Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutuskeskus Brahe
Brahen laboratorioalalta uusi väyläopintoputki aina Oulun yliopistoon saakka

Brahen la­bo­ra­to­rio­alal­ta uusi väy­lä­opin­to­put­ki aina Oulun yli­opis­toon saakka

30.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Kutrit käkkärälle ja trukki tutisemaan – ammatillisen koulutuksen aloja esitellään ysiluokkalaisille avoimissa ovissa

Kutrit käk­kä­räl­le ja trukki tu­ti­se­maan – am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen aloja esi­tel­lään ysi­luok­ka­lai­sil­le avoi­mis­sa ovissa

21.11.2023 18:00
Tilaajille
Kasvavia kaloreita ja lentäviä nännikumeja – Taitaja-kilpailussa päästiin tutustumaan ammatillisiin koulutusaloihin

Kas­va­via ka­lo­rei­ta ja len­tä­viä nän­ni­ku­me­ja – Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa pääs­tiin tu­tus­tu­maan am­ma­til­li­siin kou­lu­tus­aloi­hin

14.11.2023 20:30
Tilaajille
Uraohjaamo aloitti toimintansa – Se opastaa ja toimii linkkinä työntekijän ja työnantajan välillä

Ura­oh­jaa­mo aloitti toi­min­tan­sa – Se opastaa ja toimii link­ki­nä työn­te­ki­jän ja työn­an­ta­jan välillä

02.11.2023 16:00
Tilaajille
Muutos tulee tehdä pala kerrallaan – "Otat yhden asian kerralla tapetille"

Muutos tulee tehdä pala ker­ral­laan – "Otat yhden asian ker­ral­la ta­pe­til­le"

18.10.2023 12:00
Brahe Skills tarjoaa opiskelijoilleen erilaisen koulupäivän

Brahe Skills tarjoaa opis­ke­li­joil­leen eri­lai­sen kou­lu­päi­vän

27.09.2023 08:00
Renkaanvaihtosimulaattori

Ren­kaan­vaih­to­si­mu­laat­to­ri

27.09.2023 08:00
Tilaajille
Brahen tarkastuslautakunta kiirehtii uutta koulukampusta Raahen toiminnoille

Brahen tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta kii­reh­tii uutta kou­lu­kam­pus­ta Raahen toi­min­noil­le

11.09.2023 12:49 3
Tilaajille
Brahe tuo myyntiin taloja, jotka on rakennettu ilman "tehokkuuden sanelemaa kiirettä"

Brahe tuo myyn­tiin taloja, jotka on ra­ken­net­tu ilman "te­hok­kuu­den sa­ne­le­maa kii­ret­tä"

11.09.2023 10:56
Tilaajille
Valmistuvalle Fardin Mohsenille tarjotaan jo työpaikkaa – "Tykkään matematiikasta ja suomen kielestä"

Val­mis­tu­val­le Fardin Moh­se­nil­le tar­jo­taan jo työ­paik­kaa – "Tyk­kään ma­te­ma­tii­kas­ta ja suomen kie­les­tä"

02.09.2023 10:00
Tilaajille
Insinööriopinnot alussa – "Kyberturvallisuus on tällä hetkellä niin kuuma topikki, että siihen oli pakko tarttua"

In­si­nöö­ri­opin­not alussa – "Ky­ber­tur­val­li­suus on tällä het­kel­lä niin kuuma to­pik­ki, että siihen oli pakko tart­tua"

24.08.2023 17:00 4
Tilaajille
Metallialan opinnot toivat Raaheen – "En ole käynyt täällä koskaan ennen"

Me­tal­li­alan opinnot toivat Raaheen – "En ole käynyt täällä koskaan ennen"

21.06.2023 11:00
Tilaajille
Katso tästä jutusta Pyhäjoen ja Siikajoen lukioihin sekä Koulutuskeskus Braheen opiskelemaan valitut

Katso tästä jutusta Py­hä­joen ja Sii­ka­joen lu­kioi­hin sekä Kou­lu­tus­kes­kus Braheen opis­ke­le­maan valitut

16.06.2023 13:13 1
Tilaajille
Vanha Raahe toimii kesän ajan katugalleriana – yhteistyö toteutetaan Lybeckerin kanssa

Vanha Raahe toimii kesän ajan ka­tu­gal­le­ria­na – yh­teis­työ to­teu­te­taan Ly­bec­ke­rin kanssa

13.06.2023 21:00
Tilaajille
Brahe ja Luovi aloittavat yhteistyön opiskelijoiden erityisen tuen kehittämisessä

Brahe ja Luovi aloit­ta­vat yh­teis­työn opis­ke­li­joi­den eri­tyi­sen tuen ke­hit­tä­mi­ses­sä

11.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Jutta pääsi työelämään jo ennen valmistumista ja viihtyy kuorma-autonkuljettajana

Jutta pääsi työ­elä­mään jo ennen val­mis­tu­mis­ta ja viihtyy kuor­ma-au­ton­kul­jet­ta­ja­na

01.06.2023 18:30
Tilaajille
Iso joukko uusia ammattilaisia valmistui: Katso tästä jutusta nimet

Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso tästä jutusta nimet

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Lybeckerin taideopiskelijoiden kevätnäyttelyssä on monta ääntä ja ilmettä – Pääosassa oma ajattelu

Ly­bec­ke­rin tai­de­opis­ke­li­joi­den ke­vät­näyt­te­lys­sä on monta ääntä ja ilmettä – Pää­osas­sa oma ajat­te­lu

24.05.2023 15:55
Tilaajille
Raahessa syksyllä alkaviin amk-koulutuksiin hyvä määrä hakijoita

Raa­hes­sa syk­syl­lä al­ka­viin amk-kou­lu­tuk­siin hyvä määrä ha­ki­joi­ta

24.05.2023 14:30
Tilaajille
Brahe ryhtyy kouluttamaan korjausrakentajia toiminta-alueelleen

Brahe ryhtyy kou­lut­ta­maan kor­jaus­ra­ken­ta­jia toi­min­ta-alueel­leen

16.05.2023 17:00
Tilaajille