Hanhikivi
Kiinteistökauppa venäläisten kanssa sujuu Raahessa – Ei kultaisia hanoja, vaan hyväkuntoisia perustaloja

Kiin­teis­tö­kaup­pa ve­nä­läis­ten kanssa sujuu Raa­hes­sa – Ei kul­tai­sia hanoja, vaan hy­vä­kun­toi­sia pe­rus­ta­lo­ja

13.10.2021 08:00
Tilaajille
Fennovoiman rakennustyömaa

Fen­no­voi­man ra­ken­nus­työ­maa

07.10.2021 16:27
Tilaajille
Mitä jos Viipuri olisi rakennettu Hanhikivelle - Suunnitelma Suomen toiseksi suurimman kaupungin rakentamisesta tehtiin talvisodan jälkeen

Mitä jos Viipuri olisi ra­ken­net­tu Han­hi­ki­vel­le - Suun­ni­tel­ma Suomen toi­sek­si suu­rim­man kau­pun­gin ra­ken­ta­mi­ses­ta tehtiin tal­vi­so­dan jälkeen

01.10.2021 11:00 1
Tilaajille
Betonimiesten taakka keveni – oululainen Ruskon Betoni myi Pyhäjoen ydinvoimala-alueella uinuneet betoniasemansa venäläiselle pääurakoitsijalle

Be­to­ni­mies­ten taakka keveni – ou­lu­lai­nen Ruskon Betoni myi Py­hä­joen ydin­voi­ma­la-alueel­la ui­nu­neet be­to­ni­ase­man­sa ve­nä­läi­sel­le pää­ura­koit­si­jal­le

14.09.2021 08:27
Tilaajille
Fennovoimalla katse jo ydinvoimalan rakentamisessa: "Uskomme rakentamislupaan ensi keväänä"

Fen­no­voi­mal­la katse jo ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Us­kom­me ra­ken­ta­mis­lu­paan ensi ke­vää­nä"

06.05.2021 18:00
Tilaajille
Alueen koordinaattori Edvard Musijenko: "Uskon, että Hanhikiven ydinvoimalaa aletaan rakentaa ensi vuonna"

Alueen koor­di­naat­to­ri Edvard Mu­si­jen­ko: "Uskon, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­laa aletaan ra­ken­taa ensi vuonna"

22.03.2021 08:00
Tilaajille
Pyhäjoella taas kolme uutta tartuntaa – Hanhikivellä ei tartuntoja kahteen viikkoon

Py­hä­joel­la taas kolme uutta tar­tun­taa – Han­hi­ki­vel­lä ei tar­tun­to­ja kahteen viik­koon

10.03.2021 13:33
Tilaajille
RAOS Projectin toimitusjohtaja Gromov: "Pyhäjoen pienestä kylästä tulee merkittävä kaupunki"

RAOS Pro­jec­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Gromov: "Py­hä­joen pie­nes­tä kylästä tulee mer­kit­tä­vä kau­pun­ki"

25.11.2020 06:00
Tilaajille
Ydinvoimalatyömaalla on monta kulttuuria, mutta suomalaiset säännöt

Ydin­voi­ma­la­työ­maal­la on monta kult­tuu­ria, mutta suo­ma­lai­set säännöt

11.10.2020 17:00
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen alkaa

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa

21.09.2020 09:00
Tilaajille
Koulutuksia Hanhikiven ydinvoimalan henkilöstölle

Kou­lu­tuk­sia Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lan hen­ki­lös­töl­le

16.07.2020 15:03
Tilaajille
Fennovoiman toimitusjohtaja hälventää pelkoja: Venäläinen ydinvoimatekniikka on todistetusti huippua

Fen­no­voi­man toi­mi­tus­joh­ta­ja häl­ven­tää pel­ko­ja: Ve­nä­läi­nen ydin­voi­ma­tek­niik­ka on to­dis­te­tus­ti huippua

16.06.2020 21:00
Tilaajille
Hanhikivellä edetään kohti ydinvoimalan pohjatöitä – Koronakevät ei ole pysäyttänyt työmaata

Han­hi­ki­vel­lä edetään kohti ydin­voi­ma­lan poh­ja­töi­tä – Ko­ro­na­ke­vät ei ole py­säyt­tä­nyt työ­maa­ta

19.05.2020 21:00
Tilaajille