Pyhäjoki
Viimeisin 4 tuntia
Pyhäjoella höllennetään koronarajoituksia

Py­hä­joel­la höl­len­ne­tään ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

11:35
Kuukausi
Parikymmentä heinäpaalia paloi, kun kulotus karkasi Pyhäjoella

Pa­ri­kym­men­tä hei­nä­paa­lia paloi, kun kulotus karkasi Py­hä­joel­la

08.05.2021 10:59
Tilaajille
Säteilyturvakeskus Pyhäjoen ydinvoimalahankkeesta: Edistystä tapahtunut, avoimia kysymyksiä yhä paljon

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta: Edis­tys­tä ta­pah­tu­nut, avoimia ky­sy­myk­siä yhä paljon

04.05.2021 07:53
Tilaajille
NORSU kannustaa yhdistyksiä hakemaan rahoitusta laite- ja kalustohankintoihin

NORSU kan­nus­taa yh­dis­tyk­siä ha­ke­maan ra­hoi­tus­ta laite- ja ka­lus­to­han­kin­toi­hin

03.05.2021 20:30
Tilaajille
Onko Pyhäjokitalo välttämätön?
Lukijalta Mielipide

Onko Py­hä­jo­ki­ta­lo vält­tä­mä­tön?

30.04.2021 21:00
Tilaajille
55 vuotta täyttävät pääsevät varaamaan rokotusaikoja Raahessa, 45 vuotta täyttävät ympäristössä

55 vuotta täyt­tä­vät pää­se­vät va­raa­maan ro­ko­tus­ai­ko­ja Raa­hes­sa, 45 vuotta täyt­tä­vät ym­pä­ris­tös­sä

30.04.2021 14:30
Ympäristönsuojelumääräykset ovat viranomaisten ja kuntalaisten apuna

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set ovat vi­ran­omais­ten ja kun­ta­lais­ten apuna

30.04.2021 07:00
Tilaajille
Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimala myöhästyy lisää – Hankkeen kokonaiskustannukset uhkaavat nousta jopa miljardilla eurolla

Fen­no­voi­man Py­hä­joen ydin­voi­ma­la myö­häs­tyy lisää – Hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set uh­kaa­vat nousta jopa mil­jar­dil­la eurolla

28.04.2021 12:18
Tilaajille
Macon valittiin Ollinmäki-strategian laatijaksi

Macon va­lit­tiin Ol­lin­mä­ki-stra­te­gian laa­ti­jak­si

25.04.2021 10:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunnanhallitukselta hyväksyntä lajittelupihalle

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta hy­väk­syn­tä la­jit­te­lu­pi­hal­le

23.04.2021 10:00
Tilaajille
Tulvahuippu uhkaa Siikajoella ja Pattijoella – Lähipäivien sateet ratkaisevia

Tul­va­huip­pu uhkaa Sii­ka­joel­la ja Pat­ti­joel­la – Lä­hi­päi­vien sateet rat­kai­se­via

23.04.2021 09:57
Tilaajille
Oulun ja Raahen välinen linja-autoliikenne lisääntyy – suunnitelman pohjana työssäkäyvien ja opiskelijoiden parempi liikkuminen

Oulun ja Raahen välinen lin­ja-au­to­lii­ken­ne li­sään­tyy – suun­ni­tel­man pohjana työs­sä­käy­vien ja opis­ke­li­joi­den parempi liik­ku­mi­nen

23.04.2021 07:38 1
Tilaajille
Pyhäjoki-talon tontin vuokrasopimus hyväksyttiin

Py­hä­jo­ki-ta­lon tontin vuok­ra­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin

21.04.2021 17:00
Tilaajille
Pyhäjoen liikuntahalli sai avustuksensa – Urakoitsijan valinnasta on valitettu markkinaoikeuteen

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li sai avus­tuk­sen­sa – Ura­koit­si­jan va­lin­nas­ta on va­li­tet­tu mark­ki­na­oi­keu­teen

20.04.2021 15:08 2
Tilaajille
Kuutit karkuteillä Pyhäjoella, pelastuslaitos palautti eksyneet yksilöt takaisin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

Kuutit kar­ku­teil­lä Py­hä­joel­la, pe­las­tus­lai­tos pa­laut­ti ek­sy­neet yksilöt ta­kai­sin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

19.04.2021 22:44
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Pyhäjoella – savua levisi asutusalueelle

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­joel­la – savua levisi asu­tus­alueel­le

11.04.2021 18:53
Vanhemmat
Halusen suvanto

Halusen suvanto

07.04.2021 16:25
Tilaajille
Pyhäjoelle näkyvyyttä videokisalla

Py­hä­joel­le nä­ky­vyyt­tä vi­deo­ki­sal­la

06.04.2021 16:10
Tilaajille
Katso video: Jäät patoutuvat Pyhäjoen etelähaarassa

Katso video: Jäät pa­tou­tu­vat Py­hä­joen ete­lä­haa­ras­sa

01.04.2021 12:29
Tilaajille
Pyhäjoen tulva Kielosaaren kohdalla

Py­hä­joen tulva Kie­lo­saa­ren koh­dal­la

01.04.2021 10:00
Tilaajille