Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Valtuustoaloite
Holappa laskettaisi kolmen koulun lakkauttamisen ja kahden rakennushankkeen yhdistämisen tuomat säästöt Raahessa

Holappa las­ket­tai­si kolmen koulun lak­kaut­ta­mi­sen ja kahden ra­ken­nus­hank­keen yh­dis­tä­mi­sen tuomat säästöt Raa­hes­sa

29.09.2023 07:56 3
Tilaajille
Enemmistö Raahen valtuutetuista vaatii Bio Huvimylly -sopimuksen saattamista voimaan – Sorvarin aloitteessa mukana kuusi valtuustoryhmää seitsemästä

Enem­mis­tö Raahen val­tuu­te­tuis­ta vaatii Bio Hu­vi­myl­ly -so­pi­muk­sen saat­ta­mis­ta voimaan – Sor­va­rin aloit­tees­sa mukana kuusi val­tuus­to­ryh­mää seit­se­mäs­tä

25.09.2023 19:55 19
Tilaajille
Pyhäjoella esitetään uutta avustusta ensimmäisen omistusasunnon hankintaan, esityksen taustalla perussuomalaisten valtuustoaloite

Py­hä­joel­la esi­te­tään uutta avus­tus­ta en­sim­mäi­sen omis­tus­asun­non han­kin­taan, esi­tyk­sen taus­tal­la pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­aloi­te

19.09.2023 16:00 5
Tilaajille
Valtuustoaloite johti ensimmäisen prosenttitaideteoksen Siikajoelle suunnitteluun – 20 000 euron avustus vauhdittaa hankintaa

Val­tuus­to­aloi­te johti en­sim­mäi­sen pro­sent­ti­tai­de­teok­sen Sii­ka­joel­le suun­nit­te­luun – 20 000 euron avustus vauh­dit­taa han­kin­taa

02.07.2023 19:00
Tilaajille
Kokoussalien tekniikkaongelmia voitaisiin taklata muun muassa käyttöopastuksella

Ko­kous­sa­lien tek­niik­ka­on­gel­mia voi­tai­siin taklata muun muassa käyt­tö­opas­tuk­sel­la

03.06.2023 16:00 1
Tilaajille
Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä

Sii­ka­joen va­sem­mis­to­ryh­mä esittää kuntaan tur­val­li­sem­man tilan pe­ri­aat­tei­ta ja häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löä

27.05.2023 10:00 1
Tilaajille
Salmela esittää Raaheen työpaikkapolkupyöriä ja kaupunkipyöriä – "Pyörän ketjua rasvatessa tuli mieleen pari aloitetta"

Salmela esittää Raaheen työ­paik­ka­pol­ku­pyö­riä ja kau­pun­ki­pyö­riä – "Pyörän ketjua ras­va­tes­sa tuli mieleen pari aloi­tet­ta"

26.04.2023 15:01 5
Tilaajille
Keskustelu Arina Areenasta jatkuu teknisessä keskuksessa

Kes­kus­te­lu Arina Aree­nas­ta jatkuu tek­ni­ses­sä kes­kuk­ses­sa

25.03.2023 19:00
Tilaajille
Kaupungin nimen muutos Braaheksi ei houkuta hallintojohtajaa

Kau­pun­gin nimen muutos Braa­hek­si ei houkuta hal­lin­to­joh­ta­jaa

25.03.2023 15:00 15
Tilaajille
Raahen keskustaryhmä tarjoaisi metsästäjätutkinnon nuorille ilmaiseksi

Raahen kes­kus­ta­ryh­mä tar­joai­si met­säs­tä­jä­tut­kin­non nuo­ril­le il­mai­sek­si

28.09.2022 17:00 6
Tilaajille
Perussuomalaiset: Raahen valtuutetuille tarvitaan käsikirja

Pe­rus­suo­ma­lai­set: Raahen val­tuu­te­tuil­le tar­vi­taan kä­si­kir­ja

28.09.2022 11:00
Tilaajille
Vain kaksi valtuutettua jätti allekirjoittamatta aloitteen kriisinhallintaveteraanien huomioimisesta Raahessa

Vain kaksi val­tuu­tet­tua jätti al­le­kir­joit­ta­mat­ta aloit­teen krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nien huo­mioi­mi­ses­ta Raa­hes­sa

27.09.2022 16:00 7
Tilaajille
Siikajoella selvitetään mahdollisuutta antaa kuntalaisille punkkirokotus

Sii­ka­joel­la sel­vi­te­tään mah­dol­li­suut­ta antaa kun­ta­lai­sil­le punk­ki­ro­ko­tus

17.08.2022 16:24
Tilaajille
Perussuomalaisilta aloite: Kaupunki kosiskelemaan elokuvateatteria Raaheen

Pe­rus­suo­ma­laisil­ta aloite: Kau­pun­ki ko­sis­ke­le­maan elo­ku­va­teat­te­ria Raaheen

01.05.2022 11:00 10
Tilaajille
Vasemmisto haluaa Raahen pöytäkirjat esille vähintään kymmeneksi vuodeksi

Va­sem­mis­to haluaa Raahen pöy­tä­kir­jat esille vä­hin­tään kym­me­nek­si vuo­dek­si

26.04.2022 15:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus palautti Bio Huvimylly -vastauksen uuteen valmisteluun

Kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti Bio Hu­vi­myl­ly -vas­tauk­sen uuteen val­mis­te­luun

19.04.2022 15:00 10
Tilaajille
Kaupungin mielestä Bio Huvimyllyä ei kannata enää pelastaa – "Taloudelliset realiteetit voittavat kulttuurihistorialliset arvot"

Kau­pun­gin mie­les­tä Bio Hu­vi­myl­lyä ei kannata enää pe­las­taa – "Ta­lou­del­li­set rea­li­tee­tit voit­ta­vat kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set arvot"

07.04.2022 17:00 10
Tilaajille
Raahen kaupunkikameroista jo alustava lupaus – tavoitteena aloittaa lähetykset ensi vuonna

Raahen kau­pun­ki­ka­me­rois­ta jo alus­ta­va lupaus – ta­voit­tee­na aloit­taa lä­he­tyk­set ensi vuonna

16.02.2022 08:00 1
Tilaajille
"Muualla homma olisi jo hoidettu" – raahelaisvaltuutettu moittii kaupunkia saamattomuudesta Bio Huvimyllyn pelastamisessa

"Muual­la homma olisi jo hoi­det­tu" – raa­he­lais­val­tuu­tet­tu moittii kau­pun­kia saa­mat­to­muu­des­ta Bio Hu­vi­myl­lyn pe­las­ta­mi­ses­sa

09.01.2022 20:00 11
Tilaajille
Saloisten Seuranmäen kohdalle toivotaan meluesteitä

Sa­lois­ten Seu­ran­mäen koh­dal­le toi­vo­taan me­lu­es­tei­tä

22.11.2021 18:00 3
Tilaajille