Tuulivoima
Raahen monienergiapuiston avulla mahdollistetaan vihreän vedyn ja metaanin valmistus Kokkolassa

Raahen mo­ni­ener­gia­puis­ton avulla mah­dol­lis­te­taan vihreän vedyn ja me­taa­nin val­mis­tus Kok­ko­las­sa

06.07.2022 13:21 1
Tilaajille
Parhan tuulivoimapuisto on nyt avattu – "Tästä voi olla ylpeä"

Parhan tuu­li­voi­ma­puis­to on nyt avattu – "Tästä voi olla ylpeä"

30.06.2022 17:19
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin.

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin.

18.05.2022 08:52 3
Tilaajille
Nyt alkaa olla huutava pula ammattilaisista koko Raahen seudulla, apua etsitään ulkomailta

Nyt alkaa olla huutava pula am­mat­ti­lai­sis­ta koko Raahen seu­dul­la, apua et­si­tään ul­ko­mail­ta

28.03.2022 08:00
Tilaajille
Yli neljän miljardin euron merituulipuisto etenee

Yli neljän mil­jar­din euron me­ri­tuu­li­puis­to etenee

17.02.2022 19:00 1
Tilaajille
Pyhäjoelle ja Raahelle yli miljoonan euron verotulokertymä tuulivoimasta

Py­hä­joel­le ja Raa­hel­le yli mil­joo­nan euron ve­ro­tu­lo­ker­ty­mä tuu­li­voi­mas­ta

08.02.2022 15:00
Tilaajille
Ollaan nyt kaikki samalla kartalla: yksi kartta kertoo Raahen tulevaisuuden

Ollaan nyt kaikki samalla kar­tal­la: yksi kartta kertoo Raahen tu­le­vai­suu­den

04.02.2022 08:00 5
Tilaajille
Raahe on Suomen kolmanneksi tuulivoimaisin kunta

Raahe on Suomen kol­man­nek­si tuu­li­voi­mai­sin kunta

12.01.2022 19:00 2
Tilaajille
HS: Pohjanlahdelle suunnitellaan kahta merituulipuistoa, joista toinen voisi tarjota puhdasta sähköä SSAB:n Raahen tehtaalle

HS: Poh­jan­lah­del­le suun­ni­tel­laan kahta me­ri­tuu­li­puis­toa, joista toinen voisi tarjota puh­das­ta sähköä SSAB:n Raahen teh­taal­le

22.11.2021 20:06
Tilaajille
Puskakorpi nousee Pyhäjoen takamaille

Pus­ka­kor­pi nousee Py­hä­joen ta­ka­mail­le

10.10.2021 15:00
Tilaajille
Tuulimyllyjen osien  kuljetus Raahesta Pyhäjoelle.

Tuu­li­myl­ly­jen osien kul­je­tus Raa­hes­ta Py­hä­joel­le.

01.10.2021 10:31
Tilaajille
Tuulimyllyn osien lastaus Raahen satamassa.

Tuu­li­myl­lyn osien lastaus Raahen sa­ta­mas­sa.

01.10.2021 10:30
Tilaajille
Tuulimyllyjen kuljetus Raahen satamasta Polusjärvelle.

Tuu­li­myl­ly­jen kul­je­tus Raahen sa­ta­mas­ta Po­lus­jär­vel­le.

01.10.2021 10:30
Tilaajille
Tuulivoimakuljetukset vaativat paljon ennakkosuunnittelua – Katso videolta, kuinka saattue liikkuu

Tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­set vaa­ti­vat paljon en­nak­ko­suun­nit­te­lua – Katso vi­deol­ta, kuinka saattue liikkuu

01.10.2021 10:30
Tilaajille
Mastokankaan sähkö myytiin mutkan kautta Porvooseen

Mas­to­kan­kaan sähkö myytiin mutkan kautta Por­voo­seen

22.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Sähkönsiirto tuulivoiman sudenkuoppa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Säh­kön­siir­to tuu­li­voi­man su­den­kuop­pa

19.09.2021 15:30 1
Tilaajille
Luonnon ja tuulivoiman konflikti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonnon ja tuu­li­voi­man konf­lik­ti

09.09.2021 18:30
Tilaajille
Tuulivoimalakuljetukset myöhästyvät, taustalla Suezin kanavan tukkinut alus

Tuu­li­voi­ma­la­kul­je­tuk­set myö­häs­ty­vät, taus­tal­la Suezin kanavan tuk­ki­nut alus

05.08.2021 15:01
Tilaajille
Annankankaan tuulipuisto mukana Metsähallituksen ja SuomiAreenan interaktiivisessa kampanjassa

An­nan­kan­kaan tuu­li­puis­to mukana Met­sä­hal­li­tuk­sen ja Suo­mi­Aree­nan in­ter­ak­tii­vi­ses­sa kam­pan­jas­sa

12.07.2021 16:00
Tilaajille
Suomen energiantuonnista 67 prosenttia tulee Venäjältä
Mielipidekirjoitus

Suomen ener­gian­tuon­nis­ta 67 pro­sent­tia tulee Ve­nä­jäl­tä

04.07.2021 16:45 1
Tilaajille