Sisäilmaongelmat
Raahen vanhassa kunnallissairaalassa oireillaan - Gellmaniin tilattiin kuntotutkimus

Raahen van­has­sa kun­nal­lis­sai­raa­las­sa oi­reil­laan - Gell­ma­niin ti­lat­tiin kun­to­tut­ki­mus

23.09.2020 11:29 0
Tilaajille
Lukijalta: Terveys ja turvallisuus edellä, myös koulutilakysymyksissä

Lu­ki­jal­ta: Terveys ja tur­val­li­suus edellä, myös kou­lu­ti­la­ky­sy­myk­sis­sä

04.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Pattasten yläkoulun ongelma ei monilla korjauksilla ratkennut: nyt suunnitellaan vuokrattavan moduulikoulun käyttöönottoa

Pat­tas­ten ylä­kou­lun ongelma ei monilla kor­jauk­sil­la rat­ken­nut: nyt suun­ni­tel­laan vuok­rat­ta­van mo­duu­li­kou­lun käyt­töön­ot­toa

23.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Kummatin koulu siirtynee jo syyslukukauden alkupuolella väistötiloihin noin kilometrin päähän nykyisestä koulusta

Kum­ma­tin koulu siir­ty­nee jo syys­lu­ku­kau­den al­ku­puo­lel­la väis­tö­ti­loi­hin noin ki­lo­met­rin päähän ny­kyi­ses­tä kou­lus­ta

23.06.2020 19:55 1
Tilaajille
Kummattiin aikalisä - lautakunta jätti koulun väistötilaratkaisun pöydälle

Kum­mat­tiin ai­ka­li­sä - lau­ta­kun­ta jätti koulun väis­tö­ti­la­rat­kai­sun pöy­däl­le

17.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Kosteus ja mikrobit tehneet hallaa – Siikajoen kunnan virastotalon käyttöikä alkaa olla loppu

Kosteus ja mik­ro­bit tehneet hallaa – Sii­ka­joen kunnan vi­ras­to­ta­lon käyt­tö­ikä alkaa olla loppu

18.10.2017 09:00 0
Lukijalta: Kiinteistöjen homeongelmista

Lu­ki­jal­ta: Kiin­teis­tö­jen ho­me­on­gel­mis­ta

19.09.2017 18:36 0
Lukijalta: Luovutaan homekiinteistöistä

Lu­ki­jal­ta: Luo­vu­taan ho­me­kiin­teis­töis­tä

17.09.2017 19:00 0
Ilmanpuhdistuksen ihmelaite pitää irti paniikkinappulasta

Il­man­puh­dis­tuk­sen ih­me­lai­te pitää irti pa­niik­ki­nap­pu­las­ta

17.05.2017 09:00 0