Yritykset
Raskaiden alojen perheyrittämistä

Ras­kai­den alojen per­he­yrit­tä­mis­tä

12.06.2022 10:00
Tilaajille
Kasko, osakasko vai pelkkä liikennevakuutus – näitä asioita autovakuutuksen valinnassa kannattaa pohtia
Mainos LähiTapiola Pohjoinen

Kasko, osa­kas­ko vai pelkkä lii­ken­ne­va­kuu­tus – näitä asioita au­to­va­kuu­tuk­sen va­lin­nas­sa kan­nat­taa pohtia

24.04.2022 06:00
Ruukin Yrityspuisto on suht' täynnä ja esimerkiksi Jaatisen rautakauppa pysyy omalla tontillaan Ruukissa

Ruukin Yri­tys­puis­to on suht' täynnä ja esi­mer­kik­si Jaa­ti­sen rau­ta­kaup­pa pysyy omalla ton­til­laan Ruu­kis­sa

24.03.2022 19:30
Tilaajille
Uusi siemenkeskus nousee Ruukin Yrityspuistoon Naturcomin tontille

Uusi sie­men­kes­kus nousee Ruukin Yri­tys­puis­toon Na­tur­co­min ton­til­le

24.03.2022 19:00
Tilaajille
Raahen alueella selvitetään Ukrainan kriisin vaikutuksia yritysten liiketoimintaan

Raahen alueel­la sel­vi­te­tään Uk­rai­nan kriisin vai­ku­tuk­sia yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taan

23.03.2022 12:00
Tilaajille
Hanhikiven työmaan mylly pyörii sitkeästi huhujen keskelläkin vaikka Venäjän talouspakotteet huolettavat yrityksiä ja palkkojakin kerrotaan olevan myöhässä

Han­hi­ki­ven työmaan mylly pyörii sit­keäs­ti huhujen kes­kel­lä­kin vaikka Venäjän ta­lous­pa­kot­teet huo­let­ta­vat yri­tyk­siä ja palk­ko­ja­kin ker­ro­taan olevan myö­häs­sä

16.03.2022 08:05 3
Tilaajille
Raahen alueen yritykset osaavat sopeutua – Koronapandemiasta elvytään muita alueita nopeammin

Raahen alueen yri­tyk­set osaavat so­peu­tua – Ko­ro­na­pan­de­mias­ta el­vy­tään muita alueita no­peam­min

15.02.2022 18:41
Tilaajille
Keskuskauppakamarin tekemä kysely: 75 prosenttia yrityksistä kannattaa laajennetun rokotepassin käyttöönottoa – koronasta johtuvat poissaolot aiheuttaneet monelle ongelmia

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin tekemä kysely: 75 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa laa­jen­ne­tun ro­ko­te­pas­sin käyt­töön­ot­toa – ko­ro­nas­ta joh­tu­vat pois­sa­olot ai­heut­ta­neet monelle on­gel­mia

28.01.2022 07:30 1
Epäilykset osoittautuivat turhiksi – Eila Siuruan antiikkiliikkeen ja ompelimon ovi käy entistä tiuhempaan

Epäi­lyk­set osoit­tau­tui­vat tur­hik­si – Eila Siuruan an­tiik­ki­liik­keen ja om­pe­li­mon ovi käy entistä tiu­hem­paan

21.09.2021 17:00
Tilaajille
Alpuan mustaa kiveä aletaan louhia kaupalliseen käyttöön

Alpuan mustaa kiveä aletaan louhia kau­pal­li­seen käyt­töön

16.07.2021 10:00
Tilaajille
Bistron ja lifestyle-myymälän yhdistelmä avautui Raahen keskustassa – katso video!

Bistron ja li­fes­ty­le-myy­mä­län yh­dis­tel­mä avautui Raahen kes­kus­tas­sa – katso video!

01.07.2021 11:33 2
Tilaajille
Puolu Bistro & Chicret

Puolu Bistro & Chicret

01.07.2021 11:33
Tilaajille
Yli 15 vuotta Raahessa toiminut kiinalainen ravintola Hai Long lopettaa toukokuun lopussa

Yli 15 vuotta Raa­hes­sa toi­mi­nut kii­na­lai­nen ra­vin­to­la Hai Long lo­pet­taa tou­ko­kuun lopussa

05.05.2021 12:59 13
Tilaajille
Käteinen jää nostamatta, kun muut maksutavat yleistyvät – Vastaa kyselyyn ja kerro, käytätkö mobiilimaksamista

Kä­tei­nen jää nos­ta­mat­ta, kun muut mak­su­ta­vat yleis­ty­vät – Vastaa ky­se­lyyn ja kerro, käy­tät­kö mo­bii­li­mak­sa­mis­ta

19.03.2021 08:00
Tilaajille
Yksinyrittäjille tukea: Mytty-hanke tarjoaa kehittämisapua mikroyrittäjille

Yk­sin­yrit­tä­jil­le tukea: Myt­ty-han­ke tarjoaa ke­hit­tä­mis­apua mik­ro­yrit­tä­jil­le

22.02.2021 14:06
Tilaajille
Suomalaisille herkkusuille tarkoitetut pelmeenit ja varennikit kantautuivat Raaheen kaupan hyllylle

Suo­ma­lai­sil­le herk­ku­suil­le tar­koi­te­tut pel­mee­nit ja va­ren­ni­kit kan­tau­tui­vat Raaheen kaupan hyl­lyl­le

11.02.2021 18:00
Tilaajille
Koronavuosi 2020 edisti etäilyä ja moni asia on nyt toisin ja muutamat lopullisesti poissa

Ko­ro­na­vuo­si 2020 edisti etäilyä ja moni asia on nyt toisin ja muu­ta­mat lo­pul­li­ses­ti poissa

29.12.2020 18:00
Tilaajille
Kirsi Donskoin DeZio teki uuden aluevaltauksen ja toi suurikuvioiset painokankaat myyntiin

Kirsi Dons­koin DeZio teki uuden alue­val­tauk­sen ja toi suu­ri­ku­vioi­set pai­no­kan­kaat myyn­tiin

10.12.2020 13:00
Tilaajille
Kuljetusliike kipusi suurimmaksi veronmaksajaksi Pyhäjoella

Kul­je­tus­lii­ke kipusi suu­rim­mak­si ve­ron­mak­sa­jak­si Py­hä­joel­la

03.11.2020 16:00
Tilaajille
Katso mitkä yritykset ovat Siikajoen suurimpia veronmaksajia: yksi oli yli muiden

Katso mitkä yri­tyk­set ovat Sii­ka­joen suu­rim­pia ve­ron­mak­sa­jia: yksi oli yli muiden

03.11.2020 15:00
Tilaajille