Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Näyttelyt
Seminaarin taiteilijat esillä Raahen pääkirjastossa – Kolmen hengen tiivis yhteisö

Se­mi­naa­rin tai­tei­li­jat esillä Raahen pää­kir­jas­tos­sa – Kolmen hengen tiivis yhteisö

08.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Vapaana taiteensa sisällä – Chris Majasen näyttely lupaa paljon

Vapaana tai­teen­sa sisällä – Chris Majasen näyt­te­ly lupaa paljon

02.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Keijukaisia, koivuja ja maalaamisen iloa – Kuvantekijöillä monen tekniikan näyttely Ukonkantissa

Kei­ju­kai­sia, koivuja ja maa­laa­mi­sen iloa – Ku­van­te­ki­jöil­lä monen tek­nii­kan näyt­te­ly Ukon­kan­tis­sa

10.10.2023 15:00
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Hannu Lukin toi Raaheen tuoreita töitä – "En halua muistella menneitä"

60 vuotta täyt­tä­vä Hannu Lukin toi Raaheen tuo­rei­ta töitä – "En halua muis­tel­la men­nei­tä"

04.08.2023 18:00
Tilaajille
Äidin ja pojan värikylläinen yhteisnäyttely – Yhteensä yli 70 vuotta siveltimien viemänä

Äidin ja pojan vä­ri­kyl­läi­nen yh­teis­näyt­te­ly – Yh­teen­sä yli 70 vuotta si­vel­ti­mien viemänä

02.08.2023 13:36
Tilaajille
Kesän ryhmänäyttelyn on koonnut kokenut ja paljon yhteistyötä tehnyt nelikko

Kesän ryh­mä­näyt­te­lyn on koonnut kokenut ja paljon yh­teis­työ­tä tehnyt nelikko

11.06.2023 10:00
Tilaajille
Lybeckerin taideopiskelijoiden kevätnäyttelyssä on monta ääntä ja ilmettä – Pääosassa oma ajattelu

Ly­bec­ke­rin tai­de­opis­ke­li­joi­den ke­vät­näyt­te­lys­sä on monta ääntä ja ilmettä – Pää­osas­sa oma ajat­te­lu

24.05.2023 15:55
Tilaajille
Milka Metsäpolun maailma Galleria Myötätuulessa – Tätä maailma tarvitsee nyt

Milka Met­sä­po­lun maailma Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa – Tätä maailma tar­vit­see nyt

09.03.2023 09:43
Tilaajille
Eläimellisiä muotokuvia – Jaakko Ylikuljun maalauksissa on oivallusta ja huumoria

Eläi­mel­li­siä muo­to­ku­via – Jaakko Yli­kul­jun maa­lauk­sis­sa on oi­val­lus­ta ja huu­mo­ria

21.02.2023 17:00
Tilaajille
Kohu teki Sakari Piipon valokuville hyvää: Piipon huomiot Suomen poliittisesta järjestelmästä ensi kertaa esillä Raahessa

Kohu teki Sakari Piipon va­lo­ku­vil­le hyvää: Piipon huomiot Suomen po­liit­ti­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä ensi kertaa esillä Raa­hes­sa

13.02.2023 08:34
Tilaajille
Kummajaisten taitaja – Pauliina Mathlin kesyttää hirviötkin massalla

Kum­ma­jais­ten taitaja – Pau­lii­na Mathlin ke­syt­tää hir­viöt­kin mas­sal­la

07.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Tuija opetteli netin avulla maalaamaan: Oma juttu löytyi nelikymppisenä

Tuija opet­te­li netin avulla maa­laa­maan: Oma juttu löytyi ne­li­kymp­pi­se­nä

03.02.2023 13:31
Tilaajille
Kulttuurivuosi 2022: Susikoira Roi sähköisti kulttuurivuoden

Kult­tuu­ri­vuo­si 2022: Su­si­koi­ra Roi säh­köis­ti kult­tuu­ri­vuo­den

28.12.2022 16:00
Tilaajille
Opintojensa loppupuolella Elisa Nuorala löysi tekniikan, jonka koki heti omakseen

Opin­to­jen­sa lop­pu­puo­lel­la Elisa Nuorala löysi tek­nii­kan, jonka koki heti omak­seen

16.12.2022 10:00
Tilaajille
Nyt tuli kesä Pyhäjoen kirjastoon – Mira Torvinen-Määtän kirjankuvitustöissä ollaan tiheässä metsässä

Nyt tuli kesä Py­hä­joen kir­jas­toon – Mira Tor­vi­nen-Mää­tän kir­jan­ku­vi­tus­töis­sä ollaan ti­heäs­sä met­säs­sä

09.12.2022 10:00
Tilaajille
Maria Maanvalon työt häikäisevät Galleria Myötätuulessa: "Kaikki nousee henkisestä maailmasta"

Maria Maan­va­lon työt häi­käi­se­vät Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa: "Kaikki nousee hen­ki­ses­tä maail­mas­ta"

01.12.2022 13:12 1
Tilaajille
Laura Juntunen pystytti Subutex-valokuvanäyttelyn: "Yhteiskunnallista keskustelua päihdehoidoista on lisättävä"

Laura Jun­tu­nen pys­tyt­ti Su­bu­tex-va­lo­ku­va­näyt­te­lyn: "Yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua päih­de­hoi­dois­ta on li­sät­tä­vä"

06.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Raahen "banksyn" El Perro Panin Leipäkoiran voi nähdä nyt Praatissa

Raahen "bank­syn" El Perro Panin Lei­pä­koi­ran voi nähdä nyt Praa­tis­sa

14.07.2022 19:00
Tilaajille
Raahe voisi olla vieläkin kauniimpi jos kaikki kauniit vanhat rakennukset olisivat säilyneet ja toteutuneet

Raahe voisi olla vie­lä­kin kau­niim­pi jos kaikki kauniit vanhat ra­ken­nuk­set oli­si­vat säi­ly­neet ja to­teu­tu­neet

29.06.2022 11:00
Tilaajille
Taas ovat opistolaiset osanneet: Upea kevätnäyttely avautui Tapahtumatalo Raahessa

Taas ovat opis­to­lai­set osan­neet: Upea ke­vät­näyt­te­ly avautui Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa

05.05.2022 20:00
Tilaajille