Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ydinvoima
Fortum kertoo käynnistävänsä selvityksen edellytyksistä ydinvoiman lisäämiseen Suomessa ja Ruotsissa

Fortum kertoo käyn­nis­tä­vän­sä sel­vi­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä ydin­voi­man li­sää­mi­seen Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

17.10.2022 13:08 1
Tilaajille
Fennovoiman entiset johtajat perustivat ydinvoimaprojekteihin liittyvän konsulttiyhtiön

Fen­no­voi­man entiset joh­ta­jat pe­rus­ti­vat ydin­voi­ma­pro­jek­tei­hin liit­ty­vän kon­sult­ti­yh­tiön

28.06.2022 09:57
Fennovoima ahdingossa, mutta ydinvoiman kannatus sen kun nousee Suomessa

Fen­no­voi­ma ah­din­gos­sa, mutta ydin­voi­man kan­na­tus sen kun nousee Suo­mes­sa

12.05.2022 12:00
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajien mielipiteet Hanhikiven jatkosta eroavata: Hänninen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toimijaa

Raa­he­lais­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teet Han­hi­ki­ven jat­kos­ta eroa­va­ta: Hän­ni­nen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toi­mi­jaa

04.05.2022 15:10 4
Tilaajille
Raahen Energia kiittää Fennovoiman ratkaisua – "Epätietoisuuden tilaan jääminen olisi ollut kaikista pahinta"

Raahen Energia kiittää Fen­no­voi­man rat­kai­sua – "E­pä­tie­toi­suu­den tilaan jää­mi­nen olisi ollut kai­kis­ta pa­hin­ta"

03.05.2022 13:30
Tilaajille
Pohjoisen kansanedustajista osa valmis vaihtamaan ydinvoimalakumppania – "Rosatom pois ja hanke uuteen käsittelyyn"

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jis­ta osa valmis vaih­ta­maan ydin­voi­ma­la­kump­pa­nia – "Ro­sa­tom pois ja hanke uuteen kä­sit­te­lyyn"

25.02.2022 20:40
Tilaajille
RS kysyy: Uskotko Hanhikiven ydinvoimalan toteutumiseen?

RS kysyy: Uskotko Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lan to­teu­tu­mi­seen?

25.02.2022 11:58 1
Tilaajille
Pyhäjoen kunnassa ei uskota, että että Venäjän toiminta Ukrainassa kaataisi Pyhäjoen ydinvoimahankkeen – samoilla linjoilla on myös moni muu osakas Pohjois-Suomessa

Py­hä­joen kun­nas­sa ei uskota, että että Venäjän toi­min­ta Uk­rai­nas­sa kaa­tai­si Py­hä­joen ydin­voi­ma­hank­keen – sa­moil­la lin­joil­la on myös moni muu osakas Poh­jois-Suo­mes­sa

11.02.2022 07:30 2
Tilaajille
Yle: Venäjän ja Ukrainen tilanne sekä epävarmuus rakentamisluvasta arveluttavat Pyhäjoen ydinvoimalaprojektiin sitoutuneita osakkaita

Yle: Venäjän ja Uk­rai­nen tilanne sekä epä­var­muus ra­ken­ta­mis­lu­vas­ta ar­ve­lut­ta­vat Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­pro­jek­tiin si­tou­tu­nei­ta osak­kai­ta

10.02.2022 13:15 1
Tilaajille
SRV myy osuutensa Fennovoimasta Rosatom-konserniin kuuluvalle RAOS Voima Oy:lle

SRV myy osuu­ten­sa Fen­no­voi­mas­ta Ro­sa­tom-kon­ser­niin kuu­lu­val­le RAOS Voima Oy:lle

04.02.2022 20:54 3
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

30.01.2022 13:00 2
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 1
Tilaajille
RAOS Project toimitti Hanhikivi 1:n alustavan turvallisuusselosteen Fennovoimalle – Työt jatkuvat laitospaikalla aikataulussaan

RAOS Project toi­mit­ti Han­hi­ki­vi 1:n alus­ta­van tur­val­li­suus­se­los­teen Fen­no­voi­mal­le – Työt jat­ku­vat lai­tos­pai­kal­la ai­ka­tau­lus­saan

14.12.2021 20:00
Tilaajille
Pyhäjoen ydinhankkeen riskianalyysi harkinnassa – TEMissä puolustusministeriön esitystä ei vielä ole ehditty pähkäillä tarkemmin

Py­hä­joen ydin­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si har­kin­nas­sa – TEMissä puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esi­tys­tä ei vielä ole ehditty päh­käil­lä tar­kem­min

04.11.2021 07:37 1
Tilaajille
Työmaan valtavuus alkaa valjeta - Hanhikiven niemellä jo kymmenen hehtaarin verran tilapäisiä rakennuksia

Työmaan val­ta­vuus alkaa valjeta - Han­hi­ki­ven nie­mel­lä jo kym­me­nen heh­taa­rin verran ti­la­päi­siä ra­ken­nuk­sia

08.10.2021 08:00
Tilaajille
Suomen energiantuonnista 67 prosenttia tulee Venäjältä
Mielipidekirjoitus

Suomen ener­gian­tuon­nis­ta 67 pro­sent­tia tulee Ve­nä­jäl­tä

04.07.2021 16:45 1
Tilaajille
Fennovoima sai kemikaaliluvan johon sisältyy useita ehtoja

Fen­no­voi­ma sai ke­mi­kaa­li­lu­van johon si­säl­tyy useita ehtoja

18.01.2021 14:25
Tilaajille
Fennovoiman rakentamisluvan kannalta tärkeä turvallisuusseloste halutaan saada valmiiksi kevään aikana – Titan-2 jatkaa ehdollisena pääurakoitsijana

Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­van kan­nal­ta tärkeä tur­val­li­suus­se­los­te ha­lu­taan saada val­miik­si kevään aikana – Titan-2 jatkaa eh­dol­li­se­na pää­ura­koit­si­ja­na

21.12.2020 13:41
RAOS Projectin toimitusjohtaja Gromov: "Pyhäjoen pienestä kylästä tulee merkittävä kaupunki"

RAOS Pro­jec­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Gromov: "Py­hä­joen pie­nes­tä kylästä tulee mer­kit­tä­vä kau­pun­ki"

25.11.2020 06:00
Tilaajille
Fennovoima: Ydinvoimalan aikataulusta pidetään kiinni, vaikka osa paperisodasta on sujunut odotettua hitaammin

Fen­no­voi­ma: Ydin­voi­ma­lan ai­ka­tau­lus­ta pi­de­tään kiinni, vaikka osa pa­pe­ri­so­das­ta on sujunut odo­tet­tua hi­taam­min

09.11.2020 15:30
Tilaajille