Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Ydinvoima
Työmaan valtavuus alkaa valjeta - Hanhikiven niemellä jo kymmenen hehtaarin verran tilapäisiä rakennuksia

Työmaan val­ta­vuus alkaa valjeta - Han­hi­ki­ven nie­mel­lä jo kym­me­nen heh­taa­rin verran ti­la­päi­siä ra­ken­nuk­sia

08.10.2021 08:00
Tilaajille
Suomen energiantuonnista 67 prosenttia tulee Venäjältä
Mielipidekirjoitus

Suomen ener­gian­tuon­nis­ta 67 pro­sent­tia tulee Ve­nä­jäl­tä

04.07.2021 16:45 1
Tilaajille
Fennovoima sai kemikaaliluvan johon sisältyy useita ehtoja

Fen­no­voi­ma sai ke­mi­kaa­li­lu­van johon si­säl­tyy useita ehtoja

18.01.2021 14:25
Tilaajille
Fennovoiman rakentamisluvan kannalta tärkeä turvallisuusseloste halutaan saada valmiiksi kevään aikana – Titan-2 jatkaa ehdollisena pääurakoitsijana

Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­van kan­nal­ta tärkeä tur­val­li­suus­se­los­te ha­lu­taan saada val­miik­si kevään aikana – Titan-2 jatkaa eh­dol­li­se­na pää­ura­koit­si­ja­na

21.12.2020 13:41
RAOS Projectin toimitusjohtaja Gromov: "Pyhäjoen pienestä kylästä tulee merkittävä kaupunki"

RAOS Pro­jec­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Gromov: "Py­hä­joen pie­nes­tä kylästä tulee mer­kit­tä­vä kau­pun­ki"

25.11.2020 06:00
Tilaajille
Fennovoima: Ydinvoimalan aikataulusta pidetään kiinni, vaikka osa paperisodasta on sujunut odotettua hitaammin

Fen­no­voi­ma: Ydin­voi­ma­lan ai­ka­tau­lus­ta pi­de­tään kiinni, vaikka osa pa­pe­ri­so­das­ta on sujunut odo­tet­tua hi­taam­min

09.11.2020 15:30
Tilaajille
Jossain tuotetaan joskus innovaatiovetyä Raahenkin terästehtaalle – ehkäpä jopa Raahessa?

Jossain tuo­te­taan joskus in­no­vaa­tio­ve­tyä Raa­hen­kin te­räs­teh­taal­le – ehkäpä jopa Raa­hes­sa?

06.11.2020 06:00
Tilaajille
Fennovoiman toimitusjohtaja hälventää pelkoja: Venäläinen ydinvoimatekniikka on todistetusti huippua

Fen­no­voi­man toi­mi­tus­joh­ta­ja häl­ven­tää pel­ko­ja: Ve­nä­läi­nen ydin­voi­ma­tek­niik­ka on to­dis­te­tus­ti huippua

16.06.2020 21:00
Tilaajille
Fennovoima sulki Pyhäjoen toimiston ja peruu kevään työmaavierailut Hanhikiven niemelle

Fen­no­voi­ma sulki Py­hä­joen toi­mis­ton ja peruu kevään työ­maa­vie­rai­lut Han­hi­ki­ven nie­mel­le

19.03.2020 09:38
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennusta aletaan rakentaa viimeistään ennen kesäkuun loppua

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nus­ta aletaan ra­ken­taa vii­meis­tään ennen ke­sä­kuun loppua

15.03.2020 20:30
Tilaajille
Fennovoimalle saksalainen toimitusjohtaja

Fen­no­voi­mal­le sak­sa­lai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja

06.03.2020 10:30
Tilaajille
Ydinvoimaloihin kohdistuva drooniuhka otetaan nyt mukaan lakipykäliin

Ydin­voi­ma­loi­hin koh­dis­tu­va droo­niuh­ka otetaan nyt mukaan la­ki­py­kä­liin

15.02.2020 09:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastossa pelataan lautapelejä kansainvälisesti ja opitaan samalla tuntemaan uusia naapureita

Py­hä­joen kir­jas­tos­sa pe­la­taan lau­ta­pe­le­jä kan­sain­vä­li­ses­ti ja opitaan samalla tun­te­maan uusia naa­pu­rei­ta

14.02.2020 16:00
Tilaajille
Nettikyselyyn vastanneet pitävät ydinvoimalan rakentamista ilmastotekona

Net­ti­ky­se­lyyn vas­tan­neet pitävät ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta il­mas­to­te­ko­na

13.02.2020 11:09
Tilaajille
STUK arvioi Fennovoiman voimalaitoksen suunnittelutilannetta ja ruusuja ja risuja tuli

STUK arvioi Fen­no­voi­man voi­ma­lai­tok­sen suun­nit­te­lu­ti­lan­net­ta ja ruusuja ja risuja tuli

10.02.2020 18:55
Tilaajille
Suurhankkeiden hiilidioksidipäästöjä ei lasketa: Fennovoima ei aio kompensoida rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä eikä kaatamaansa metsää - Äänestä ja vaikuta!

Suur­hank­kei­den hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä ei las­ke­ta: Fen­no­voi­ma ei aio kom­pen­soi­da ra­ken­ta­mi­sen ai­heut­ta­maa hii­li­ja­lan­jäl­keä eikä kaa­ta­maan­sa metsää - Äänestä ja vai­ku­ta!

05.02.2020 09:00
Tilaajille
Fennovoiman voimalaitoksen ja pääkonttorin rakennuspaikat edelleen määrittämättä - "Odotamme, että pystymme tekemään sen ensi vuoden alussa"

Fen­no­voi­man voi­ma­lai­tok­sen ja pää­kont­to­rin ra­ken­nus­pai­kat edel­leen mää­rit­tä­mät­tä - "O­do­tam­me, että pys­tym­me te­ke­mään sen ensi vuoden alussa"

18.12.2019 15:53
Tilaajille
Fennovoima yrittää saada koko turvallisuusselosteen ensi vuoden aikana STUKille

Fen­no­voi­ma yrittää saada koko tur­val­li­suus­se­los­teen ensi vuoden aikana STU­Kil­le

12.12.2019 16:08
Tilaajille
Ketut toimivat sanansaattajina Krooksin maalauksissa

Ketut toi­mi­vat sa­nan­saat­ta­ji­na Krook­sin maa­lauk­sis­sa

07.12.2019 18:00
Fennovoiman kannatus kasvaa mielipidemittauksissa

Fen­no­voi­man kan­na­tus kasvaa mie­li­pi­de­mit­tauk­sis­sa

22.12.2017 16:00