Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tullaan tutuiksi
Tampereelta takaisin Raaheen muuttaneen Sari Halisen mielestä täällä on lähes tulkoon kaikkea, mitä ihminen tarvitsee

Tam­pe­reel­ta ta­kai­sin Raaheen muut­ta­neen Sari Halisen mie­les­tä täällä on lähes tulkoon kaik­kea, mitä ihminen tar­vit­see

13.01.2023 18:00
Sulo-Olli Viitala on yllytyshullu, mutta tanssitunneille hän ei ole vielä uskaltautunut

Su­lo-Ol­li Viitala on yl­ly­tys­hul­lu, mutta tans­si­tun­neil­le hän ei ole vielä us­kal­tau­tu­nut

31.12.2022 12:00
Viherkasvit hoituvat jo, mutta Jessica Impolan tähtäimessä ovat vielä istuvat villasukat

Vi­her­kas­vit hoi­tu­vat jo, mutta Jessica Impolan täh­täi­mes­sä ovat vielä istuvat vil­la­su­kat

17.12.2022 10:00
Tilaajille
Vihannin Reserviläisten Vuoden Reserviläinen Mauno Mykkänen: "Eletään tätä päivää"

Vi­han­nin Re­ser­vi­läis­ten Vuoden Re­ser­vi­läi­nen Mauno Myk­kä­nen: "E­le­tään tätä päivää"

09.12.2022 12:38 2
Outi Manninen luottaa intuitioon ja pendelöi Raaheen monien tavoin Oulusta

Outi Man­ni­nen luottaa in­tui­tioon ja pen­de­löi Raaheen monien tavoin Oulusta

03.12.2022 10:00 3
Tilaajille
Mummotkin saavat välillä kuulla laulua – "Koen molemmat työt mielekkäänä"

Mum­mot­kin saavat välillä kuulla laulua – "Koen mo­lem­mat työt mie­lek­kää­nä"

26.11.2022 10:00
Tässä on mies joka toteutti haaveensa

Tässä on mies joka to­teut­ti haa­veen­sa

18.11.2022 18:00
Jaakko Mylly alkoi yrittäjäksi, koska halusi tehdä oman alan töitä

Jaakko Mylly alkoi yrit­tä­jäk­si, koska halusi tehdä oman alan töitä

12.11.2022 12:00
"Kalastajainseuran strategia on kehittää paikallista kalaa tunnetummaksi ja enemmän hyödynnetyksi"

"Ka­las­ta­jain­seu­ran stra­te­gia on ke­hit­tää pai­kal­lis­ta kalaa tun­ne­tum­mak­si ja enemmän hyö­dyn­ne­tyk­si"

04.11.2022 18:59
Tilaajille
Mervi auttaa löytämään oman polun: "Jollekin se on työpaikka, jollekin sairausloma"

Mervi auttaa löy­tä­mään oman polun: "Jol­le­kin se on työ­paik­ka, jol­le­kin sai­raus­lo­ma"

28.10.2022 14:00
Tilaajille
Iloisten asusteiden tekijä – Pattijoella asuva Henna Rieskaniemi oli pienenä varma, että hänestä tulisi sihteeri

Ilois­ten asus­tei­den tekijä – Pat­ti­joel­la asuva Henna Ries­ka­nie­mi oli pienenä varma, että hänestä tulisi sih­tee­ri

22.10.2022 12:00
Matti Hanhisuanto on tyytyväinen paluumuuttaja

Matti Han­hi­suan­to on tyy­ty­väi­nen pa­luu­muut­ta­ja

14.10.2022 18:00
Heidi Pagani on lentoemo, josta tuli laulava hotellipomo

Heidi Pagani on len­toe­mo, josta tuli laulava ho­tel­li­po­mo

07.10.2022 18:00
Tullaan tutuiksi: Ärrimurrien lepyttäjän aamuissa ei höpötellä

Tullaan tu­tuik­si: Är­ri­mur­rien le­pyt­tä­jän aa­muis­sa ei hö­pö­tel­lä

30.09.2022 18:00
Tullaan tutuiksi: Riikka Pyykkö muutti Pattijoelle, koska sieltä löytyi täydellinen koti

Tullaan tu­tuik­si: Riikka Pyykkö muutti Pat­ti­joel­le, koska sieltä löytyi täy­del­li­nen koti

17.09.2022 09:00
Kati Ruuskanen on löytöretkellä kirjastossa: "Pienenä olin varma, että minusta tulisi jotain ihan muuta kuin nuo tylsät aikuiset."

Kati Ruus­ka­nen on löy­tö­ret­kel­lä kir­jas­tos­sa: "Pie­ne­nä olin varma, että minusta tulisi jotain ihan muuta kuin nuo tylsät ai­kui­set."

09.09.2022 10:00
Koulusihteeri Teemu Porko haluaisi oppia soittamaan jotain instrumenttia

Kou­lu­sih­tee­ri Teemu Porko ha­luai­si oppia soit­ta­maan jotain inst­ru­ment­tia

02.09.2022 09:58 1
HATARA-hankkeen koordinaattori Hanna kokee kokonaisvaltaisen hyvivoinnin tärkeänä asiana

HA­TA­RA-hank­keen koor­di­naat­to­ri Hanna kokee ko­ko­nais­val­tai­sen hy­vi­voin­nin tär­keä­nä asiana

19.08.2022 12:00
Ahkera somettaja Pia Mathlin sanoo suorat sanat somekäyttäytymisestä: "Jos ei ole hyvää sanottavaa, pitäisi turpansa kiinni"

Ahkera so­met­ta­ja Pia Mathlin sanoo suorat sanat so­me­käyt­täy­ty­mi­ses­tä: "Jos ei ole hyvää sa­not­ta­vaa, pitäisi tur­pan­sa kiinni"

12.08.2022 09:00
Timo Räisäsellä on kiinnostava työ museossa – tullaan tutuiksi museomestarin kanssa

Timo Räi­sä­sel­lä on kiin­nos­ta­va työ mu­seos­sa – tullaan tu­tuik­si mu­seo­mes­ta­rin kanssa

28.07.2022 18:00