Pyhäjoen ydinvoimala
Kuukausi

Fen­no­voi­mal­la katse jo ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Us­kom­me ra­ken­ta­mis­lu­paan ensi ke­vää­nä"

06.05.2021 18:00
Tilaajille

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta: Edis­tys­tä ta­pah­tu­nut, avoimia ky­sy­myk­siä yhä paljon

04.05.2021 07:53
Tilaajille

Fen­no­voi­man Py­hä­joen ydin­voi­ma­la myö­häs­tyy lisää – Hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set uh­kaa­vat nousta jopa mil­jar­dil­la eurolla

28.04.2021 12:18
Tilaajille

Fen­no­voi­ma vuo­si­ra­por­tis­saan: Ti­tan-2:n jat­ket­ta­va toi­min­tan­sa ke­hit­tä­mis­tä

14.04.2021 11:00
Tilaajille
Vanhemmat

Alueen koor­di­naat­to­ri Edvard Mu­si­jen­ko: "Uskon, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­laa aletaan ra­ken­taa ensi vuonna"

22.03.2021 08:00
Tilaajille

Fen­no­voi­man joh­to­por­ras saa kohta kovan luokan vah­vis­tuk­sen Ranskan valtion ener­gia­yh­tiös­tä

09.03.2021 08:43
Tilaajille

STU­Kil­la paljon huo­mau­tet­ta­vaa Fen­no­voi­mal­le – Ra­ken­ta­mis­lu­pa-ai­neis­ton kä­sit­te­ly on ollut haas­ta­vaa

15.02.2021 18:00
Tilaajille

Eng­lan­nin- ja ve­nä­jän­kie­li­nen palvelu puut­tu­vat Sii­ka­joen kunnan net­ti­si­vuil­ta

09.02.2021 18:00
Tilaajille

Ve­sis­tö­ra­ken­nus­työt vii­väs­ty­neet Fen­no­voi­man lai­tos­alueel­la - "O­soit­tau­tu­neet to­teut­ta­val­le ura­koit­si­jal­le suun­ni­tel­tua haas­ta­vam­mak­si"

03.01.2021 12:00
Tilaajille

Ope­ra­tii­vi­nen johtaja jättää Fen­no­voi­man

09.12.2020 09:48
Tilaajille

Ydin­voi­ma­yh­tiö Fen­no­voi­ma ei maksa Py­hä­joel­le yh­tei­sö­ve­roa, mutta kyllä sitä ve­ro­tus­ta muu­ten­kin piisaa

16.11.2020 06:00
Tilaajille

Fen­no­voi­ma: Ydin­voi­ma­lan ai­ka­tau­lus­ta pi­de­tään kiinni, vaikka osa pa­pe­ri­so­das­ta on sujunut odo­tet­tua hi­taam­min

09.11.2020 15:30
Tilaajille

Ym­pä­ris­tön sä­tei­ly­sel­vi­tys jatkuu Py­hä­joel­la - asuk­kai­ta kut­su­taan ko­ko­ke­ho­mit­tauk­siin

29.10.2020 15:22
Tilaajille

Vaikka len­to­ko­ne tör­mäi­si, ovi kestää

24.10.2020 10:24
Tilaajille

Kou­lu­tuk­sia Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lan hen­ki­lös­töl­le

16.07.2020 15:03
Tilaajille