Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutuskeskus Brahe
Kuukausi
Jutta pääsi työelämään jo ennen valmistumista ja viihtyy kuorma-autonkuljettajana

Jutta pääsi työ­elä­mään jo ennen val­mis­tu­mis­ta ja viihtyy kuor­ma-au­ton­kul­jet­ta­ja­na

01.06.2023 18:30
Tilaajille
Iso joukko uusia ammattilaisia valmistui: Katso tästä jutusta nimet

Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso tästä jutusta nimet

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Lybeckerin taideopiskelijoiden kevätnäyttelyssä on monta ääntä ja ilmettä – Pääosassa oma ajattelu

Ly­bec­ke­rin tai­de­opis­ke­li­joi­den ke­vät­näyt­te­lys­sä on monta ääntä ja ilmettä – Pää­osas­sa oma ajat­te­lu

24.05.2023 15:55
Tilaajille
Raahessa syksyllä alkaviin amk-koulutuksiin hyvä määrä hakijoita

Raa­hes­sa syk­syl­lä al­ka­viin amk-kou­lu­tuk­siin hyvä määrä ha­ki­joi­ta

24.05.2023 14:30
Tilaajille
Brahe ryhtyy kouluttamaan korjausrakentajia toiminta-alueelleen

Brahe ryhtyy kou­lut­ta­maan kor­jaus­ra­ken­ta­jia toi­min­ta-alueel­leen

16.05.2023 17:00
Tilaajille
Kahta henkilöä epäillään rikoksesta Ruukin hevoskeskuksen tutkinnassa – eläinten väkivaltainen kohtelu oli toistuvaa ja jatkui vuosia

Kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tut­kin­nas­sa – eläin­ten vä­ki­val­tai­nen kohtelu oli tois­tu­vaa ja jatkui vuosia

16.05.2023 14:14 1
Tilaajille
Korvela taituroi ajoneuvotekniikan SM-pronssia – "Vaikeinta oli vianmääritystehtävät"

Korvela tai­tu­roi ajo­neu­vo­tek­nii­kan SM-prons­sia – "Vai­kein­ta oli vian­mää­ri­tys­teh­tä­vät"

12.05.2023 09:56
Tilaajille
Raaheen kaksi voittoa matematiikkakilpailussa

Raaheen kaksi voittoa ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lus­sa

04.05.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
17-vuotiaana vakituinen työpaikka korjaamolla

17-vuo­tiaa­na va­ki­tui­nen työ­paik­ka kor­jaa­mol­la

05.04.2023 09:00
Tilaajille
Risteys-rekrytointitapahtumassa työnhakijat ja työnantajat pääsivät kohtaamaan toisiaan

Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa työn­ha­ki­jat ja työn­an­ta­jat pää­si­vät koh­taa­maan toi­siaan

23.03.2023 18:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Braheen oli ennätyksellisen paljon hakijoita

Kou­lu­tus­kes­kus Braheen oli en­nä­tyk­sel­li­sen paljon ha­ki­joi­ta

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Brahe pikakouluttaa sesonkityöntekijöitä – "Toivomme sen toimivan myös sisäänheittotuotteena meidän tutkintokoulutuksiimme"

Brahe pi­ka­kou­lut­taa se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä – "Toi­vom­me sen toi­mi­van myös si­sään­heit­to­tuot­tee­na meidän tut­kin­to­kou­lu­tuk­siim­me"

25.02.2023 10:00
Tilaajille
K-Market Pattijoen logokilpailu ratkesi – Kauppias ihastui logoon heti ensi näkemältä

K-Mar­ket Pat­ti­joen lo­go­kil­pai­lu ratkesi – Kaup­pias ihastui logoon heti ensi nä­ke­mäl­tä

14.02.2023 18:00 4
Tilaajille
Brahen opiskelija Sonja "Nasu" Korvela Taitaja-finaaliin: "Hyvät mahdollisuudet pärjätä"

Brahen opis­ke­li­ja Sonja "Nasu" Korvela Tai­ta­ja-fi­naa­liin: "Hyvät mah­dol­li­suu­det pär­jä­tä"

13.02.2023 16:41
Tilaajille
Uutta koulutusta suunnitellessa kuunnellaan tarkasti yrityselämää – Raahessa alkaa ensi syksyllä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Uutta kou­lu­tus­ta suun­ni­tel­les­sa kuun­nel­laan tar­kas­ti yri­tys­elä­mää – Raa­hes­sa alkaa ensi syk­syl­lä tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tus

31.01.2023 18:00
Tilaajille
Ammattiosaajista on pulaa, mutta tarvittavien taitojen kartuttamiseen on tarjolla monia hyviä keinoja

Am­mat­ti­osaa­jis­ta on pulaa, mutta tar­vit­ta­vien tai­to­jen kar­tut­ta­mi­seen on tar­jol­la monia hyviä keinoja

30.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Italialainen Michelle Vecchio: Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

Ita­lia­lai­nen Mic­hel­le Vecc­hio: Kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työ­hank­kees­sa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

27.01.2023 15:00
Tilaajille
Brahe haluaa liikunnan osaksi opiskelun arkea, valtio tukee 24 000 eurolla

Brahe haluaa lii­kun­nan osaksi opis­ke­lun arkea, valtio tukee 24 000 eurolla

02.12.2022 19:00
Tilaajille
Urho Salo piti lukio- ja ammattiopintojen yhtä aikaa tekemisen tarjoamasta rytmistä

Urho Salo piti lukio- ja am­mat­ti­opin­to­jen yhtä aikaa te­ke­mi­sen tar­joa­mas­ta ryt­mis­tä

02.12.2022 09:00
Tilaajille
Klinikkaeläinhoitajaksi ehtii vielä hakea – koulutus alkaa jo tammikuussa

Kli­nik­ka­eläin­hoi­ta­jak­si ehtii vielä hakea – kou­lu­tus alkaa jo tam­mi­kuus­sa

26.11.2022 13:00
Tilaajille