Koronaepidemia
Kuukausi
Pohjois-Pohjanmaalle tulee 50 henkilön kokoontumisrajoitus, josta voi vapautua koronapassilla – koronaviruksen ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, josta voi va­pau­tua ko­ronapas­sil­la – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku alueel­la on tällä het­kel­lä Suomen suurin

19.11.2021 18:46
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulossa yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia aikaisintaan ensi keskiviikkona – Rajoituksista vapautuisi koronapassilla

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulossa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ai­kai­sin­taan ensi kes­ki­viik­ko­na – Ra­joi­tuk­sis­ta va­pau­tui­si ko­ronapas­sil­la

18.11.2021 15:38 1
Koronanyrkki ylimääräisessä kokouksessa: Pohjois-Pohjanmaa on jälleen leviämisvaiheessa, sairaalahoidon tarve kasvaa – Uusia maskisuosituksia voimaan

Ko­ro­na­nyrk­ki yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa: Poh­jois-Poh­jan­maa on jälleen le­viä­mis­vai­hees­sa, sai­raa­la­hoi­don tarve kasvaa – Uusia mas­ki­suo­si­tuk­sia voimaan

09.11.2021 17:05
THL ohjeistaa: Juhli pikkujouluja porukassa vain, jos olet rokotettu

THL oh­jeis­taa: Juhli pik­ku­jou­lu­ja po­ru­kas­sa vain, jos olet ro­ko­tet­tu

06.11.2021 13:30
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 117 uutta koronatartuntaa – koko maassa 1150 tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 117 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa 1150 ta­paus­ta

03.11.2021 12:25
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaalla 94 uutta tartuntaa  – erikoissairaanhoitoon joutumisen riski jopa 52-kertainen rokottamattomilla koronapotilailla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 94 uutta tar­tun­taa – eri­kois­sai­raan­hoi­toon jou­tu­mi­sen riski jopa 52-ker­tai­nen ro­kot­ta­mat­to­mil­la ko­ro­na­po­ti­lail­la

28.10.2021 13:01 3
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 70 uutta koronatartuntaa – OYSissa on hoidossa 10 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 70 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa on hoi­dos­sa 10 ko­ro­na­po­ti­las­ta

27.10.2021 12:45 2
Koronakurimus helpottaa: Pohjois-Pohjanmaan talous kasvussa – lisää tekijöitä tarvitaan useille aloille

Ko­ro­na­ku­ri­mus hel­pot­taa: Poh­jois-Poh­jan­maan talous kas­vus­sa – lisää te­ki­jöi­tä tar­vi­taan useille aloille

22.10.2021 13:11
Joko Koronavilkku kannattaa poistaa kännykästä? Sovelluksen kautta tartunnasta on ilmoitettu vajaa 24 000 kertaa

Joko Ko­ro­na­vilk­ku kan­nat­taa poistaa kän­ny­käs­tä? So­vel­luk­sen kautta tar­tun­nas­ta on il­moi­tet­tu vajaa 24 000 kertaa

13.10.2021 12:52
Tilaajille
Sairaalahoidossa on 180 koronapotilasta koko maassa – Pohjois-Pohjanmaalla 81 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana

Sai­raa­la­hoi­dos­sa on 180 ko­ro­na­po­ti­las­ta koko maassa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 81 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana

11.10.2021 14:01
Pohjois-Pohjanmaalla 74 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana – sairaalahoidossa olevien määrä noussut Suomessa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 74 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien määrä noussut Suo­mes­sa

04.10.2021 13:55
83 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen koronarokotuksen – rokottamattomien joukossa on yhä paljon tartuntoja

83 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen – ro­kot­ta­mat­to­mien jou­kos­sa on yhä paljon tar­tun­to­ja

23.09.2021 10:50
Maskisuositukset höllenivät Pohjois-Pohjanmaalla

Mas­ki­suo­si­tuk­set höl­le­ni­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la

22.09.2021 09:47
Hallitus siirtää koronapassista ja maahantulosäännöksistä kertovaa tiedotustilaisuutta

Hal­li­tus siirtää ko­ronapas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40
Koronaepidemiassa suunta parempaan – OYSissa alle viisi potilasta hoidossa

Ko­ro­na­epi­de­mias­sa suunta pa­rem­paan – OYSissa alle viisi po­ti­las­ta hoi­dos­sa

15.09.2021 09:46
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 490 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tautitapauksia eniten Oulussa ja Nivalassa

THL: Suo­mes­sa todettu 490 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tau­ti­ta­pauk­sia eniten Oulussa ja Ni­va­las­sa

10.09.2021 11:55
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 21 uutta koronatartuntaa – koko maassa tartuntoja on 408

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa tar­tun­to­ja on 408

06.09.2021 12:01
Pohjois-Pohjanmaalla nyt 52 uutta koronatartuntaa – suurin osa uusista tautitapauksista Oulussa ja Kempeleessä

Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt 52 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – suurin osa uusista tau­ti­ta­pauk­sis­ta Oulussa ja Kem­pe­lees­sä

29.08.2021 12:06
Pohjois-Pohjanmaalla nyt 45 uutta koronatartuntaa – erityisesti Nivalan tautitilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan

Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt 45 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – eri­tyi­ses­ti Nivalan tau­ti­ti­lan­ne ke­hit­tyy en­tis­tä­kin huo­nom­paan suun­taan

28.08.2021 15:41
THL: Oulun lisäksi Kuusamossa, Nivalassa ja Kempeleessä todettu runsaasti uusia koronatartuntoja

THL: Oulun lisäksi Kuu­sa­mos­sa, Ni­va­las­sa ja Kem­pe­lees­sä todettu run­saas­ti uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja

27.08.2021 13:16 1