Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruoka
230 annosta Nasi Gorengia syntyy kokeneissa käsissä – Siikajoenkylällä lapset osaavat arvostaa hyvää kouluruokaa

230 annosta Nasi Go­ren­gia syntyy ko­ke­neis­sa käsissä – Sii­ka­joen­ky­läl­lä lapset osaavat ar­vos­taa hyvää kou­lu­ruo­kaa

10.05.2023 12:00
Tilaajille
Oppilaat tykkäävät Gumeruksen ruuasta – valtakunnallisessa kyselyssä irtosi sija 13

Op­pi­laat tyk­kää­vät Gu­me­ruk­sen ruuasta – val­ta­kun­nal­li­ses­sa ky­se­lys­sä irtosi sija 13

29.04.2023 16:30
Tilaajille
RS kysyy: Käytätkö ResQ-palvelua tai ostatko punalaputettuja tuotteita?

RS kysyy: Käy­tät­kö ResQ-pal­ve­lua tai ostatko pu­na­la­pu­tet­tu­ja tuot­tei­ta?

28.04.2023 11:02 4
Foodora käynnistää kotiinkuljetukset 5 kumppanin kanssa

Foodora käyn­nis­tää ko­tiin­kul­je­tuk­set 5 kump­pa­nin kanssa

24.04.2023 13:03 2
Tilaajille
Osallistu ruokapäiväkirjan pitoon: SKS haluaa tietää, mitä syöt tänään perjantaina?

Osal­lis­tu ruo­ka­päi­vä­kir­jan pitoon: SKS haluaa tietää, mitä syöt tänään per­jan­tai­na?

21.04.2023 14:15
ELVI-merkki kertoo kuluttajalle eläinten hyvinvoinnista: Ensimmäiset ELVI-maitotuotteet tulossa myyntiin

EL­VI-merk­ki kertoo ku­lut­ta­jal­le eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta: En­sim­mäi­set EL­VI-mai­to­tuot­teet tulossa myyn­tiin

16.03.2023 17:00
Tilaajille
Nyt tämäkin on selvitetty: perussuomalaisille maistuu kebab ja keitot, keskustalaisille koti- ja grilliruoka

Nyt tämäkin on sel­vi­tet­ty: pe­rus­suo­ma­lai­sil­le maistuu kebab ja keitot, kes­kus­ta­lai­sil­le koti- ja gril­li­ruo­ka

15.03.2023 19:00
Tilaajille
Ruukin TeeKoo muuttui lounaskahvilasta iltaravintolaksi – muutoksen taustalla lounastajien vähäinen määrä ja raaka-aineiden hintojen nousu

Ruukin TeeKoo muuttui lou­nas­kah­vi­las­ta il­ta­ra­vin­to­lak­si – ­muu­tok­sen taus­tal­la lou­nas­ta­jien vä­häi­nen määrä ja raa­ka-ai­nei­den hin­to­jen nousu

08.03.2023 12:30
Tilaajille
Kokki antaa ruoalle sielun – Mikael Snellmania itkettää, jos joutuu leikkaamaan sipulia tylsällä veitsellä

Kokki antaa ruoalle sielun – Mikael Snell­ma­nia it­ket­tää, jos joutuu leik­kaa­maan sipulia tyl­säl­lä veit­sel­lä

24.02.2023 09:00
Vihannissa tiedetään, että 4H-yhdistyksen myymälässä on joka keskiviikko erikoistarjoilu – Sen vuoksi pöydät ovat yleensä täynnä

Vi­han­nis­sa tie­de­tään, että 4H-yh­dis­tyk­sen myy­mä­läs­sä on joka kes­ki­viik­ko eri­kois­tar­joi­lu – Sen vuoksi pöydät ovat yleensä täynnä

16.02.2023 18:00
Tilaajille
Välipalakäytäntö vaihtelee suuresti – vain harva kunta tarjoaa välipalaa kaikille oppilaille

Vä­li­pa­la­käy­tän­tö vaih­te­lee suu­res­ti – vain harva kunta tarjoaa vä­li­pa­laa kai­kil­le op­pi­lail­le

08.02.2023 11:00
Tilaajille
Tiedätkö mikä on ylivoimaisesti suosituin makkararuoka? – kansallinen makkarakysely selvitti sen

Tie­dät­kö mikä on yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin mak­ka­ra­ruo­ka? – kan­sal­li­nen mak­ka­ra­ky­se­ly sel­vit­ti sen

01.02.2023 16:00
Tilaajille
Suomen Keittiömestarit ja Pohjolan Peruna yhteistyöhön: Kotimainen ruoka toi samaan pöytään

Suomen Keit­tiö­mes­ta­rit ja Poh­jo­lan Peruna yh­teis­työ­hön: Ko­ti­mai­nen ruoka toi samaan pöytään

30.01.2023 14:44 3
Tilaajille
Tavoite oli saada hävikki alle seitsemään kiloon, mutta alkuviikon tulos oli yllätys

Tavoite oli saada hävikki alle seit­se­mään kiloon, mutta al­ku­vii­kon tulos oli yllätys

29.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Satokausikalenterin isä Samuli Karjula: "Me lopetetaan, kun jokainen suomalainen syö puoli kiloa kasviksia päivässä"

Sa­to­kau­si­ka­len­te­rin isä Samuli Kar­ju­la: "Me lo­pe­te­taan, kun jo­kai­nen suo­ma­lai­nen syö puoli kiloa kas­vik­sia päi­väs­sä"

12.01.2023 20:00 1
Tilaajille
Leijonat kokosivat yli tuhat kassia jaettavaksi ukrainalaisille

Lei­jo­nat ko­ko­si­vat yli tuhat kassia jaet­ta­vak­si uk­rai­na­lai­sil­le

09.01.2023 12:04 1
Lounaan hinnassa on korotuspaineita
Pääkirjoitus

Lounaan hin­nas­sa on ko­ro­tus­pai­nei­ta

09.01.2023 06:30
Tilaajille
RS kysyy: Missä menee lounaan kipuraja?

RS kysyy: Missä menee lounaan ki­pu­ra­ja?

05.01.2023 12:30 7
Samalla kun lemmikkirakkautemme kukoistaa, emme halua ajatella ruokaamme eläiminä
Kolumni

Samalla kun lem­mik­ki­rak­kau­tem­me ku­kois­taa, emme halua aja­tel­la ruo­kaam­me eläi­mi­nä

30.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Toisenlaista joulua vietettiin leirikeskus Kultalassa – "Lähimmäisten on hyvä kokoontua yhteen"

Toi­sen­lais­ta joulua vie­tet­tiin lei­ri­kes­kus Kul­ta­las­sa – "Lä­him­mäis­ten on hyvä ko­koon­tua yhteen"

24.12.2022 12:00