Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Maahanmuuttajat
Kaiken vaivan arvoista

Kaiken vaivan ar­vois­ta

19.04.2023 10:00
Tilaajille
Raahelaisella Ibiillä kymmeniä tuhansia someseuraajia: "Uskon rohkaisevani muita arabimaiden naisia"

Raa­he­lai­sel­la Ibiillä kym­me­niä tu­han­sia so­me­seu­raa­jia: "Uskon roh­kai­se­va­ni muita ara­bi­mai­den naisia"

01.04.2023 18:00
Tilaajille
Yhdeksän aloitti tällä viikolla aikuisten perusopetuksessa Raahessa – opetus suunnattu maahanmuuttajataustaisille 17–25 -vuotiaille

Yh­dek­sän aloitti tällä vii­kol­la ai­kuis­ten pe­rus­ope­tuk­ses­sa Raa­hes­sa – opetus suun­nat­tu maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le 17–25 -vuo­tiail­le

06.10.2022 20:00
Tilaajille
Martat kohtaavat kaikki yhdenvertaisesti

Martat koh­taa­vat kaikki yh­den­ver­tai­ses­ti

06.05.2022 20:00
Tilaajille
Rahaa maahanmuuttajien kirjastopalveluihin: "Kirjastokortteja on tehty kovasti vasta tulleille"

Rahaa maa­han­muut­ta­jien kir­jas­to­pal­ve­lui­hin: "Kir­jas­to­kort­te­ja on tehty kovasti vasta tul­leil­le"

13.04.2022 14:30
Tilaajille
Vastaanottokierros avasi kirjastoihmisten silmät: "Omat tunteet piti panna syrjään"

Vas­taan­ot­to­kier­ros avasi kir­jas­to­ih­mis­ten silmät: "Omat tunteet piti panna syr­jään"

19.01.2022 10:00
Tilaajille
Venäläissyntyinen Julia kotiutui Pyhäjoelle: "Rakastan kaikkia ihmisiä, vaikka meitä on moneksi"

Ve­nä­läis­syn­tyi­nen Julia ko­tiu­tui Py­hä­joel­le: "Ra­kas­tan kaikkia ih­mi­siä, vaikka meitä on mo­nek­si"

14.01.2022 19:01
Tilaajille
Venäläiset muuttajat haluavat tutustua paikallisiin ihmisiin

Ve­nä­läi­set muut­ta­jat ha­lua­vat tu­tus­tua pai­kal­li­siin ih­mi­siin

15.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Raaheen avattiin maahanmuuttajille apua tarjoava palvelu – "On koettu tarpeelliseksi"

Raaheen avat­tiin maa­han­muut­ta­jil­le apua tar­joa­va palvelu – "On koettu tar­peel­li­sek­si"

04.06.2021 08:00
Tilaajille