Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pyhäjoen kirjasto
Pyhäjoen kirjasto palkitsi Vuoden lainaajat: "Kirjastolle arvosana kymppi plus"

Py­hä­joen kir­jas­to pal­kit­si Vuoden lai­naa­jat: "Kir­jas­tol­le ar­vo­sa­na kymppi plus"

08.02.2024 18:00
Tilaajille
Omatoimiaika nosti reippaasti Raahen kirjaston kävijämääriä – Pyhäjoen kirjastolla kävijämäärät eivät ole palautuneet koronan jälkeen entiselleen

Oma­toi­mi­ai­ka nosti reip­paas­ti Raahen kir­jas­ton kä­vi­jä­mää­riä – Py­hä­joen kir­jas­tol­la kä­vi­jä­mää­rät eivät ole pa­lau­tu­neet koronan jälkeen en­ti­sel­leen

06.02.2024 08:26
Tilaajille
Nyt tuli kesä Pyhäjoen kirjastoon – Mira Torvinen-Määtän kirjankuvitustöissä ollaan tiheässä metsässä

Nyt tuli kesä Py­hä­joen kir­jas­toon – Mira Tor­vi­nen-Mää­tän kir­jan­ku­vi­tus­töis­sä ollaan ti­heäs­sä met­säs­sä

09.12.2022 10:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastolla vietetään ensi viikolla lukuviikkoa

Py­hä­joen kir­jas­tol­la vie­te­tään ensi vii­kol­la lu­ku­viik­koa

02.04.2022 14:30
Tilaajille
Vastaanottokierros avasi kirjastoihmisten silmät: "Omat tunteet piti panna syrjään"

Vas­taan­ot­to­kier­ros avasi kir­jas­to­ih­mis­ten silmät: "Omat tunteet piti panna syr­jään"

19.01.2022 10:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastolla vanhoista esineistä tehtyä taidetta: "Tämä on vain luovuuden flow–tilaa"

Py­hä­joen kir­jas­tol­la van­hois­ta esi­neis­tä tehtyä tai­det­ta: "Tämä on vain luo­vuu­den flow–­ti­laa"

11.06.2021 11:00
Tilaajille
Marja Poutanen kertoo näyttelystään

Marja Pou­ta­nen kertoo näyt­te­lys­tään

08.02.2021 12:21
Tilaajille
Muistoja ja haaveita pitkältä taipaleelta

Muis­to­ja ja haa­vei­ta pit­käl­tä tai­pa­leel­ta

05.02.2021 10:59
Tilaajille
Viime vuosi oli Raahen kirjaston suuri digiloikka, ja somesta otettiin hyöty irti

Viime vuosi oli Raahen kir­jas­ton suuri di­gi­loik­ka, ja somesta otet­tiin hyöty irti

21.01.2021 18:00
Tilaajille
Pyhäjoen kotiseutukirja koostuu nuorisoseuran vanhoista teksteistä

Py­hä­joen ko­ti­seu­tu­kir­ja koostuu nuo­ri­so­seuran van­hois­ta teks­teis­tä

18.12.2020 17:00
Tilaajille
Pyhäjoen ja Raahen kirjastot toivovat asiakkailtaan ripeyttä asioinnissa – Siikajoella kirjastot ovat reilut kaksi viikkoa kokonaan kiinni

Py­hä­joen ja Raahen kir­jas­tot toi­vo­vat asiak­kail­taan ri­peyt­tä asioin­nis­sa – Sii­ka­joel­la kir­jas­tot ovat reilut kaksi viikkoa ko­ko­naan kiinni

01.12.2020 13:54
Tilaajille
Joulukampanjalla hankitaan joululahjoja vähävaraisten perheiden lapsille Pyhäjoella

Jou­lu­kam­pan­jal­la han­ki­taan jou­lu­lah­jo­ja vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­sil­le Py­hä­joel­la

06.11.2020 13:27
Tilaajille
"Pitää keksiä aina jotain uutta meininkiä, että pysyy vire yllä", pian kymmenen vuotta Pyhäjoen kirjastoa johtanut Heikki Lahnaoja sanoo

"Pitää keksiä aina jotain uutta mei­nin­kiä, että pysyy vire yllä", pian kym­me­nen vuotta Py­hä­joen kir­jas­toa joh­ta­nut Heikki Lah­na­oja sanoo

28.08.2020 10:15
Tilaajille
Kuvataiteilija Mira Liimatainen on perehtynyt kasviväreihin ja tekee taidetta paikan ja hetken ehdoilla

Ku­va­tai­tei­li­ja Mira Lii­ma­tai­nen on pe­reh­ty­nyt kas­vi­vä­rei­hin ja tekee tai­det­ta paikan ja hetken eh­doil­la

02.06.2020 19:00
Tilaajille
Lainata saa, mutta oleskelemaan ei parane jäädä: kirjastot palvelevat asiakkaita toukokuun loppuun hyvin rajoitetusti

Lainata saa, mutta oles­ke­le­maan ei parane jäädä: kir­jas­tot pal­ve­le­vat asiak­kai­ta tou­ko­kuun loppuun hyvin ra­joi­te­tus­ti

07.05.2020 20:00
Tilaajille
Satutunnit jatkuvat netissä ja palvelu pelaa

Sa­tu­tun­nit jat­ku­vat netissä ja palvelu pelaa

11.04.2020 10:00
Tilaajille
Uhkaako lukeminen loppua? Pyhäjoen kirjasto tarjoaa helpotusta

Uhkaako lu­ke­mi­nen loppua? Py­hä­joen kir­jas­to tarjoaa hel­po­tus­ta

17.03.2020 15:08
Tilaajille
Pyhäjoen kirjasto- ja kulttuurijohtaja Heikki Lahnaoja: Yhteisöllisten tapahtumien merkitys kasvaa kaiken aikaa

Py­hä­joen kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Heikki Lah­nao­ja: Yh­tei­söl­lis­ten ta­pah­tu­mien mer­ki­tys kasvaa kaiken aikaa

24.01.2020 20:00
Tilaajille