Koulutuskeskus Brahe
Kuukausi
Brahe onnistui taloudellisesti ja toiminnallisesti – tilinpäätös kertoo lähes kahden miljoonan euron tuloksesta

Brahe on­nis­tui ta­lou­del­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti – ti­lin­pää­tös kertoo lähes kahden mil­joo­nan euron tu­lok­ses­ta

27.09.2022 19:00
Tilaajille
Opiskelijoita rohkaistaan näyttämään taitojaan ja kilpailemaan

Opis­ke­li­joi­ta roh­kais­taan näyt­tä­mään tai­to­jaan ja kil­pai­le­maan

27.09.2022 17:00
Tilaajille
Brahe Skills-kilpailu

Brahe Skills-kil­pai­lu

27.09.2022 17:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahen rakentama omakotitalo Pyhtilässä.

Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ra­ken­ta­ma oma­ko­ti­ta­lo Pyh­ti­läs­sä.

14.09.2022 11:46
Tilaajille
Korona keskeytti Koulutuskeskus Brahen taloprojektin, mutta pian alkaa olla valmista

Korona kes­keyt­ti Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ta­lop­ro­jek­tin, mutta pian alkaa olla val­mis­ta

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Raahessa kehitetty malli halutaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti: Tavoitteena entistä saavutettavampaa koulutusta

Raa­hes­sa ke­hi­tet­ty malli ha­lu­taan ottaa käyt­töön val­ta­kun­nal­li­ses­ti: Ta­voit­tee­na entistä saa­vu­tet­ta­vam­paa kou­lu­tus­ta

11.09.2022 12:00
Tilaajille
SAKU ry:n henkilöstö golfaa Siikajoella

SAKU ry:n hen­ki­lös­tö golfaa Sii­ka­joel­la

08.09.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kun maailma vaikuttaa epävarmalta, luovuus voi näyttää tien eteenpäin

Kun maailma vai­kut­taa epä­var­mal­ta, luovuus voi näyttää tien eteen­päin

03.09.2022 16:00
Tilaajille
Ruukin hevoskeskukseen kohdistuva esitutkinta on vielä kesken

Ruukin he­vos­kes­kuk­seen koh­dis­tu­va esi­tut­kin­ta on vielä kesken

30.08.2022 15:05
Tilaajille
Tavoitteena on, että kukaan ei jäisi kotiin ja ilman mitään suunnitelmaa

Ta­voit­tee­na on, että kukaan ei jäisi kotiin ja ilman mitään suun­ni­tel­maa

05.08.2022 11:00
Yrittäjyyden opettelua turvallisesti

Yrit­tä­jyy­den opet­te­lua tur­val­li­ses­ti

27.06.2022 08:00
Tilaajille
Vastavalmistunut valvontaeläinlääkärin tarkastusraportti Ruukin hevoskeskuksesta: Hevoset ovat olleet asiallisesti hoidettuja ja levollisia

Vas­ta­val­mis­tu­nut val­von­ta­eläin­lää­kä­rin tar­kas­tus­ra­port­ti Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­ta: Hevoset ovat olleet asial­li­ses­ti hoi­det­tu­ja ja le­vol­li­sia

23.06.2022 15:30
Tilaajille
Yhteishaun tulokset on julkistettu: Tässä jutussa on opiskelemaan päässeitä

Yh­teis­haun tu­lok­set on jul­kis­tet­tu: Tässä jutussa on opis­ke­le­maan pääs­sei­tä

17.06.2022 15:43 1
Tilaajille
Ravureiden valmennus päättyy Ruukin hevoskeskuksessa mutta raviopetus jatkuu

Ra­vu­rei­den val­men­nus päättyy Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa mutta ra­vi­ope­tus jatkuu

09.06.2022 17:00 1
Tilaajille
Brahen hallitus: Ruukin hevoskeskuksen tapahtumista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus – MT: Suomen Hippos tekee poliisille tutkintapyynnön

Brahen hal­li­tus: Ruukin he­vos­kes­kuk­sen ta­pah­tu­mis­ta tehdään tar­vit­taes­sa ri­kos­il­moi­tus – MT: Suomen Hippos tekee po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön

03.06.2022 13:52 2
Tilaajille
Tästä pääset katsomaan tänä lukuvuonna ammattiin valmistuneita

Tästä pääset kat­so­maan tänä lu­ku­vuon­na am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta

02.06.2022 12:36
Tilaajille
Epäilyt hevosten kaltoinkohtelusta Ruukissa on nyt poliisiasia – Hippoksen hallitus päätti tehdä tutkintapyynnön

Epäilyt he­vos­ten kal­toin­koh­te­lus­ta Ruu­kis­sa on nyt po­lii­si­asia – Hip­pok­sen hal­li­tus päätti tehdä tut­kin­ta­pyyn­nön

01.06.2022 08:48
Tilaajille
Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen toimialapäällikkö: "On hyvä, että puolueettomat ihmiset käyvät katsomassa tilanteen"

Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­sen toi­mia­la­pääl­lik­kö: "On hyvä, että puo­lueet­to­mat ihmiset käyvät kat­so­mas­sa ti­lan­teen"

30.05.2022 18:24 1
Tilaajille
Ruukin hevoskeskus eläinväkivaltaväitteiden kohteena – Brahe aikoo selvittää väitteet perusteellisesti, valvontaeläinlääkäri pyydetty jo tarkastuskäynnille

Ruukin he­vos­kes­kus eläin­vä­ki­val­ta­väit­tei­den koh­tee­na – Brahe aikoo sel­vit­tää väit­teet pe­rus­teel­li­ses­ti, val­von­ta­eläin­lää­kä­ri pyy­det­ty jo tar­kas­tus­käyn­nil­le

28.05.2022 16:00
Tilaajille
Ura autoalalla on elokuussa jo ohi – "En minä tiedä, kai se eläkekriisi tulee sitten"

Ura au­to­alal­la on elo­kuus­sa jo ohi – "En minä tiedä, kai se elä­ke­krii­si tulee sitten"

20.05.2022 19:00 1
Tilaajille