Koulutuskeskus Brahe
Kuukausi
Raahessa on ammattikorkeakouluopiskelijoita opinnoissa parisataa

Raa­hes­sa on am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­ta opin­nois­sa pa­ri­sa­taa

25.11.2021 16:00
Tilaajille
Pyhäjoen lukion maksuton ajokortti opiskelijoille puhuttaa naapurikunnissa

Py­hä­joen lukion mak­su­ton ajo­kort­ti opis­ke­li­joil­le pu­hut­taa naa­pu­ri­kun­nis­sa

24.11.2021 08:00
Tilaajille
Raahessa on kokeiltu virtuaaliluokkaa opetuskäytössä

Raa­hes­sa on ko­keil­tu vir­tuaa­li­luok­kaa ope­tus­käy­tös­sä

20.11.2021 08:00
Tilaajille
VR Class

VR Class

19.11.2021 16:02
Tilaajille
Vanhemmat
Jarno Turula on pitänyt lapsesta saakka moottoripyöristä, ja viime vuoden syksynä hän pääsi opiskelemaan niiden saloja

Jarno Turula on pitänyt lap­ses­ta saakka moot­to­ri­pyö­ris­tä, ja viime vuoden syksynä hän pääsi opis­ke­le­maan niiden saloja

12.10.2021 20:00 1
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahen tiloissa joukkoaltistuminen

Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ti­lois­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

29.09.2021 17:10 1
Paikkoja insinöörikoulutuksiin Raahessa, haku 3.-9. elokuuta

Paik­ko­ja in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­siin Raa­hes­sa, haku 3.-9. elo­kuu­ta

21.07.2021 09:00
Tilaajille
Taitaja-kisa innostaa Brahessa opiskelijoita ja opettajia

Tai­ta­ja-ki­sa in­nos­taa Bra­hes­sa opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia

20.05.2021 18:00
Tilaajille
Koulutuskuntayhtymä Brahe 1,5 miljoonaa plussalla

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä Brahe 1,5 mil­joo­naa plus­sal­la

02.05.2021 18:00 1
Tilaajille
Luonnonvara-alalta työllistytään suoraan, luovien alojen opintoja jatketaan herkemmin korkeakouluun

Luon­non­va­ra-alal­ta työl­lis­ty­tään suo­raan, luovien alojen opin­to­ja jat­ke­taan her­kem­min kor­kea­kou­luun

01.05.2021 08:00
Tilaajille
Enää allekirjoitusta vaille valmista – Raahen sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikat tuplataan

Enää al­le­kir­joi­tus­ta vaille val­mis­ta – Raahen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen aloi­tus­pai­kat tup­la­taan

26.04.2021 15:38 2
Tilaajille
Tekniikka on kiinnostanut Jari Aittaa lapsesta saakka

Tek­niik­ka on kiin­nos­ta­nut Jari Aittaa lap­ses­ta saakka

17.04.2021 10:00
Tilaajille
Koronavuosi ei lisännyt opintojen keskeytyksiä Koulutuskeskus Brahessa, mutta etäopetusta kehitettiin

Ko­ro­na­vuo­si ei li­sän­nyt opin­to­jen kes­key­tyk­siä Kou­lu­tus­kes­kus Bra­hes­sa, mutta etä­ope­tus­ta ke­hi­tet­tiin

09.04.2021 08:00
Tilaajille
Raahen seutukunnalla tuhannen taalan mahdollisuus - "Tässä on nyt isommalla porukalla hoksattu, että aletaan tehdä yhteistyötä"

Raahen seu­tu­kun­nal­la tu­han­nen taalan mah­dol­li­suus - "Tässä on nyt isom­mal­la po­ru­kal­la hok­sat­tu, että aletaan tehdä yh­teis­työ­tä"

05.03.2021 07:00
Tilaajille
Nisha Kogulathasilla on yksi tutkinto Sri Lankasta: Nyt hän jatkaa opintojaan Raahessa

Nisha Ko­gu­lat­ha­sil­la on yksi tut­kin­to Sri Lan­kas­ta: Nyt hän jatkaa opin­to­jaan Raa­hes­sa

17.02.2021 08:30
Tilaajille
Ruukissa koulutetaan tulevaa sotakoiraa – 10 viikon ikäinen seefferi sulattaa sydämet

Ruu­kis­sa kou­lu­te­taan tulevaa so­ta­koi­raa – 10 viikon ikäinen seef­fe­ri su­lat­taa sydämet

16.02.2021 18:00
Tilaajille
Sitra tarjoutui Raahen seutukunnalle kumppaniksi - "Alue vaikuttaa todella dynaamiselta"

Sitra tar­jou­tui Raahen seu­tu­kun­nal­le kump­pa­nik­si - "Alue vai­kut­taa todella dy­naa­mi­sel­ta"

08.02.2021 08:00
Tilaajille
Taitaja-kisat käytiin kotikoululla – finaalilajeja järjestetään varmuudella myös Raahessa

Tai­ta­ja-ki­sat käytiin ko­ti­kou­lul­la – fi­naa­li­la­je­ja jär­jes­te­tään var­muu­del­la myös Raa­hes­sa

05.02.2021 10:00
Tilaajille
Raahen lukio ja Raahen Porvari- ja Kauppakoulu palaavat lähiopetukseen ensi viikolla – Pyhäjoen lukio siirtyy vuorolukuun

Raahen lukio ja Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lu pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen ensi vii­kol­la – Py­hä­joen lukio siirtyy vuo­ro­lu­kuun

04.02.2021 08:54
Tilaajille
Tässä on moottori, mutta Jari Aitta näkee sen lisäksi paljon muuta – Katso videolta mitä

Tässä on moot­to­ri, mutta Jari Aitta näkee sen lisäksi paljon muuta – Katso vi­deol­ta mitä

13.01.2021 11:30
Tilaajille