Koulutuskeskus Brahe
KAMK:n korkeakouluopinnot käynnistyivät Raahessa tänään

KAMK:n kor­kea­kou­luo­pin­not käyn­nis­tyi­vät Raa­hes­sa tänään

26.08.2020 12:13 1
Tilaajille
Opistot jäävät nimistä historiaan – Lybeckerin opisto ja Ruukin maaseutuopisto saivat uudet nimet

Opistot jäävät nimistä his­to­riaan – Ly­bec­ke­rin opisto ja Ruukin maa­seu­tuo­pis­to saivat uudet nimet

22.06.2020 14:28 0
Tilaajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Koulutuskeskus Brahelle ja Raahen Porvari- ja Kauppakoululle lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Kou­lu­tus­kes­kus Bra­hel­le ja Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lul­le li­sä­ra­hoi­tus­ta opet­ta­jien ja oh­jaa­jien palk­kaa­mi­seen

22.06.2020 12:57 0
Tilaajille
Raahen ammattikorkeakoulutasoiseen pelialan koulutukseen tuli hakijaryntäys

Raahen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­ta­soi­seen pe­lia­lan kou­lu­tuk­seen tuli ha­ki­ja­ryn­täys

08.06.2020 06:00 0
Tilaajille
450 ammattilaista valmistui vuoden aikana: Koulutuskeskus Brahe voi tarjota kerrankin isot valmistujaisjuhlat

450 am­mat­ti­lais­ta val­mis­tui vuoden aikana: Kou­lu­tus­kes­kus Brahe voi tarjota ker­ran­kin isot val­mis­tu­jais­juh­lat

27.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Nyt valmistutaankin etänä
Pääkirjoitus Mikko Määttä

Nyt val­mis­tu­taan­kin etänä

23.05.2020 07:04 0
Tilaajille
Päällikkö vaihtuu Ruukin maaseutuopistossa - Lehto virkavapaalle

Pääl­lik­kö vaihtuu Ruukin maa­seu­tuo­pis­tos­sa - Lehto vir­ka­va­paal­le

30.03.2020 14:37 0
Tilaajille
Toiveet kohdistuvat nyt nuoriin hakijoihin
Pääkirjoitus

Toiveet koh­dis­tu­vat nyt nuoriin ha­ki­joi­hin

13.03.2020 06:45 0
Tilaajille
Nyt toivotaan tarpeeksi hakijoita

Nyt toi­vo­taan tar­peek­si ha­ki­joi­ta

13.03.2020 06:01 0
Tilaajille
Matti Mourujärvi pitää työssään siitä, että saa aikaiseksi näkyvää jälkeä: Kun lamppuun syttyy valo tai viallinen laite toimii jälleen, se on merkki onnistumisesta

Matti Mou­ru­jär­vi pitää työs­sään siitä, että saa ai­kai­sek­si näkyvää jälkeä: Kun lamp­puun syttyy valo tai vial­li­nen laite toimii jäl­leen, se on merkki on­nis­tu­mi­ses­ta

25.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Lybeckerin sisustusalan opiskelijat suunnittelivat moderneja istuimia sisä- tai ulkokäyttöön

Ly­bec­ke­rin si­sus­tu­sa­lan opis­ke­li­jat suun­nit­te­li­vat mo­der­ne­ja is­tui­mia sisä- tai ul­ko­käyt­töön

25.02.2020 18:00 0
Tilaajille
Puolitoista vuotta opiskeltuaan Iida Tornberg vaihtoi koulua: Nyt hänellä on pian taskussaan kolmoistutkinto

Puo­li­tois­ta vuotta opis­kel­tuaan Iida Torn­berg vaihtoi koulua: Nyt hänellä on pian tas­kus­saan kol­mois­tut­kin­to

19.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Kimi Laurila tallensi videolle ja valokuviin, kuinka televisiosarja syntyy

Kimi Laurila tal­len­si vi­deol­le ja va­lo­ku­viin, kuinka te­le­vi­sio­sar­ja syntyy

18.02.2020 21:00 0
Tilaajille
Raahen ammattiopistolla opiskellaan rakentamista taloa tekemällä

Raahen am­mat­tio­pis­tol­la opis­kel­laan ra­ken­ta­mis­ta taloa te­ke­mäl­lä

08.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Taitaja 2020 tapahtuma

Taitaja 2020 ta­pah­tu­ma

30.01.2020 12:19 0
Tilaajille
Ruukin opetusnavetalle löytyi yrittäjä - yhteistyö alkaa heti

Ruukin ope­tus­na­ve­tal­le löytyi yrit­tä­jä - yh­teis­työ alkaa heti

30.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Raahessa koetellaan ammattitaitoa

Raa­hes­sa koe­tel­laan am­mat­ti­tai­toa

21.01.2020 12:22 0
Tilaajille
Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tehdään raahelaisilla oppi-laitoksilla jatkuvasti – Tämän vuoden aikana huumeita vaikuttaa liikkuneen tavallista enemmän

En­nal­taeh­käi­se­vää päih­de­työ­tä tehdään raa­he­lai­sil­la op­pi-lai­tok­sil­la jat­ku­vas­ti – Tämän vuoden aikana huu­mei­ta vai­kut­taa liik­ku­neen ta­val­lis­ta enemmän

18.12.2019 12:00 0
Tilaajille
Raaheen halutaan lisää insinöörikoulutusta ja myös muita osaajia

Raaheen ha­lu­taan lisää in­si­nöö­ri­kou­lu­tus­ta ja myös muita osaajia

15.12.2019 10:00 0
Tilaajille
Raahessa opiskellaan pian päiväopinnoissa tietojenkäsittelyn tradenomiksi

Raa­hes­sa opis­kel­laan pian päi­väo­pin­nois­sa tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­no­mik­si

11.12.2019 11:00 0
Tilaajille