Koulutuskeskus Brahe

Paik­ko­ja in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­siin Raa­hes­sa, haku 3.-9. elo­kuu­ta

21.07.2021 09:00
Tilaajille

Tai­ta­ja-ki­sa in­nos­taa Bra­hes­sa opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia

20.05.2021 18:00
Tilaajille

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä Brahe 1,5 mil­joo­naa plus­sal­la

02.05.2021 18:00 1
Tilaajille

Luon­non­va­ra-alal­ta työl­lis­ty­tään suo­raan, luovien alojen opin­to­ja jat­ke­taan her­kem­min kor­kea­kou­luun

01.05.2021 08:00
Tilaajille

Enää al­le­kir­joi­tus­ta vaille val­mis­ta – Raahen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen aloi­tus­pai­kat tup­la­taan

26.04.2021 15:38 2
Tilaajille

Tek­niik­ka on kiin­nos­ta­nut Jari Aittaa lap­ses­ta saakka

17.04.2021 10:00
Tilaajille

Ko­ro­na­vuo­si ei li­sän­nyt opin­to­jen kes­key­tyk­siä Kou­lu­tus­kes­kus Bra­hes­sa, mutta etä­ope­tus­ta ke­hi­tet­tiin

09.04.2021 08:00
Tilaajille

Raahen seu­tu­kun­nal­la tu­han­nen taalan mah­dol­li­suus - "Tässä on nyt isom­mal­la po­ru­kal­la hok­sat­tu, että aletaan tehdä yh­teis­työ­tä"

05.03.2021 07:00
Tilaajille

Nisha Ko­gu­lat­ha­sil­la on yksi tut­kin­to Sri Lan­kas­ta: Nyt hän jatkaa opin­to­jaan Raa­hes­sa

17.02.2021 08:30
Tilaajille

Ruu­kis­sa kou­lu­te­taan tulevaa so­ta­koi­raa – 10 viikon ikäinen seef­fe­ri su­lat­taa sydämet

16.02.2021 18:00
Tilaajille

Sitra tar­jou­tui Raahen seu­tu­kun­nal­le kump­pa­nik­si - "Alue vai­kut­taa todella dy­naa­mi­sel­ta"

08.02.2021 08:00
Tilaajille

Tai­ta­ja-ki­sat käytiin ko­ti­kou­lul­la – fi­naa­li­la­je­ja jär­jes­te­tään var­muu­del­la myös Raa­hes­sa

05.02.2021 10:00
Tilaajille

Raahen lukio ja Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lu pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen ensi vii­kol­la – Py­hä­joen lukio siirtyy vuo­ro­lu­kuun

04.02.2021 08:54
Tilaajille

Tässä on moot­to­ri, mutta Jari Aitta näkee sen lisäksi paljon muuta – Katso vi­deol­ta mitä

13.01.2021 11:30
Tilaajille
Jakopään kunnostus MR-lasien avulla

Ja­ko­pään kun­nos­tus MR-la­sien avulla

13.01.2021 11:53
Tilaajille

Nyt tuli pakko opis­kel­la täy­si-ikäi­sek­si saakka, mutta se on il­mais­ta: Opin­to-oh­jaa­ja Pekka Kor­ho­nen iloit­see siitä, että nyt kuka tahansa voi hank­kiu­tua ha­lua­maan­sa am­mat­tiin

23.12.2020 08:00
Tilaajille

Kou­lu­tus­kes­kus Brahe siirtyy pääosin etä­ope­tuk­seen

30.11.2020 16:45
Tilaajille

En­sim­mäi­nen in­si­nöö­ri val­mis­tui Raa­hes­sa pit­käs­tä, pit­käs­tä aikaa ja vieläpä rei­lus­ti etu­ajas­sa

27.11.2020 06:00
Tilaajille

Ri­to­lal­le hal­li­tus­paik­ka am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen yti­mes­sä

22.10.2020 09:17 5
Tilaajille

Brahe torjuu koronaa en­na­koi­mal­la - aloit­taa pian siir­ty­mi­sen hyb­ri­di­mal­liin

09.10.2020 21:00
Tilaajille