Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kiinteistöverot
Valtaosa Pyhäjoen yli neljän miljoonan euron kiinteistöveroista tulee tuulivoimaloista

Val­ta­osa Py­hä­joen yli neljän mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­rois­ta tulee tuu­li­voi­ma­lois­ta

15.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Veronkorotus läpi ilman vastaväitteitä – valtuutettu Eteläahon sanoin "kaupungin käsi työntyy hieman syvemmälle raahelaisen palkansaajan taskuun"

Ve­ron­ko­ro­tus läpi ilman vas­ta­väit­tei­tä – ­val­tuu­tet­tu Ete­lä­ahon sanoin "kau­pun­gin käsi työntyy hieman sy­vem­mäl­le raa­he­lai­sen pal­kan­saa­jan tas­kuun"

14.11.2023 16:00 11
Tilaajille
Rakentamisen kalleus nostaa kiinteistöveroa

Ra­ken­ta­mi­sen kalleus nostaa kiin­teis­tö­ve­roa

25.03.2023 13:30 3
Pyhäjoki aikoo helliä omakotiasujaa enemmän kuin Siikajoki tai Raahe ja pudottaa kiinteistöveron pohjamutiin

Py­hä­jo­ki aikoo helliä oma­ko­ti­asu­jaa enemmän kuin Sii­ka­jo­ki tai Raahe ja pu­dot­taa kiin­teis­tö­ve­ron poh­ja­mu­tiin

14.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Raahe nostamassa kiinteistöveroprosentteja – verotuotto nousisi 0,9 miljoonaa euroa

Raahe nos­ta­mas­sa kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­te­ja – ve­ro­tuot­to nousisi 0,9 mil­joo­naa euroa

06.11.2022 20:00 7
Tilaajille
Verohallinto kokeilee tekstiviestimuistutusta

Ve­ro­hal­lin­to ko­kei­lee teks­ti­vies­ti­muis­tu­tus­ta

24.09.2022 16:30 1
Kiinteistöverotuspäätös kannattaa aina tarkistaa – viimeksi yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi veron myöhässä

Kiin­teis­tö­ve­ro­tus­pää­tös kan­nat­taa aina tar­kis­taa – vii­mek­si yli 500 000 kiin­teis­tön­omis­ta­jaa maksoi veron myö­häs­sä

16.03.2022 09:20
Tilaajille
Tavoitteena enemmän veroja – Monissa kunnissa Suomessa kartoitetaan rakennuskantaa kiinteistöveroselvitystä varten

Ta­voit­tee­na enemmän veroja – Monissa kun­nis­sa Suo­mes­sa kar­toi­te­taan ra­ken­nus­kan­taa kiin­teis­tö­ve­ro­sel­vi­tys­tä varten

17.11.2021 10:04
Tilaajille
Siikajoki aikoo ottaa tuloista 22 prosenttia

Sii­ka­jo­ki aikoo ottaa tu­lois­ta 22 pro­sent­tia

31.10.2021 11:00
Tilaajille
Raahe ja Pyhäjoki koko maan kärkikuusikossa: Saivat tuulivoimaloiden kiinteistöveroa yhteensä liki 1,8 miljoonaa euroa

Raahe ja Py­hä­jo­ki koko maan kär­ki­kuu­si­kos­sa: Saivat tuu­li­voi­ma­loi­den kiin­teis­tö­ve­roa yh­teen­sä liki 1,8 mil­joo­naa euroa

10.02.2021 12:00
Tilaajille
Ydinvoimayhtiö Fennovoima ei maksa Pyhäjoelle yhteisöveroa, mutta kyllä sitä verotusta muutenkin piisaa

Ydin­voi­ma­yh­tiö Fen­no­voi­ma ei maksa Py­hä­joel­le yh­tei­sö­ve­roa, mutta kyllä sitä ve­ro­tus­ta muu­ten­kin piisaa

16.11.2020 06:00
Tilaajille
Pyhäjoen kuntaverot pysyvät ennallaan

Py­hä­joen kun­ta­ve­rot pysyvät en­nal­laan

03.11.2020 12:00
Tilaajille