tilaajille
Tästäkö uusi nuorisotila Raaheen – Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää harkittavaksi Friemanin taloa

Tästäkö uusi nuo­ri­so­ti­la Raaheen – Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä esittää har­kit­ta­vak­si Frie­ma­nin taloa

18.11.2020 14:38 1
Tilaajille
Voisivatko kaikki koulupäivät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kaupunginhallituksen vastaus

Voi­si­vat­ko kaikki kou­lu­päi­vät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vastaus

02.06.2020 18:00
Tilaajille
Siikajoen nuoret eivät saa vielä multigolfrataa

Sii­ka­joen nuoret eivät saa vielä mul­ti­golf­ra­taa

15.05.2020 19:30
Tilaajille
Siikajoelle on pohdinnassa puistogolfin, futisgolfin ja frisbeegolfin yhdistäviä ratoja

Sii­ka­joel­le on poh­din­nas­sa puis­to­gol­fin, fu­tis­gol­fin ja fris­bee­gol­fin yh­dis­tä­viä ratoja

22.02.2020 16:36
Tilaajille
Leikkikenttien katoaminen huolettaa

Leik­ki­kent­tien ka­toa­mi­nen huo­let­taa

13.12.2017 10:07
Vain kaksi kuntalaisaloitetta viime vuonna

Vain kaksi kun­ta­lais­aloi­tet­ta viime vuonna

01.06.2017 18:00

Pir­ko­lan aloite moot­to­ri­kelk­ka­rei­teis­tä val­mis­tel­ta­vak­si

23.05.2017 18:26