Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Opiskelu
Baritoni Akseli Mattilalla on vahvat sukujuuret Raahessa – Nyt hän jatkaa oopperamaisteriksi Kööpenhaminassa

Ba­ri­to­ni Akseli Mat­ti­lal­la on vahvat su­ku­juu­ret Raa­hes­sa – Nyt hän jatkaa oop­pe­ra­mais­te­rik­si Köö­pen­ha­mi­nas­sa

27.07.2023 09:38
Tilaajille
Vuoteni maailmalla – eli Oulussa
Kolumni

Vuoteni maail­mal­la – eli Oulussa

28.06.2023 07:00
Tilaajille
Metallialan opinnot toivat Raaheen – "En ole käynyt täällä koskaan ennen"

Me­tal­li­alan opinnot toivat Raaheen – "En ole käynyt täällä koskaan ennen"

21.06.2023 11:00
Tilaajille
Raahen lukioon valittiin 107 uutta opiskelijaa

Raahen lukioon va­lit­tiin 107 uutta opis­ke­li­jaa

15.06.2023 08:55
Tilaajille
Joskus opiskelupaikka vaatii muuttoa toiselle paikkakunnalle

Joskus opis­ke­lu­paik­ka vaatii muuttoa toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le

23.02.2023 16:00
Tilaajille
Kuusiluodon metsäpolulle pääsee syksyllä myös virtuaalisesti

Kuu­si­luo­don met­sä­po­lul­le pääsee syk­syl­lä myös vir­tuaa­li­ses­ti

18.02.2023 15:00
Tilaajille
Ammattiosaajista on pulaa, mutta tarvittavien taitojen kartuttamiseen on tarjolla monia hyviä keinoja

Am­mat­ti­osaa­jis­ta on pulaa, mutta tar­vit­ta­vien tai­to­jen kar­tut­ta­mi­seen on tar­jol­la monia hyviä keinoja

30.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Urho Salo piti lukio- ja ammattiopintojen yhtä aikaa tekemisen tarjoamasta rytmistä

Urho Salo piti lukio- ja am­mat­ti­opin­to­jen yhtä aikaa te­ke­mi­sen tar­joa­mas­ta ryt­mis­tä

02.12.2022 09:00
Tilaajille
Klinikkaeläinhoitajaksi ehtii vielä hakea – koulutus alkaa jo tammikuussa

Kli­nik­ka­eläin­hoi­ta­jak­si ehtii vielä hakea – kou­lu­tus alkaa jo tam­mi­kuus­sa

26.11.2022 13:00
Tilaajille
Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtajan mukaan valintakoeuudistus teki lukiosta valintakoeväylän

Suomen opin­to-oh­jaa­jat ry:n pu­heen­joh­ta­jan mukaan va­lin­ta­koe­uu­dis­tus teki lu­kios­ta va­lin­ta­koe­väy­län

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Iso osa lukiolaisista kokee opiskelun henkisesti raskaaksi – maksuttomuus on lisännyt kiinnostusta lukio-opintoihin

Iso osa lu­kio­lai­sis­ta kokee opis­ke­lun hen­ki­ses­ti ras­kaak­si – mak­sut­to­muus on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta lu­kio-opin­toi­hin

26.08.2022 07:53
Juho Matinlauri hankkii arvokasta työkokemusta Genevessä – "On tämä hieno paikka"

Juho Ma­tin­lau­ri hankkii ar­vo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta Ge­ne­ves­sä – "On tämä hieno paikka"

15.07.2022 10:00
Yhteishaun tulokset on julkistettu: Tässä jutussa on opiskelemaan päässeitä

Yh­teis­haun tu­lok­set on jul­kis­tet­tu: Tässä jutussa on opis­ke­le­maan pääs­sei­tä

17.06.2022 15:43 1
Tilaajille
Tästä pääset katsomaan tänä lukuvuonna ammattiin valmistuneita

Tästä pääset kat­so­maan tänä lu­ku­vuon­na am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta

02.06.2022 12:36
Tilaajille
Valtatie vei ammattikorkeaan – highway-opinnot tarjoavat suoran väylän korkeakouluun

Val­ta­tie vei am­mat­ti­kor­keaan – high­way-opin­not tar­joa­vat suoran väylän kor­kea­kou­luun

09.05.2022 09:00
Tilaajille
Joutuuko ylioppilaskokelas kirjoittamaan kaikki aineet uudelleen, jos sairastuu koronaan?

Jou­tuu­ko yli­op­pi­las­ko­ke­las kir­joit­ta­maan kaikki aineet uu­del­leen, jos sai­ras­tuu ko­ro­naan?

15.03.2022 15:39
Tilaajille
Anne Bokmanin oli tarkoitus saada keskusteluihin kunnon taustaa, mutta lyhyestä teologian kurssista tuli ensimmäinen askel kohti papin töitä

Anne Bok­ma­nin oli tar­koi­tus saada kes­kus­te­lui­hin kunnon taus­taa, mutta ly­hyes­tä teo­lo­gian kurs­sis­ta tuli en­sim­mäi­nen askel kohti papin töitä

03.03.2022 19:00 2
Tilaajille
Jarmo Myllymäki siirtyy töihin Hämeenlinnaan

Jarmo Myl­ly­mä­ki siirtyy töihin Hä­meen­lin­naan

03.02.2022 15:13
Tilaajille
Jenni Tanskala pitää opintojensa käytännönläheisyydestä – Valmistuneet työllistyvät hyvin

Jenni Tans­ka­la pitää opin­to­jen­sa käy­tän­nön­lä­hei­syy­des­tä – Val­mis­tu­neet työl­lis­ty­vät hyvin

27.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Raahe-opiston kevät alkoi jo – Moni kurssi täyttyy jo kiivasta tahtia

Raa­he-opis­ton kevät alkoi jo – Moni kurssi täyttyy jo kii­vas­ta tahtia

02.12.2021 17:00
Tilaajille