Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhäjoki
Kuukausi
Naiset tuomittiin Pyhäjoen rukoushuoneen tulipalosta

Naiset tuo­mit­tiin Py­hä­joen ru­kous­huo­neen tu­li­pa­los­ta

25.05.2023 19:17
Tilaajille
Omaisuusrikostutkinta: Auto, peräkärry ja rengassarjat päätyivät omistajille, poliisilla on vielä omaisuutta jolle etsitään oikeita omistajia

Omai­suus­ri­kos­tut­kin­ta: Auto, pe­rä­kär­ry ja ren­gas­sar­jat pää­tyi­vät omis­ta­jil­le, po­lii­sil­la on vielä omai­suut­ta jolle et­si­tään oikeita omis­ta­jia

15.05.2023 14:00
Tilaajille
Pyhäjoelle viritellään turvesuon kokoista aurinkovoimalaa – projektijohtajan mukaan kyse on yhdestä Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista

Py­hä­joel­le vi­ri­tel­lään tur­ve­suon ko­kois­ta au­rin­ko­voi­ma­laa – pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan kyse on yhdestä Suomen suu­rim­mis­ta au­rin­ko­voi­ma­hank­keis­ta

12.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Koulukuljetukset kilpailutuksessa

Kou­lu­kul­je­tuk­set kil­pai­lu­tuk­ses­sa

02.05.2023 20:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Venäjän juoni paljastuu oudon nimityksen takaa – Rosatom valmistautuu miljarditaisteluun Fennovoimaa vastaan

Venäjän juoni pal­jas­tuu oudon ni­mi­tyk­sen takaa – Rosatom val­mis­tau­tuu mil­jar­di­tais­te­luun Fen­no­voi­maa vastaan

27.04.2023 19:00 4
Tilaajille
Väki vähenee: 3 000 asukkaan raja alittui Pyhäjoella – Siikajoella 5 000 asukkaan rajan alittaminen vaikuttaa valtuutettujen määrään

Väki vä­he­nee: 3 000 asuk­kaan raja alittui Py­hä­joel­la – Sii­ka­joel­la 5 000 asuk­kaan rajan alit­ta­mi­nen vai­kut­taa val­tuu­tet­tu­jen määrään

26.04.2023 08:00 4
Tilaajille
Pirttikosken kylä sai oman talon, josta ei neliöitä ja toimintaa puutu: "Kauheasti meillä on ollut tohinaa!"

Pirt­ti­kos­ken kylä sai oman talon, josta ei ne­liöi­tä ja toi­min­taa puutu: "Kau­heas­ti meillä on ollut to­hi­naa!"

25.04.2023 19:00
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23 4
Tilaajille
Raahen seutukunnan ehdokkaat ovat monin tavoin tyytyväisiä vaalituloksiinsa

Raahen seu­tu­kun­nan eh­dok­kaat ovat monin tavoin tyy­ty­väi­siä vaa­li­tu­lok­siin­sa

04.04.2023 21:00
Tilaajille
Revonlahdella oli Siikajoen paras äänestysprosentti

Re­von­lah­del­la oli Sii­ka­joen paras ää­nes­tys­pro­sent­ti

04.04.2023 12:10
Tilaajille
Yritysten määrä kasvoi viime vuonna – perustettujen lisäksi seitsemän yritystä muutti muualta Raahen seutukuntaan

Yri­tys­ten määrä kasvoi viime vuonna – pe­rus­tet­tu­jen lisäksi seit­se­män yri­tys­tä muutti muualta Raahen seu­tu­kun­taan

31.03.2023 08:00
Tilaajille
Pyhäjoella meinasi syntyä kuntosalisoppa

Py­hä­joel­la meinasi syntyä kun­to­sa­li­sop­pa

29.03.2023 09:00
Tilaajille
Maalle mönkineitä kuutteja on autettu mereen Pohjois-Pohjanmaalla – katso video, kun Pyhäjoella pihalle eksynyt pirteä kuutti pääsi takaisin veteen

Maalle mön­ki­nei­tä kuut­te­ja on autettu mereen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – katso video, kun Py­hä­joel­la pihalle eksynyt pirteä kuutti pääsi ta­kai­sin veteen

24.03.2023 10:32
Tilaajille
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä sujui vuoden 2019 tahdissa  – 7,2 prosenttia raahelaisista kävi jo äänestämässä

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä sujui vuoden 2019 tah­dis­sa  – 7,2 pro­sent­tia raa­he­lai­sis­ta kävi jo ää­nes­tä­mäs­sä

23.03.2023 07:46
Tilaajille
Saaren koululla laskeuduttiin juhlavasti hiihtolomalle

Saaren kou­lul­la las­keu­dut­tiin juh­la­vas­ti hiih­to­lo­mal­le

04.03.2023 09:51
Tilaajille
Matinsaareen haetaan siltalupia, mutta rakentaminen siirtyy

Ma­tin­saa­reen haetaan sil­ta­lu­pia, mutta ra­ken­ta­mi­nen siirtyy

01.03.2023 10:00
Tilaajille
Suomi on jo Euroopan kolmanneksi suurin tuulivoimarakentaja – eniten uutta kapasiteettia pystytettiin Pyhäjoelle

Suomi on jo Eu­roo­pan kol­man­nek­si suurin tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­ja – eniten uutta ka­pa­si­teet­tia pys­ty­tet­tiin Py­hä­joel­le

28.02.2023 10:53
Tilaajille
Katso video purkutöistä: Kaatopaikkajäte jää nykyisin purkutöissä vähiin

Katso video pur­ku­töis­tä: Kaa­to­paik­ka­jä­te jää ny­kyi­sin pur­ku­töis­sä vähiin

27.02.2023 08:01
Tilaajille
Rakennuslupien määrässä rajua heittelyä, Raahessa jäätiin alle sadan kappaleen

Ra­ken­nus­lu­pien mää­räs­sä rajua heit­te­lyä, Raa­hes­sa jäätiin alle sadan kap­pa­leen

22.02.2023 09:00
Tilaajille
Saaren koulukeskus

Saaren kou­lu­kes­kus

24.01.2023 18:00
Tilaajille