Opiskelu
Kuukausi
THL: Suomessa todettu 43 uutta koronavirustartuntaa,  Pohjois-Suomen tilanne ennallaan – kouluissa todettu syksyn aikana yli 40 korona-altistumista

THL: Suo­mes­sa todettu 43 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men tilanne en­nal­laan – kou­luis­sa todettu syksyn aikana yli 40 ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ta

11.09.2020 12:58 0
Jotain täysin uutta nuorille Raahessa: raahelainen esports-akatemia alkaa kouluttaa nuoria kilpapelialalle

Jotain täysin uutta nuo­ril­le Raa­hes­sa: raa­he­lai­nen es­ports-aka­te­mia alkaa kou­lut­taa nuoria kil­pa­pe­li­alal­le

10.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Santeri Saarinen muutti Turusta Raaheen opiskelemaan, koska haluaa oppia tekemään pelejä

Santeri Saa­ri­nen muutti Turusta Raaheen opis­ke­le­maan, koska haluaa oppia te­ke­mään pelejä

05.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Liikunnallisuus saneli Veeran ammatinvalinnan

Lii­kun­nal­li­suus saneli Veeran am­ma­tin­va­lin­nan

23.08.2020 21:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Opistot jäävät nimistä historiaan – Lybeckerin opisto ja Ruukin maaseutuopisto saivat uudet nimet

Opistot jäävät nimistä his­to­riaan – Ly­bec­ke­rin opisto ja Ruukin maa­seu­tu­opis­to saivat uudet nimet

22.06.2020 14:28 0
Tilaajille
Reilut sata tuhatta opiskelee Suomen lukioissa

Reilut sata tuhatta opis­ke­lee Suomen lu­kiois­sa

16.06.2020 16:22 0
Tilaajille
Yhteishaku ei ole ainoa mahdollisuus
Pääkirjoitus Mikko Määttä

Yh­teis­ha­ku ei ole ainoa mah­dol­li­suus

12.06.2020 06:45 0
Tilaajille
Raahen Porvari- ja Kauppakouluun valitut opiskelijat

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­luun valitut opis­ke­li­jat

11.06.2020 15:23 0
Tilaajille
Siikajoen lukioon valitut ovat tässä

Sii­ka­joen lukioon valitut ovat tässä

11.06.2020 10:14 0
Tilaajille
Nyt valmistutaankin etänä
Pääkirjoitus Mikko Määttä

Nyt val­mis­tu­taan­kin etänä

23.05.2020 07:04 0
Tilaajille
Joonatan Rautio täytti 18 vuotta ja sai lahjaksi saksofonin – Pian hän huomasi, että vielä ei ollut myöhäistä alkaa saksofonistiksi

Joo­na­tan Rautio täytti 18 vuotta ja sai lah­jak­si sak­so­fo­nin – Pian hän huo­ma­si, että vielä ei ollut myö­häis­tä alkaa sak­so­fo­nis­tik­si

05.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Yliopistot lisäävät todistusvalintaa koronapandemian takia

Yli­opis­tot li­sää­vät to­dis­tus­va­lin­taa ko­ro­na­pan­de­mian takia

30.04.2020 15:00 0
Tilaajille
“Olen lähes täysin loppuunpalamisen partaalla, enkä saa apua mistään” – koronatilanne on lisännyt lukiolaisten stressiä ja työmäärää

“Olen lähes täysin lop­puun­pa­la­mi­sen par­taal­la, enkä saa apua mis­tään” – ko­ro­na­ti­lan­ne on li­sän­nyt lu­kio­lais­ten stres­siä ja työ­mää­rää

27.04.2020 16:00 0
Tilaajille
Etäkoulu on vielä uutta ihan kaikille – Vanhempia pohdituttaviin kysymyksiin vastattiin etänä

Etä­kou­lu on vielä uutta ihan kai­kil­le – Van­hem­pia poh­di­tut­ta­viin ky­sy­myk­siin vas­tat­tiin etänä

23.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulu on Pohjois-Suomen suosituin korkeakoulu

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu on Poh­jois-Suo­men suo­si­tuin kor­kea­kou­lu

02.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Opiskelu ei pysähdy koronaan - Ruukin maaseutuopistolla opiskelijoita tarvitaan edelleen myös koululla

Opis­ke­lu ei pysähdy ko­ro­naan - Ruukin maa­seu­tu­opis­tol­la opis­ke­li­joi­ta tar­vi­taan edel­leen myös kou­lul­la

30.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Tänä keväänä yksi hyvä suoritus riittää: jos ei onnista yo-kokeissa, voi opiskelupaikan saada valintakokeista

Tänä keväänä yksi hyvä suo­ri­tus riit­tää: jos ei onnista yo-ko­keis­sa, voi opis­ke­lu­pai­kan saada va­lin­ta­ko­keis­ta

11.03.2020 08:00 0
Tilaajille
Oulussa voi kesän alussa pyrkiä vaikka minne: digitaaliseen valintakokeeseen tarvitaan oma tietokone

Oulussa voi kesän alussa pyrkiä vaikka minne: di­gi­taa­li­seen va­lin­ta­ko­kee­seen tar­vi­taan oma tie­to­ko­ne

11.03.2020 07:50 0
Tilaajille
Opintoraha riittää harvoin elämiseen mutta opintolainan otolla voi velkaantua kovasti

Opin­to­ra­ha riittää harvoin elä­mi­seen mutta opin­to­lai­nan otolla voi vel­kaan­tua kovasti

19.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Elina Kattilakoski kuulee mielellään seutukunnan koulutustarpeista

Elina Kat­ti­la­kos­ki kuulee mie­lel­lään seu­tu­kun­nan kou­lu­tus­tar­peis­ta

19.02.2020 10:00 0
Tilaajille