Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

taidenäyttely
Taiteilija Jari Jansson juhlii 70-vuotista taivaltaan juhlanäyttelyn muodossa

Tai­tei­li­ja Jari Jansson juhlii 70-vuo­tis­ta tai­val­taan juh­la­näyt­te­lyn muo­dos­sa

04.07.2023 20:00
Maria Maanvalon työt häikäisevät Galleria Myötätuulessa: "Kaikki nousee henkisestä maailmasta"

Maria Maan­va­lon työt häi­käi­se­vät Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa: "Kaikki nousee hen­ki­ses­tä maail­mas­ta"

01.12.2022 13:12 1
Tilaajille
Yhteisessä maailmassa – Anna ja Pia Pyhtilä hahmottelevat teoksissaan, millaisia erilaisia verkostoja ympärillämme on

Yh­tei­ses­sä maail­mas­sa – Anna ja Pia Pyhtilä hah­mot­te­le­vat teok­sis­saan, mil­lai­sia eri­lai­sia ver­kos­to­ja ym­pä­ril­läm­me on

22.08.2021 12:00
Tilaajille
Monipuolista taidetta tarjolla pääkirjaston näyttelytilassa

Mo­ni­puo­lis­ta tai­det­ta tar­jol­la pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa

03.08.2021 15:41
Tilaajille
Kasvoja, kollaaseja ja puupiirroksia – muun muuassa niistä on tehty yhteisnäyttely

Kas­vo­ja, kol­laa­se­ja ja puu­piir­rok­sia – muun muuassa niistä on tehty yh­teis­näyt­te­ly

30.06.2021 13:15
Tilaajille
Muistoja ja haaveita pitkältä taipaleelta

Muis­to­ja ja haa­vei­ta pit­käl­tä tai­pa­leel­ta

05.02.2021 10:59
Tilaajille
Akvarellitöistään tunnettu pyhäjokinen Saila Kleine Staarman esittelee näyttelyssään käyttämiensä tekniikoiden laajaa kirjoa

Ak­va­rel­li­töis­tään tun­net­tu py­hä­jo­ki­nen Saila Kleine Staar­man esit­te­lee näyt­te­lys­sään käyt­tä­mien­sä tek­nii­koi­den laajaa kirjoa

16.01.2021 12:55
Tilaajille
Asko Tuomaala palasi pari vuotta sitten kunnolla takaisin taiteen pariin

Asko Tuo­maa­la palasi pari vuotta sitten kun­nol­la ta­kai­sin taiteen pariin

08.01.2021 10:55
Tilaajille
Lybeckerin kuvallisen ilmaisun opiskelijat kokosivat uusia töitään näyttelyyn – Näyttely ei jää lukuvuoden viimeiseksi

Ly­bec­ke­rin ku­val­li­sen il­mai­sun opis­ke­li­jat ko­ko­si­vat uusia töitään näyt­te­lyyn – Näyt­te­ly ei jää lu­ku­vuo­den vii­mei­sek­si

09.10.2020 12:00 1
Tilaajille
Teoksella on aina syynsä – Raahelaislähtöinen taiteilija Minna Polus toi näyttelyn synnyinkaupunkiinsa pitkästä aikaa

Teok­sel­la on aina syynsä – Raa­he­lais­läh­töi­nen tai­tei­li­ja Minna Polus toi näyt­te­lyn syn­nyin­kau­pun­kiin­sa pit­käs­tä aikaa

21.08.2020 09:55
Tilaajille
Kuvataiteilija Mira Liimatainen on perehtynyt kasviväreihin ja tekee taidetta paikan ja hetken ehdoilla

Ku­va­tai­tei­li­ja Mira Lii­ma­tai­nen on pe­reh­ty­nyt kas­vi­vä­rei­hin ja tekee tai­det­ta paikan ja hetken eh­doil­la

02.06.2020 19:00
Tilaajille
Martti Lehtelä palaa maalauksissaan kreivi Pietari Brahen aikaan

Martti Lehtelä palaa maa­lauk­sis­saan kreivi Pietari Brahen aikaan

06.03.2020 18:00
Tilaajille
Sopivasti sattumaa ja suunnitelmaa

So­pi­vas­ti sat­tu­maa ja suun­ni­tel­maa

01.03.2020 15:00
Tilaajille
Anni ja Elli Flink kokosivat töitään yhteiseen näyttelyyn

Anni ja Elli Flink ko­ko­si­vat töitään yh­tei­seen näyt­te­lyyn

04.01.2020 16:00
Ketut toimivat sanansaattajina Krooksin maalauksissa

Ketut toi­mi­vat sa­nan­saat­ta­ji­na Krook­sin maa­lauk­sis­sa

07.12.2019 18:00
Lybeckerin opiskelijoiden syksyn aikana tehtyjä töitä esitellään Raahen kirjastossa

Ly­bec­ke­rin opis­ke­li­joi­den syksyn aikana tehtyjä töitä esi­tel­lään Raahen kir­jas­tos­sa

17.11.2019 14:00