ammatillinen koulutus
450 ammattilaista valmistui vuoden aikana: Koulutuskeskus Brahe voi tarjota kerrankin isot valmistujaisjuhlat

450 am­mat­ti­lais­ta val­mis­tui vuoden aikana: Kou­lu­tus­kes­kus Brahe voi tarjota ker­ran­kin isot val­mis­tu­jais­juh­lat

27.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Opintoraha riittää harvoin elämiseen mutta opintolainan otolla voi velkaantua kovasti

Opin­to­ra­ha riittää harvoin elä­mi­seen mutta opin­to­lai­nan otolla voi vel­kaan­tua kovasti

19.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Opiskelijoiden ammattitaidot kovassa testissä

Opis­ke­li­joi­den am­mat­ti­tai­dot kovassa tes­tis­sä

30.01.2020 12:21 0
Tilaajille
Brahe sai rahoitusta jolla se pystyy lisäämään erityisopetusta

Brahe sai ra­hoi­tus­ta jolla se pystyy li­sää­mään eri­tyis­ope­tus­ta

08.12.2019 15:00 0
Tilaajille
Kahden opiston rehtori jäämässä eläkkeelle

Kahden opiston rehtori jää­mäs­sä eläk­keel­le

25.11.2019 17:14 0
Tellus Match yhdistää yritykset, oppilaitokset ja tutkijat

Tellus Match yh­dis­tää yri­tyk­set, op­pi­lai­tok­set ja tut­ki­jat

09.11.2017 15:27 0
Iloa irti liikunnasta ja  revittelyä runoilla

Iloa irti lii­kun­nas­ta ja  re­vit­te­lyä ru­noil­la

05.10.2017 10:34 0
Siitä lähdetään, että oppilasmääriä ei vähennetä

Siitä läh­de­tään, että op­pi­las­mää­riä ei vä­hen­ne­tä

11.08.2017 09:00 0