Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Pyhäjoki
Kuukausi
Marraskuun väestötilastot: Pyhäjoen viime vuosi hienoisesti plussalla, Raahe menetti marraskuussa 25 asukasta

Mar­ras­kuun väes­tö­ti­las­tot: Py­hä­joen viime vuosi hie­noi­ses­ti plus­sal­la, Raahe menetti mar­ras­kuus­sa 25 asu­kas­ta

06.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Kuntosalille viisi asiakasta kerrallaan – Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä linjasi koronatoimenpiteet 15. tammikuuta saakka

Kun­to­sa­lil­le viisi asia­kas­ta ker­ral­laan – Py­hä­joen kunnan va­rau­tu­mi­sen joh­to­ryh­mä linjasi ko­ro­na­toi­men­pi­teet 15. tam­mi­kuu­ta saakka

03.01.2022 14:00 1
Yllätyksiä ja odottamatonta draamaa – uutisvuosi 2021 ei jättänyt Raahen alueella kylmäksi

Yl­lä­tyk­siä ja odot­ta­ma­ton­ta draamaa – uu­tis­vuo­si 2021 ei jät­tä­nyt Raahen alueel­la kyl­mäk­si

01.01.2022 10:00
Tilaajille
Kunnilla takana haastava vuosi – Pertti Severinkangas: "Ei ainakaan ole ollut yhtään tylsää hetkeä"

Kun­nil­la takana haas­ta­va vuosi – ­Pert­ti Se­ve­rin­kan­gas: "Ei ai­na­kaan ole ollut yhtään tylsää hetkeä"

31.12.2021 08:00 1
Tilaajille
Elisan 5G-verkkoa vahvistettu Raahessa ja Pyhäjoella

Elisan 5G-verk­koa vah­vis­tet­tu Raa­hes­sa ja Py­hä­joel­la

28.12.2021 15:08
Tilaajille
Fennovoima hakee selkeyttä rooleihin ja vastuualueisiin – vuodenvaihde tuo muutoksia yhtiön organisaatioon ja johtoryhmään

Fen­no­voi­ma hakee sel­keyt­tä roo­lei­hin ja vas­tuu­aluei­siin – vuo­den­vaih­de tuo muu­tok­sia yhtiön or­ga­ni­saa­tioon ja joh­to­ryh­mään

28.12.2021 13:34
Tilaajille
Vanhemmat
Ylivieskan uuden kirkon rakentaja sai Pyhäjokitalon rakennusurakan

Yli­vies­kan uuden kirkon ra­ken­ta­ja sai Py­hä­jo­ki­ta­lon ra­ken­nus­ura­kan

25.12.2021 16:00
Tilaajille
Luumuhillolla, kiitos!

Luu­mu­hil­lol­la, kiitos!

22.12.2021 08:00
Tilaajille
Laajan sodan uhka ei suitsi Pyhäjoen ydinvoimalahanketta – Fennovoiman tavoitteena on aloittaa paineastian osien valmistus Ukrainassa ensi vuonna

Laajan sodan uhka ei suitsi Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­han­ket­ta – Fen­no­voi­man ta­voit­tee­na on aloit­taa pai­ne­as­tian osien val­mis­tus Uk­rai­nas­sa ensi vuonna

15.12.2021 08:30
Tilaajille
Pyhäjoella tulee perjantaina voimaan laajennettu etätyösuositus

Py­hä­joel­la tulee per­jan­tai­na voimaan laa­jen­net­tu etä­työ­suo­si­tus

22.11.2021 16:00
Pyhäjoelle avataan uusi lajittelupiha ensi viikolla

Py­hä­joel­le avataan uusi la­jit­te­lu­pi­ha ensi vii­kol­la

17.11.2021 10:40
Tilaajille
Pyhäjoen ydinhankkeen riskianalyysi harkinnassa – TEMissä puolustusministeriön esitystä ei vielä ole ehditty pähkäillä tarkemmin

Py­hä­joen ydin­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si har­kin­nas­sa – TEMissä puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esi­tys­tä ei vielä ole ehditty päh­käil­lä tar­kem­min

04.11.2021 07:37 1
Tilaajille
Pyhäjoen ydinvoimalan paperisota viivästyy taas – Fennovoiman mukaan rakentamislupapäätös saattaa siirtyä ensi syksyyn

Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan pa­pe­ri­so­ta vii­väs­tyy taas – Fen­no­voi­man mukaan ra­ken­ta­mis­lu­pa­pää­tös saattaa siirtyä ensi syksyyn

30.10.2021 08:56 2
Tilaajille
Talousvesi keitettävä Mehtäkylän alueella – runkolinjassa Rotkontiellä putkirikko

Ta­lous­ve­si kei­tet­tä­vä Meh­tä­ky­län alueel­la – run­ko­lin­jas­sa Rot­kon­tiel­lä put­ki­rik­ko

26.10.2021 12:57
PR Rolls teki ennätystuloksen

PR Rolls teki en­nä­tys­tu­lok­sen

26.10.2021 12:30
Tilaajille
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Elävisluoton kalasatamaa kehitetään – saa työryhmän ja suunnittelumäärärahaa

Elä­vis­luo­ton ka­la­sa­ta­maa ke­hi­te­tään – saa työ­ryh­män ja suun­nit­te­lu­mää­rä­ra­haa

22.10.2021 09:30
Tilaajille
Rautiperä saa kuntoportaat mutta ei lumitykkiä

Rau­ti­pe­rä saa kun­to­por­taat mutta ei lu­mi­tyk­kiä

20.10.2021 11:00
Tilaajille
Puskakorpi nousee Pyhäjoen takamaille

Pus­ka­kor­pi nousee Py­hä­joen ta­ka­mail­le

10.10.2021 15:00
Tilaajille
Saaren koulukeskus Pyhäjoella 8.10.2020

Saaren kou­lu­kes­kus Py­hä­joel­la 8.10.2020

09.10.2021 06:00
Tilaajille