Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Raahen Seutu Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk vain 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Nuoret

Sii­ka­joen 90-vuo­tias 4H on ny­ky­ai­kais­tu­nut mer­kit­tä­väk­si nuorten työl­lis­tä­jäk­si

10.07.2021 10:00
Tilaajille

Nuoret raa­he­lai­set kun­nal­lis­vaa­li­eh­dok­kaat ha­lua­vat nuorten asiat esille päät­tä­viin pöytiin

31.05.2021 08:00
Tilaajille

Nuoret suh­tau­tu­vat tu­pak­kaan ja nuus­kaan yhä kiel­tei­sem­min

23.05.2021 12:30
Tilaajille

Py­hä­joel­le nä­ky­vyyt­tä vi­deo­ki­sal­la

06.04.2021 16:10
Tilaajille

Yk­si­näi­syys ja tyhjyys tulivat nuorten elämään

14.03.2021 12:00 1
Tilaajille

Viivi törmäsi ra­ken­nus­alal­la la­si­kat­toon: työ­pai­kan­ha­ku­vies­tei­hin ei tule aina edes min­kään­lais­ta vas­taus­ta

10.02.2021 08:00
Tilaajille

Tut­ki­mus: Työn ja kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la olevat nuoret ko­ke­vat, että yh­teis­kun­ta auttaa heitä väärin – tyy­ty­mät­tö­miä etenkin sek­suaa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töt

05.01.2021 10:07
Tilaajille

Kes­ki­mää­rin 43 nuorta kuolee tie­lii­ken­tees­sä vuo­sit­tain – on­net­to­muus­piik­ki juuri kortin saa­neis­sa

28.12.2020 20:51
Tilaajille

Mo­ve!-mit­taus: Lasten ja nuorten kes­tä­vyys­kun­to on hei­ken­ty­nyt

10.12.2020 14:00
Tilaajille

Raahen nuoriso on po­la­ri­soi­tu­nut: toi­sil­la menee tosi hyvin ja toi­sil­la tosi huo­nos­ti

04.12.2020 10:00 1
Tilaajille

Lii­kun­ta­pas­sil­le jatkoa?

02.11.2020 10:00
Tilaajille

Sii­ka­joen työl­lis­tä­vä 4H ha­luai­si hieman suu­rem­paa avus­tus­ta

08.10.2020 10:00
Tilaajille

Etä­van­hem­pain­il­las­sa pääsee kes­kus­te­le­maan nuorten asiois­ta tai vain kuun­te­le­maan, mitä nuorten kanssa työs­ken­te­le­vil­lä on sa­not­ta­va­naan

29.09.2020 13:47
Tilaajille

Jotain täysin uutta nuo­ril­le Raa­hes­sa: raa­he­lai­nen es­ports-aka­te­mia alkaa kou­lut­taa nuoria kil­pa­pe­li­alal­le

10.09.2020 09:00
Tilaajille

HPV-ro­ko­te tar­jol­la po­jil­le­kin ja se kiin­nos­taa raa­he­lai­sia poikia

02.09.2020 09:00
Tilaajille

Fell­man­nin puis­to­ka­dun komp­lek­si herää toi­min­taan

17.06.2020 13:45
Tilaajille

Nyt nuoret vi­deoi­maan ja tai­tei­le­maan! Kerro kuvin miltä etä­kou­lu­ke­vät tuntui ja voit päästä Jus­ti­muk­sen seu­raan!

08.05.2020 12:00
Tilaajille

Nuo­ril­le ai­kui­sil­le tar­jol­la apua Raa­hes­sa

28.04.2020 17:00
Tilaajille

Ank­ku­ris­ta apua nuoren ki­pui­luun

07.04.2020 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastine Raa­he­lai­sen ylei­sön­osas­to­kir­joi­tuk­seen

07.03.2020 08:00
Tilaajille