Tuulivoima
Tuulivoimaloiden määrä tuplaantuu kertarysäyksellä Raahen seutukunnassa

Tuu­li­voi­ma­loi­den määrä tup­laan­tuu ker­ta­ry­säyk­sel­lä Raahen seu­tu­kun­nas­sa

09.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Jossain tuotetaan joskus innovaatiovetyä Raahenkin terästehtaalle – ehkäpä jopa Raahessa?

Jossain tuo­te­taan joskus in­no­vaa­tio­ve­tyä Raa­hen­kin te­räs­teh­taal­le – ehkäpä jopa Raa­hes­sa?

06.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Vartinojan melua puidaan oikeudessa

Var­tin­ojan melua puidaan oi­keu­des­sa

18.10.2020 10:00 1
Tilaajille
Parhalahden tuulipuiston maanrakennustyöt pääosin valmiina – voimaloiden pystytys alkaa ensi kesänä

Par­ha­lah­den tuu­li­puis­ton maan­ra­ken­nus­työt pääosin val­mii­na – voi­ma­loi­den pys­ty­tys alkaa ensi kesänä

29.09.2020 13:06 0
Tilaajille
Tuulivoimasähköä aletaan puskea kantaverkkoon: Siikajoenkylän ja Olkijärven välinen voimalinja levenee

Tuu­li­voi­ma­säh­köä aletaan puskea kan­ta­verk­koon: Sii­ka­joen­ky­län ja Ol­ki­jär­ven välinen voi­ma­lin­ja levenee

22.09.2020 10:38 0
Tilaajille
Mastokankaan tuulipuiston maanrakennustyöt aloitettu

Mas­to­kan­kaan tuu­li­puis­ton maan­ra­ken­nus­työt aloi­tet­tu

16.09.2020 10:34 0
Tilaajille
Huippuosaajat pystyttävät tuulivoimaloita Pyhäjoella

Huip­pu­osaa­jat pys­tyt­tä­vät tuu­li­voi­ma­loi­ta Py­hä­joel­la

18.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Tuulivoimaloita on rakennettu liian lähelle asutusta
Mielipide

Tuu­li­voi­ma­loi­ta on ra­ken­net­tu liian lähelle asu­tus­ta

11.05.2020 08:00 0
Tilaajille
wpd Finland aloittaa työt Pyhäjoella - Toukkalantien silta uusitaan heti aluksi

wpd Finland aloit­taa työt Py­hä­joel­la - Touk­ka­lan­tien silta uu­si­taan heti aluksi

05.05.2020 13:10 0
Tilaajille
Tutkimus infraäänen vaikutuksista ihmisten terveyteen valmistumassa - "infraäänialtistus ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua"

Tut­ki­mus inf­ra­ää­nen vai­ku­tuk­sis­ta ih­mis­ten ter­vey­teen val­mis­tu­mas­sa - "inf­raää­nial­tis­tus ei selitä tuu­li­voi­maan lii­tet­tyä oi­rei­lua"

20.04.2020 11:00 0
Tilaajille
UPM tehnyt pitkän sopimuksen: Ostaa valtaosan Pyhäjoelle rakennettavan tuulipuiston tuotannosta

UPM tehnyt pitkän so­pi­muk­sen: Ostaa val­ta­osan Py­hä­joel­le ra­ken­net­ta­van tuu­li­puis­ton tuo­tan­nos­ta

27.02.2020 15:47 0
Tilaajille
Ilmastopäästöt vähentyneet Pohjois-Pohjanmaalla – Eniten päästöjä aiheutuu maataloudesta

Il­mas­to­pääs­töt vä­hen­ty­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Eniten pääs­tö­jä ai­heu­tuu maa­ta­lou­des­ta

10.02.2020 18:00 0
Tilaajille
Pyhäjoki sallii Karhunnevankankaalle 250-metriset tuulivoimalat

Py­hä­jo­ki sallii Kar­hun­ne­van­kan­kaal­le 250-met­ri­set tuu­li­voi­ma­lat

29.01.2020 16:42 0
Tilaajille
Vuosien takaa: 30 vuotta sitten rakennettiin Terässatamaa ja 10 vuotta sitten taisteltiin Kummatin tuulimyllyistä

Vuosien takaa: 30 vuotta sitten ra­ken­net­tiin Te­räs­sa­ta­maa ja 10 vuotta sitten tais­tel­tiin Kum­ma­tin tuu­li­myl­lyis­tä

21.01.2020 19:15 0
Tilaajille
Kohta tiedetään, miten tuulivoimaäänet vaikuttavat Kopsassa. Vielä ehdit mukaan havaitsemistesteihin!

Kohta tie­de­tään, miten tuu­li­voi­ma­ää­net vai­kut­ta­vat Kop­sas­sa. Vielä ehdit mukaan ha­vait­se­mis­tes­tei­hin!

30.12.2019 08:00 0
Tilaajille
Wpd Finland hakee lupaa rakentaa 250 metrin korkuisia tuulivoimaloita Karhunnevankankaalle

Wpd Finland hakee lupaa ra­ken­taa 250 metrin kor­kui­sia tuu­li­voi­ma­loi­ta Kar­hun­ne­van­kan­kaal­le

12.12.2019 10:46 0
Tilaajille
Miksi vain Suomessa saa rakentaa tuulivoimaa?
Lukijalta Mielipide

Miksi vain Suo­mes­sa saa ra­ken­taa tuu­li­voi­maa?

25.11.2019 15:01 0
Lukijalta: Tuulisähköä pystytään tuottamaan jo ilman valtion tukea

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­säh­köä pys­ty­tään tuot­ta­maan jo ilman valtion tukea

15.01.2018 17:06 0
Tuulivoimalatyömaat hiljenevät pariksi vuodeksi

Tuu­li­voi­ma­la­työ­maat hil­je­ne­vät pariksi vuo­dek­si

18.12.2017 15:54 0
Tuulivoimayrittäjä paheksuu: Ensi vuonna ei nouse myllyn myllyä

Tuu­li­voi­ma­yrit­tä­jä pa­hek­suu: Ensi vuonna ei nouse myllyn myllyä

15.12.2017 09:33 0