Fennovoima
Viimeisin tunti
Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen alkaa

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa

09:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhäjoelle avattu Monela on ikään kuin pienois-Pyhäjokitalo, mutta mitä se oikein tarkoittaa?

Py­hä­joel­le avattu Monela on ikään kuin pie­nois-Py­hä­jo­ki­ta­lo, mutta mitä se oikein tar­koit­taa?

03.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Fennovoiman toimitusjohtaja hälventää pelkoja: Venäläinen ydinvoimatekniikka on todistetusti huippua

Fen­no­voi­man toi­mi­tus­joh­ta­ja häl­ven­tää pel­ko­ja: Ve­nä­läi­nen ydin­voi­ma­tek­niik­ka on to­dis­te­tus­ti huippua

16.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen alkaa

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa

08.06.2020 11:30 2
Tilaajille
Säteilyturvakeskus: Korona on muokannut työtapoja mutta ei ole vaikuttanut Fennovoiman hankkeen valvonnan laatuun tai määrään

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus: Korona on muo­kan­nut työ­ta­po­ja mutta ei ole vai­kut­ta­nut Fen­no­voi­man hank­keen val­von­nan laatuun tai määrään

04.06.2020 13:51 0
Tilaajille
Hanhikivellä edetään kohti ydinvoimalan pohjatöitä – Koronakevät ei ole pysäyttänyt työmaata

Han­hi­ki­vel­lä edetään kohti ydin­voi­ma­lan poh­ja­töi­tä – Ko­ro­na­ke­vät ei ole py­säyt­tä­nyt työ­maa­ta

19.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Fennovoima: Hanhikivi 1 -työmaan yleisöpäivä siirtyy vuodella

Fen­no­voi­ma: Han­hi­ki­vi 1 -työ­maan ylei­sö­päi­vä siirtyy vuo­del­la

15.04.2020 10:51 0
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluville ostosten ilmainen kotiinkuljetus Pyhäjoella - Fennovoima osallistuu kustannuksiin

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le os­tos­ten il­mai­nen ko­tiin­kul­je­tus Py­hä­joel­la - Fen­no­voi­ma osal­lis­tuu kus­tan­nuk­siin

30.03.2020 12:39 0
Tilaajille
Titan-2 erityistarkkailussa - Fennovoima: Yhtiön jatko pääurakoitsijana ehdollinen

Titan-2 eri­tyis­tark­kai­lus­sa - Fen­no­voi­ma: Yhtiön jatko pää­ura­koit­si­ja­na eh­dol­li­nen

25.03.2020 12:59 0
Tilaajille
Fennovoima sulki Pyhäjoen toimiston ja peruu kevään työmaavierailut Hanhikiven niemelle

Fen­no­voi­ma sulki Py­hä­joen toi­mis­ton ja peruu kevään työ­maa­vie­rai­lut Han­hi­ki­ven nie­mel­le

19.03.2020 09:38 0
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennusta aletaan rakentaa viimeistään ennen kesäkuun loppua

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nus­ta aletaan ra­ken­taa vii­meis­tään ennen ke­sä­kuun loppua

15.03.2020 20:30 0
Tilaajille
Fennovoimalle saksalainen toimitusjohtaja

Fen­no­voi­mal­le sak­sa­lai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja

06.03.2020 10:30 0
Tilaajille
Nettikyselyyn vastanneet pitävät ydinvoimalan rakentamista ilmastotekona

Net­ti­ky­se­lyyn vas­tan­neet pitävät ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta il­mas­to­te­ko­na

13.02.2020 11:09 0
Tilaajille
STUK arvioi Fennovoiman voimalaitoksen suunnittelutilannetta ja ruusuja ja risuja tuli

STUK arvioi Fen­no­voi­man voi­ma­lai­tok­sen suun­nit­te­lu­ti­lan­net­ta ja ruusuja ja risuja tuli

10.02.2020 18:55 0
Tilaajille
Suurhankkeiden hiilidioksidipäästöjä ei lasketa: Fennovoima ei aio kompensoida rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä eikä kaatamaansa metsää - Äänestä ja vaikuta!

Suur­hank­kei­den hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä ei las­ke­ta: Fen­no­voi­ma ei aio kom­pen­soi­da ra­ken­ta­mi­sen ai­heut­ta­maa hii­li­ja­lan­jäl­keä eikä kaa­ta­maan­sa metsää - Äänestä ja vai­ku­ta!

05.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Fennovoimalla avoinna jälleen parikymmentä työpaikkaa

Fen­no­voi­mal­la avoinna jälleen pa­ri­kym­men­tä työ­paik­kaa

11.01.2020 10:00 0
Tilaajille
Fennovoiman ydinvoimahankkeen kannatus vahvistunut varsinkin Raahessa

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­hank­keen kan­na­tus vah­vis­tu­nut var­sin­kin Raa­hes­sa

19.12.2019 15:01 0
Tilaajille
Fennovoiman voimalaitoksen ja pääkonttorin rakennuspaikat edelleen määrittämättä - "Odotamme, että pystymme tekemään sen ensi vuoden alussa"

Fen­no­voi­man voi­ma­lai­tok­sen ja pää­kont­to­rin ra­ken­nus­pai­kat edel­leen mää­rit­tä­mät­tä - "O­do­tam­me, että pys­tym­me te­ke­mään sen ensi vuoden alussa"

18.12.2019 15:53 0
Tilaajille
Fennovoima yrittää saada koko turvallisuusselosteen ensi vuoden aikana STUKille

Fen­no­voi­ma yrittää saada koko tur­val­li­suus­se­los­teen ensi vuoden aikana STU­Kil­le

12.12.2019 16:08 0
Tilaajille
Fennovoiman kannatus kasvaa mielipidemittauksissa

Fen­no­voi­man kan­na­tus kasvaa mie­li­pi­de­mit­tauk­sis­sa

22.12.2017 16:00 0