Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhäjoki
Kymmenet tuulivoimatoimijat kiinnostuivat myllyjen rakentamisesta merelle Raahen edustalle

Kym­me­net tuu­li­voi­ma­toi­mi­jat kiin­nos­tui­vat myl­ly­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta merelle Raahen edus­tal­le

05.12.2023 05:00 2
Tilaajille
Pohde aloitti yt-neuvottelut Pyhäjoen Niittykodissa – Yksikköä ollaan lakkauttamassa vuoden loppuun mennessä

Pohde aloitti yt-neu­vot­te­lut Py­hä­joen Niit­ty­ko­dis­sa – Yk­sik­köä ollaan lak­kaut­ta­mas­sa vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 09:36 2
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Pyhäjoen uusi elinvoimajohtaja Tapani Tuominen odottaa töiden alkua innolla ja jännityksellä

Tullaan tu­tuik­si: Py­hä­joen uusi elin­voi­ma­joh­ta­ja Tapani Tuo­mi­nen odottaa töiden alkua innolla ja jän­ni­tyk­sel­lä

14.11.2023 20:00
Raahessa parituhatta tyhjää asuntoa, noin puolet niistä on kerrostalokoteja

Raa­hes­sa pa­ri­tu­hat­ta tyhjää asun­toa, noin puolet niistä on ker­ros­ta­lo­ko­te­ja

01.11.2023 08:00
Tilaajille
Sudet tappoivat jälleen hirvikoiran Pyhäjoella: "Järeisiin toimiin on ryhdyttävä. Alustavasti on keskusteltu, ettei hirvien kaatolupia anota ensi vuodelle"

Sudet tap­poi­vat jälleen hir­vi­koi­ran Py­hä­joel­la: "Jä­rei­siin toimiin on ryh­dyt­tä­vä. Alus­ta­vas­ti on kes­kus­tel­tu, ettei hirvien kaa­to­lu­pia anota ensi vuo­del­le"

31.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen pappilassa alkaa uusi elämä – Elokuvaosuuskunta lupaa monenlaista toimintaa ja tapahtumia

Py­hä­joen pap­pi­las­sa alkaa uusi elämä – Elo­ku­va­osuus­kun­ta lupaa mo­nen­lais­ta toi­min­taa ja ta­pah­tu­mia

27.10.2023 16:48 3
Tilaajille
Pyhäjoen Energy Tower on tyhjillään – kiinteistöyhtiöllä suunnitelma taloudellisen tilanteensa vakauttamiseksi

Py­hä­joen Energy Tower on tyh­jil­lään – kiin­teis­tö­yh­tiöl­lä suun­ni­tel­ma ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen­sa va­kaut­ta­mi­sek­si

19.10.2023 13:38 3
Tilaajille
Sudet raatelivat Taika-jämptin: "Susia on niin paljon, että koko homma on riistäytynyt käsistä"

Sudet raa­te­li­vat Tai­ka-jämp­tin: "Susia on niin paljon, että koko homma on riis­täy­ty­nyt kä­sis­tä"

18.10.2023 12:30
Tilaajille
Pyhäjokinen kahvila-ravintola ja raahelainen keittiökalusteyritys haettu konkurssiin

Py­hä­jo­ki­nen kah­vi­la-ra­vin­to­la ja raa­he­lai­nen keit­tiö­ka­lus­te­yri­tys haettu kon­kurs­siin

02.10.2023 12:00
Tilaajille
Ilmakuva paljastaa jättimäisen vesialtaan Hanhikiven laitosalueella – "Vesi jää kaivantoon, tilannetta seurataan"

Il­ma­ku­va pal­jas­taa jät­ti­mäi­sen ve­si­al­taan Han­hi­ki­ven lai­tos­alueel­la – "Vesi jää kai­van­toon, ti­lan­net­ta seu­ra­taan"

21.09.2023 16:05 3
Tilaajille
Pyhäjoella yhteisö tekee taidetta: Vanhantien varteen noussut teos kantaa arjen historiaa

Py­hä­joel­la yhteisö tekee tai­det­ta: Van­han­tien varteen noussut teos kantaa arjen his­to­riaa

20.09.2023 11:11
Tilaajille
Hanhikivelle etsitään uutta toimijaa – Voimaosakeyhtiö SF on lunastamassa loputkin Fennovoiman osakkeet

Han­hi­ki­vel­le et­si­tään uutta toi­mi­jaa – Voi­ma­osa­ke­yh­tiö SF on lu­nas­ta­mas­sa lo­put­kin Fen­no­voi­man osak­keet

08.09.2023 08:00
Tilaajille
Vuosia sitten Anja Meller teki taiteilijamiehelleen lupauksen, jonka hän aikoo pitää Pyhäjoen Harmissa

Vuosia sitten Anja Meller teki tai­tei­li­ja­mie­hel­leen lu­pauk­sen, jonka hän aikoo pitää Py­hä­joen Har­mis­sa

06.09.2023 16:00
Tilaajille
Pyhäjoen lukiossa aloitti uusi rehtori - Tero Niemi kertoo tehneensä elämänsä parhaan päätöksen vuoden 1996 Venetsialaisjuhlassa

Py­hä­joen lu­kios­sa aloitti uusi rehtori - Tero Niemi kertoo teh­neen­sä elä­män­sä parhaan pää­tök­sen vuoden 1996 Ve­net­sia­lais­juh­las­sa

16.08.2023 16:00
Rohkeaa eläytymistä ja hulmuavia helmoja: Merimajan lavatanssit näyttivät, millaista tanssikulttuuri tänä päivänä on

Rohkeaa eläy­ty­mis­tä ja hul­mua­via hel­mo­ja: Me­ri­ma­jan la­va­tans­sit näyt­ti­vät, mil­lais­ta tans­si­kult­tuu­ri tänä päivänä on

08.08.2023 20:00 2
Tilaajille
Rikkoutuneesta tuulivoimalasta vuoti öljyä maastoon Pyhäjoella

Rik­kou­tu­nees­ta tuu­li­voi­ma­las­ta vuoti öljyä maas­toon Py­hä­joel­la

01.08.2023 12:47
Tilaajille
Pyhäjoen Puu on käynnistänyt tuotantoansa tulipalon jälkeen

Py­hä­joen Puu on käyn­nis­tä­nyt tuo­tan­toan­sa tu­li­pa­lon jälkeen

26.07.2023 15:15
Tilaajille
Pyhäjoen Puun teollisuushallin sammutustyöt jatkuivat läpi yön – rakennukseen pahoja vaurioita

Py­hä­joen Puun teol­li­suus­hal­lin sam­mu­tus­työt jat­kui­vat läpi yön – ra­ken­nuk­seen pahoja vau­rioi­ta

22.07.2023 09:50
Pyhäjoen Puun teollisuushallin katon sammutustyöt jatkuvat yöhön saakka – paloa saatu hillittyä kattoa purkamalla

Py­hä­joen Puun teol­li­suus­hal­lin katon sam­mu­tus­työt jat­ku­vat yöhön saakka – paloa saatu hil­lit­tyä kattoa pur­ka­mal­la

21.07.2023 22:08
Nuorilta ja eläkeläisiltä taidetta

Nuo­ril­ta ja elä­ke­läi­sil­tä tai­det­ta

20.07.2023 12:53
Tilaajille