Koronarajoitukset
Kuukausi
Ehdot, joita on hyvin hankala toteuttaa – Näin seutukunnan lukioiden rehtorit kommentoivat THL:n vaatimuslistaa ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä

Ehdot, joita on hyvin hankala to­teut­taa – Näin seu­tu­kun­nan lu­kioi­den reh­to­rit kom­men­toi­vat THL:n vaa­ti­mus­lis­taa yliop­pi­las­kir­joi­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä

01.03.2021 09:00
Tilaajille
Pyhäjoen nuorten pienryhmäharrastus jatkuu mutta Jokikartanon vanhusten luona vierailua suositellaan välttämään

Py­hä­joen nuorten pien­ryh­mä­har­ras­tus jatkuu mutta Jo­ki­kar­ta­non van­hus­ten luona vie­rai­lua suo­si­tel­laan vält­tä­mään

27.02.2021 13:00
Yli 10 hengen sisätilaisuudet kiellettyjä maaliskuun loppuun saakka koko Raahen seudulla

Yli 10 hengen si­sä­ti­lai­suu­det kiel­let­ty­jä maa­lis­kuun loppuun saakka koko Raahen seu­dul­la

27.02.2021 10:00
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki piti ylimääräisen kokouksen: Suositukset pidetään ennallaan toistaiseksi, seuraava tarkastelu viikkoa ennen hallituksen koronasulkua

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki piti yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen: Suo­si­tuk­set pi­de­tään en­nal­laan tois­tai­sek­si, seu­raa­va tar­kas­te­lu viikkoa ennen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­sul­kua

26.02.2021 14:21
HS: Hallitus ja presidentti aikovat todeta Suomeen poikkeusolot lähipäivinä – tiedotustilaisuus järjestetään torstaiaamuna

HS: Hal­li­tus ja pre­si­dent­ti aikovat todeta Suomeen poik­keu­so­lot lä­hi­päi­vi­nä – tie­do­tus­ti­lai­suus jär­jes­te­tään tors­taiaa­mu­na

25.02.2021 08:47
Pohjois-Pohjanmaan koronarajoituksia jatketaan kuukaudella – kasvanut kotimaan matkailu lisännyt hieman tartuntojen määrää

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan kuu­kau­del­la – kas­va­nut ko­ti­maan mat­kai­lu li­sän­nyt hieman tar­tun­to­jen määrää

23.02.2021 16:41
Vanhemmat
Pyhäjoen kunta jatkaa koronarajoituksia helmikuun loppuun saakka

Py­hä­joen kunta jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia hel­mi­kuun loppuun saakka

01.02.2021 14:40
Rehtorit: Koululaiset ovat kaivanneet takaisin harrastusten pariin

Reh­to­rit: Kou­lu­lai­set ovat kai­van­neet ta­kai­sin har­ras­tus­ten pariin

22.01.2021 06:00
Tilaajille
Viime vuosi oli Raahen kirjaston suuri digiloikka, ja somesta otettiin hyöty irti

Viime vuosi oli Raahen kir­jas­ton suuri di­gi­loik­ka, ja somesta otet­tiin hyöty irti

21.01.2021 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hio­pe­tuk­seen

19.01.2021 17:11
Raahen koronarajoitukset jatkuvat loppiaiseen saakka

Raahen ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat lop­piai­seen saakka

16.12.2020 13:42
Tänä vuonna toisenlaiseen joulukirkkoon – Avin rajoituksia odotetaan torstaina

Tänä vuonna toi­sen­lai­seen jou­lu­kirk­koon – Avin ra­joi­tuk­sia odo­te­taan tors­tai­na

15.12.2020 19:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia ja -rajoituksia jatketaan 18. tammikuuta saakka: "Vielä tarvitaan jaksamista, että tilanne säilyy hyvänä"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia ja -ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 18. tam­mi­kuu­ta saakka: "Vielä tar­vi­taan jak­sa­mis­ta, että tilanne säilyy hyvänä"

15.12.2020 17:48 1
Mahdollisuuksia etätöihin selvitetään: Työttömien työpajoilla toiminta jatkuu näillä näkymin koronasta huolimatta

Mah­dol­li­suuk­sia etä­töi­hin sel­vi­te­tään: Työt­tö­mien työ­pa­joil­la toi­min­ta jatkuu näillä näkymin ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

02.12.2020 10:00
Tilaajille
Pyhäjoen ja Raahen kirjastot toivovat asiakkailtaan ripeyttä asioinnissa – Siikajoella kirjastot ovat reilut kaksi viikkoa kokonaan kiinni

Py­hä­joen ja Raahen kir­jas­tot toi­vo­vat asiak­kail­taan ri­peyt­tä asioin­nis­sa – Sii­ka­joel­la kir­jas­tot ovat reilut kaksi viikkoa ko­ko­naan kiinni

01.12.2020 13:54
Tilaajille