Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Tullaan tutuiksi
Venäläissyntyinen Julia kotiutui Pyhäjoelle: "Rakastan kaikkia ihmisiä, vaikka meitä on moneksi"

Ve­nä­läis­syn­tyi­nen Julia ko­tiu­tui Py­hä­joel­le: "Ra­kas­tan kaikkia ih­mi­siä, vaikka meitä on mo­nek­si"

14.01.2022 19:01
Tilaajille
Sairaanhoitaja Tina Arola: "Tärkeää työssäni on auttaa asiakkaita"

Sai­raan­hoi­ta­ja Tina Arola: "Tär­keää työs­sä­ni on auttaa asiak­kai­ta"

08.01.2022 11:00 1
Tilaajille
Raahen seurakunnan kanttorin Emmi Muholan salainen pahe on hyvin yleinen

Raahen seu­ra­kun­nan kant­to­rin Emmi Muholan sa­lai­nen pahe on hyvin yleinen

18.12.2021 11:00 1
Tilaajille
Ikuinen opiskelija haaveilee valmistumisesta – "Innostun aina jostain uudesta, kun edellisen tutkinnon olen saanut valmiiksi"

Ikuinen opis­ke­li­ja haa­vei­lee val­mis­tu­mi­ses­ta – "In­nos­tun aina jostain uu­des­ta, kun edel­li­sen tut­kin­non olen saanut val­miik­si"

11.12.2021 11:00
Tilaajille
Maantieteilijä haaveammatissaan – Anna-Kaisa Ala-aho suunnittelee työkseen Raahen seudulle toimivaa joukkoliikennettä.

Maan­tie­tei­li­jä haa­ve­am­ma­tis­saan – An­na-Kai­sa Ala-aho suun­nit­te­lee työk­seen Raahen seu­dul­le toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä.

04.12.2021 11:00 3
Tilaajille
Katsastus-näytelmän rakastettava ja rasittava Viltteri – Veli-Pekka Sukkala on herttainen taiteilijasielu

Kat­sas­tus-näy­tel­män ra­kas­tet­ta­va ja ra­sit­ta­va Vilt­te­ri – Ve­li-Pek­ka Sukkala on hert­tai­nen tai­tei­li­ja­sie­lu

27.11.2021 13:00
Tilaajille
Näsmanin mukaan nykyisessä työssä on mahdollisuus muuttaa yhdessä rakenteita

Näs­ma­nin mukaan ny­kyi­ses­sä työssä on mah­dol­li­suus muuttaa yhdessä ra­ken­tei­ta

19.11.2021 19:00
Tilaajille
Minna Siilas pitää siitä, opettajan työssä riittää aina oppimista

Minna Siilas pitää siitä, opet­ta­jan työssä riittää aina op­pi­mis­ta

13.11.2021 11:00
Tilaajille
Ruorissa uudet kasvot – nuorten apuna on nyt monen alan taitaja

Ruo­ris­sa uudet kasvot – nuorten apuna on nyt monen alan taitaja

30.10.2021 10:00
Tilaajille
Rehtori on karavaanari

Rehtori on ka­ra­vaa­na­ri

24.10.2021 10:15
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Ida Tiittanen on kahdessa lippukunnassa toimiva partioaktiivi ja kerho-ohjaaja

Tullaan tu­tuik­si: Ida Tiit­ta­nen on kah­des­sa lip­pu­kun­nas­sa toimiva par­tio­ak­tii­vi ja ker­ho-oh­jaa­ja

08.10.2021 19:00
Tilaajille
Nuorten äänitorvena – nuorisovaltuuston puheenjohtaja Noora Okkonen unelmoi Raahen jatkuvassa kylmässä tuulessa Australian lämmöstä

Nuorten ää­ni­tor­ve­na – nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Noora Okkonen unelmoi Raahen jat­ku­vas­sa kyl­mäs­sä tuu­les­sa Aust­ra­lian läm­mös­tä

02.10.2021 11:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Tuttu kasvo tiskin takaa

Tullaan tu­tuik­si: Tuttu kasvo tiskin takaa

25.09.2021 11:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Oman elämänsä näköinen rokkitähti ei tarjoaisi Iggy Popille pullaa

Tullaan tu­tuik­si: Oman elä­män­sä nä­köi­nen rok­ki­täh­ti ei tar­joai­si Iggy Popille pullaa

17.09.2021 20:00
Tilaajille
FC Raahen harrastevastaava Katri Liimataisen koirakin pelaa jalkapalloa – "Se käyttää pehmolelua pissalla, taluttaa itsensä lenkiltä kotiin ja tulee halaamaan"

FC Raahen har­ras­te­vas­taa­va Katri Lii­ma­tai­sen koi­ra­kin pelaa jal­ka­pal­loa – "Se käyttää peh­mo­le­lua pis­sal­la, ta­lut­taa itsensä len­kil­tä kotiin ja tulee ha­laa­maan"

11.09.2021 10:00
Tilaajille
Sofia Hämeenkorpi vastaa Naisvoimistelijoiden lasten ryhmistä – "Seurasin kaverini jalanjälkiä satujumppaan ja sille tielle jäin"

Sofia Hä­meen­kor­pi vastaa Nais­voi­mis­te­li­joi­den lasten ryh­mis­tä – "Seu­ra­sin ka­ve­ri­ni ja­lan­jäl­kiä sa­tu­jump­paan ja sille tielle jäin"

27.08.2021 19:00
Tilaajille
Taukoa kavioliitosta – etsivä nuorisotyöntekijä Anniina Parttimaa kohtaa työssään nuoria ja rentoutuu hevosten parissa

Taukoa ka­vio­lii­tos­ta – etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Anniina Part­ti­maa kohtaa työs­sään nuoria ja ren­tou­tuu he­vos­ten parissa

20.08.2021 20:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: millainen hahmo löytyy PattUn edustusjoukkueen taustalta?

Tullaan tu­tuik­si: mil­lai­nen hahmo löytyy PattUn edus­tus­jouk­kueen taus­tal­ta?

13.08.2021 19:00
Tilaajille
"Pesäpallo on parasta paikan päällä"

"Pe­sä­pal­lo on parasta paikan päällä"

07.08.2021 10:00
Tilaajille
Luovuus on osa Johannaa – Raahen Rantajatsien tuottaja kertoo, että miksi historian ensimmäiset jatsit ovat hänelle erityiset

Luovuus on osa Jo­han­naa – Raahen Ran­ta­jat­sien tuot­ta­ja kertoo, että miksi his­to­rian en­sim­mäi­set jatsit ovat hänelle eri­tyi­set

30.07.2021 20:00
Tilaajille