Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Nettigallup
Kuukausi
RS kysyy: Nautitko helteestä?

RS kysyy: Nau­tit­ko hel­tees­tä?

23.06.2022 12:00 1
RS kysyy: Joko olet heittänyt talviturkin?

RS kysyy: Joko olet heit­tä­nyt tal­vi­tur­kin?

17.06.2022 12:24 1
RS kysyy: Kelpaavatko maidottomat jäätelöt sinulle?

RS kysyy: Kel­paa­vat­ko mai­dot­to­mat jää­te­löt si­nul­le?

10.06.2022 13:43 1
RS kysyy: Millaisia matkasuunnitelmia sinulla on kesäksi?

RS kysyy: Mil­lai­sia mat­ka­suun­ni­tel­mia sinulla on ke­säk­si?

03.06.2022 15:37 1
Vanhemmat
RS kysyy: Näkyykö ruuan kallistuminen ruokapöydässäsi?

RS kysyy: Näkyykö ruuan kal­lis­tu­mi­nen ruo­ka­pöy­däs­sä­si?

27.05.2022 13:01
RS kysyy: Oletko ottanut punkkirokotetta?

RS kysyy: Oletko ottanut punk­ki­ro­ko­tet­ta?

20.05.2022 13:54
RS kysyy: Oletko viime aikoina lisännyt käteisen määrää?

RS kysyy: Oletko viime aikoina li­sän­nyt kä­tei­sen määrää?

13.05.2022 12:00 2
RS kysyy: Jatkuvatko ydinvoimalatyöt vielä joskus Hanhikivellä?

RS kysyy: Jat­ku­vat­ko ydin­voi­ma­la­työt vielä joskus Han­hi­ki­vel­lä?

06.05.2022 12:00 11
RS kysyy: Millainen kierrättäjä sinä olet?

RS kysyy: Mil­lai­nen kier­rät­tä­jä sinä olet?

22.04.2022 14:43
RS kysyy: Onko hintojen nousu vaikuttanut ostoskäyttäytymiseesi?

RS kysyy: Onko hin­to­jen nousu vai­kut­ta­nut os­tos­käyt­täy­ty­mi­see­si?

08.04.2022 12:33
RS kysyy: Aiotko ottaa neljännen rokotteen?

RS kysyy: Aiotko ottaa nel­jän­nen ro­kot­teen?

01.04.2022 13:15 4
Tilaajille
RS kysyy: Seuraatko lintujen kevätmuuttoa?

RS kysyy: Seu­raat­ko lin­tu­jen ke­vät­muut­toa?

25.03.2022 13:54 1
RS kysyy: Löytyykö sinun taloudestasi kotivaraa?

RS kysyy: Löy­tyy­kö sinun ta­lou­des­ta­si ko­ti­va­raa?

18.03.2022 12:53 1
RS kysyy: Oletko sinä auttanut ukrainalaisia?

RS kysyy: Oletko sinä aut­ta­nut uk­rai­na­lai­sia?

11.03.2022 13:04 4
RS kysyy: Tuleeko Suomesta Naton jäsen?

RS kysyy: Tuleeko Suo­mes­ta Naton jäsen?

04.03.2022 13:16 7
Tilaajille
RS kysyy: Mitä aiot tehdä kun koronarajoituksista päästään?

RS kysyy: Mitä aiot tehdä kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta pääs­tään?

18.02.2022 12:00
"Vartijat kouluun" – Poimintoja nettigallupin avoimista vastauksista

"Var­ti­jat kou­luun" – Poi­min­to­ja net­ti­gal­lu­pin avoi­mis­ta vas­tauk­sis­ta

14.02.2022 08:02
Tilaajille
RS kysyy: Yllättikö Suomen olympiamenestys?

RS kysyy: Yl­lät­ti­kö Suomen olym­pia­me­nes­tys?

11.02.2022 12:40 1
Vastaa kyselyyn: Miten villi meno kouluissa saadaan loppumaan?

Vastaa ky­se­lyyn: Miten villi meno kou­luis­sa saadaan lop­pu­maan?

07.02.2022 10:21 6
RS kysyy: Pitäisikö kaupunginjohtaja valita määräajaksi?

RS kysyy: Pi­täi­si­kö kau­pun­gin­joh­ta­ja valita mää­räa­jak­si?

04.02.2022 14:48 6