Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Koulutuskeskus Brahe
Kuukausi
Sisilia kutsuu opiskelijavaihdossa olleita – "Aivan huippu – kerran elämässä kokemus"

Sisilia kutsuu opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa olleita – "Ai­van huippu – kerran elä­mäs­sä ko­ke­mus"

23.02.2024 10:05
Tilaajille
Opiskelijavaihto valmistaa työelämään eri tavalla – "Työkaverit tulevat yhä enemmän eri kulttuuritaustoista"

Opis­ke­li­ja­vaih­to val­mis­taa työ­elä­mään eri tavalla – "Työ­ka­ve­rit tulevat yhä enemmän eri kult­tuu­ri­taus­tois­ta"

23.02.2024 10:00
Tilaajille
Raahesta seitsemän opiskelijaa Taitaja-finaaliin –"Se on hyvää näyttöä siitä, että osaan"

Raa­hes­ta seit­se­män opis­ke­li­jaa Tai­ta­ja-fi­naa­liin –"Se on hyvää näyttöä siitä, että osaan"

15.02.2024 19:00
Tilaajille
Sairaanhoitajakoulutus käynnistyy Raahessa kolmen vuoden tauon jälkeen

Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus käyn­nis­tyy Raa­hes­sa kolmen vuoden tauon jälkeen

09.02.2024 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ravintola-alan opiskelijat järjestivät Attendo Merilokissa tavallista juhlavammat iltapäiväkahvit

Ra­vin­to­la-alan opis­ke­li­jat jär­jes­ti­vät Attendo Me­ri­lo­kis­sa ta­val­lis­ta juh­la­vam­mat il­ta­päi­vä­kah­vit

29.01.2024 18:01 2
Tilaajille
Intialainen Surjit Gag kirjoitti Facebookiin runoja – Pian hän joutui piileskelemään ja ottamaan lopulta lennon pohjoiseen

In­tia­lai­nen Surjit Gag kir­joit­ti Fa­ce­boo­kiin runoja – Pian hän joutui pii­les­ke­le­mään ja ot­ta­maan lopulta lennon poh­joi­seen

26.01.2024 10:00
Tilaajille
Ikaalinen vaihtui pikavauhtia Raaheen, kun Elsa Tuulenkylä löysi hyvän opiskelupaikan – Nyt hän sai merkittävän tunnustuksen alansa ammattilaisilta

Ikaa­li­nen vaihtui pi­ka­vauh­tia Raa­heen, kun Elsa Tuu­len­ky­lä löysi hyvän opis­ke­lu­pai­kan – Nyt hän sai mer­kit­tä­vän tun­nus­tuk­sen alansa am­mat­ti­lai­sil­ta

19.01.2024 10:00
Tilaajille
Aikeita lakkauttaa aikuiskoulutustuki on seurattu oppilaitoksessa "ihan kauhuissaan"

Aikeita lak­kaut­taa ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki on seu­rat­tu op­pi­lai­tok­ses­sa "ihan kau­huis­saan"

09.01.2024 18:00
Tilaajille
Raahessa juhlittiin ensimmäisiä Kajaanin amk:sta valmistuneita

Raa­hes­sa juh­lit­tiin en­sim­mäi­siä Ka­jaa­nin amk:sta val­mis­tu­nei­ta

19.12.2023 14:00
Jaana Ritola Pro Raahe -mitalistaan: "Ei paljon parempaa yllätystä olisi voinut tulla"

Jaana Ritola Pro Raahe -mi­ta­lis­taan: "Ei paljon pa­rem­paa yl­lä­tys­tä olisi voinut tulla"

06.12.2023 17:00 1
Tilaajille
Brahen laboratorioalalta uusi väyläopintoputki aina Oulun yliopistoon saakka

Brahen la­bo­ra­to­rio­alal­ta uusi väy­lä­opin­to­put­ki aina Oulun yli­opis­toon saakka

30.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Kutrit käkkärälle ja trukki tutisemaan – ammatillisen koulutuksen aloja esitellään ysiluokkalaisille avoimissa ovissa

Kutrit käk­kä­räl­le ja trukki tu­ti­se­maan – am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen aloja esi­tel­lään ysi­luok­ka­lai­sil­le avoi­mis­sa ovissa

21.11.2023 18:00
Tilaajille
Kasvavia kaloreita ja lentäviä nännikumeja – Taitaja-kilpailussa päästiin tutustumaan ammatillisiin koulutusaloihin

Kas­va­via ka­lo­rei­ta ja len­tä­viä nän­ni­ku­me­ja – Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa pääs­tiin tu­tus­tu­maan am­ma­til­li­siin kou­lu­tus­aloi­hin

14.11.2023 20:30
Tilaajille
Uraohjaamo aloitti toimintansa – Se opastaa ja toimii linkkinä työntekijän ja työnantajan välillä

Ura­oh­jaa­mo aloitti toi­min­tan­sa – Se opastaa ja toimii link­ki­nä työn­te­ki­jän ja työn­an­ta­jan välillä

02.11.2023 16:00
Tilaajille
Muutos tulee tehdä pala kerrallaan – "Otat yhden asian kerralla tapetille"

Muutos tulee tehdä pala ker­ral­laan – "Otat yhden asian ker­ral­la ta­pe­til­le"

18.10.2023 12:00
Brahe Skills tarjoaa opiskelijoilleen erilaisen koulupäivän

Brahe Skills tarjoaa opis­ke­li­joil­leen eri­lai­sen kou­lu­päi­vän

27.09.2023 08:00
Renkaanvaihtosimulaattori

Ren­kaan­vaih­to­si­mu­laat­to­ri

27.09.2023 08:00
Tilaajille
Brahen tarkastuslautakunta kiirehtii uutta koulukampusta Raahen toiminnoille

Brahen tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta kii­reh­tii uutta kou­lu­kam­pus­ta Raahen toi­min­noil­le

11.09.2023 12:49 3
Tilaajille
Brahe tuo myyntiin taloja, jotka on rakennettu ilman "tehokkuuden sanelemaa kiirettä"

Brahe tuo myyn­tiin taloja, jotka on ra­ken­net­tu ilman "te­hok­kuu­den sa­ne­le­maa kii­ret­tä"

11.09.2023 10:56
Tilaajille
Valmistuvalle Fardin Mohsenille tarjotaan jo työpaikkaa – "Tykkään matematiikasta ja suomen kielestä"

Val­mis­tu­val­le Fardin Moh­se­nil­le tar­jo­taan jo työ­paik­kaa – "Tyk­kään ma­te­ma­tii­kas­ta ja suomen kie­les­tä"

02.09.2023 10:00
Tilaajille