Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Yhteishaku
Katso tästä jutusta Pyhäjoen ja Siikajoen lukioihin sekä Koulutuskeskus Braheen opiskelemaan valitut

Katso tästä jutusta Py­hä­joen ja Sii­ka­joen lu­kioi­hin sekä Kou­lu­tus­kes­kus Braheen opis­ke­le­maan valitut

16.06.2023 13:13 1
Tilaajille
Raahen lukioon valittiin 107 uutta opiskelijaa

Raahen lukioon va­lit­tiin 107 uutta opis­ke­li­jaa

15.06.2023 08:55
Tilaajille
Koulutuskeskus Braheen oli ennätyksellisen paljon hakijoita

Kou­lu­tus­kes­kus Braheen oli en­nä­tyk­sel­li­sen paljon ha­ki­joi­ta

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Joskus opiskelupaikka vaatii muuttoa toiselle paikkakunnalle

Joskus opis­ke­lu­paik­ka vaatii muuttoa toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le

23.02.2023 16:00
Tilaajille
Raahessa aletaan kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä, taustalla muun muassa SSAB:n uudet osaamistarpeet

Raa­hes­sa aletaan kou­lut­taa tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­re­jä, taus­tal­la muun muassa SSAB:n uudet osaa­mis­tar­peet

31.01.2023 07:41
Yhteishaun tulokset on julkistettu: Tässä jutussa on opiskelemaan päässeitä

Yh­teis­haun tu­lok­set on jul­kis­tet­tu: Tässä jutussa on opis­ke­le­maan pääs­sei­tä

17.06.2022 15:43 1
Tilaajille
Ensisijaisia hakemuksia lukioon oli viime vuotta vähemmän

En­si­si­jai­sia ha­ke­muk­sia lukioon oli viime vuotta vä­hem­män

25.03.2022 18:00
Tilaajille
Mikä ala kiinnosti Raahen seutukunnassa eniten? Katso yhteishaun hakijamäärät tästä jutusta

Mikä ala kiin­nos­ti Raahen seu­tu­kun­nas­sa eniten? Katso yh­teis­haun ha­ki­ja­mää­rät tästä jutusta

25.03.2022 10:42
Tilaajille
Yhteishaussa mietitään tulevaisuutta. Rehtori toivoo nuorten tekevän jatko-opintovalintansa omien unelmien, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti

Yh­teis­haus­sa mie­ti­tään tu­le­vai­suut­ta. Rehtori toivoo nuorten tekevän jat­ko-opin­to­va­lin­tan­sa omien unel­mien, toi­vei­den ja ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti

23.02.2022 07:30
Tilaajille
Sähköala kiinnosti yhteishaussa – Raahen ja Siikajoen lukioon haettiin enemmän, Pyhäjoella hakijoiden määrä laski

Säh­kö­ala kiin­nos­ti yh­teis­haus­sa – Raahen ja Sii­ka­joen lukioon haet­tiin enem­män, Py­hä­joel­la ha­ki­joi­den määrä laski

17.04.2021 08:00
Tilaajille
Täällä on tilaa opiskelijoiden syksyllä tulla – Sairaanhoitajakoulutukselle on katsottu valmiiksi opetustilaa Raahen sairaalasta

Täällä on tilaa opis­ke­li­joi­den syk­syl­lä tulla – Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sel­le on kat­sot­tu val­miik­si ope­tus­ti­laa Raahen sai­raa­las­ta

25.02.2021 15:16
Tilaajille
Haku korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin alkaa torstaina – osa taidealojen hauista alkaa myös

Haku kor­kea­kou­lu­jen vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin alkaa tors­tai­na – osa tai­de­alo­jen hauista alkaa myös

05.01.2021 11:30
Jotain täysin uutta nuorille Raahessa: raahelainen esports-akatemia alkaa kouluttaa nuoria kilpapelialalle

Jotain täysin uutta nuo­ril­le Raa­hes­sa: raa­he­lai­nen es­ports-aka­te­mia alkaa kou­lut­taa nuoria kil­pa­pe­li­alal­le

10.09.2020 09:00
Tilaajille
Yhteishaku ei ole ainoa mahdollisuus
Pääkirjoitus

Yh­teis­ha­ku ei ole ainoa mah­dol­li­suus

12.06.2020 06:45
Tilaajille
Raahen Porvari- ja Kauppakouluun valitut opiskelijat

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­luun valitut opis­ke­li­jat

11.06.2020 15:23
Tilaajille
Toisen asteen yhteishaku alkoi tiistaina

Toisen asteen yh­teis­ha­ku alkoi tiis­tai­na

18.02.2020 15:30