Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pattasten koulu
Yläkouluilla näkyy merkkejä nuuskan käytöstä; lapsen nuuskaus voi yllättää vanhemmat

Ylä­kou­luil­la näkyy merk­ke­jä nuuskan käy­tös­tä; lapsen nuus­kaus voi yl­lät­tää van­hem­mat

01.03.2023 09:00
Tilaajille
Energiajuomien juonti haittaa koulunkäyntiä: kauppojen pitäisi lopettaa energiajuomien myynti lapsille, vaaditaan vetoomuksessa

Ener­gia­juo­mien juonti haittaa kou­lun­käyn­tiä: kaup­po­jen pitäisi lo­pet­taa ener­gia­juo­mien myynti lap­sil­le, vaa­di­taan ve­too­muk­ses­sa

20.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Merikaupungin vesiliikuntamahdollisuudet tutuiksi nuorille Meriliikuntaviikon avulla

Me­ri­kau­pun­gin ve­si­lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det tu­tuik­si nuo­ril­le Me­ri­lii­kun­ta­vii­kon avulla

01.06.2022 09:00
Tilaajille
Saamelaisuus upotettiin Pattasissa kouluaineisiin – Syväsukellus saamelaisuuteen huipentuu tanssiesitykseen

Saa­me­lai­suus upo­tet­tiin Pat­ta­sis­sa kou­lu­ai­nei­siin – Sy­vä­su­kel­lus saa­me­lai­suu­teen hui­pen­tuu tans­si­esi­tyk­seen

06.02.2022 10:00 1
Tilaajille
Pattasten koulun väistötilat

Pat­tas­ten koulun väis­tö­ti­lat

22.10.2021 08:00
Tilaajille
Pattasten uudesta moduulikoulusta on parakki kaukana – Tervetuloa videokierrokselle katsomaan!

Pat­tas­ten uudesta mo­duu­li­kou­lus­ta on parakki kaukana – ­Ter­ve­tu­loa vi­deo­kier­rok­sel­le kat­so­maan!

22.10.2021 08:00
Tilaajille
Pattasten moduulikouluun sisältyy monta yllätystä

Pat­tas­ten mo­duu­li­kou­luun si­säl­tyy monta yl­lä­tys­tä

14.08.2021 09:00 1
Tilaajille
Pattasten koulun pihalle 2500 neliötä väistötiloja, valmista syyskuun loppuun mennessä

Pat­tas­ten koulun pihalle 2500 neliötä väis­tö­ti­lo­ja, val­mis­ta syys­kuun loppuun men­nes­sä

16.07.2021 18:00
Tilaajille
Parmaco toimittaa väistötilat Pattasten koululle

Parmaco toi­mit­taa väis­tö­ti­lat Pat­tas­ten kou­lul­le

17.03.2021 13:34 1
Tilaajille
Moduulikoulun hankinta Pattasiin keskeytettiin - kaikki tarjoukset liian kalliita

Mo­duu­li­kou­lun han­kin­ta Pat­ta­siin kes­key­tet­tiin - kaikki tar­jouk­set liian kal­lii­ta

21.12.2020 12:15 1
Tilaajille
Tässä kisassa ei riitä kertotaulujen ja muun opitun sujuva osaaminen: Pitää osata päätellä

Tässä kisassa ei riitä ker­to­tau­lu­jen ja muun opitun sujuva osaa­mi­nen: Pitää osata pää­tel­lä

17.12.2020 16:00
Tilaajille
Pattasten rehtori: "Valitettavasti kaikki eivät pidä maskia, eikä heitä voida pakottaa"

Pat­tas­ten reh­to­ri: "Va­li­tet­ta­vas­ti kaikki eivät pidä maskia, eikä heitä voida pa­kot­taa"

14.12.2020 16:00 2
Tilaajille
Raahen Pattasten koulussa joukkoaltistuminen

Raahen Pat­tas­ten kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

11.12.2020 16:43
Päätös pysyi uusintakierroksen, vastaesityksen ja äänestyksen jälkeenkin: Kummatin koululaiset siirtyvät Seminaarin alueelle

Päätös pysyi uu­sin­ta­kier­rok­sen, vas­ta­esi­tyk­sen ja ää­nes­tyk­sen jäl­keen­kin: Kum­ma­tin kou­lu­lai­set siir­ty­vät Se­mi­naa­rin alueel­le

27.10.2020 17:00 2
Tilaajille
Kummatin koulu Seminaarille, Pattasiin modulikoulu

Kum­ma­tin koulu Se­mi­naa­ril­le, Pat­ta­siin mo­du­li­kou­lu

25.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Edessä hyvin poikkeuksellinen syksy

Edessä hyvin poik­keuk­sel­li­nen syksy

29.07.2020 06:00
Tilaajille
Valtuusto peruuntui – Kummatin ja Pattasten väistötila-asiat elokuussa päätökseen

Val­tuus­to pe­ruun­tui – Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten väis­tö­ti­la-asiat elo­kuus­sa pää­tök­seen

06.07.2020 11:27
Tilaajille
Kummatin ja Pattasten tila-asiat takaisin lautakunnille

Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­la-asiat ta­kai­sin lau­ta­kun­nil­le

30.06.2020 19:00 3
Tilaajille
Pattasten yläkoulun ongelma ei monilla korjauksilla ratkennut: nyt suunnitellaan vuokrattavan moduulikoulun käyttöönottoa

Pat­tas­ten ylä­kou­lun ongelma ei monilla kor­jauk­sil­la rat­ken­nut: nyt suun­ni­tel­laan vuok­rat­ta­van mo­duu­li­kou­lun käyt­töön­ot­toa

23.06.2020 20:00
Tilaajille
Jokelan koulun kuutoset siirtyvät Pattasiin taas ensi syksynä; Harakkamäen ensi syksynä aloittavat kuutoset jatkavat kouluaan Harakkamäellä

Jokelan koulun kuu­to­set siir­ty­vät Pat­ta­siin taas ensi syk­sy­nä; Ha­rak­ka­mäen ensi syksynä aloit­ta­vat kuu­to­set jat­ka­vat kou­luaan Ha­rak­ka­mäel­lä

18.05.2020 10:42
Tilaajille