Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kesätyöt
Kaupan alalle tunkua kesäksi – hoitajapula supistaa sairaalan osastoja

Kaupan alalle tunkua kesäksi – hoi­ta­ja­pu­la su­pis­taa sai­raa­lan osas­to­ja

02.06.2023 09:00
Tilaajille
Kesäduunari-info auttaa kesätyöntekijöitä

Ke­sä­duu­na­ri-in­fo auttaa ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä

07.05.2023 18:30
Tilaajille
Tätä mieltä: Miten nuori voi saada kesätyöstä maksimaalisen hyödyn?

Tätä mieltä: Miten nuori voi saada ke­sä­työs­tä mak­si­maa­li­sen hyödyn?

03.02.2023 14:00
Tilaajille
Raahen kaupungin kesätyönuorten palkankorotus pieneni ja toteutuu yhdellä ehdolla

Raahen kau­pun­gin ke­sä­työ­nuor­ten pal­kan­ko­ro­tus pieneni ja to­teu­tuu yhdellä ehdolla

27.01.2023 16:00
Tilaajille
Henkilöstöpäällikkö esittää Raahen kaupungin kesätyönuorten palkkaan lähes sadan euron korotusta

Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö esittää Raahen kau­pun­gin ke­sä­työ­nuor­ten palk­kaan lähes sadan euron ko­ro­tus­ta

23.01.2023 13:30 1
Tilaajille
Kesätöihin katusoittajaksi tai puistohommiin – vaihtoehtoja riittää nuorille Raahessa

Ke­sä­töi­hin ka­tu­soit­ta­jak­si tai puis­to­hom­miin – vaih­to­eh­to­ja riittää nuo­ril­le Raa­hes­sa

27.12.2022 12:00
Tilaajille
Liikunta- ja palloilukerho lapsille

Lii­kun­ta- ja pal­loi­lu­ker­ho lap­sil­le

01.07.2022 10:00
Tilaajille
Kesätyöt kunniaan!
Kolumni

Ke­sä­työt kun­niaan!

27.06.2022 06:30
Tilaajille
Härkätorin puistossa raikaa

Här­kä­to­rin puis­tos­sa raikaa

22.06.2022 10:00
Tilaajille
Kaikkien aikojen kesätyö – Raahen museon kesätyöntekijät aloittivat työnsä

Kaik­kien aikojen kesätyö – Raahen museon ke­sä­työn­te­ki­jät aloit­ti­vat työnsä

15.06.2022 10:00
Tilaajille
Työ jota tehdään kaupunkilaisia varten

Työ jota tehdään kau­pun­ki­lai­sia varten

10.06.2022 11:00 2
Tilaajille
Kesätyösesonki kohta käsillä – kannattaa pyytää kirjallista työsopimusta, vaikka kysymys on lyhyestä työsuhteesta

Ke­sä­työ­se­son­ki kohta käsillä – kan­nat­taa pyytää kir­jal­lis­ta työ­so­pi­mus­ta, vaikka kysymys on ly­hyes­tä työ­suh­tees­ta

11.05.2022 08:00 1
Tilaajille
Vielä keskiviikkona ehtii hakea kaupungin kesätöihin ja kesätyöseteliä

Vielä kes­ki­viik­ko­na ehtii hakea kau­pun­gin ke­sä­töi­hin ja ke­sä­työ­se­te­liä

15.02.2022 19:40
Tilaajille
Lantio oli rikki, paineensietokyky kasvoi, hyviä leivonnaisia... – Raahen Seutu pyysi eri alojen ammattilaisia muistelemaan ihan ensimmäistä kesätyötään

Lantio oli rikki, pai­neen­sie­to­ky­ky kasvoi, hyviä lei­von­nai­sia... – Raahen Seutu pyysi eri alojen am­mat­ti­lai­sia muis­te­le­maan ihan en­sim­mäis­tä ke­sä­työ­tään

02.02.2022 08:00
Tilaajille
Kesätyö on nuorelle tärkeä kokemus
Pääkirjoitus

Kesätyö on nuo­rel­le tärkeä kokemus

02.02.2022 06:30
Tilaajille
SSAB palkkaa Raaheen 600 kesätyöntekijää

SSAB palkkaa Raaheen 600 ke­sä­työn­te­ki­jää

21.01.2022 15:30
Tilaajille
Kipin kapin kesätöitä hakemaan

Kipin kapin ke­sä­töi­tä ha­ke­maan

16.12.2021 14:47
Tilaajille
Nuoret hoitavat Pyhäjoen somea: "Kukaan ei ole latelemassa työtehtäviä, vaan meihin luotetaan"

Nuoret hoi­ta­vat Py­hä­joen somea: "Kukaan ei ole la­te­le­mas­sa työ­teh­tä­viä, vaan meihin luo­te­taan"

09.07.2021 20:00
Tilaajille
Omaa rahaa oli vasta, kun se oli itse tienattu

Omaa rahaa oli vasta, kun se oli itse tie­nat­tu

29.05.2021 13:00
Tilaajille
Kesätyötä 35 nuorelle osuuspankin tuella

Ke­sä­työ­tä 35 nuo­rel­le osuus­pan­kin tuella

19.03.2021 14:30
Tilaajille