Hanhikivi1

Fen­no­voi­mal­la katse jo ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Us­kom­me ra­ken­ta­mis­lu­paan ensi ke­vää­nä"

06.05.2021 18:00
Tilaajille

Fen­no­voi­ma vuo­si­ra­por­tis­saan: Ti­tan-2:n jat­ket­ta­va toi­min­tan­sa ke­hit­tä­mis­tä

14.04.2021 11:00
Tilaajille

Alueen koor­di­naat­to­ri Edvard Mu­si­jen­ko: "Uskon, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­laa aletaan ra­ken­taa ensi vuonna"

22.03.2021 08:00
Tilaajille

Py­hä­joel­la taas kolme uutta tar­tun­taa – Han­hi­ki­vel­lä ei tar­tun­to­ja kahteen viik­koon

10.03.2021 13:33
Tilaajille

Fen­no­voi­mal­la on Py­hä­joel­la jo 80 työn­te­ki­jää, jotka myös asuvat alueel­la

09.03.2021 17:00
Tilaajille

Fen­no­voi­man joh­to­por­ras saa kohta kovan luokan vah­vis­tuk­sen Ranskan valtion ener­gia­yh­tiös­tä

09.03.2021 08:43
Tilaajille

Kie­lo­saa­ren in­ves­toin­te­ja odo­te­taan vielä Py­hä­joel­la

02.03.2021 16:00
Tilaajille

Korona on pysynyt kurissa Py­hä­joel­la – Ydin­voi­ma­la­työ­maan ma­joi­tus­ky­läs­sä on todettu tänä vuonna kaksi uutta tar­tun­taa

02.03.2021 10:51
Tilaajille

STU­Kil­la paljon huo­mau­tet­ta­vaa Fen­no­voi­mal­le – Ra­ken­ta­mis­lu­pa-ai­neis­ton kä­sit­te­ly on ollut haas­ta­vaa

15.02.2021 18:00
Tilaajille

Py­hä­jo­ki pa­tis­te­lee yrit­tä­jää ra­ken­ta­maan Kie­lo­saar­ta

02.02.2021 16:46 1
Tilaajille

Odo­tet­ta­vis­sa mo­nen­lais­ta työ­voi­ma­pu­laa: säh­kö­asen­ta­jat lop­pu­ne­vat 100 ki­lo­met­rin sä­teel­tä kun ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen alkaa

19.01.2021 16:00 2
Tilaajille

Fen­no­voi­ma sai ke­mi­kaa­li­lu­van johon si­säl­tyy useita ehtoja

18.01.2021 14:25
Tilaajille

Fen­no­voi­ma pestasi ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­jan Ranskan val­tion­yh­tiös­tä

14.01.2021 19:00
Tilaajille

Ve­sis­tö­ra­ken­nus­työt vii­väs­ty­neet Fen­no­voi­man lai­tos­alueel­la - "O­soit­tau­tu­neet to­teut­ta­val­le ura­koit­si­jal­le suun­ni­tel­tua haas­ta­vam­mak­si"

03.01.2021 12:00
Tilaajille

Ope­ra­tii­vi­nen johtaja jättää Fen­no­voi­man

09.12.2020 09:48
Tilaajille

Ener­sen­se toi­mit­taa Fen­no­voi­man hank­kee­seen tek­ni­siä asian­tun­ti­joi­ta

30.11.2020 18:00
Tilaajille

Ydin­voi­ma­yh­tiö Fen­no­voi­ma ei maksa Py­hä­joel­le yh­tei­sö­ve­roa, mutta kyllä sitä ve­ro­tus­ta muu­ten­kin piisaa

16.11.2020 06:00
Tilaajille

Py­hä­joen kun­ta­ve­rot pysyvät en­nal­laan

03.11.2020 12:00
Tilaajille

Ym­pä­ris­tön sä­tei­ly­sel­vi­tys jatkuu Py­hä­joel­la - asuk­kai­ta kut­su­taan ko­ko­ke­ho­mit­tauk­siin

29.10.2020 15:22
Tilaajille

Vaikka len­to­ko­ne tör­mäi­si, ovi kestää

24.10.2020 10:24
Tilaajille