Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
Opinnot ja koulu tutuksi avoimien ovien tapahtumassa

Opinnot ja koulu tutuksi avoi­mien ovien ta­pah­tu­mas­sa

22.11.2023 18:00
Tilaajille
Kasvavia kaloreita ja lentäviä nännikumeja – Taitaja-kilpailussa päästiin tutustumaan ammatillisiin koulutusaloihin

Kas­va­via ka­lo­rei­ta ja len­tä­viä nän­ni­ku­me­ja – Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa pääs­tiin tu­tus­tu­maan am­ma­til­li­siin kou­lu­tus­aloi­hin

14.11.2023 20:30
Tilaajille
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun peruskorjaus

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lun pe­rus­kor­jaus

09.08.2023 15:30
Tilaajille
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun peruskorjaus

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lun pe­rus­kor­jaus

09.08.2023 15:29
Tilaajille
Ullakon hirret paikoilleen talveksi – "Miljoonien remontti"

Ullakon hirret pai­koil­leen tal­vek­si – "­Mil­joo­nien re­mont­ti"

09.08.2023 15:00
Tilaajille
Iso joukko uusia ammattilaisia valmistui: Katso tästä jutusta nimet

Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso tästä jutusta nimet

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Löytöeläinkoti sai kustannusanalyysin: Ilman yksityisiä ihmisiä ei selvittäisi

Löy­tö­eläin­ko­ti sai kus­tan­nu­sa­na­lyy­sin: Ilman yk­si­tyi­siä ihmisiä ei sel­vit­täi­si

03.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Raahen Porvari & Kauppakoulun päärakennuksen peruskorjaus jatkuu vielä pitkään

Raahen Porvari & Kaup­pa­kou­lun pää­ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jaus jatkuu vielä pitkään

26.03.2023 15:00
Tilaajille
Nuoret haaveilevat itsenäisestä elämästä ja siihen kuuluu myös matkustaminen

Nuoret haa­vei­le­vat it­se­näi­ses­tä elä­mäs­tä ja siihen kuuluu myös mat­kus­ta­mi­nen

30.01.2023 10:00
Tilaajille
Outi Manninen luottaa intuitioon ja pendelöi Raaheen monien tavoin Oulusta

Outi Man­ni­nen luottaa in­tui­tioon ja pen­de­löi Raaheen monien tavoin Oulusta

03.12.2022 10:00 3
Tilaajille
Oppilaitokset heittelevät verkkojaan ysiläisille avoimissa ovissaan ja syötteinä on muotinäytöstä ja muffinsseja

Op­pi­lai­tok­set heit­te­le­vät verk­ko­jaan ysi­läi­sil­le avoi­mis­sa ovis­saan ja syöt­tei­nä on muo­ti­näy­tös­tä ja muf­fins­se­ja

22.11.2022 15:30
Tilaajille
Muotinäytös

Muo­ti­näy­tös

22.11.2022 15:30
Tilaajille
SAKU ry:n henkilöstö golfaa Siikajoella

SAKU ry:n hen­ki­lös­tö golfaa Sii­ka­joel­la

08.09.2022 18:00
Tilaajille
Juhlasalin vanha parketti saa armon, kun remontti arvorakennuksessa etenee

Juh­la­sa­lin vanha par­ket­ti saa armon, kun re­mont­ti ar­vo­ra­ken­nuk­ses­sa etenee

25.08.2022 20:00
Tästä pääset katsomaan tänä lukuvuonna ammattiin valmistuneita

Tästä pääset kat­so­maan tänä lu­ku­vuon­na am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta

02.06.2022 12:36
Tilaajille
Porvarikoulu opiskelija- ja työelämäpalautteissa maakunnan paras – rehtori Tapani Piiralan mukaan korkea rahoitus ja hyvät palautteet eivät kohtaa toisiaan

Por­va­ri­kou­lu opis­ke­li­ja- ja työ­elä­mä­pa­laut­teis­sa maa­kun­nan paras – rehtori Tapani Pii­ra­lan mukaan korkea ra­hoi­tus ja hyvät pa­laut­teet eivät kohtaa toi­siaan

30.03.2022 08:00 1
Tilaajille
Urheiluakatemia saa nuoren treeneihin aamuseitsemältä – katso kuvia ja video akatemian treeneistä jäähallilta ja kauppiksen liikuntasalista

Ur­hei­lu­aka­te­mia saa nuoren tree­nei­hin aa­mu­seit­se­mäl­tä – katso kuvia ja video aka­te­mian tree­neis­tä jää­hal­lil­ta ja kaup­pik­sen lii­kun­ta­sa­lis­ta

21.01.2022 10:00
Tilaajille
Pyhäjoen lukion maksuton ajokortti opiskelijoille puhuttaa naapurikunnissa

Py­hä­joen lukion mak­su­ton ajo­kort­ti opis­ke­li­joil­le pu­hut­taa naa­pu­ri­kun­nis­sa

24.11.2021 08:00
Tilaajille
Minna Siilas pitää siitä, opettajan työssä riittää aina oppimista

Minna Siilas pitää siitä, opet­ta­jan työssä riittää aina op­pi­mis­ta

13.11.2021 11:00
Tilaajille
Porvarikoulu perustettiin Fellmanin lahjoituksella

Por­va­ri­kou­lu pe­rus­tet­tiin Fell­ma­nin lah­joi­tuk­sel­la

04.09.2021 14:00
Tilaajille