Pyhäjoki
Viimeisin 24 tuntia
Elokuussa Pohjois-Pohjanmaan korkein työttömyysaste oli Raahen seutukunnassa – Koronalomautuksista suuri osa on jo päättynyt

Elo­kuus­sa Poh­jois-Poh­jan­maan korkein työt­tö­myys­as­te oli Raahen seu­tu­kun­nas­sa – Ko­ro­na­lo­mau­tuk­sis­ta suuri osa on jo päät­ty­nyt

10:09 0
Tilaajille
Kuukausi
Pyhäjoen vesi nousi tunneissa pari metriä

Py­hä­joen vesi nousi tun­neis­sa pari metriä

18.09.2020 16:01 0
Tilaajille
Vaaliehdokasjahti käynnistynyt ja se saattaa olla Siikajoella myös polvirukouksen paikka

Vaa­li­eh­do­kas­jah­ti käyn­nis­ty­nyt ja se saattaa olla Sii­ka­joel­la myös pol­vi­ru­kouk­sen paikka

18.09.2020 08:00 1
Tilaajille
Jaakko Jukkola ei aio asettua enää ehdolle kuntavaaleissa: päätös syntyi omaa kehoa kuunnellen

Jaakko Jukkola ei aio asettua enää ehdolle kun­ta­vaa­leis­sa: päätös syntyi omaa kehoa kuun­nel­len

17.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Pyhäjoki kansainvälistynyt: Englannin kieli tulee lapsille tutuksi jo päiväkodissa

Py­hä­jo­ki kan­sain­vä­lis­ty­nyt: Eng­lan­nin kieli tulee lap­sil­le tutuksi jo päi­vä­ko­dis­sa

05.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Pyhäjoelle avattu Monela on ikään kuin pienois-Pyhäjokitalo, mutta mitä se oikein tarkoittaa?

Py­hä­joel­le avattu Monela on ikään kuin pie­nois-Py­hä­jo­ki­ta­lo, mutta mitä se oikein tar­koit­taa?

03.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Vastaa kyselyyn ja kerro terveisesi ensi vuonna valittaville valtuutetuille

Vastaa ky­se­lyyn ja kerro ter­vei­se­si ensi vuonna va­lit­ta­vil­le val­tuu­te­tuil­le

02.09.2020 06:01 8
Nosturiauton ulosajo ja nosto sulki Pyhäjoen ja Vihannin välisen tien useiksi tunneiksi – 60 tonnin painoinen auto saatiin pois ojasta yöllä

Nos­tu­ri­au­ton ulosajo ja nosto sulki Py­hä­joen ja Vi­han­nin välisen tien useiksi tun­neik­si – 60 tonnin pai­noi­nen auto saatiin pois ojasta yöllä

26.08.2020 20:08 0
Siikajoki perui ylioppilasjuhlan, mutta Pyhäjoella juhlitaan

Sii­ka­jo­ki perui yliop­pi­las­juh­lan, mutta Py­hä­joel­la juh­li­taan

25.08.2020 11:10 0
Tilaajille
Vanhemmat
Varastorakennus vaurioitui tulipalossa Pyhäjoella – palo on kytenyt koko päivän

Va­ras­to­ra­ken­nus vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­joel­la – palo on kytenyt koko päivän

18.08.2020 10:03 0
Tilaajille
Vesa Koskela toi Pyhäjoen näyttelyynsä Yppärin merikotkat

Vesa Koskela toi Py­hä­joen näyt­te­lyyn­sä Yppärin me­ri­kot­kat

14.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Auttaminen auttaa Pyhäjoen uutta Pauha-Maijaa: Eeva Kapakka tunnetaan vapaaehtoistyöstään ja käsistään

Aut­ta­mi­nen auttaa Py­hä­joen uutta Pau­ha-Mai­jaa: Eeva Kapakka tun­ne­taan va­paa­eh­tois­työs­tään ja kä­sis­tään

14.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Kalifornian raitilla saa kulkea rauhassa

Ka­li­for­nian rai­til­la saa kulkea rau­has­sa

10.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Joet virtaavat nyt runsaina – Järviin tehdään lisää tilaa tulvien välttämiseksi

Joet vir­taa­vat nyt run­sai­na – Järviin tehdään lisää tilaa tulvien vält­tä­mi­sek­si

28.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Koulutuksia Hanhikiven ydinvoimalan henkilöstölle

Kou­lu­tuk­sia Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lan hen­ki­lös­töl­le

16.07.2020 15:03 0
Tilaajille
Tanssijan toisenlainen kesä – Berliini vaihtui Pyhäjokeen

Tans­si­jan toi­sen­lai­nen kesä – Ber­lii­ni vaihtui Py­hä­jo­keen

02.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Nyt yölaulajien aikaan kannattaa olla kuulolla meren ruovikon äärellä

Nyt yö­lau­la­jien aikaan kan­nat­taa olla kuu­lol­la meren ruo­vi­kon äärellä

26.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Yppäriläinen Heikki Saukko alkoi eläkkeellä cowboyksi: nyt hän kuljettaa sarvipäisten sonnien lauman sinne minne pitääkin

Yp­pä­ri­läi­nen Heikki Saukko alkoi eläk­keel­lä cow­boyk­si: nyt hän kul­jet­taa sar­vi­päis­ten sonnien lauman sinne minne pi­tää­kin

26.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Vattenfall avustaa edelleen ympäristöhankkeissa

Vat­ten­fall avustaa edel­leen ym­pä­ris­tö­hank­keis­sa

25.06.2020 13:59 0
Tilaajille
"Pientä pintaremonttia" tai purku – Valikkarille ei enää asiaa

"Pientä pin­ta­re­mont­tia" tai purku – Va­lik­ka­ril­le ei enää asiaa

22.06.2020 08:00 1
Tilaajille