Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronarajoitukset
Raahen kaupungin etätyösuositus jatkuu koko maaliskuun

Raahen kau­pun­gin etä­työ­suo­si­tus jatkuu koko maa­lis­kuun

02.03.2022 19:00
Tilaajille
Etätyösuositus päättyy Pohjois-Pohjanmaalla helmikuun loppuun – koronaa on edelleen runsaasti liikkeellä, mutta sairaalakuormituksessa ei ole havaittu nousua

Etä­työ­suo­si­tus päättyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la hel­mi­kuun loppuun – koronaa on edel­leen run­saas­ti liik­keel­lä, mutta sai­raa­la­kuor­mi­tuk­ses­sa ei ole ha­vait­tu nousua

23.02.2022 16:38
Siikajoki valmistelee perheliikuntamahdollisuutta – "Koska AVI:n päätös ei koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa"

Sii­ka­jo­ki val­mis­te­lee per­he­lii­kun­ta­mah­dol­li­suut­ta – "Koska AVI:n päätös ei koske yk­si­tyis- tai per­he-elä­män piiriin kuu­lu­vaa toi­min­taa"

08.01.2022 15:00 1
Tilaajille
Epidemia jatkuu vaikeana, Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki tänään koolla – pöydällä todennäköisesti kovia uusia rajoitustoimia

Epi­de­mia jatkuu vai­kea­na, Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki tänään koolla – pöy­däl­lä to­den­nä­köi­ses­ti kovia uusia ra­joi­tus­toi­mia

14.12.2021 11:25
Tilaajille
Aluehallintovirasto antoi päätöksen rajoitusten ja koronapassin käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaalla – lasten harrastamismahdollisuuksiin ei puututa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pää­tök­sen ra­joi­tus­ten ja ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mi­ses­ta koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lasten har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ei puututa

03.12.2021 20:36 3
Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön 20 henkilön kokoontumisrajoitus yleisötilaisuuksiin – vielä tiukempia rajoituksia luvassa jo perjantaina

Poh­jois-Poh­jan­maal­la käyt­töön 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus ylei­sö­ti­lai­suuk­siin – vielä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia luvassa jo per­jan­tai­na

02.12.2021 18:48
Raahen kaupunki peruu yli 50 hengen yleisötilaisuudet – Seminaarin joulua ei järjestetä

Raahen kau­pun­ki peruu yli 50 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det – Se­mi­naa­rin joulua ei jär­jes­te­tä

23.11.2021 09:53 1
Tilaajille
Pyhäjoella tulee perjantaina voimaan laajennettu etätyösuositus

Py­hä­joel­la tulee per­jan­tai­na voimaan laa­jen­net­tu etä­työ­suo­si­tus

22.11.2021 16:00
Alueen koronanyrkki kokoontui: Rajoitukset ennallaan, tartuntojen kasvu taittunut ja koronapotilaita OYSissa vain muutamia – "Lähes kaikki hoitoa tarvinneet rokottamattomia"

Alueen ko­ro­na­nyrk­ki ko­koon­tui: Ra­joi­tuk­set en­nal­laan, tar­tun­to­jen kasvu tait­tu­nut ja ko­ro­na­po­ti­lai­ta OYSissa vain muu­ta­mia – "Lähes kaikki hoitoa tar­vin­neet ro­kot­ta­mat­to­mia"

17.08.2021 17:30
Maskisuositukset uudelleen voimaan koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle

Mas­ki­suo­si­tuk­set uu­del­leen voimaan koko Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­le

11.08.2021 12:24 2
Nuorisotiloja suositellaan avattavaksi Pohjois-Pohjanmaalla

Nuo­ri­so­ti­lo­ja suo­si­tel­laan avat­ta­vak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

13.04.2021 16:25
Tilaajille
Helpottava ravintolauutinen sai yrittäjän maitokaupoille

Hel­pot­ta­va ra­vin­to­la­uu­ti­nen sai yrit­tä­jän mai­to­kau­poil­le

09.04.2021 18:00
Tilaajille
RS kysyy: Aiotko lähteä ravintolaan syömään?

RS kysyy: Aiotko lähteä ra­vin­to­laan syö­mään?

09.04.2021 12:00 4
Pyhäjoella kolme varmistettua koronatartuntaa – Kunnassa jatketaan rajoituksia

Py­hä­joel­la kolme var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – Kun­nas­sa jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia

26.03.2021 16:03
Vielä ei voi hengähtää: Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia jatketaan 25.4. saakka

Vielä ei voi hen­gäh­tää: Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia jat­ke­taan 25.4. saakka

23.03.2021 16:28 1
Hallitus esittää: Ravintoloiden sulku jatkuu 18. huhtikuuta saakka

Hal­li­tus esit­tää: Ra­vin­to­loi­den sulku jatkuu 18. huh­ti­kuu­ta saakka

23.03.2021 12:43
Pesiskauden siirtoa suunnitellaan – kahden viikon lykkäys ei vaikuttaisi ottelumääriin

Pe­sis­kau­den siirtoa suun­ni­tel­laan – kahden viikon lykkäys ei vai­kut­tai­si ot­te­lu­mää­riin

15.03.2021 11:44
Tilaajille
Pyhäjoella kolme uutta tartuntaa, mutta koronatilanne on kokonaisuudessaan ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – suositukset ja rajoitukset säilyvät

Py­hä­joel­la kolme uutta tar­tun­taa, mutta ko­ro­na­ti­lan­ne on ko­ko­nai­suu­des­saan en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set säi­ly­vät

09.03.2021 16:44
Eteläsuomalaisten mahdollisuus lomailla kismittää monia: "Hallitus ei uskaltanut toimia ajoissa"

Ete­lä­suo­ma­lais­ten mah­dol­li­suus lo­mail­la kis­mit­tää monia: "Hal­li­tus ei us­kal­ta­nut toimia ajois­sa"

07.03.2021 10:00
Tilaajille
Ehdot, joita on hyvin hankala toteuttaa – Näin seutukunnan lukioiden rehtorit kommentoivat THL:n vaatimuslistaa ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä

Ehdot, joita on hyvin hankala to­teut­taa – Näin seu­tu­kun­nan lu­kioi­den reh­to­rit kom­men­toi­vat THL:n vaa­ti­mus­lis­taa yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä

01.03.2021 09:00
Tilaajille