Nettigallup
Viimeisin 24 tuntia
RS kysyy: Onko sinusta tullut tarjoushaukka?

RS kysyy: Onko sinusta tullut tar­jous­hauk­ka?

12:53
Kuukausi
Tilauksessa kunnollinen ja toimiva torialue – Ei sinne mitään tarvita, keskustasta puuttuu elämä

Ti­lauk­ses­sa kun­nol­li­nen ja toimiva to­ri­alue – Ei sinne mitään tar­vi­ta, kes­kus­tas­ta puuttuu elämä

02.10.2022 10:00 3
Tilaajille
RS kysyy: Miten ilkivalta saadaan kuriin? Pitäisikö koululaisilla olla kotiintuloajat?

RS kysyy: Miten il­ki­val­ta saadaan kuriin? Pi­täi­si­kö kou­lu­lai­sil­la olla ko­tiin­tu­loa­jat?

30.09.2022 13:08 1
RS nettigallup: Keskustaa kehitetään, kuka maksaa?

RS net­ti­gal­lup: Kes­kus­taa ke­hi­te­tään, kuka maksaa?

23.09.2022 13:37 1
RS kysyy: Löytyykö taloudestasi patteriradio? – Sitä tarvitaan, jos sähköt katkeavat pitkäksi aikaa

RS kysyy: Löy­tyy­kö ta­lou­des­ta­si pat­te­ri­ra­dio? – Sitä tar­vi­taan, jos sähköt kat­kea­vat pit­käk­si aikaa

16.09.2022 12:23 2
RS kysyy: Paljonko sinä maksat nyt sähköstä?

RS kysyy: Pal­jon­ko sinä maksat nyt säh­kös­tä?

09.09.2022 12:44 7
Vanhemmat
RS kysyy: lisäätkö puunpolttoa sähkön kallistumisen takia?

RS kysyy: li­säät­kö puun­polt­toa sähkön kal­lis­tu­mi­sen takia?

02.09.2022 12:44 4
RS kysyy: Ruukaatko luovuttaa verta?

RS kysyy: Ruu­kaat­ko luo­vut­taa verta?

26.08.2022 12:00
RS kysyy: aiotko aloittaa uuden harrastuksen syksyllä?

RS kysyy: aiotko aloit­taa uuden har­ras­tuk­sen syk­syl­lä?

19.08.2022 12:00
RS kysyy: Käytkö sienimetsällä?

RS kysyy: Käytkö sie­ni­met­säl­lä?

12.08.2022 12:00 2
RS kysyy: Ovatko koulujen kesälomat liian lyhyet?

RS kysyy: Ovatko kou­lu­jen ke­sä­lo­mat liian lyhyet?

05.08.2022 13:30
RS kysyy: huolestuttaako uimavesien laatu?

RS kysyy: huo­les­tut­taa­ko ui­ma­ve­sien laatu?

29.07.2022 12:00
RS kysyy: onko polttoaineen hinta vaikuttanut elämääsi?

RS kysyy: onko polt­to­ai­neen hinta vai­kut­ta­nut elä­mää­si?

22.07.2022 12:00 2
RS kysyy: poimitko mansikoita?

RS kysyy: poi­mit­ko man­si­koi­ta?

15.07.2022 12:00
RS kysyy: oletko käynyt katsomassa pesistä?

RS kysyy: oletko käynyt kat­so­mas­sa pe­sis­tä?

08.07.2022 13:15 9
RS kysyy: kuuluuko kesäteatteri sinun kesääsi?

RS kysyy: kuu­luu­ko ke­sä­teat­te­ri sinun ke­sää­si?

01.07.2022 13:11 3
RS kysyy: Nautitko helteestä?

RS kysyy: Nau­tit­ko hel­tees­tä?

23.06.2022 12:00 1
RS kysyy: Joko olet heittänyt talviturkin?

RS kysyy: Joko olet heit­tä­nyt tal­vi­tur­kin?

17.06.2022 12:24 1
RS kysyy: Kelpaavatko maidottomat jäätelöt sinulle?

RS kysyy: Kel­paa­vat­ko mai­dot­to­mat jää­te­löt si­nul­le?

10.06.2022 13:43 1
RS kysyy: Millaisia matkasuunnitelmia sinulla on kesäksi?

RS kysyy: Mil­lai­sia mat­ka­suun­ni­tel­mia sinulla on ke­säk­si?

03.06.2022 15:37 1