Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Kahden opiston rehtori jää­mäs­sä eläk­keel­le

Raahen ammattiopiston ja Lybeckerin opiston rehtori Jukka Pekka Ansamaa jää eläkkeelle alkuvuoden 2020 aikana.
Raahen ammattiopiston ja Lybeckerin opiston rehtori Jukka Pekka Ansamaa jää eläkkeelle alkuvuoden 2020 aikana.
Kuva: Vesa Joensuu

Raahen ammattiopiston ja Lybeckerin opiston rehtori Jukka Pekka Ansamaa on ilmoittanut eroavansa virastaan ja jäävänsä eläkkeelle alkuvuodesta 2020. Raahen koulutuskuntayhtymän hallitus on myöntänyt Ansamaalle eron molempien opistojen rehtorin tehtävästä helmikuun alusta alkaen.

Jukka Pekka Ansamaa toimi kuntayhtymän johtajana ja Raahen ammattiopiston rehtorina vuodesta 1999 alkaen kuusi vuotta viransijaisena, kunnes vuonna 2005 hänet valittiin vakituisesti kuntayhtymän johtajan virkaan. Vuonna 2016 hän siirtyi perustettuun Raahen ammattiopiston ja Lybeckerin opiston yhteisen rehtorin virkaan.

Ansamaan eläköitymisen myötä Raahen koulutuskuntayhtymä eli koulutuskeskus Brahe ottaa käyttöön uuden organisaatiorakenteen. Koulutuskuntayhtymässä on jatkossa hallintopalvelujen lisäksi neljä toimialaa, jotka muodostavat omat tulosalueensa. Toimialat ovat luonnonvara-ala, luovat/media-ala, palveluala ja tekniikan ala.

Nykyiset Raahen ammattiopiston ja Lybeckerin opiston sekä Ruukin maaseutuopiston rehtorin virat lakkautetaan ja eri paikkakunnilla ja toimipisteissä toimivien toimialojen ja niihin sisältyvien koulutusalojen toiminnasta ryhtyvät vastaamaan neljä toimialapäällikköä. Toimialapäälliköt vastaavat muun muassa toimialansa tuloksellisesta, pedagogisesta ja taloudellisesta johtamisesta sekä kehittämisestä, huolehtivat yksikkönsä henkilöstöjohtamisesta, suunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta, sekä toimivat toimialansa henkilöstön lähiesimiehenä.

Toimialapäälliköiden tehtävät täytetään sisäisellä hakumenettelyllä valituksi tulleiden viranhaltijoiden nykyisiä tehtävänkuvia laajentaen. Toimialapäälliköiden tehtäviä on hakenut 11 henkilöä. Koulutuskuntayhtymän hallituksen on määrä päättää toimialapäälliköiden valinnasta 3. joulukuuta.

Toimialapäälliköt toimivat kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja toimii jatkossa myös koko kuntayhtymän rehtorina hoitaen laissa ja asetuksissa määrättyjä rehtorin toimivaltaan kuuluvia tehtäviä.

Kuntayhtymän talous-, henkilöstö, tila- ja tietohallintopalveluista vastaa talous- ja hallintojohtaja.

Vuoden 2020 alusta voimaan tulevassa organisaatiouudistuksessa on kysymys suurelta osin jo olemassa olevien virkatehtävien uudelleenjärjestelyistä ja joidenkin virkasuhteiden osalta virantoimittamisvelvollisuuden laajentamisesta. Uudistuksella ei ole vähentävää vaikutusta kuntayhtymän henkilötyövuosien määrään.

Organisaatiouudistuksen taustalla on ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristön muutokset, jotka edellyttävät organisaatioilta ketterää strategiatyötä sekä toimintamallien ajantasaista tarkastelua. Nyt valmistellulla muutoksella tavoitellaan paitsi Raahen koulutuskuntayhtymän organisaatiorakenteen uudistamisesta, myös tehostamisesta, toimintaprosessien kehittämistä ja yhtenäistämistä.