Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Koulutuskeskus Brahe
Viimeisin 12 tuntia
Italialainen Michelle Vecchio: Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

Ita­lia­lai­nen Mic­hel­le Vecc­hio: Kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työ­hank­kees­sa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Brahe haluaa liikunnan osaksi opiskelun arkea, valtio tukee 24 000 eurolla

Brahe haluaa lii­kun­nan osaksi opis­ke­lun arkea, valtio tukee 24 000 eurolla

02.12.2022 19:00
Tilaajille
Urho Salo piti lukio- ja ammattiopintojen yhtä aikaa tekemisen tarjoamasta rytmistä

Urho Salo piti lukio- ja am­mat­ti­opin­to­jen yhtä aikaa te­ke­mi­sen tar­joa­mas­ta ryt­mis­tä

02.12.2022 09:00
Tilaajille
Klinikkaeläinhoitajaksi ehtii vielä hakea – koulutus alkaa jo tammikuussa

Kli­nik­ka­eläin­hoi­ta­jak­si ehtii vielä hakea – kou­lu­tus alkaa jo tam­mi­kuus­sa

26.11.2022 13:00
Tilaajille
Oppilaitokset heittelevät verkkojaan ysiläisille avoimissa ovissaan ja syötteinä on muotinäytöstä ja muffinsseja

Op­pi­lai­tok­set heit­te­le­vät verk­ko­jaan ysi­läi­sil­le avoi­mis­sa ovis­saan ja syöt­tei­nä on muo­ti­näy­tös­tä ja muf­fins­se­ja

22.11.2022 15:30
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahessa annetaan tilaa yhteiselle surulle  – Oppilaille tarjolla moniammatillinen auttajaverkosto

Kou­lu­tus­kes­kus Bra­hes­sa an­ne­taan tilaa yh­tei­sel­le surulle  – Op­pi­lail­le tar­jol­la mo­ni­am­ma­til­li­nen aut­ta­ja­ver­kos­to

02.11.2022 08:00
Tilaajille
Raahessa ammattiopintoihin halutaan lisää liikettä niveliin

Raa­hes­sa am­mat­ti­opin­toi­hin ha­lu­taan lisää lii­ket­tä ni­ve­liin

12.10.2022 17:00
Tilaajille
Muutos oppivelvollisuuteen näkyy opinto-ohjaajien työssä: Rehtori toivoo koulutuspaikkojen lisäämistä

Muutos op­pi­vel­vol­li­suu­teen näkyy opin­to-oh­jaa­jien työssä: Rehtori toivoo kou­lu­tus­paik­ko­jen li­sää­mis­tä

08.10.2022 16:00
Tilaajille
Brahe onnistui taloudellisesti ja toiminnallisesti – tilinpäätös kertoo lähes kahden miljoonan euron tuloksesta

Brahe on­nis­tui ta­lou­del­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti – ti­lin­pää­tös kertoo lähes kahden mil­joo­nan euron tu­lok­ses­ta

27.09.2022 19:00
Tilaajille
Opiskelijoita rohkaistaan näyttämään taitojaan ja kilpailemaan

Opis­ke­li­joi­ta roh­kais­taan näyt­tä­mään tai­to­jaan ja kil­pai­le­maan

27.09.2022 17:00
Tilaajille
Brahe Skills-kilpailu

Brahe Skills-kil­pai­lu

27.09.2022 17:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahen rakentama omakotitalo Pyhtilässä.

Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ra­ken­ta­ma oma­ko­ti­ta­lo Pyh­ti­läs­sä.

14.09.2022 11:46
Tilaajille
Korona keskeytti Koulutuskeskus Brahen taloprojektin, mutta pian alkaa olla valmista

Korona kes­keyt­ti Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ta­lop­ro­jek­tin, mutta pian alkaa olla val­mis­ta

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Raahessa kehitetty malli halutaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti: Tavoitteena entistä saavutettavampaa koulutusta

Raa­hes­sa ke­hi­tet­ty malli ha­lu­taan ottaa käyt­töön val­ta­kun­nal­li­ses­ti: Ta­voit­tee­na entistä saa­vu­tet­ta­vam­paa kou­lu­tus­ta

11.09.2022 12:00
Tilaajille
SAKU ry:n henkilöstö golfaa Siikajoella

SAKU ry:n hen­ki­lös­tö golfaa Sii­ka­joel­la

08.09.2022 18:00
Tilaajille
Kun maailma vaikuttaa epävarmalta, luovuus voi näyttää tien eteenpäin

Kun maailma vai­kut­taa epä­var­mal­ta, luovuus voi näyttää tien eteen­päin

03.09.2022 16:00
Tilaajille
Ruukin hevoskeskukseen kohdistuva esitutkinta on vielä kesken

Ruukin he­vos­kes­kuk­seen koh­dis­tu­va esi­tut­kin­ta on vielä kesken

30.08.2022 15:05
Tilaajille
Tavoitteena on, että kukaan ei jäisi kotiin ja ilman mitään suunnitelmaa

Ta­voit­tee­na on, että kukaan ei jäisi kotiin ja ilman mitään suun­ni­tel­maa

05.08.2022 11:00
Yrittäjyyden opettelua turvallisesti

Yrit­tä­jyy­den opet­te­lua tur­val­li­ses­ti

27.06.2022 08:00
Tilaajille
Vastavalmistunut valvontaeläinlääkärin tarkastusraportti Ruukin hevoskeskuksesta: Hevoset ovat olleet asiallisesti hoidettuja ja levollisia

Vas­ta­val­mis­tu­nut val­von­ta­eläin­lää­kä­rin tar­kas­tus­ra­port­ti Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­ta: Hevoset ovat olleet asial­li­ses­ti hoi­det­tu­ja ja le­vol­li­sia

23.06.2022 15:30
Tilaajille