Tuulivoimalat
Raahen satamassa valmistaudutaan jo ensi kesään: varastokenttiin on investoitu pari miljoonaa

Raahen sa­ta­mas­sa val­mis­tau­du­taan jo ensi kesään: va­ras­to­kent­tiin on in­ves­toi­tu pari mil­joo­naa

29.09.2020 11:26 0
Tilaajille
Mastokankaan tuulipuiston maanrakennustyöt aloitettu

Mas­to­kan­kaan tuu­li­puis­ton maan­ra­ken­nus­työt aloi­tet­tu

16.09.2020 10:34 0
Tilaajille