Opiskelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la on oma man­sik­ka­paik­ka

15.05.2021 08:00
Tilaajille

Enää al­le­kir­joi­tus­ta vaille val­mis­ta – Raahen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen aloi­tus­pai­kat tup­la­taan

26.04.2021 15:38 2
Tilaajille

Ko­ro­na­vuo­si ei li­sän­nyt opin­to­jen kes­key­tyk­siä Kou­lu­tus­kes­kus Bra­hes­sa, mutta etä­ope­tus­ta ke­hi­tet­tiin

09.04.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opin­to­tu­ki pa­kot­taa opin­to­lai­naan, jolloin vel­ka­van­keus ja kierre alkaa

09.04.2021 06:30
Tilaajille

Oma yritys tuo aitoa ko­ke­mus­ta yrit­tä­jyy­des­tä – ta­pah­tu­mia jär­jes­tä­vä Game It NY aikoo jatkaa toi­min­taan­sa myös opin­to­jen jälkeen

16.02.2021 20:00
Tilaajille

Ruu­kis­sa kou­lu­te­taan tulevaa so­ta­koi­raa – 10 viikon ikäinen seef­fe­ri su­lat­taa sydämet

16.02.2021 18:00
Tilaajille

Viivi törmäsi ra­ken­nus­alal­la la­si­kat­toon: työ­pai­kan­ha­ku­vies­tei­hin ei tule aina edes min­kään­lais­ta vas­taus­ta

10.02.2021 08:00
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11

Tässä on moot­to­ri, mutta Jari Aitta näkee sen lisäksi paljon muuta – Katso vi­deol­ta mitä

13.01.2021 11:30
Tilaajille

Tämä kou­lu­tus tulee tar­pee­seen – Raa­hes­sa aloi­te­taan syk­syl­lä sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus

13.01.2021 06:00
Tilaajille

Ko­ro­na-ajan Tsääns­sit ovat ver­kos­sa

10.01.2021 15:00
Tilaajille

Isoveli ehti va­roit­taa, mutta silti vel­jek­set pää­tyi­vät samalle alalle

03.01.2021 14:01
Tilaajille

Rossi pä­te­vöi­tyi opet­ta­jak­si

26.12.2020 10:00
Tilaajille

Pe­li­alan opet­ta­ja Antti Junt­ti­la: Jos osaa oh­jel­moi­da pelejä, osaa oh­jel­moi­da paljon muu­ta­kin

30.10.2020 06:00
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa todettu 43 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men tilanne en­nal­laan – kou­luis­sa todettu syksyn aikana yli 40 ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ta

11.09.2020 12:58

Jotain täysin uutta nuo­ril­le Raa­hes­sa: raa­he­lai­nen es­ports-aka­te­mia alkaa kou­lut­taa nuoria kil­pa­pe­li­alal­le

10.09.2020 09:00
Tilaajille

Santeri Saa­ri­nen muutti Turusta Raaheen opis­ke­le­maan, koska haluaa oppia te­ke­mään pelejä

05.09.2020 18:00
Tilaajille

Lii­kun­nal­li­suus saneli Veeran am­ma­tin­va­lin­nan

23.08.2020 21:00
Tilaajille

Opistot jäävät nimistä his­to­riaan – Ly­bec­ke­rin opisto ja Ruukin maa­seu­tu­opis­to saivat uudet nimet

22.06.2020 14:28
Tilaajille

Reilut sata tuhatta opis­ke­lee Suomen lu­kiois­sa

16.06.2020 16:22
Tilaajille