Opiskelu
Enää allekirjoitusta vaille valmista – Raahen sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikat tuplataan

Enää al­le­kir­joi­tus­ta vaille val­mis­ta – Raahen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen aloi­tus­pai­kat tup­la­taan

26.04.2021 15:38 2
Tilaajille
Koronavuosi ei lisännyt opintojen keskeytyksiä Koulutuskeskus Brahessa, mutta etäopetusta kehitettiin

Ko­ro­na­vuo­si ei li­sän­nyt opin­to­jen kes­key­tyk­siä Kou­lu­tus­kes­kus Bra­hes­sa, mutta etä­ope­tus­ta ke­hi­tet­tiin

09.04.2021 08:00
Tilaajille
Opintotuki pakottaa opintolainaan, jolloin velkavankeus ja kierre alkaa
Lukijalta Mielipide

Opin­to­tu­ki pa­kot­taa opin­to­lai­naan, jolloin vel­ka­van­keus ja kierre alkaa

09.04.2021 06:30
Tilaajille
Oma yritys tuo aitoa kokemusta yrittäjyydestä – tapahtumia järjestävä Game It NY aikoo jatkaa toimintaansa myös opintojen jälkeen

Oma yritys tuo aitoa ko­ke­mus­ta yrit­tä­jyy­des­tä – ta­pah­tu­mia jär­jes­tä­vä Game It NY aikoo jatkaa toi­min­taan­sa myös opin­to­jen jälkeen

16.02.2021 20:00
Tilaajille
Ruukissa koulutetaan tulevaa sotakoiraa – 10 viikon ikäinen seefferi sulattaa sydämet

Ruu­kis­sa kou­lu­te­taan tulevaa so­ta­koi­raa – 10 viikon ikäinen seef­fe­ri su­lat­taa sydämet

16.02.2021 18:00
Tilaajille
Viivi törmäsi rakennusalalla lasikattoon: työpaikanhakuviesteihin ei tule aina edes minkäänlaista vastausta

Viivi törmäsi ra­ken­nus­alal­la la­si­kat­toon: työ­pai­kan­ha­ku­vies­tei­hin ei tule aina edes min­kään­lais­ta vas­taus­ta

10.02.2021 08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11
Tässä on moottori, mutta Jari Aitta näkee sen lisäksi paljon muuta – Katso videolta mitä

Tässä on moot­to­ri, mutta Jari Aitta näkee sen lisäksi paljon muuta – Katso vi­deol­ta mitä

13.01.2021 11:30
Tilaajille
Tämä koulutus tulee tarpeeseen – Raahessa aloitetaan syksyllä sairaanhoitajakoulutus

Tämä kou­lu­tus tulee tar­pee­seen – Raa­hes­sa aloi­te­taan syk­syl­lä sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Korona-ajan Tsäänssit ovat verkossa

Ko­ro­na-ajan Tsääns­sit ovat ver­kos­sa

10.01.2021 15:00
Tilaajille
Isoveli ehti varoittaa, mutta silti veljekset päätyivät samalle alalle

Isoveli ehti va­roit­taa, mutta silti vel­jek­set pää­tyi­vät samalle alalle

03.01.2021 14:01
Tilaajille
Rossi pätevöityi opettajaksi

Rossi pä­te­vöi­tyi opet­ta­jak­si

26.12.2020 10:00
Tilaajille
Pelialan opettaja Antti Junttila: Jos osaa ohjelmoida pelejä, osaa ohjelmoida paljon muutakin

Pe­li­alan opet­ta­ja Antti Junt­ti­la: Jos osaa oh­jel­moi­da pelejä, osaa oh­jel­moi­da paljon muu­ta­kin

30.10.2020 06:00
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 43 uutta koronavirustartuntaa,  Pohjois-Suomen tilanne ennallaan – kouluissa todettu syksyn aikana yli 40 korona-altistumista

THL: Suo­mes­sa todettu 43 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men tilanne en­nal­laan – kou­luis­sa todettu syksyn aikana yli 40 ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ta

11.09.2020 12:58
Jotain täysin uutta nuorille Raahessa: raahelainen esports-akatemia alkaa kouluttaa nuoria kilpapelialalle

Jotain täysin uutta nuo­ril­le Raa­hes­sa: raa­he­lai­nen es­ports-aka­te­mia alkaa kou­lut­taa nuoria kil­pa­pe­li­alal­le

10.09.2020 09:00
Tilaajille
Santeri Saarinen muutti Turusta Raaheen opiskelemaan, koska haluaa oppia tekemään pelejä

Santeri Saa­ri­nen muutti Turusta Raaheen opis­ke­le­maan, koska haluaa oppia te­ke­mään pelejä

05.09.2020 18:00
Tilaajille
Liikunnallisuus saneli Veeran ammatinvalinnan

Lii­kun­nal­li­suus saneli Veeran am­ma­tin­va­lin­nan

23.08.2020 21:00
Tilaajille
Opistot jäävät nimistä historiaan – Lybeckerin opisto ja Ruukin maaseutuopisto saivat uudet nimet

Opistot jäävät nimistä his­to­riaan – Ly­bec­ke­rin opisto ja Ruukin maa­seu­tu­opis­to saivat uudet nimet

22.06.2020 14:28
Tilaajille
Reilut sata tuhatta opiskelee Suomen lukioissa

Reilut sata tuhatta opis­ke­lee Suomen lu­kiois­sa

16.06.2020 16:22
Tilaajille
Yhteishaku ei ole ainoa mahdollisuus
Pääkirjoitus Mikko Määttä

Yh­teis­ha­ku ei ole ainoa mah­dol­li­suus

12.06.2020 06:45
Tilaajille