Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Etätyö
Anna-Reetta ja Teemu Nuoralan perhe vaihtoi kerrostaloasumisen luonnon lähellä olevaan kotiin Yppärissä

An­na-Reet­ta ja Teemu Nuo­ra­lan perhe vaihtoi ker­ros­ta­lo­asu­mi­sen luonnon lähellä olevaan kotiin Yp­pä­ris­sä

28.04.2022 20:00
Tilaajille
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

21.04.2022 15:30
Tilaajille
Etätyö tarkoittaa usein jatkuvaa valppautta, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tiedetä – jos ajatus takkuilee, kyse voi olla aivojen ylikuormituksesta

Etätyö tar­koit­taa usein jat­ku­vaa valp­paut­ta, jonka pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia ei vielä tiedetä – jos ajatus tak­kui­lee, kyse voi olla aivojen yli­kuor­mi­tuk­ses­ta

21.03.2022 17:30
Tilaajille
Piakkoin Kauppaporvarista saattaa löytyä ratkaisu rauhallista etätyötilaa tarvitseville

Piak­koin Kaup­pa­por­va­ris­ta saattaa löytyä rat­kai­su rau­hal­lis­ta etä­työ­ti­laa tar­vit­se­vil­le

19.01.2022 14:57
Tilaajille
Poikkeusaika tuonut hyvääkin – SSAB:n Tuomas Meriläinen: "Olemme käytännössä tehneet 1,5–vuotisen käytännön harjoituksen koko henkilöstön kanssa."

Poik­keus­ai­ka tuonut hy­vää­kin – SSAB:n Tuomas Me­ri­läi­nen: "Olemme käy­tän­nös­sä tehneet 1,5–­vuo­ti­sen käy­tän­nön har­joi­tuk­sen koko hen­ki­lös­tön kans­sa."

24.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Yhtye äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä julkaistiin levy, joka ilmestyy pian Japanissakin

Yhtye äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä jul­kais­tiin levy, joka il­mes­tyy pian Ja­pa­nis­sa­kin

12.09.2021 14:00 1
Tilaajille
Pysyvä etätyö vaatii selvät pelisäännöt
Pääkirjoitus

Pysyvä etätyö vaatii selvät pe­li­sään­nöt

01.09.2021 06:30
Tilaajille
Melan perheen hurja elämänmuutos: Koronaa pakoon Berliinistä Lampinsaareen

Melan perheen hurja elä­män­muu­tos: Koronaa pakoon Ber­lii­nis­tä Lam­pin­saa­reen

02.07.2021 06:30
Tilaajille
Etätyö- ja etäkokoussuositus puretaan Pohjois-Pohjanmaalla – maskisuositus pysyy voimassa muun muassa julkisessa liikenteessä

Etätyö- ja etä­ko­kous­suo­si­tus pu­re­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – mas­ki­suo­si­tus pysyy voi­mas­sa muun muassa jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä

29.06.2021 16:54
Kaksoiskuntalaisuutta pitäisi vielä selvittää
Pääkirjoitus

Kak­sois­kun­ta­lai­suut­ta pitäisi vielä sel­vit­tää

12.05.2021 06:30
Tilaajille
Fennovoimalla on Pyhäjoella jo 80 työntekijää, jotka myös asuvat alueella

Fen­no­voi­mal­la on Py­hä­joel­la jo 80 työn­te­ki­jää, jotka myös asuvat alueel­la

09.03.2021 17:00
Tilaajille
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

27.02.2021 15:00
Tilaajille
Kun kodista tuli työpaikka: Etätyöllä on puolensa ja puolensa – Työkavereita on ikävä ja palavereita olisi joka tunnille

Kun kodista tuli työ­paik­ka: Etä­työl­lä on puo­len­sa ja puo­len­sa – Työ­ka­ve­rei­ta on ikävä ja pa­la­ve­rei­ta olisi joka tun­nil­le

12.02.2021 06:00
Tilaajille
Etätyöskentely vähensi sairauslomia - Raahe innostui selvittämään, voisiko etätyö jäädä pysyväksi käytännöksi

Etä­työs­ken­te­ly vähensi sai­raus­lo­mia - Raahe in­nos­tui sel­vit­tä­mään, voisiko etätyö jäädä py­sy­väk­si käy­tän­nök­si

26.10.2020 06:00
Tilaajille
LähiTapiola ja Arina arvioitiin parhaimpien kesätyöpaikkojen joukkoon, mutta etätyö vieraannutti nuoret työyhteisöstä

Lä­hi­Ta­pio­la ja Arina ar­vioi­tiin par­haim­pien ke­sä­työ­paik­ko­jen jouk­koon, mutta etätyö vie­raan­nut­ti nuoret työ­yh­tei­sös­tä

23.10.2020 14:38
Tilaajille
Etätyöt edelleen järkevä vaihtoehto
Pääkirjoitus

Etätyöt edel­leen järkevä vaih­to­eh­to

03.08.2020 06:45
Tilaajille
Pandemia muutti työskentelytapoja
Pääkirjoitus

Pan­de­mia muutti työs­ken­te­ly­ta­po­ja

08.06.2020 06:45
Tilaajille
Maaliskuussa suomalaiset yllättäneestä koronasulusta tuli työelämän tutkimuslaboratorio, kun töitä siirryttiin tekemään etänä

Maa­lis­kuus­sa suo­ma­lai­set yl­lät­tä­nees­tä ko­ro­na­su­lus­ta tuli työ­elä­män tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rio, kun töitä siir­ryt­tiin te­ke­mään etänä

07.06.2020 20:00
Tilaajille
Korona pakotti digiloikkaan

Korona pakotti di­gi­loik­kaan

04.04.2020 06:55
Tilaajille
Nyt pitää olla työntekijä, opettaja, kokki ja erotuomari samassa paketissa

Nyt pitää olla työn­te­ki­jä, opet­ta­ja, kokki ja ero­tuo­ma­ri samassa pa­ke­tis­sa

31.03.2020 20:00
Tilaajille